WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Мікрофітофосилії вендських відкладів волині та їх стратиграфічне значення (автореферат) - Реферат

Мікрофітофосилії вендських відкладів волині та їх стратиграфічне значення (автореферат) - Реферат

Четвертий комплекс встановлений в породах колківської світи могилів-подільської серії верхнього венду Волині (св. 1812, гл. 559,5 м). Він містить крупні лейосферидії та деякі інші сфероморфіти, а також навіфузи і нитчасті мікроводорості. Склад комплексу такий: Leiosphaeridia atava (Naum.), L. laminarita (Tim.), L. minutissima (Naum.), L. obsuleta (Naum.), L.tenuissima Eis., Pterospermopsimorpha insolita (Tim.), Stictosphaeridiumsinapticuliferum Tim., Podoliella irregulare Tim., Navifusa majensis Pjat., Spumosina rubiginosa Andr., Synsphaeridium Eis, Leiotrichoides typicus Herm., Leiotrichoides sp., Taenitrichoidesjaryshevicus Ass. Колір мікрофосилій світло-коричневий до жовтого.

Комплекс мікрофітофосилій колківської світи за керівними видами (Pomoriarhomboidalis (Siv.), PodoliellairregulareTim.) та за подібністю видового складу відповідає комплексу мікрофітофосилій з котлинського горизонту Східно-Європейської платформи: поваровській серії Московської синеклізи, верхній частині валдайської серії Білорусі і нагорянському (ІV-a) комплексу мікрофітофосилій, описаному О. О. Асєєвою з Волино-Поділля.

П'ятий комплекс встановлений у породах канилівської серії верхнього венду (св. 315, гл. 141,9 м, св. 1812, гл. 455,0 м, гл. 469,0 м, гл. 474,0 м, св. 8145, гл. 178,0 м, св. 8252, гл. 137,0-138,0 м). За видовим складом він подібний до колківського комплексу мікрофітофосилій, від якого відрізняється присутністю специфічного роду кохлеатина. Для канилівського комплексу мікрофітофосилій характерні: Leiosphaeridia atava (Naum.), L. laminarita (Tim.), L. minutissima (Naum.), L. obsuleta (Naum.), L.tenuissima Eis., Pterospermopsimorphainsolita (Tim.), Stictosphaeridiumsinapticuliferum Tim., PodoliellairregulareTim., Navifusamajensis Pjat., Spumosinarubiginosa Andr.,Synsphaeridium Eis, Botuobiawernadskii (Schep.), Eomycetopsis sp., LeiotrichoidestypicusHerm., Leiotrichoidessp., Oscillatoriopsis sp., Pomoriarhomboidalis (Siv.), Taenitrichoidesjaryshevicus Ass., Cochleatinacanilovica (Ass.), C.rara (Pask.), Tyrasotaeniapodolica Gnil., Vendotaeniaantiqua Gnil. Колір мікрофосилій світло-коричневий до жовтого.

Канилівська асоціація мікрофітофосилій за видовим складом, а також за керівними видами (Pomoriarhomboidalis (Siv.), PodoliellairregulareTim., Cochleatinacanilovica (Ass.), C.rara (Pask.)) зіставляється з комплексом котлинського горизонту Східно-Європейської платформи: поваровською серією Московської синеклізи, верхньою частиною валдайської серії Білорусі і нижньо- та верхньоканилівськими комплексами мікрофітофосилій, описаними О. О. Асєєвою з Волино-Поділля.

Таким чином у розрізі венду Волині виділено п'ять комплексів мікрофітофосилій, які дозволяють більш точно розчленовувати вендські відклади Волині та корелювати їх з одновіковими породами венду інших регіонів (Подільського Придністров'я, Росії, Білорусі та ін.). За мікрофітофосиліями волинська серія нижнього венду зіставляється з лапландським горизонтом Східно-Європейської платформи; чарторийська та розницька світи могилів-подільської серії верхнього венду – редкінським горизонтом; з котлинським горизонтом Східно-Європейської платформи корелюються колківська світа могилів-подільської серії та канилівська серія Волині.

Результати дослідження просторового розподілу мікрофітофосилій у верхньому докембрії Волині та аналіз літературних джерел дозволив прослідкувати певні закономірності у вертикальному розподілі мікрофітофосилій.

У відкладах бродівської світи знайдено 5 видів мікрофітофосилій, які належать до 3 родів: (Spumosina,Leiotrichoides, Leiosphaeridia).

У породах волинської серії продовжують зустрічатися три види мікрофітофосилій з бродівської світи; з'являються 2 нові види лейосферидія та один новий рід (Stictosphaeridium). Види мікрофітофосилій суттєво відрізняються від тих, які знайдені в бродівській світі: форми із осадочних порід волинської серії дуже щільні і темно-коричневі за кольором.

Систематичний склад мікрофітофосилій чарторийської світи практично не відрізняється від такого нижнього венду і становить 7 видів.

У породах розницької світи різко зростає видова чисельність мікрофітофосилій, яка сягає 17 видів; значно оновлюється видовий та родовий склад: з'являються 9 нових видів, що належать до 8 нових родів (Symplassosphaeridium, Circumiella, Obruchevella, Palaeolyngbya, Botuobia, Polythrichoides, Taenithrichoides, Chuaria), серед яких чотири – це типово редкінські форми (Obruchevellavaldaica (Schep.),Circumiellamogilevica Ass., Palaeolyngbyalata Tyn. et Don., Botuobiamedia sp. nov.), а три продовжують існувати у верхньому венді.

У відкладах колківської світи зникають форми, керівні для редкінського горизонту, проте з'являються види та роди (Pomoriarhomboidalis (Siv.), PodoliellairregulareTim., Cochleatinacanilovica (Ass.), C.rara (Pask.)) – керівні для котлинського. Загальна чисельність видів мікрофітофосилій в порівнянні з такою розницької світи не змінюється і становить 17 видів. Серед них 8 видів відомі з нижнього венду, 2 види – з редкінського горизонту венду, 7 – з'являються вперше.

У породах канилівської серії виявлені всі форми, відомі з колківської світи; з'являються 5 нових видів, які належать до 3 родів (Botuobia, Pomoria, Cochleatina). Всього в канилівській серії знайдено 22 види мікрофітофосилій.

Результати досліджень показують, що серед 38 видів мікрофітофосилій, які були визначені з порід венду Волині, 22 види характеризують певні стратиграфічні рівні верхнього венду. Серед них 3 види характерні для всього верхнього венду, для редкінського горизонту – 6 видів, для котлинського – 13.

Отже, аналіз вертикального розподілу мікрофітофосилій по розрізу венду Волині виявив два чітких фітостратиграфічних рубежі, на яких змінюється чисельність форм, видовий та родовий склад мікрофітофосилій. Перший рубіж фіксується між чарторийською та розницькою світами. Він проявився у різкому зростанні кількості форм, появі нових родів та видів (Symplassosphaeridium spp., Circumiellamogilevica, Obruchevellavaldaica, Palaeolyngbyalata, Botuobiamedia, Polythrichoideslineatus, Taenithrichoidesjaryschevicus, Chuariacircularis, Leiosphaeridiajacutica). Подібна зміна кількісного та систематичного складу мікрофітофосилій в стратотиповому районі Подільського Придністров'я зафіксована на більш низькому стратиграфічному рівні: на межі нижнього та верхнього венду, тобто на межі волинської та могилів-подільської серії. З нашої точки зору виявлена розбіжність у положенні фітостратиграфічного рубежу в розрізі венду Волині з таким Подільського Придністров'я можна пояснити несприятливими умовами для існування мікрофітопланктону в чарторийський час на Волині. В чарторийському басейні могли вижити лише стіктосферидіуми, спумозіни, лєйосферидії, лєйотріхоідеси, – форми, які існували протягом усього венду.

Другий фітостратиграфічний рубіж фіксується між розницькою і колківською світами могилів-подільської серії. Він проявився в зникненні керівних форм редкінського горизонту (Obruchevellavaldaica (Schep.),Circumiellamogilevica Ass., Palaeolyngbyalata Tyn. et Don., Botuobiamedia sp. nov.) та появі характерних родів та видів котлинського горизонту (Pomoriarhomboidalis (Siv.), PodoliellairregulareTim., Cochleatinacanilovica (Ass.), C.rara (Pask)). Це дає підставу проводити границю між редкінським і котлинським горизонтами на Волині по підошві колківської світи. В стратотиповому розрізі Подільського Придністров'я подібна зміна асоціацій мікрофітофосилій зафіксована різними дослідниками на межі нагорянської та яришівської світ.


 
 

Цікаве

Загрузка...