WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Соціальні умови розвитку неформальних практик підприємництва в гірських районах Закарпаття (автореферат) - Реферат

Соціальні умови розвитку неформальних практик підприємництва в гірських районах Закарпаття (автореферат) - Реферат

Сукупність різновидів ринкової трудової поведінки як підприємницької діяльності, показників високої трудової ефективності особистості забезпечує впровадження сучасних радикальних реформ, створення "середнього класу" та рівновагу в суспільстві. Результати таких досліджень представлені в працях А. Агеєва, А. Арсеєнка, М. Грачова, Л. Душацького, А. Косих, М. Кравченка, Д. Кузіна, Є. Сірого.

О. Бандурович, В. Ворона, В. Моїсеєв, М. Міщенко, Ю. Пачковський, В. Пилипенко, В. Піддубний, Ю. Салюк, Є. Суїменко, Є. Сірий, Т. Ярмак детально досліджують мотиви і ціннісно-цільові установки, соціально-психологічні риси сучасного українського підприємця. У їх працях успішно формується його соціальний портрет. Однак структурно-функціональний підхід заважає дослідженню динамічної складової підприємництва як соціального явища.

Проблемам трансформації соціальної структури суспільства у зв'язку з динамічним розвитком вітчизняного підприємництва присвячені праці Т. Заславської, В. Ядова, В. Пилипенка, М. Лукашевича, О. Якуби, Л. Хижняк, О. Куценко.

Соціальні трансформації пострадянського суспільства пов'язані з неформальною (експолярною) складовою соціально-економічного розвитку. Ця складова особливо поширена на регіональному рівні, де вона більш явно зумовлена системою трайбалістських, традиційно-реципроктних та інших факторів, які з погляду загальної транзитології вважаються екстремальними. Передумови для дослідження цих неформальних компонентів підприємництва містяться в працях К. Поланьї, Т. Шаніна, С. Барсукової, Т. Заславскої, В. Радаєва, Ю. Латова, В. Предборського та ін.

Поряд із розмаїттям опублікованих праць із запропонованої проблематики підприємництва у вітчизняній соціології спостерігається відсутність конкретного регіонального-соціологічного бачення природи розвитку цього явища, бракує фундаментально-прикладних праць, у яких був би представлений цілісний соціологічний аналіз феномену підприємництва, зважаючи на регіональні аспекти і специфіку його розвитку за перехідного періоду.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація пов'язана з науковими інтересами кафедр політології та соціальної роботи Ужгородського національного університету, наукові теми яких пов'язані з розвитком Карпатського єврорегіону в межах проекту "Розвиток громад та територій України" (державний реєстраційний номер 01030007907). Використані первинні емпіричні дослідження підприємництва, які проводилися в рамках Всесвітнього опитування по керівництву бізнесом "Можливості бізнесу" в 1990 р. Опитування було здійснене за методикою фахівців журналу "Гарвард бізнес ревю" (Бостон, США). Панельні опитування здійснені у 1999 р. у рамках програми Закарпатського фонду підтримки підприємництва Тес фонд "Можливості розвитку бізнесу в Закарпатській області".

Дослідження можливостей розвитку підприємства в гірських районах Закарпаття було здійснено в рамках швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства Закарпаття (FORZA) у жовтні 2003 р. Він упроваджується організацією Інтеркооперейшн у співпраці з Навчальним лісовим центром у Майєнфельді (НЛЦМ) за підтримки SDC. Загальною метою проекту є впровадження сталого, багатофункціонального лісового господарства Закарпаття з особливою увагою до управління довкіллям, запобігання природним лихам та покращення життєвого рівня місцевого населення шляхом розвитку підприємництва і самозайнятості.

Мета і завдання дослідження.Мета роботи – визначити характер впливу соціальних умов на розвиток неформальних практик підприємництва в гірських районах Закарпаття.

Досягнення цієї мети вимагає вирішення таких завдань:

– здійснити аналіз основних теоретико-методологічних підходів до осмислення феномену підприємництва в процесі його становлення та розвитку;

– визначити соціальний сенс, значення і роль підприємництва в контексті сучасного українського суспільства, що трансформується;

– виявити концептуальні чинники, що впливають на специфіку розвитку неформальних практик підприємництва в транзитних умовах українського соціуму і проаналізувати неформальні компоненти в його розвитку;

– розкрити особливості впливу соціального середовища на розвиток підприємництва в гірських умовах Закарпаття;

– побудувати модель неформального підприємництва, зважаючи на соціальні умови і чинники соціального середовища Закарпатського регіону.

Об'єктом дослідженняє неформальні практики підприємництва в гірських районах Закарпаття.

Предметом дослідження є вплив соціальних умов на розвиток неформальних практик підприємництва в гірських районах Закарпаття.

Методи дослідження. У роботі використані: історико-порівняльний метод (при дослідженні генезису формування підприємництва), системний і структурний аналіз (при розгляді сутнісних особливостей малого підприємництва і субкультури підприємництва), функціональний аналіз, методи моделювання, сітьовий аналіз, прогнозування, кількісні (анкетування) і якісні (фокус-групи) методи соціологічного аналізу.

У дослідженні використані матеріали опитування експертів-підприємців Закарпаття, яке проводилось у рамках Всесвітнього опитування по керівництву бізнесом "Можливості бізнесу" журналу "Гарвард бізнес ревю" (Бостон, США) і соціологічної служби "Мнение" (Москва, СРСР), результати панельного опитування експертів-підприємців Закарпаття в рамках програми розвитку бізнесу в Закарпатській області в межах програми розвитку Закарпатського фонду підтримки підприємництва Тес Фонд "Можливості розвитку бізнесу в Закарпатській області", а також результати проекту розвитку лісового господарства Закарпатської області. Крім того, використані результати проекту розвитку лісового господарства Закарпатської області (FORZA) в рамках 2-го компонента проекту "Зміцнення лісової політики" з метою підвищення ролі лісів у соціально-економічному розвитку та захисті ландшафту щодо аналізу подальшого розвитку економічної діяльності на основі не деревинної лісової продукції (НДЛП), переробних підприємницьких потужностей та ринкових можливостей на пілотних територіях Хустського і Рахівського районів; було опитано населення гірських територій Закарпатської області (234 сімей (респондентів)). Приведені результати глибинного інтерв'ю з 47 мешканцями Рахівського району Закарпатської області "Вивчення громадської думки щодо впровадження різноманітних форм користування та власності на ліси в Закарпатті", учасниками шести фокус-груп стали мешканці міста Рахів, смт Великий Бичків, Кобилецька Поляна, сіл Квас, Костилівка. Групи сформовані за такими ознаками: підприємці, що займаються деревообробкою, службовці лісгоспу, робітниці ЦБМ "Карпати", домогосподарки та сільська інтелігенція.

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі вирішено важливе наукове завдання: визначено вплив соціальних умов на розвиток неформальних практик підприємництва в гірських районах Закарпаття.

Науковою новизною роботи є таке:

– обґрунтовано (на основі існуючих у науковій традиції теоретичних і методологічних підходів, а також методик дослідження підприємництва, наявних в економіці, соціології, соціальній психології, соціальній культурології) положення інтеграційного соціально-економічного підходу до вивчення підприємництва (с. 20-25);

– уточнено та визначено сутнісні ознаки підприємництва, конкретизовано його теоретичне визначення з урахуванням соціальних особливостей та ознак: підприємництво виступає середньою ланкою (сходинкою) між двома соціальними явищами: соціальним альтруїзмом і некомпетентним (природним) егоїзмом; результатом розбіжності суб'єктивно визначеної мети і соціально значущого результату; соціально прийнятою формою діяльності в умовах соціального відчуження (с. 25-29);

– з'ясовано, що в такому розумінні підприємництва, яке запропоноване законотворчими інституціями (підприємництво – це насамперед економічно самостійний, ініціативний, ризиковий характер діяльності та її спрямованість – одержання прибутку), відсутня суттєва ознака – отримання соціально значущого результату. Без цієї ознаки підприємництво неможливо відрізнити від форм побутової діяльності та навіть діяльності, яка має злочинний характер (с. 34-37);


 
 

Цікаве

Загрузка...