WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Нові аспекти патогенезу невиношування вагітності, лікування та профілактика (автореферат) - Реферат

Нові аспекти патогенезу невиношування вагітності, лікування та профілактика (автореферат) - Реферат

З урахуванням результатів проведених досліджень етіопатогенезу НВ, нами було розроблено спосіб комплексного лікування НВ з включенням донатору оксиду азоту.

25 вагітним І групи із загрозою передчасних пологів у терміни 22-28 тижнів лікування проводилось запропонованим нами способом з включенням донаторів оксиду азоту. В якості донатору оксиду азоту ми застосовували трансдермальний гліцеринтринітратний пластир - Deponit 5, який прикладали на низ живота вагітної (на передню черевну стінку в проекції дна матки) у середньому на 12 годин. Лікування продовжували до повного зникнення клінічних ознак НВ.

Нітропластир являє собою трансдермальну терапевтичну систему, яка забезпечує потрапляння активної речовини через шкіру безпосередньо у системний кровообіг. Вивільнення активної речовини складає 5 мг/добу (0,2 мг за годину). Площа контакту становить 16 см2.

Приймаючи до уваги існуючі літературні дані про можливість розвитку толерантності до донаторів NO, для попередження її виникнення слід передбачати 8-12 годинні перерви між накладаннями нітросистеми. У безнітратний період рекомендується призначати селективний в2–адреноміметик гініпрал в дозі 2 мл (10 мкг) на 200 мл 0,9% NaCl внутрішньовенно крапельно з наступним переходом на пероральний прийом.

Вибір гініпралу в якості токолітика, який не містить нітроскладової, обумовлений також можливістю впливу на інші механізми гладеньком'язової релаксації, які доповнюють дію оксиду азоту. Так, токолітичний ефект гініпралу пов'язаний зі стимуляцією 2-адренорецепторів з наступним підвищенням сАМР. Лікувальна доза гініпралу для перорального прийому складає 1,5 мг/добу – 1 таблетка (0,5 мг) кожні 4-6 годин.

Оптимальним є застосування -адреноміметиків у поєднанні з блокаторами Са каналів. Крім токолітичного ефекту блокаторів Са каналів, їх призначення є необхідним для зменшення побічних ефектів -адреноміметиків. З цією метою було використано фіноптин по1 таб. (40 мг) кожні 8-12 годин.

Крім того, у комплексному лікуванні НВ застосували препарат, який має антиоксидантні властивості - токоферолу ацетат (по 200 мг на добу у вигляді капсул). Можна вважати доведеним ефект потенціювання вітаміну Е по відношенню до ефекту токолітичних препаратів. Приймаючи до уваги роль дисфункції різних ланок нервової регуляції маткової активності у виникненні передчасних маткових скорочень, до розробленого нами лікувального комплексу було включено рослинний седативний препарат персен (по 1 драже тричі на добу).

Для профілактики респіраторного дистрес-синдрому плода призначався дексаметазон по 6мг внутрішньом'язово кожні 12 годин (на курс 24 мг) згідно Наказу МОЗ України № 676 від 13.12.2004 р. "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги".

Аналіз динаміки клінічної симптоматики виявив достовірні відмінності в І (лікування проводилось запропонованим нами способом з включенням донаторів оксиду азоту), ІІ та ІІІ групах (де лікування проводилось за різними традиційними схемами згідно Наказів МОЗ України №582 від15.12.2003 та № 676 від13.12.2004 р.).

Ультразвукове та токографічне дослідження, а також об'єктивне спостереження за динамікою больового синдрому і тонусом матки виявили, що у вагітних І групи вказана симптоматика зникла в перші 24 години лікування більш ніж у половині випадків (56,0%), у 32% вагітних відмічалось зменшення інтенсивності симптомів.

Ці дані свідчать про значний зворотній розвиток клінічної симптоматики при застосуванні запропонованого способу лікування у даних пацієнток вже на початку терапії і відрізняються від результатів обстеження вагітних ІІ та ІІІ груп, де больовий синдром та гіпертонус матки протягом 24 годин лікування зникли лише у 16% та 20% вагітних, відповідно (рІ-ІІ,ІІІ<0,05).

Аналогічний аналіз у вагітних із загрозою передчасних пологів після 48 годин та 7 діб лікування продемонстрував достовірно більшу ефективність запропонованого способу порівняно з традиційними схемами. Так, призначення комплексної терапії з включенням донатору NO вагітним І групи привело до ліквідації патологічної симптоматики у 76% жінок вже після 48 годин від початку лікування. Натомість, призначення традиційних лікувальних схем (ІІ та ІІІ групи), хоча теж приводило до зменшення патологічної симптоматики, проте лише у 40% та 44%, відповідно, що достовірно поступається результатам застосування удосконаленої терапії (рІ-ІІ,ІІІ<0,05). Після 7 діб лікування больовий синдром та гіпертонус матки зберігались лише у 2 вагітних І групи (8%), які отримували комплексну терапію з включенням донатору NO. В той же час, у ІІ та ІІІ групах певна клінічна симптоматика зберігалась у 36% та 32% вагітних, відповідно (рІ-ІІ,ІІІ<0,05).

Таким чином, аналіз динаміки клінічної, ультразвукової та токографічної картини досліджуваних показників засвідчив, що запропонований нами спосіб комплексного лікування НВ з використанням донаторів NO є більш ефективним.

Окремо необхідно відмітити, що загальна тривалість лікування в І групі склала 7 діб та достовірно відрізнялась від аналогічного показника у ІІ та ІІІ групах – 11діб та 10 діб, відповідно, (рІ-ІІ,ІІІ<0,05).

Результати дослідження частоти повторної госпіталізації з приводу загрози передчасних пологів серед вагітних обстежених груп також показують достовірні відмінності. Зокрема, після проведеного курсу терапії НВ з включенням донаторів NO серед жінок І групи не було випадків госпіталізації з приводу загрози передчасних пологів до терміну доношеної вагітності. У той же час, 16% вагітних ІІ групи та 20% вагітних ІІІ групи потребували повторного стаціонарного лікування у зв'язку з загрозою передчасних пологів.

Треба зауважити, що відмінною особливістю запропонованого нами способу комплексного лікування НВ є використання для нормалізації маткового тонусу трансдермального донатору оксиду азоту під контролем концентрації оксиду азоту в крові з метою оцінки ефективності лікування.

Результати дослідження виявили достовірне підвищення рівня NO3 як кінцевого продукту метаболізму оксиду азоту у всіх вагітних з загрозою передчасних пологів І групи (100%) вже на 7-ий день лікування запропонованим способом. Середнє підвищення рівня NO3 у них за цей час склало 53,2% (р0,05).

Призначення вагітним з загрозою передчасних пологів ІІ та ІІІ груп традиційної терапії також сприяло певному підвищенню рівня NO3, проте достовірних відмінностей порівняно з вихідними даними одержано не було (р>0,05). Клінічна ефективність традиційних схем лікування теж виявилась нижчою.

Отже, як показали результати дослідження, застосування донаторів NO є більш ефективним підходом до лікування НВ, що підтверджено результатами об'єктивного обстеження, ультразвукового та токографічного досліджень та супроводжується достовірним підвищенням рівня оксиду азоту відносно цього показника до лікування (р<0,05).

Однією з важливих вимог до токолітичних препаратів є їх безпечність для матері і плода. Дослідження показали, що кількість побічних ефектів при використанні трансдермальної форми донаторів оксиду азоту в нашому дослідженні була мінімальною (табл.4).

Таблиця 4

Побічні ефекти у вагітних при використанні токолітичних

препаратів (%)

Побічні ефекти

Токолітичні

препарати

донатор NO

гініпрал

магнію сульфат

Тахікардія

0

56

0

Відчуття серцебиття

0

13

0

Тремор

0

39

0

Транзиторна гіпотонія

0

4

24

Неспокій

0

1

0

Нудота

0

12

20

Блювота

0

8

8

Головний біль

12

5

28

Утруднене дихання

0

7

0

Гіперемія шкіряних покривів

0

0

16

Закрепи

0

4

12

Озноб

0

3

0

Грудний біль

0

9

0

Гіперглікемія

0

1

0

Набряк легень

0

0

0

Примітка: сума % у стовпцях може перевищувати 100%, оскільки у багатьох вагітних мало місце поєднання декількох побічних ефектів.

Важливим є те, що при використанні трансдермального нітропластиру нормальний артеріальний тиск не знижувався, а нормалізувався у випадках його підвищеного значення. Це обумовлено вазодилатуючим ефектом донатору NO та його властивістю поліпшувати мікроциркуляцію, що підтверджується численними дослідженнями (K. Chwalisz et al., 1996; B. Leszczynska-Gorzelak et al., 2002). Саме тому ми призначали нітропластир також при поєднанні НВ з гестозами та гіпертонічною хворобою.


 
 

Цікаве

Загрузка...