WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Нові аспекти патогенезу невиношування вагітності, лікування та профілактика (автореферат) - Реферат

Нові аспекти патогенезу невиношування вагітності, лікування та профілактика (автореферат) - Реферат

Р (хj/A2) – умовна ймовірність інформаційної j-тої групи ознаки х в сукупності вагітних без невиношування вагітності (А2).

Групи високого ризику розвитку невиношування визначались на основі розрахунку прогностичних коефіцієнтів (ПК), що базувався на послідовному аналізі Вальда (Е.В.Гублер, 1978).

де: ПК (хj) – прогностичний коефіцієнт інформаційної групи j ознаки х;

Р (хj/A1) – умовна ймовірність інформаційної j-тої групи ознаки х в сукупності вагітних з невиношуванням вагітності (А1);

Р (хj/A2) – умовна ймовірність інформаційної j-тої групи ознаки х в сукупності вагітних без невиношування вагітності (А2).

Серед відібраних для аналізу ознак були виділені найбільш інформативні групи чинників, комплексне вивчення яких дозволило виділити групи високого, середнього та низького ризику розвитку НВ на основі визначення суми окремих прогностичних коефіцієнтів.

У процесі аналізу нами виділено чинники з позитивними значеннями прогностичних коефіцієнтів, сума яких (ПК>30) визначає групу високого ризику. Характеристика прогностичних коефіцієнтів для вказаних чинників наведена в таблиці 1.

Таблиця 1

Основні прогностичні параметри ризику розвитку НВ

Фактори ризику розвитку НВ

Прогностичний

коефіцієнт

Коефіцієнт

інформативності

Обтяжений перебіг теперішньої вагітності

- загроза переривання

вагітності

- загроза передчасних

пологів

32,8

30,3

22,8

- анемія

- Rh–конфлікт

- АВО-ізосенсибілізація

- ранні гестози

- набряки вагітних

- гіпертензія вагітних

- прееклампсія

6,7

8,9

8,8

8,5

7,6

10,0

9,6

5,1

Невиношування в попередніх вагітностях

- попередні передчасні

пологи

- загроза передчасних

пологів

- загроза переривання

вагітності

18,8

16,6

15,8

17,0

Аборти

- штучні аборти в

анамнезі

- мимовільні викидні в

анамнезі

17,4

18,1

18,5

Багатоплідна вагітність

- є

14,9

16,0

Гінекологічна патологія

- мононозологія

- полінозологія

12,0

14,2

15,1

Наявність інфекційних процесів

- гостра форма

- хронічна форма

- носійство

12,7

11,0

10,2

12,4

Екстрагенітальна патологія

- монозологія

- полінозологія

10,6

11,5

11,5

Вік

- до 18

- 19-25

- 26-29

- 30-34

- 35 і більше

10,8

5,1

4,9

10,0

10,5

10,2

Так, ми встановили, що максимальні прогностичні оцінки мали вагітні із загрозою переривання вагітності (ПК = 32,8) та загрозою передчасних пологів у теперішній вагітності (ПК = 30,3), жінки, які мали попередні передчасні пологи (ПК = 18,8), штучні та самовільні викидні в анамнезі (ПК = 17,4–18,1). Крім того, прогностичну роль відіграють загроза переривання у попередніх вагітностях (ПК = 15,8) та загроза передчасних пологів у попередніх вагітностях (ПК = 16,6).

Наявність інфекційних процесів, багатоплідна вагітність, виражена гінекологічна та екстрагенітальна патології також мають прогностичне значення для оцінки ймовірності розвитку НВ. Проте значимість вказаних параметрів дещо нижча (ПК = 10,2–14,2).

Проведений аналіз показав, що провідне значення для прогнозу має комбінація вищевказаних факторів у вагітних, збільшення кількості яких підвищує ймовірність розвитку НВ.

Як показали дослідження рівня оксиду азоту серед вагітних обстежених груп, частота зниження NO3 є дуже нерівномірною (табл. 2).

Таблиця 2

Частота виявлення та динаміка зниження рівня NO3 у жінок з НВ та

без НВ в залежності від групи ризику, %

Обстежені жінки

n

Частота зниження NO3 (%)

Середнє зниження NO3 (%)

Без НВ

- низька вірогідність ризику

- середня вірогідність ризику

- висока вірогідність ризику

75

35

18

22

32,0

11,43

22,2

72,7

37,92,4

12,22,3

22,82,9

45,33,3

З НВ

- загроза передчасних пологів

- передчасні пологи

75

8

86,7

100

51,33,8

62,64,1

Найвища частота зменшення оксиду азоту як гладеньком'язового релаксанта характерна для жінок з загрозою передчасних пологів та передчасними пологами, де вона складала відповідно 86,7% та 100%. Максимальна вираженість негативної динаміки NO3 спостерігалась при передчасних пологах і становила 62,64,1% (р<0,01). Також значне зниження NO3 (р<0,01) виявлялось у вагітних із загрозою передчасних пологів (51,33,8%).

Отримані результати доводять, що зниження оксиду азоту може слугувати надійним прогностичним чинником розвитку НВ.

Важливими є отримані дані, які свідчать про однорідність (типовість) динаміки рівня NO3 у жінок з загрозою передчасних пологів та передчасними пологами і більшу неоднорідність динаміки у групі високого ризику (табл.3).

Таблиця 3

Вираженість варіабельності динаміки NO3 у обстежених жінок

(коефіцієнт варіації Сv )

Обстежені жінки

Cv (%)

Вагітні з високим ризиком розвитку НВ (n=22)

23,1

Вагітні з загрозою переривання вагітності (n=75)

8,2

Жінки з передчасними пологами (n=8)

7,9

Виявлена закономірність може вказувати на те, що віднесення вагітної до групи високого ризику не є абсолютним критерієм для призначення профілактичного лікування у зв'язку з незначним зниженням оксиду азоту як важливого прогностичного фактора розвитку НВ у частини вагітних.

Спільним для групи вагітних з високим ризиком розвитку НВ і жінок з НВ є достовірне зниження оксиду азоту. Оцінка ймовірності переходу із групи високого ризику в групу загрози передчасних пологів показала, що одним із критеріїв оцінки ймовірності розвитку НВ може бути величина зниження NO3, яка реєструється у жінок з підвищеним тонусом матки.

Для визначення критичної величини зниження NO3, при якій доцільно проводити профілактичні заходи, нами було використано такий підхід, як пробіт-аналіз. Пробіт-аналіз як статистичний метод дає можливість вивчити вплив окремих незалежних параметрів (у нашому випадку, фактична динаміка NO3) на характеристику змін залежного параметру (у нашому випадку – розвиток НВ).

Як показали результати пробіт-аналізу, інтервал значень зниження NO3 від 20,74 до 53,94% можна вважати зоною ризику, який посилюється пропорційно величині зниження та вимагає додаткового спостереження за вагітною для прийняття раціонального клінічного рішення. Інтервал значень зниження NO3 53,94% і вище можна вважати критичним, тобто таким, що вимагає призначення терапії ще до появи клінічних проявів невиношування вагітності для своєчасної профілактики даної патології.

Аналіз результатів застосування запропонованого способу прогнозування та профілактики НВ показав, що всі 12 вагітних із групи високого ризику з критичним рівнем зниження NO3, яким з метою профілактики НВ призначався трансдермальний донатор оксиду азоту, народили після 37 тижнів. Слід зазначити, що нітропластир Депоніт 5 прикладався на низ живота вагітної на 12 годин. Тривалість призначення донатору NO залежала від рівня NO3 у сироватці крові вагітної склала 71,3 діб. Середня вага новонароджених склала 3370260г. Оцінка за шкалою Апгар становила у 6 новонароджених – 8-9 балів, у 4 – 8-8 балів, у 2 – 7-8 балів.

У інших 63 вагітних ІV групи, у яких не було виявлено критичного рівня зниження оксиду азоту, очікувався фізіологічний перебіг вагітності, тобто розвиток невиношування не прогнозувався. І дійсно, у цих вагітних не було передчасних пологів. Всі жінки народили після 37 тижнів. А загроза передчасних пологів спостерігалась лише у 2 вагітних. Середня вага новонароджених становила 3420218г. 20 новонароджених було оцінено за шкалою Апгар 8-9 балів, 31 новонароджених - 8-8 балів, 11 новонароджених – 7-8 балів, 1 новонароджений – 7-7 балів.

Загальна тривалість пологів у жінок IV групи склала 9,110,75 годин. Середній об'єм крововтрати був 26531мл.

Таким чином, запропонований спосіб прогнозування невиношування вагітності, який базується на оцінці зниження оксиду азоту у сироватці крові вагітних відносно вихідного рівня, дозволяє вчасно провести коригуючі заходи з метою профілактики невиношування вагітності.


 
 

Цікаве

Загрузка...