WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ефективність інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у літніх хворих із стабільною стенокардією напруги і та іі функціональних класів (авторе - Реферат

Ефективність інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у літніх хворих із стабільною стенокардією напруги і та іі функціональних класів (авторе - Реферат

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ НА ТЕМУ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Шатило В.Б., Коркушко О.В., Іщук В.О., Писарук А.В., Дужак Г.В. Безпечність та ефективність застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у людей похилого віку // Український пульмонологічний журнал. – 2005. – № 3 (додаток). – С. 88–92. Дисертант проаналізував літературні джерела, добрав та клінічно обстежив пацієнтів, провів велоергометрії, гіпоксичні проби, холтерівське моніторування ЕКГ, статистично проаналізував отримані дані, підготував текст статті.

 2. Коркушко О.В., Іщук В.О., Шатило В.Б., Ярошенко Ю.Т. Вплив курсів інтервальних нормобаричних гіпоксичних і фізичних тренувань на фізичну працездатність у людей літнього віку // Проблемы старения и долголетия. – 2006. – Т. 15, № 2. – С. 119–127. Дисертант проаналізував літературні джерела, добрав та клінічно обстежив хворих, провів велоергометрії, статистично проаналізував отримані дані щодо літніх людей, які отримували гіпоксичні тренування, підготував частину тексту статті про гіпоксичні тренування.

 3. Коркушко О.В., Шатило В.Б., Лішневська В.Ю., Іщук В.О., Чижова В.П., Дужак Г.В., Сліпченко В.В. Зміни судинної мікроциркуляції під впливом курсу інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у людей похилого віку з ішемічною хворобою серця // Кровообіг та гемостаз. – 2006. – № 3. – С. 13–19. Дисертант проаналізував літературні джерела, добрав та клінічно обстежив хворих, провів велоергометрії, гіпоксичні проби, холтерівське моніторування ЕКГ, статистично проаналізував отримані дані, підготував текст статті.

 4. Коркушко О.В., Іщук В.О., Шатило В.Б., Козловський В.О. Вплив інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань та метаболічної терапії Ритмокором на серцево-судинну систему хворих на ішемічну хворобу серця похилого віку // Biomedical and biosocial anthropology. – 2006. – № 7. – С. 60-65. Дисертант проаналізував літературні джерела, добрав та клінічно обстежив пацієнтів, провів велоергометрії та гіпоксичні проби, статистично проаналізував отримані дані, підготував текст статті.

 5. Іщук В.О., Шатило В.Б. Рекомендації щодо застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у пацієнтів літнього віку з ішемічною хворобою серця // Кровообіг та гемостаз. – 2007. – № 1. – С. 49–53. Дисертант проаналізував літературні джерела, добрав та клінічно обстежив пацієнтів, провів велоергометрії та гіпоксичні проби, провів математичний аналіз даних, підготував текст статті.

 6. Іщук В.О. Безпечність та ефективність інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань при лікуванні літніх хворих на ішемічну хворобу серця // Журнал АМН України. – 2007. – Т. 13, № 2. – С. 374–384.

 7. Ищук В.А., Дужак Г.В., Коберник Н.Н. Влияние интервальных нормобарических тренировок на сосудодвигательную функцию эндотелия у пожилых больных ИБС // Тези IV Національного конгресу геронтологів і геріатрів України. – Київ, 2005. – С. 121. Дисертант проаналізував літературні джерела, добрав та клінічно обстежив хворих, провів велоергометрії, статистично проаналізував отримані дані, підготував текст тез.

 8. Іщук В.О. Зміна реакції вентиляційної функції легень на фізичне навантаження під впливом інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у людей похилого віку, хворих на ІХС // Тези IV Національного конгресу геронтологів і геріатрів України. – Київ, 2005. – С. 122. Дисертант проаналізував літературні джерела, добрав та клінічно обстежив пацієнтів, провів велоергометрії, статистично проаналізував отримані дані, підготував текст тез.

 9. Ищук В.А., Шатило В. Б. Изменение потребления кислорода при стандартной физической нагрузке у людей пожилого возраста под влиянием курса интервальных нормобарических гипоксических тренировок // Материалы Четвертой Российской конференции (с международным участием) „Гипоксия: механизмы, адаптация, коррекция". – Москва, 2005. – С. 51. Дисертант проаналізував літературні джерела, добрав та клінічно обстежив пацієнтів, провів велоергометрії, статистично проаналізував отримані дані, підготував текст тез.

 10. Іщук В.О. Зміна реакції кардіореспіраторної системи здорових літніх людей в залежності від толерантності до фізичного навантаження під впливом курсу інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань // Тези наукової конференції молодих вчених „Актуальні проблеми геронтології та геріатрії". – Київ. – 2006. – С. 64-65.

 11. Іщук В.О., Дужак В. Г. Прогнозування ефективності курсу інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у людей похилого віку, хворих на ішемічну хворобу серця, методом лазерної доплерівської флоуметрії. Матеріали ІІІ міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених, Чернівці, 3-5 квітня 2006 р. // Хист. – 2006. – вип. 8. – С. 87. Дисертант проаналізував літературні джерела, добрав та клінічно обстежив хворих, провів велоергометрії, статистично проаналізував отримані дані, підготував текст тез.

 12. Іщук В.О. Вплив інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань на фізичну працездатність людей похилого віку зі зниженою толерантністю до фізичного навантаження. Матеріали XVII з'їзду Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, Чернівці, 18-20 травня 2006 р. // Фізіологічний журнал. – 2006. – Т. 52, № 2. – С. 176.

 13. Korkushko O.V., Shatilo V.B., Yaroshenko Yu.T., Ishchuk V.A., Antonyuk-Scheglova I.A. Adaptogenic effects of physical and hypoxic trainings in elderly subjects with a low resistance to stress // Materials of VIII World Congress of International Society for Adaptive Medicine, Moscow, Russia, june 21-24, 2006. – P. 63-64. Дисертант проаналізував літературні джерела, добрав та клінічно обстежив пацієнтів, провів велоергометрії, статистично проаналізував отримані дані щодо літніх людей, які отримували гіпоксичні тренування, підготував текст тез про гіпоксичні тренування.

 14. Serebrovskaya T.V., Korkushko O.V., Shatilo V.B., Asanov E.O., Ishchuk V.A., Drevytska T.I., Dosenko V.E. Hypoxia-inducible factor-alfa polymorphism is not associated with individual features of adaptacion to intermittent hypoxia // Materials of VIII World Congress of International Society for Adaptive Medicine, Moscow, Russia, june 21-24, 2006. – P. 195. Дисертант добрав пацієнтів для курсу гіпоксичних тренувань, проводив забір біологічного матеріалу.

 15. Korkushko O.V., Shatilo V.B., Yaroshenko Yu.T., Ishchuk V.A. Adaptation ability effects of exercise and hypoxic training program in elderly subjects // Pneumonologia i alergologia Polska, 2006. – T. 74, № 3. – P. 336. Дисертант проаналізував літературні джерела, добрав та клінічно обстежив пацієнтів, провів велоергометрії, статистично проаналізував отримані щодо літніх людей, які отримували гіпоксичні тренування, підготував текст тез про гіпоксичні тренування.

 16. Іщук В.О., Степанова О.В., Бондаренко О.В. Адаптація до гіпоксії літніх хворих з ішемічною хворобою серця, значення оксиду азоту // Тези наукової конференції молодих вчених „Біологічні основи розвитку патології пізнього віку". – Київ, 2007. – С. 49–50. Дисертант проаналізував літературні джерела, добрав та клінічно обстежив пацієнтів, провів велоергометрії, статистично проаналізував отримані дані, підготував текст тез.

 17. Ищук В.А., Шатило В.Б. Влияние интервальных нормобарических гипоксических тренировок на устойчивость к гипоксии пожилых больных с ишемической болезнью сердца // Материалы ХІІ Международного симпозиума „Эколого-физиологические проблемы адаптации", Москва, РУДН, Россия, 30-31 января, 2007. – С. 204–206. Дисертант проаналізував літературні джерела, добрав та клінічно обстежив пацієнтів, провів велоергометрії та гіпоксичні проби, статистично проаналізував отримані дані, підготував текст тез.

 18. Serebrovskaya T., Korkushko O., Shatilo V., Ischuk V., Downey F. Ventilation, hemodynamics, and exercise performance of elderly men after intermittent hypoxia training (IHT) // Materials of the 15th International Hypoxia Symposium, Lake Louise, Alberta, Canada, February 27 – march 4, 2007. – P. 81-82. Дисертант проаналізував літературні джерела, добрав та клінічно обстежив пацієнтів, провів велоергометрії та гіпоксичні проби, статистично проаналізував отримані дані.

 19. Ishchuk V.A., Tchizova V.P., Korkushko O.V., Yakimenko D.M. Microcirculatory system adaptation to intermittent hypoxia in elderly patient with an ischemic heart disease // Успехи геронтологии. – Т. 20, № 3. – С. 123. Дисертант проаналізував літературні джерела, добрав та клінічно обстежив пацієнтів, статистично проаналізував отримані дані та підготував текст тез.

АНОТАЦІЯ

Іщук В. О. Ефективність інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у літніх хворих із стабільною стенокардією напруги І та ІІ функціональних класів. – Рукопис.


 
 

Цікаве

Загрузка...