WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Епізоотологічний моніторинг та розробка серологічної діагностики ієрсиніозу тварин (автореферат) - Реферат

Епізоотологічний моніторинг та розробка серологічної діагностики ієрсиніозу тварин (автореферат) - Реферат

3.Позитивні титри в РА (1:200 і вище) у тварин з клінічними ознаками хвороби, зокрема абортами, ентероколітами, артритами, свідчать про етіологічну роль Y.enterocolitica в захворюванні. Уточнення діагнозу проводять шляхом повторних досліджень через 2-4 доби з урахуванням динаміки зрозтання титрів антитіл та ізоляції культури збудника.

4.При планових серологічних дослідженнях на бруцельоз у разі виявлення поодиноких позитивно реагуючих тварин в РБП, РА або РЗК необхідно обов'язково проводити диференційну діагностику від ієрсиніозу.

5.У неблагополучному на ієрсиніоз господарстві в новонароджених телят виявили колостральні ієрсиніозні антитіла, які спостерігалися впродовж 45 діб.

6.Випробувана і запропонована скорочена схема ідентифікації ієрсиній. Невеликий набір тестів значно скорочує час і трудомісткість досліджень.

7.Ізольовані з різних біологічних об'єктів та регіонів Украіни 35 культур Y.enterocolitica мали характерні культурально-морфологічні й біологічні властивості, були високочутливі до макролідів (офлоксацину, пефлоксацину, ципрофлоксацину, енрофлоксацину) і резистентні до препаратів пеніцилінового ряду.

8.При експериментальному відтворенні ієрсиніозної інфекції у 4-х нетелів з 7-ї доби спостерігалося різке зниження абсолютної кількості лейкоцитів з 9,8 – 10,2 до 5,7 – 7,6 тис./мм3 крові, лімфоцитопенія (48 – 50 %), при помірній нейтрофілії (36 – 46%) з виявленням юних (2 – 7%) і еозинофілів (7-12%).

9.При спонтанному і експериментальному ієрсиніозі в різних видів тварин захворювання характеризувалося пригніченням, ознаками гострої або хронічної катаральної бронхопневмонії, гастроентероколіту, запаленням суглобів, ендометритами, абортами або народженням нежиттєздатного молодняка.

10.При патологоанатомічному та патогістологічному дослідженні встановлено катарально-геморагічний гастроентероколіт, катаральну бронхопневмонію, артрити, ендометрити.

11.Розроблено й впроваджено нормативну документацію на виготовлення, контроль і застосування "Набору для серологічної діагностики ієрсиніозів тварин" ТУ У 46.15.091-95.

ПРАКТИЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ

З метою контролю ієрсиніозної інфекції серед тварин і диференціації параспецифічних реакцій при дослідженні бруцельозу розроблені й впроваджені:

1."Методические рекомендации по уточнению диагноза и профилактике заболевания при выявлении в стаде единичных животных, реагирующих с бруцеллезными диагностикумами" //К.:Урожай, 1990.-17 с. (Розглянуті і схвалені на засіданні НТР Держагропрому УРСР, протокол №9 від 12.06.1989 р.).

2. Рекомендации „Дифференциальная диагностика бруцеллеза и иерсиниоза и меры по их профилактике"//М.:Росагропромиздат, 1991.-27 с. (Розглянуті і схвалені на засіданні НТР Держагропрому Нечорноземної зони РРФСР, протокол №5 від 23.04.1990 р.).

3."Методичні рекомендації з ієрсиніозу тварин (діагностика, диференційна діагностика неспецифічних реакцій з бруцельозними діагностикумами)" (розглянуті і затверджені науково-методичною радою, секція „Ветеринарна медицина" Міністерства аграрної політики України, протокол №.4 від 23 грудня 2006 року).

4.Тимчасова настанова по застосуванню набору компонентів для серологічної діагностики ієрсиніозів тварин (Затверджено ГУВМ з держінспекцією від 16.11.1995 р. за № 15 – 14/52).

5. Набір компонентів для серологічної діагностики ієрсиніозів тварин) ТУ У 46.15.091-95 і метод серологічного дослідження ієрсиніозної інфекції, який використовується Центральною й обласними державними лабораторіями ветеринарної медицини України (акти впровадження – у додатку).

6.Наукові положення щодо важливості проведення епізоотологічного моніторингу і лабораторної діагностики ієрсиніозу в сільськогосподарських і свійських тварин рекомендуються для використання при викладанні курсу лекцій і лабораторно-практичних занять при підготовці фахівців ветеринарної медицини (акти впровадження – у додатку).

Список основних робіт, опублікованих за темою дисертації

1.Бабкин А.Ф., Соболев Н.М., Орлова В.А., Ивановская Л.Б. и др. Серологическая и бактериологическая индикация иерсиний у животных //Сб."Ветеринария". - К.: Урожай, 1988. - Вып.63. - С.20-24. (Дисертант провела серологічні дослідження сироваток крові на ієрсиніоз, брала участь в узагальненні й оформленні матеріалів).

2.Галищев Н.И, Бабкин А.Ф., Ивановская Л.Б. Распространение хламидиозной инфекции у крупного рогатого скота и ее значение в патологии воспроизводства //Сб."Ветеринария". - К.: Урожай, 1989. - Вып.64. - С.20-24. (Дисертантом особисто проведені серологічні дослідження великої рогатої худоби, підготовлені матеріали до друку).

3.Методические рекомендации „По уточнению диагноза и профилактике заболевания при выявлении в стаде единичных животных, реагирующих с бруцеллезными диагностикумами" /А.Ф.Бабкин, Р.Э.Яновская, В.А.Орлова, Л.Б.Ивановская //К.: Урожай, 1990. - 17.с. (Дисертант провела дослідження сироваток, брала участь в узагальненні та оформленні матеріалів).

4.Рекомендации по „Дифференциальной диагностике бруцеллеза и иерсиниоза и меры по их профилактике" /В.В.Сочнев, А.Б.Тебекин, А.Ф.Бабкин, Л.Б.Ивановская и др.//М.: Росагропромиздат, 1991. - 27с. (Дисертант провела експериментальні дослідження, брала участь в узагальненні й оформленні матеріалів).

5.Івановська Л.Б. Моніторинг сероконверсії при діагностиці ієрсиніозу в сільськогосподарських тварин в Україні //Вісник Сумського ДАУ, 1999. - Вип.3.-С.45-49.

6.Івановська Л.Б. Роль ієрсиній у виникненні абортів у сільськогосподарських тварин //Ветеринарна медицина України, 1999. - №5. - С.32 -33.

7.Івановська Л.Б. Вивчення спектру колострального імунітету бактеріальної етіології //Вісник Сумського ДАУ, 1999. - Вип.4. - С.90-93.

8.Івановська Л.Б. Вивчення перехресних серологічних реакцій між бактеріями Y.enterocolitica i Brucella //Вісник Сумського ДАУ, 2001. - Вип.6. - С.52-54.

9.Івановська Л.Б., Зон М.Г. Патологоанатомічні зміни при спонтанному й експериментальному ієрсиніозі тварин і птиці //Науковий вісник НАУ, 2001. - Вип.42. - С.201-205. (Дисертант провела експерименти, дослідження патматеріалу, проаналізувала отримані результати).

10.Івановська Л.Б. Про клінічні ознаки, що спостерігаються у різних видів тварин хворих на ієрсиніоз //Вісник Сумського НАУ, 2003.- Вип.8. - С.40-43.

11.Івановська Л.Б., Зон М.Г. Ураження органів тварин при кишковому ієрсиніозі і його вплив на клінічний прояв хвороби //Вісник СНАУ, 2004. - Вип.7 (12). - С.59-63. (Дисертант провела дослідження клінічного прояву ієрсиніозу в різних тварин) .

12.Методичні рекомендації з ієрсиніозу тварин (діагностика, диференційна діагностика неспецифічних реакцій з бруцельозними діагностикумами) /А.Ф.Бабкин, Івановська Л.Б. //Суми, 2005. - 29 с. (Дисертант провела планування роботи, виконала експериментальну частину та узагальнила отримані результати).

13. Івановська Л.Б. Диференційна діагностика кишкового ієрсиніозу свиней //Вісник Сумського НАУ, 2005. - Вип.1-2 (13-14). - С.91-96.

14. Ивановская Л. Б. Применение РА для выявления иерсиниозной инфекции // Проблемы научного обеспечения животноводства Молдавии: Материалы конференции 25 мая 1990 г. - Кишенев, 1990. - С.105-106.

15.Бабкин А.Ф., Скрипник В.Г., Ивановская Л.Б. Бактериологическая и серологическая диагностика иерсиниозов животных // Ветеринарная медицина. Экономические, социальные и экологические проблемы: Материалы Республиканской конференции 20-22 ноября 1990 г.- Харьков, 1990.- С.269-270. (Дисертантом проведені серологічні дослідження на ієрсиніоз).

16.Скрыпник В.Г., Ивановская Л.Б. Результаты гематологических исследований при эксперимнтальном иерсиниозе // Повышение продуктивности с.-х. животных и совершенствование мер борьбы с болезнями в условиях интенсивного ведения животноводства и создания фермерських хозяйств: Материалы Всесоюзной конференции 17-22 сентября 1991 г. – Харьков, 1991.- С.145-146. (Дисертантом проведені гематологічні дослідження крові при експериментальному ієрсиніозі).

17. Ивановская Л.Б. Сроки выявления колостральных антител при иерсиниозной инфекции // Повышение продуктивности с.-х. животных и совершенствование мер борьбы с болезнями в условиях интенсивного ведения животноводства и создания фермерських хозяйств: Материалы Всесоюзной конференции 17-22 сентября 1991 г. – Харьков, 1991.- С.121-122.

18.Ивановская Л.Б., Зон М.Г. К изучению роли Y.enterocolitica в патологии плотоядных // Материалы седьмой международной конференции по проблемам ветеринарной медицины мелких домашних животных 3-5 марта1999 г.- М., 1999. - С.262-263. (Дисертантом проведені дослідження проб крові м'ясоїдних на ієрсиніоз, проаналізовані отримані дані).


 
 

Цікаве

Загрузка...