WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Терапія неоперабельного раку молочної залози (автореферат) - Реферат

Терапія неоперабельного раку молочної залози (автореферат) - Реферат

Усі пацієнтки з виявленим продовженням хвороби одержали паліативне симптоматичне лікування.

При детальному аналізі строків настання метастазування були розглянуті локалізації, які зустрічаються найчастіше. Так, у дослідній групі виявлено: мінімальний строк метастазування в кістки склав 3,3 місяці, максимальний – 38,1 місяців. У контрольній групі ці показники склали: мінімальний строк – 7,3 місяців, максимальний – 30,1 місяців.

Розгляд випадків продовження захворювання виявив такі результати: у дослідній групі мінімальний строк метастазування – 4,6 місяців, максимальний – 23,2 місяців; у той час як у контрольній групі хворих мінімальне й максимальне значення строку метастазування склали 4,7 місяців і 54,1 місяців.

Зіставлення отриманих даних, які характеризують продовження хвороби, зі стадіями дозволило виявити такі значення: у дослідній групі хворих при 3б стадії продовження хвороби виявлено у 18 (58,19,1%) хворих, при 4 стадії – у 13 (41,9+9,1%) хворих, відповідно. У контрольній групі продовження хвороби при 3а стадії діагностовано в однієї пацієнтки, при 3б – в 10 (47,6+10,9%) хворих, при 4 – в 10 (47,6+10,9%) жінок.

Подальший аналіз випадків продовження хвороби у хворих дослідної групи виявив, що при 3б стадії продовження хвороби після проведеного лікування спостерігалося: у 2 хворих виявлені метастатичні плеврити; метастази в легені виявлені в однієї хворої, метастатичне ураження печінки виявлено при контрольному огляді в однієї хворої, кісткові метастази були діагностовані в 7 хворих, внутрішньошкірні метастази виявлені у 2 хворих, прогресування захворювання виявлено у 3 хворих, метастатичне ураження надключичних лімфовузлів виявлено в одному випадку, сполучення метастатичного плевриту та метастатичного ураження печінки діагностовано в одному спостереженні.

У хворих з T4 a-c N0-2 M0-1 у дослідній групі продовження хвороби було зареєстровано: у 6 випадках – ураження кісткової тканини, у 2 хворих – ураження плеври, в 4 пацієнток – продовження хвороби і в однієї жінки – метастатичне ураження головного мозку.

При T4 a-c N0-2 M0-1 раку молочної залози у хворих контрольної групи виявлено: кісткові метастази – у 3 хворих, внутрішньошкірні метастази виявлені у 2 хворих, прогресування захворювання виявлено у 2 хворих, метастатичне ураження надключичних лімфовузлів виявлено в одному випадку, метастатичне ураження головного мозку – в одному спостереженні.

Середня тривалість життя хворих дослідної групи склала 2,7 + 0,2 роки. При цьому однорічне виживання склало 81,3 + 4,5%, дворічне – 53,9+5,7% і трирічне виживання – 40,1+7,1%, чотирирічне – 26,7+7,8%; п'ятирічне – 26,7+7,8% відповідно.

Загальна середня тривалість життя у хворих у контрольній групі склала 2,21+0,25 роки. При цьому однорічне виживання у контрольній групі склало 82,7+5,6; дворічне – 48,7+6,1; трирічне виживання – 21,7+7,2; чотирирічне – 12,1+7,8; п'ятирічне виживання – 12,1+7,8.

Таким чином розроблена методика комплексного паліативного лікування хворих на неоперабельний РМЗ із включенням селективної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії дозволяє досягти повний або частковий ефект за клінічною шкалою ESMO частіше (p<0,02), що дає для цих пацієнтів кращі результати виживання та якості життя, при значно нижчій токсічності лікування. Ризик прогресування захворювання для хворих дослідної групи у порівнянні з контрольною зменшується в 3,4 (ДІ 1,4-8,4) рази, p=0,01.

ВИСНОВКИ

  1. У дисертації наведено нове наукове рішення актуального завдання сучасної онкомамології – розроблений вірогідно ефективний метод паліативного лікування пацієнток із первинно-неоперабельними формами раку молочної залози.

  1. На підставі результатів вивчення токсичності поліхіміотерапії при різних шляхах введення показана вірогідно більш низька токсичність при використанні селективної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії. Дослідження кількісних характеристик гематологічної токсичності виявило статистично значимі (p=0,002) відмінності, при цьому медіанне значення ступеня токсичності в дослідній групі відповідало 2, а в контрольній групі – 3.

  1. Показано, що якість життя підвищується після лікування як для пацієнток контрольної (p=0,008), так і дослідної груп (p<0,001). При цьому середній бал оцінки фізичного стану після лікування в дослідній групі статистично значимо (p<0,001) вищий, ніж у контрольній.

  1. Застосування променевої терапії у два етапи в комплексі з селективною внутрішньоартеріальною поліхіміотерапією й гормонотерапією дозволяє одержати середню тривалість життя хворих 2,7 + 0,2 роки, тоді як при використанні системної терапії та стандартного курсу паліативної променевої терапії дозволяє одержати середню тривалість життя хворих 2,21+0,25 роки.

  1. Розроблена методика паліативного лікування дозволила досягти повний або частковий ефект в 73,35,1% випадків, тоді як при використанні системної терапії аналогічний ефект досягнутий у 50,07,5% випадків, p=0,02; ризик прогресування захворювання для хворих дослідної групи у порівнянні з контрольною зменшується в 3,4 (ДІ 1,4-8,4) рази, p=0,01.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Консервативное лечение распространенного рака молочной железы / Г.В. Бондарь, Р.В. Ищенко, М.П. Новиков, Р.В. Старушко // Запорожский медицинский журнал. – 2004. – №3. – С. 100-102. Автором подана порівняльна оцiнка системної та селективної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії.

2. Консервативне лікування неоперабельного раку молочної залози / Г.В. Бондар, І.Є. Сєдаков, В.М. Смірнов, Р.В. Іщенко // Питання експериментальної та клінічної медицини. – 2004. – Вип.8, Т.2. – С. 153-156. Автором подана оцiнка безпосередніх та віддалених результатiв лікування хворих

3. Хіміо-променева терапія неоперабельного раку молочної залози / Г.В. Бондар, І.Є. Сєдаков, Н.Г. Семикоз, В.М. Смірнов, Р.В. Іщенко // Питання експериментальної та клінічної медицини. – 2005.– Вип. 9, Т.1. – С. 201-210. Автором проаналізована комплексна терапія в паліативному лікуванні хворих на неоперабельний РМЗ.

4. Променева терапія в комплексному консервативному лікуванні місцевопоширеного раку грудної залози / Г.В. Бондар, Н.Г. Семикоз, І.Є. Сєдаков, В.М. Смирнов, Р.В. Іщенко // Український радіологічний журнал. – 2005. – Т.XIII, Вип.3. – С. 264-267. Автором показана роль променевої терапії в комплексному паліативному лікуванні хворих та можливість сенсибілізації пухлин.

5. Динамика лабораторных показателей у больных раком молочной железы при различных путях введения химиопрепаратов / Г.В. Бондарь, И.Е. Седаков, Р.В. Ищенко, В.Д. Ищенко // Питання експериментальної та клінічної медицини. – 2005. – Вип.9, Т.2. – С. 85-89. Автором досліджені біохімічні порушення при різних шляхах введення хіміопрепаратів.

6. Возможности селективной внутриартериальной полихимиотерапии в паллиативном лечении рака молочной железы / Ю.И. Яковец, Р.В. Ищенко, В.И. Чалый, Е.Ю. Хлопушин, А.А. Тарасов // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2005. – Т.14, №2. – С. 168-172. Автором проаналізовано запропоновані методи комплексного паліативного лікування хворих на РМЗ.

7. Деклараційний патент 16353 Україна, МПК А 61 В 17/00. Спосіб лікування хворих на білатеральний рак молочних залоз / Г.В. Бондар, І.Є. Сєдаков, В.М. Смірнов, Р.В. Іщенко, А.В. Хоменко; Донецький обласний протипухлинний центр. – № u 200511999; Заявл. 14.12.2005; Опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8. – 6 с.

8. Деклараційний патент 16355 Україна, МПК А 61 В 17/00. Спосіб лікування хворих на місцево розповсюджении рак молочної залози / Г.В. Бондар, І.Є. Сєдаков, В.М. Смірнов, Р.В. Іщенко, О.І. Александров, Д.В. Трухін, Є.Ю. Хлопушін; Донецький обласний протипухлинний центр. – № u 200512004; Заявл. 14.12.2005; Опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8. – 6 с.

9. Деклараційний патент 16356 Україна, МПК А 61 В 17/00. Спосіб паліативного лікування раку молочної залози / Г.В. Бондар, І.Є. Сєдаков, Н.Г. Семикоз, В.М. Смірнов, Р.В. Іщенко; Донецький обласний протипухлинний центр. – № u 200512007; Заявл. 14.12.2005; Опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8. – 4 с.

10. Деклараційний патент 16357 Україна, МПК А 61 В 17/00. Спосіб лікування раку молочної залози / Г.В. Бондар, І.Є. Сєдаков, В.М. Смірнов, Р.В. Іщенко, Р.В. Старушко, С.О. Алієва; Донецький обласний протипухлинний центр. – № u 200512009; Заявл. 14.12.2005; Опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8.– 6 с.

11. Деклараційний патент 16358 Україна, МПК А 61 В 17/00. Спосіб сенсибілізації раку молочної залози / Г.В. Бондар, І.Є. Сєдаков, В.П. Тюменцев, Р.В. Іщенко, О.О. Тарасов; Донецький обласний протипухлинний центр. – № u 200512010; Заявл. 14.12.2005; Опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8. – 4 с.

12. Специальное лечение больных запущенным раком молочной железы / Г.В. Бондарь, И.Е. Седаков, В.Н. Смирнов, Р.В. Ищенко // ХІ з'їзд онкологів України: Матеріали з'їзду (29 травня – 2 червня 2006 р.). – Київ, 2006.– С. 73.

13. Новые технологии в консервативном лечении рака молочной железы IV стадии / Г.В. Бондарь, Ю.В. Думанский, Ю.И. Яковец, И.Е. Седаков, В.Н. Смирнов, Д.В. Трухин, Р.В. Ищенко, Е.Ю. Хлопушин, А.И. Фефелов, Г.С. Балобан, В.П. Тюменцев, А.И. Александров // IV съезд онкологов и радиологов СНГ: Метериалы съезда (28 сентября – 01 октября 2006 г.). – Баку, 2006. – С. 120.

Іщенко Р.В. Терапія неоперабельного раку молочної залози. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.07 – онкологія. – Донецький державний медичний університет ім. М. Горького, Донецьк, 2007.


 
 

Цікаве

Загрузка...