WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розробка методів аналітичної діагностики отруєнь вальпроєвою кислотою (автореферат) - Реферат

Розробка методів аналітичної діагностики отруєнь вальпроєвою кислотою (автореферат) - Реферат

Пробопідготовка сечі для виявлення вальпроєвої кислоти включає обов'язковий лужний гідроліз і подальшу рідинну екстракцію при значеннях рН менше 3 (екстракт 2). Достатнім, з урахуванням різних обставин, є об'єм об'єкту рівний 25 мл.

Одержані відповідним чином екстракти 1 і 2, паралельно із стандартним зразком речовини – вальпроєвою кислотою в трьох повторюваннях, досліджують методом ТШХ у запропонованій нами системі: толуол-ацетон-гексан (6:1:3).

Перший фрагмент пластинки проявляють 0,1% розчином метилового червоного в етанолі і проводять оцінку одержаного результату. При відсутності на хроматограмах досліджуваних екстрактів 1 і 2 червоних плям, але при наявності плями червоного кольору на хроматограмі зразка вальпроєвої кислоти, дослідження вважають закінченим і роблять висновок про відсутність в досліджуваних об'єктах вальпроєвої кислоти. При появі на хроматограмах речовини-стандарту і досліджуваних екстрактів 1 і 2 червоних плям, інші два фрагменти пластинки обробляють реактивами: перший – сумішшю 10 % розчинів міді сульфату і 2 % розчином амоніаку у віднощенні 5:1, другий – 1 % розчином о-толуїдину після обробки пластинки 0,3 М розчином міді сульфату. Поява плям, забарвлених в першому випадку у голубий, а в другому у коричневий колір, свідчить про наявність в об'єктах вальпроєвої кислоти.

Підтверджуючі дослідження слід проводити методами реакційної тонкошарової або газорідинної хроматографії в залежності від того, які ресурси мають конкретні токсикологічні лабораторії.

Після обробки проб реактивом одержаний продукт досліджують методами тонкошарової або газорідинної хроматографії. В першому випадку необхідно використовувати обидві рухливі фази, які виступають некорелюючими, що істотно підвищує достовірність заключень. Позитивні результати хоча б одного із цих підтверджуючих досліджень дають підставу зробити остаточний висновок про виявлення в досліджуваних біологічних пробах вальпроєвої кислоти.

Наступним кроком є кількісне визначення наявності вальпроєвої кислоти у сироватці крові. Для цього як об'єкт рекомендується використовувати 5 мл крові. Після одержання сироватки крові і осадження білків ацетонітрилом, проводять очистку сиворотки гексаном від ліпідов. Одержаний екстракт обробляють реактивом, досліджують методом високоефективної рідинної хроматографії і визначають вміст вальпроєвої кислоти.

На основі одержаних в результаті цих досліджень даних формулюють висновок про виявлення вальпроєвої кислоти в досліджуваному біологічному матеріалі та її кількості у сироватці крові.

Початок

Взяти пробу сечі

Взяти проби внутрішніх органів

Провести лужний гідроліз і екстракцію

Провести ізолювання

Провести ТШХ – розділення. Рухлива фаза: толуол – етанол – гексан(6:1:3)

Проявити 1% спиртовим розчином метилового червоного.

так

так

Проявити 1% розчином о-толуїдину в ацетоні, потім 0,3 М розчином міді сульфату.

ні

ні

так

так

ні

ні

Проявити сумішшю 10% розчинів міді сульфату і 2% амоніаку (5:1)З'явилось голубе забарвлення?

Продовж. схеми 2

так

так

ні

ні

Чи вдалося проведеними дослідженнями встановити попередньо тотожність аналіту вальпроєвої кислоти?

ні

ні

так

так

Перейти до підтверджуючих досліджень методами реакційної ТШХ і ГРХ.

Отримати 2-(7'-метоксикумарин-3'-іл)-2-оксоетиловый ефір вальпроєвої кислоти

Провести ТШХ-розділення

Рухливі фази:

толуол–етанол (10:0,1);

хлороформ–aцетон (9:1).

Провести ГРХ дослідження

Виявлено пік, що відповідає кумариновому похідному вальпроєвої кислоти?

Виявлена у УФ-світлі пляма, флуоресціююча

жовто-зеленим кольором?

ні

ні

так

так

Розробити остаточний висновок про виявлення вальпроєвої кислоти

Зробити висновок про невиявлення

вальпроєвої кислоти

Зробити висновок про невиявлення

вальпроєвої кислоти

Провести кількісне визначення вальпроєвої кислоти в крові

Провести пробопідготовку зразка крові і одержати 2-(7'-метоксикумарил-3')-2-оксоетиловий ефір вальпроєвої кислоти

Провести ВЕРХ визначення

Розрахувати вміст вальпроєвої кислоти у досліджуваному зразку крові

Розробити остаточний висновок про виявлення вальпроєвої кислоти і рівня її концентрації у крові

Схема 2. Алгоритм дослідження біологічного матеріалу на вальпроєвую кислоту.

ВИСНОВКИ

 1. Вперше проведено комплекс досліджень, спрямований на розробку схеми аналітичної діагностики отруєнь вальпроєвою кислотою, яка включає методики пробопідготовки різних видів біологічного матеріалу, виявлення вальпроєвої кислоти методами звичайної і реакційної тонкошарової, газорідинної і високоефективної рідинної хроматографій, а також визначення рівня її концентрації у крові.

 2. Вперше проведено порівняльне вивчення ізолювання вальпроєвої кислоти із біологічного матеріалу методами Васильєвої, Стаса-Отто і органічними розчинниками. Показана низька ефективність використання методів Васильєвої та Стаса-Отто для ізолювання вальпроєвої кислоти (ізолюється 8,6 % і 10,8 %, відповідно).

 3. Вивчені і оптимізовані умови гідролізу глюкуроніду вальпроєвої кислоти до вільної кислоти. Факт її утворення підтверджується результатами хромато-мас-спектрометрії. На основі одержаних даних розроблена методика пробопідготовки сечі для проведення судово-токсикологічного дослідження.

 4. Встановлено, що в умовах міжнародної і вітчизняної систем скринінгу токсичних речовин в біологічному матеріалі, вальпроєва кислота не може бути виявлена. Запропоновані хроматографічні системи і проявляючі реагенти, які дозволяють знайти вальпроєву кислоту в присутності інших медикаментів із групи карбонових кислот, а також лікарських засобів, які вживаються в комбінації з вальпроєвою кислотою.

 5. Вивчена можливість використання кислотно-основних індикаторів як реактивів для візуалізації речовин кислої природи на пластинках. З цією метою запропоновано доповнити існуючу систему скринінгу і ввести для виявлення токсичних речовин із групи карбонових кислот груповий реактив – 1% спиртовий розчин метилового червоного.

 6. Методами ТШХ, УФ - абсорбційної спектрофотометрії вивчені і оптимізовані умови взаємодії 3-(2-бромацетил)-7 метоксикумарину з вальпроєвою кислотою і розроблені чутливі способи її виявлення методами реакційної тонкошарової, газорідинної і високоефективної рідинної хроматографії у біологічному матеріалі.

 7. Розроблені методики кількісного визначення вальпроєвої кислоти у біологічних об'єктах методами прямої і реакційної передколоночної газорідинної і високоефективної рідинної хроматографії, визначені їх метрологічні характеристики.

 8. Методом газорідинної хроматографії досліджено вплив різних депротеїнізаторів на виходи вальпроєвої кислоти із трупної крові, оптимізовані умови її пробопідготовки, а також вивчена зберігаємість вальпроєвої кислоти в гнильно зміненому біологічному матеріалі. Встановлено, що вальпроєва кислота може бути надійно виявлена протягом 5 місяців зберігання.

 9. На основі проведених досліджень розроблено алгоритм проведення судово-токсикологічного дослідження за спеціальним завданням для виявлення і визначення вальпроєвої кислоти у трупному матеріалі і рідинах організму людини.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Петюнін Г.П., Ісам Насер. Газохроматографічне визначення вальпроєвої кислоти у біологічному матеріалі // Фармацевтичний журнал. – 2007. – №1. – С. 64 – 67. (Ісам Насер брав участь в визначенні завдання та мети дослідження, виконав експериментальні дослідження, аналізував та узагальнював отримані результати, підготував статтю).

 2. Петюнін Г.П., Ісам Насер. Виявлення вальпроєвої кислоти методом тонкошарової хроматографії у біологічному матеріалі // Вісник фармації. −2007.−№1(49).− C. 9 −11. (Ісамом Насером визначено мету, завдання роботи, проведено досліди, аналіз, узагальнення результатів та написання статті).

 3. Петюнін Г.П., Ісам Насер. Визначення вальпроєвої кислоти у крові мет-

одом реакційної високоефективної рідинної хроматографії // Журнал

органічної та фармацевтичної хімії. − 2007. − Т. 5, вип. 2 (18). − С. 79 -

82. ( Ісам Насер брав участь в експериментальних токсикологічних

дослідженнях, а також в аналізі та узагальненні отриманих результатів,

написанні статті).

 1. Исам Насер. Изучение хроматографического поведения вальпроевой кислоты в смеси с другими веществами кислого характера // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: Збірник науково-практичних матеріалів. − Харківський НДІ судових експертиз, "Право" 2006. − Вип. 6. – С. 302 − 305.

 2. Петюнін Г.П., Ісам Насер. Газохроматографическе определение вальпроевой кислоты в биологическом материале // Стан, перспективи судово-токсикологічної служби та наукових досліджень. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю.  Харків: Вид-во НФаУ, 2005. - С. 57 - 58. (Особистий внесок здобувача – проведення експериментальних досліджень, аналіз та узагальнення отриманих даних, підготовка тез).

 3. Петюнин Г.П., Исам Насер. Определение вальпроевой кислоты в биологическом материале методом тонкослойной хроматографии // Матеріали науково–практичної конференції "Фармацевтичне право в системі правовідносин: виробник-лікар-пацієнт-провізор-ліки-контролюючі та правоохоронні органи": Ліки України. − 2005. − № 9(98). − С.203. (Особистий внесок здобувача – проведення експериментальних досліджень, аналіз та узагальнення отриманих даних, підготовка тез).

 4. Ісам Насер. Вивчення ізолювання вальпроєвої кислоти з біологічного матеріалу // Матеріали науково–практичної конференції молодих вчених "Досягнення молодих вчених – майбутнє медицини". м.Харків. – 2005. – С.39.


 
 

Цікаве

Загрузка...