WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Комплексне оцінювання ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезпеки (автореферат) - Реферат

Комплексне оцінювання ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезпеки (автореферат) - Реферат

Результати роботи ПМ подаються у вихідних формах в картографічному, табличному і текстовому вигляді. У процесі роботи ПМ реалізуються функціональні зв'язки з інформаційними ресурсами уіас нс, основними з яких є геоінформаційна складова, база даних (БД) "Реєстр потенційно небезпечних об'єктів", а також БД документообігу (рис.4).

Рис.4. Функціональні зв'язки програмного модуля з інформаційними ресурсами УІАС НС

Геоінформаційна складова УІАС НС представлена базовою електронною картою території України масштабу 1:200 000, яка є офіційною топографічною основою для просторової прив'язки параметрів НС і супутньої інформації, що використовується для оцінки і відображення просторових параметрів природних і техногенних небезпек, а також для підготовки управлінських рішень щодо запобіжних заходів. БД "Реєстр потенційно небезпечних об'єктів" надає інформацію про розташування, стан та характеристики ПНО, які є вхідними параметрами для моделювання наслідків аварій під час комплексного оцінювання ризиків життєдіяльності. БД документообігу забезпечує публікацію результатів комплексного оцінювання природно-техногенних ризиків життєдіяльності, зокрема, для подальшого їх використання в інших підсистемах УІАС НС.

ПМ функціонує у середовищі ГІС ArcView 8.3 і використовує графічний інтерфейс цієї системи для відображення вхідних даних, результатів моделювання та оцінювання на картографічній основі масштабу 1:500 000 та 1:200 000. Це дає можливість формувати необхідне просторове оточення ситуації, що включає елементи адміністративного поділу (межі областей та районів України), населених пунктів, потенційно небезпечні об'єкти на території, що досліджуються.

ВИСНОВКИ

На основі узагальнення результатів аналітичних досліджень розв'язана задача комплексного оцінювання ризиків життєдіяльності в умовах можливих аварій на хімічно небезпечних об'єктах з урахуванням негативного впливу екзогенних геологічних процесів.

Основні наукові та практичні результати дисертаційної роботи:

1. Аналіз закономірностей формування ризиків життєдіяльності в умовах можливих природно-техногенних НС вказав на важливість більш повного врахування їх первинних та віддалених негативних наслідків для розв'язання задачі комплексного оцінювання ризиків життєдіяльності. З цією метою здійснено розширення класифікації НС техногенного характеру за їх первинними та віддаленими негативними наслідками для життєдіяльності населення на основі структуризації медичних (загибель від травм, захворюваність, скорочення тривалості життя), соціально – економічних (втрата, пошкодження житла) і психологічних (стрес, шок) наслідків.

2. Розроблено метод комплексного оцінювання ризиків життєдіяльності в умовах можливих аварій на ХНО з урахуванням негативного впливу екзогенних геологічних процесів. Кінцевим результатом розрахунків за створеним методом є кількісна оцінка природних, техногенних та природно-техногенних ризиків життєдіяльності на регіональному рівні. Результати комплексного оцінювання відображають вплив природних і техногенних факторів на формування ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезпеки.

3. Здійснено оцінку ризиків життєдіяльності в умовах можливого прояву екзогенних геологічних процесів на території України. На цій основі запропоновано ранжування адміністративних областей України за комплексною небезпекою прояву НЕГП. За результатами проведеної оцінки створено електронні довідково-аналітичні карти поширеності ризиків життєдіяльності в адміністративних областях і районах України.

4. На характерних прикладах продемонстровано метод комплексного оцінювання ризиків життєдіяльності в умовах можливих аварій на найбільш потенційно небезпечних ХНО Запорізької області. За результатами комплексного оцінювання досліджено динаміку змінювання ризиків життєдіяльності природного, техногенного та природно-техногенного характеру. Аналіз змін просторово-часової структури техногенних і природних ризиків засвідчив стійке збільшення інженерно-геологічної складової ризику, відносно сталу циклічність у часі природно-техногенної величини ризику, а також подальше зростання впливу на екологічну безпеку спільної дії інженерно-геологічних факторів.

5. Здійснено програмну реалізацію методу комплексного оцінювання ризиків з допомогою ГІС-технологій. Розроблено програмний модуль автоматизованої оцінки ризиків життєдіяльності в умовах можливих аварій на ХНО з урахуванням просторово – часових характеристик. Цей модуль дозволяє експерту формувати актуальні сценарії розвитку аварії з викидом НХР та отримувати інформацію про можливі негативні наслідки для населення регіону. Модуль забезпечує формування картографічних, табличних і текстових даних для звітів щодо ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезпеки.

6. Розроблено базу даних електронних довідково – аналітичних карт ризиків життєдіяльності в зонах впливу екзогенних геологічних процесів на території адміністративних областей України. База даних використана в МНС України для підготовки Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2004-2005 рр.

7. Розроблені програмні засоби ГІС практично використані в підсистемі ІАПОР, що впроваджена в експлуатацію в МНС України. Досвід застосування у складі ІАПОР підтвердив ефективність і працездатність розроблених методів і засобів комплексного оцінювання ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезпеки.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Биченок М.М., Іванюта С.П., Яковлєв Є.О. Про вплив екзогенних геологічних процесів на рівень техногенних ризиків життєдіяльності // Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. – К.: УкрДГРІ, 2006. - № 1. – С. 85-91. (Здобувачем запропонована методика оцінювання ризиків життєдіяльності в умовах можливих аварій на хімічно - небезпечних об'єктах з урахуванням впливу небезпечних екзогенних геологічних процесів).

 2. Биченок М.М., Яковлєв Є.О., Іванюта С.П. Динаміказмін ризиків життєдіяльності у природно-техногенній сфері // Екологія і Ресурси: Зб. наук. праць Інституту проблем національної безпеки. – К.: ІПНБ, 2006. - № 14. – С. 23 – 29. (Здобувачем досліджена динаміка змінювання ризиків життєдіяльності природного, техногенного та інтегрального характеру в умовах можливих хімічно небезпечних аварій в Запорізькій області).

 3. Іванюта С.П. ГІС реалізація оцінки ризику життєдіяльності від аварій на хімічно небезпечних об'єктах. // Екологія і Ресурси: Зб. наук. праць Інституту проблем національної безпеки. – К.: ІПНБ, 2005. - № 11. – С. 95 – 101. (Здобувачем здійснена кількісна оцінка ризиків життєдіяльності в умовах можливих аварій на хімічно-небезпечних об'єктах з допомогою геоінформаційних технологій).

 4. Іванюта С.П. Щодо класифікації надзвичайних ситуацій техногенного характеру за їх медико-соціальними наслідками // Екологія і Ресурси: Зб. наук. праць. Укр. Ін-т дослідж. навколиш. середовища і ресурсів. – К.: УІНСіР, 2003. – № 8. - С. 45 - 51.

 5. Іванюта С.П., Рогожин О.Г. Підходи до оцінки соціально-економічних та психологічних ризиків катастрофічних повеней в Карпатському регіоні // Екологія і Ресурси: Зб. наук. праць Інституту проблем національної безпеки. – К.: ІПНБ, 2004. - № 9. – С. 84-90. (Здобувачем здійснена розробка методичних підходів до оцінки соціально-економічних та психологічних ризиків катастрофічних повеней у Карпатському регіоні).

 6. Іванюта С.П., Кодацький М.Б. Методичні підходи до автоматизації обробки і візуалізації медико-екологічних даних на основі використання картографічного компонента Active X MapInfo MapX // Екологія і Ресурси: Зб. наук. праць. Укр. Ін-т дослідж. навколиш. середовища і ресурсів. – К.: УІНСіР, 2002. - № 4. - С. 184 - 188. (Здобувачем здійснена розробка принципів і методів застосування бібліотеки картографічних функцій MapX в середовище інших прикладних програм для візуалізації результатів розрахунків у вигляді тематичних карт в режимі автоматизованої побудови).

 7. Іванюта С.П., Рогожин О. Г. Самооцінка впливу радіаційної обстановки на здоров'я населення, постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС // Чорнобиль і соціум. – Вип. 9 / Центр соціальних експертиз Ін-ту соціології НАНУ. - К.: ПЦ "Фоліант", 2003. – С. 92 – 103. (Здобувачем запропонований факторний аналіз негативного впливу на здоров'я населення, що мешкає на радіаційно забрудненій внаслідок аварії на ЧАЕС території, опрацювання даних реальної радіаційної обстановки та результатів її самооцінки в рамках соціологічного дослідження).

 8. Барановський В.A., Іванюта С.П., Рогожин O.Г. Особливості тематичного картографування в Internet на прикладі медико-демографічних і екологічних карт // Екологія і Ресурси: Зб. наук. праць. Укр. Ін-т дослідж. навколиш. середовища і ресурсів. – К.: УІНСіР, 2001. - № 3. – С. 208-216. (Здобувачем здійснене дослідження, опрацювання та реалізація програмних засобів формування електронних довідково – аналітичних карт з медичної, демографічної та екологічної проблематики).

 9. Іванюта С.П. Підходи до створення інформаційно-аналітичної системи оцінки та прогнозування ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної техногенної небезпеки // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій моніторингу навколишнього середовища та управління екологічною і інформаційною безпекою в регіонах" – К., 2004. – С. 31-33.

 10. Іванюта С.П. Алгоритми прогнозної оцінки соціальних наслідків техногенних надзвичайних ситуацій // Тези доповідей Міжнародної конференції "Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем". – К., 2004. – С. 198-202.

 11. Биченок М.М., Яковлєв Є.О., Іванюта С.П. Про забезпечення інформаційної безпеки в екологічній сфері // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції "Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління". – К., УкрІНТЕІ, 2006, С. 25-27. (Здобувачем здійснене обґрунтування основних принципів і формулювання актуальних завдань стосовно забезпечення інформаційної безпеки в екологічній сфері).


 
 

Цікаве

Загрузка...