WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Мікрофітофосилії вендських відкладів волині та їх стратиграфічне значення (автореферат) - Реферат

Мікрофітофосилії вендських відкладів волині та їх стратиграфічне значення (автореферат) - Реферат

Незважаючи на те, що мікрофітофосилії зустрічаються у відкладах різного геологічного віку від архею до кайнозою, вони здавна використовуються для розчленування докембрійських відкладів. Відомо, що для венду характерні, в основному, види простої будови.

Сфероморфіти з гладенькою поверхнею (L. minutissima (Naum.), L. jacutica(Tim.), L.tenuissima Eis., Symplassosphaeridium Tim., Synsphaeridium Eis.)) не мають стратиграфічного значення через широкий діапазон стратиграфічного поширення.

Лейосферидії з шагреневою поверхнею (Leiosphaeridia atava (Naum.), L. laminarita (Tim.), L. obsuleta (Naum.)) характерні для верхнього венду і нижнього кембрію. Взагалі ці види становлять до 60% спектру.

Chuaria – характерна для докембрію, (1-3%) зустрічається у вендських відкладах.

Spumosina – характерна для докембрію і нижнього кембрію.

Pterospermopsimorphainsolita, P. pileiformis – характерна для відкладів рифею, верхнього венду.

Navifusamajensis – зустрічається у рифеї, верхньому венді Волині.

Нитчасті водорості з клітинними перегородками Botuobiawernadskii (Schep.), Botuobiamedia sp. nov. – керівні види для верхнього венду.

Шагреневі нитчасті водорості Taenitrichoidesjaryshevicus Ass. – керівний вид для верхнього венду.

Гладенькі нитчасті водорості (Leiothrichoides, Polythrichoides) не мають стратиграфічного значення.

Нитчасті водорості спіральної і кільцевидної форми (Obruchevellavaldaica (Schep.),Circumiellamogilevica Ass.) – є керівними видами для редкінського горизонту.

Palaeolyngbyalata Tyn. et Don. – керівний вид для редкінського горизонту.

Нитчасті водорості з поздовжньою штриховкою на поверхні (Pomoriarhomboidalis (Siv.)) – керівний вид для котлинського горизонту венду.

PodoliellairregulareTim. – керівний вид для котлинського горизонту.

Cochleatinacanilovica (Ass.), C.rara (Pask.) – керівні види для котлинського горизонту.

Результати проведених досліджень дозволили з'ясувати стратиграфічне значення зустрінутих у вендських відкладах Волині мікрофітофосилій. Для нижнього венду характерні дрібні форми простої будови, які відносяться до 8 видів, що належать до 4 родів. Керівними видами верхнього венду є: Botuobiawernadskii (Schep.),Taenitrichoidesjaryshevicus Ass. Керівними видами редкінського горизонту є: Obruchevellavaldaica (Schep.),Circumiellamogilevica Ass., Palaeolyngbyalata Tyn. et Don., Botuobiamedia sp. nov. Керівними видами котлинського горизонту є: Pomoriarhomboidalis (Siv.), PodoliellairregulareTim., Cochleatinacanilovica (Ass.), C.rara (Pask.).

ВИСНОВКИ

Дисертація є узагальнюючою роботою, присвяченою вирішенню біостратиграфічних задач на основі вивчення мікрофітофосилій у вендських розрізах Волині. Необхідність проведення таких досліджень обумовлена потребою розробки детальної стратиграфічної схеми вендських відкладів України в рамках державної програми "Держгеолкарта-200". Вивчення систематичного складу мікрофітофосилій, аналіз їх вертикального та просторового поширення у вендських відкладах Волині дозволили внести низку доповнень та уточнень до стратиграфічної схеми району.

Отримані результати дозволяють зробити такі висновки:

1. З вендських відкладів Волині було визначено 38 видів мікрофітофосилій, які належать до 23 родів, і два роди макроводоростей. Серед зустрінутих видів 10 – наведено вперше для України: Pterospermopsimorphapileiformis(Tim.), Navifusa majensis Pjat., Leiosphaeridiaexsculpta (Tim.), Eomycetopsislata Golovenoc et Belova, E. aff. rugosa Maithy, Oscillatoriopsismedia Mendelson et Schopf, Palaeolyngbyalata Tynni et Donner, Pomoriarhomboidalis (Siverzeva),Siphonophycuscapitaneum Nyberg et Schopf, Botuobiamedia sp. nov.

2. З відкладів венду Волині виділено та описано 5 комплексів мікрофітофосилій. Перший комплекс встановлений у відкладах бродівської світи нижнього венду; другий комплекс мікрофітофосилій характеризує волинську серію; третій комплекс мікрофітофосилій вилучений з порід чарторийської та розницької світ могилів-подільської серії верхнього венду; четвертий комплекс встановлений в породах колківської світи могилів-подільської серії; п'ятий комплекс мікрофітофосилій встановлений в породах канилівської серії верхнього венду.

За визначеними комплексами мікрофітофосилій волинська серія нижнього венду зіставляється з лапландським горизонтом Східно-Європейської платформи; чарторийська та розницька світи могилів-подільської серії верхнього венду – з редкінським горизонтом; з котлинським горизонтом Східно-Європейської платформи корелюються колківська світа могилів-подільської серії та канилівська серія Волині.

3. Результати дослідження кількісного розподілу мікрофітофосилій, зміни видового та родового складу показують, що серед 38 видів мікрофітофосилій, які були визначені з порід венду Волині, 22 види характеризують певні стратиграфічні рівні верхнього венду. Серед них 3 види характерні для всього верхнього венду, для редкінського горизонту – 6 видів, для котлинського – 13. Для нижнього венду характерні дрібні форми простої будови, які відносяться до 8 видів, які належать до 4 родів. Керівними видами верхнього венду є: Botuobiawernadskii (Schep.), Botuobiamedia sp. nov., Taenitrichoidesjaryshevicus Ass. Керівними видами редкінського горизонту є: Obruchevellavaldaica (Schep.),Circumiellamogilevica Ass., Palaeolyngbyalata Tyn. et Don. Керівними видами котлинського горизонту є: Pomoriarhomboidalis (Siv.), PodoliellairregulareTim., Cochleatinacanilovica (Ass.), C.rara (Pask.).

4. В розрізі венду Волині встановлено два фітостратиграфічних рубежі, на яких змінюється чисельність форм, видовий та родовий склад мікрофітофосилій. Перший рубіж фіксується між чарторийською та розницькою світами, який проявився у різкому зростанні кількості форм, появі нових родів та видів. Другий фітостратиграфічний рубіж фіксується між розницькою і колківською світами могилів-подільської серії. Він проявився в зникненні керівних форм редкінського горизонту та появі характерних родів та видів котлинського горизонту. Результати досліджень дають підставу проводити границю між редкінським і котлинським горизонтами на Волині по підошві колківської світи.

5. Виявлено, що комплекси мікрофітофосилій із порід бродівської світи і волинської серії відрізняються, що свідчить про різні умови осадконакопичення в басейнах седиментації. Відмінності полягають в тому, що форми з волинської серії дуже дрібні, щільні і мають темно-коричневе забарвлення, тобто зазнали впливу більш високих температур в басейнах седиментації.

6. За результатами вивчення мікрофітофосилій запропоновані зміни та доповнення до стратиграфічної схеми вендських утворень Волині: вперше дана палеонтологічна характеристика бродівської світи, горбашівської, заболоттівської та бабинської світ волинської серії нижнього венду; доповнена палеонтологічна характеристика світ верхнього венду; обґрунтовано проведення границі між редкінським і котлинським горизонтами по підошві колківської світи.

7. Монографічно описано 38 видів мікрофітофосилій з 23 родів, які належать до наступних головних підгруп: Disphaeromorphitae – подвійні сфероїди, Netromorphitae – довгі еліпсоїди до паличкоподібних форми, Sphaeromorphitae – прості сфероїди і короткі еліпсоїди. Крім них описані нитчасті форми: порядок Oscillatoriales, залишки зелених водоростей: рід Tasmanites, Algae incertae sedis і макроводорості: порядок Vendotaeniales. Описано один новий вид мікрофітофосилій – Botuobiamedia sp. nov. Мікрофітофосилії описані згідно останньої класифікації 1989 р., в яку внесено зміни у відповідності до пізніших робіт. Складено палеонтологічний атлас мікрофітофосилій, виявлених у вендських відкладах Волині.


 
 

Цікаве

Загрузка...