WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Мікрофітофосилії вендських відкладів волині та їх стратиграфічне значення (автореферат) - Реферат

Мікрофітофосилії вендських відкладів волині та їх стратиграфічне значення (автореферат) - Реферат

Відмитий осад вивчався під світловими мікроскопами МБІ-6, Біолам Л-211, PZO-SK14 у постійних препаратах при робочих збільшеннях х100-х700.

Досліджувані об'єкти фотографувались фотокамерою "Зеніт" на плівках при збільшеннях х200-х400 і витримці 6-8 сек., а також цифровою фотокамерою Nikon Coolpix 5600.

СИСТЕМАТИЧНИЙ ОПИС МІКРОФІТОФОСИЛІЙ

В роботі використана класифікація, запропонована на П'ятому всесоюзному колоквіумі по мікрофосиліях докембрію СРСР у 1987 р., з врахуванням поправок, зроблених пізнішими дослідниками: (Фенсом та ін., 1990, Гофман і Джексон, 1994, Бурзін, 1995).

Всього в роботі описано 38 видів мікрофітофосилій (один вид – вперше: Botuobiamedia sp. nov.), які відносяться до 23 родів, а також два роди макроводоростей. Опис складається з наступних рубрик: назва, синоніміка, діагноз, порівняння, зауваження, матеріал і поширення.

У формальній класифікації розрізняють групи, які поділені на підгрупи, роди і види. Bиди мікрофітофосилій, знайдені у вендських відкладах Волині, належать до наступних головних підгруп, наведених в порядку, в якому вони описані в роботі:

Група ACRITARCHA (Evitt, 1963)

Підгрупа DISPHAEROMORPHITAE, Downie, Evitt et Sarjeant, 1963

Акритархи сферичної форми, які складаються з двох оболонок різної товщини. Внутрішня завжди більш щільна, іноді непрозора. В складі цієї підгрупи виділяється 1 рід Pterospermopsimorpha, Timofeev, 1966.

ПідгрупаNETROMORPHITAE Downie, Evitt, Sarjeant, 1963

Акритархи витягнутої еліпсоїдальної форми з гладенькою або шагреневою поверхнею оболонки. В підгрупу входить рід Navifusa Combaz, Lange et Pansart, 1967.

Підгрупа SPHAEROMORPHITAE, Downie, Evitt et Sarjeant, 1963

Акритархи сферичної та еліпсоїдальної форми з гладенькою, шагреневою, бугорчатою або дірчатою поверхнею. До цієї підгрупи віднесено наступні роди: Chuaria Walcott, 1899; Leiosphaeridia Eisenack, 1958, emend. Downie et Sarjeant, 1963; Podoliella Timofeev, 1973; Spumosina Naumova, 1968, emend. Jankauskas et Medvedeva, 1989; Stictosphaeridium Timofeev, 1966, emend. Mikhailova et Jankauskas, 1989; Symplassosphaeridium Timofeev (1959) 1966; Synsphaeridium Eisenack, 1965.

Крім акритарх у роботі описані нитчасті мікрофітофосилії, які відносяться до ціанобактерій.

ЦІАНОБАКТЕРІЇ

Нитчасті мікрофосилії

Порядок OSCILLATORIALES і близькі йому форми

Мікрофітофосилії нитчастої форми гладенькі і шагреневі, іноді з клітинною будовою. Тут виділено наступні роди: Botuobia Pjatiletov, 1979; Circumiella Assejeva, 1974, Burzin, 1995; Eomycetopsis Schopf, 1968, emend. Knoll et Golubic, 1979; Leiotrichoides Hermann (1974) 1979; Obruchevella Reitlinger, 1948, emend. Yakschin et Luchinina, 1981; Oscillatoriopsis Schopf, 1968; Palaeolyngbya Schopf, 1968; Polythrichoides, Hermann, 1974, emend. 1976; Pomoria Siverzeva et Yankauskas, 1989; Siphonophycus Schopf, 1968, emend. Knoll, Sweet et Mark, 1991; Taenitrichoides Assejeva, 1983.

Відділ CHLOROPHYTAPascher, 1914

ПорядокPTEROSPERMALES

Акритархи сферичної форми з пористою стінкою. Один рід Tasmanites Newton, 1875.

Algaeincertaesedis

Мікрофітофосилії "неправильної" форми. Два роди: рогоподібний – Ceratophyton, Kirjanov, 1968; у вигляді смуги, згорнутої у спіраль – Cochleatina Assejeva, 1983, emend. Burzin, 1995.

Крім мікрофітофосилій у роботі описані макроводорості.

ГрупаVENDOTAENIDESGnilovskaya, 1971

ПорядокVENDOTAENIALESGnilovskaya, 1986

Водорості стрічкоподібної форми. Два роди Tyrasotaenia Gnilovskaya, 1971; Vendotaenia Gnilovskaya, 1971.

СТРАТИГРАФІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МІКРОФІТОФОСИЛІЙ

ВЕНДСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ВОЛИНІ

Вендські відклади Волині вміщують велику кількість органічних решток, серед яких провідну роль відіграють мікрофітофосилії та макроводорості. З'ясуванню стратиграфічного значення мікрофітофосилій венду Волині присвячені роботи Б. В. Тимофєєва (1956, 1966, 1976), О. Д. Шепельової (1964, 1969), В. В. Кир'янова (1968), В. Б. Богомягкової (1973, 1974), О. О. Асєєвої (1975-1988). Макроводорості вивчались М. Б. Гніловською (1988).

Результати попередніх досліджень свідчать про багаті комплекси мікрофітофосилій верхнього венду. У нижньому венді мікрофітофосилії були виявлені лише у його верхній частині. Але, слід зазначити також, що при визначенні систематичного складу використовувалась застаріла таксономія.

Нами вивчалось вертикальне та просторове поширення мікрофітофосилій у венді Волині по керну 28 свердловин і двох відслонень.

За результатами вивчення вертикального поширення мікрофітофосилій у розрізі венду Волині виділено п'ять комплексів мікрофітофосилій, характерних для його окремих підрозділів (табл. 3).

Перший комплекс (знизу) встановлений у відкладах бродівської світи нижнього венду (св. 4371, гл. 94,0 м, гл. 109,5 м; св. 4373, гл. 81,0-82,0 м). Цей комплекс виділено вперше. Він представлений шагреневими плівками великих розмірів, іноді, можливо, з клітинною будовою, наявністю Leiosphaeridia obsuleta (Naum.), Leiosphaeridia sp., Spumosina rubiginosa Andr. Загалом, всі форми мають дуже специфічний оливково-коричневий колір.

Комплекс не має аналогів, хоча подібні шагреневі плівки зустрічаються в рифейських відкладах Волині.

Другий комплекс отриманий з відкладів волинської серії, а саме горбашівської світи (св. 5904, гл. 152,3 м; св. Берестечко-1, гл. 2222,0-2229,0 м), бабинської світи (св. 5940, гл. 80,5-80,6 м), ратнівської світи (св. 8262, гл. 214,0-215,0 м). Його відрізняють дуже дрібні щільні акритархи і обривки мікроводоростей. Іноді зустрічаються Leiosphaeridiacrassa (Naum.), L. minutissima (Naum.), Leiosphaeridia sp., Spumosina rubiginosa Andr., Stictosphaeridium sinapticuliferum Tim.,

Leiotrichoidessp. Колір усіх форм темно-коричневий. Взагалі знахідки мікрофітофосилій у волинській серії поодинокі.

Слід зазначити, що загальний характер волинського комплексу мікрофітофосилій вказує на вплив більш високих температур внаслідок попередньої вулканічної діяльності. Відмінність між бродівським та волинським комплексами мікрофітофосилій свідчить про різні умови осадконакопичення в басейнах седиментації.

Комплекс мікрофітофосилій волинської серії Волині подібний до комплексу мікрофітофосилій з лапландського біостратиграфічного горизонту Східно-Європейської платформи: з древлянської серії Московської синеклізи, за акритархами – волинській серії Білорусі, волинському комплексу мікрофітофосилій, описаному О. О. Асєєвою з відкладів Волино-Поділля.

Третій комплекс вилучений з порід чарторийської (св. Берестечко – 1, гл. 1858,2-1861,2 м, св. 8252, гл. 282,0-283,0 м, св. 8143, гл. 166,0-167,0 м ) та розницької світ могилів-подільської серії (св. 8139, гл. 143,0-144,0 м, св 1679, гл. 271,0-271,5 м). Він складається з дрібних лейосферидій, деяких інших сфероморфіт, мікроводоростей, в тому числі характерної спіральної форми. Комплекс містить Leiosphaeridiaobsuleta (Naum.), Leiosphaeridiacrassa (Naum.), L. laminarita (Tim.), L. minutissima (Naum.), Stictosphaeridium sinapticuliferum Tim., Spumosina rubiginosa Andr., Symplassosphaeridium sp., Circumiellamogilevica Ass., Obruchevellavaldaica (Schep.), Leiotrichoidesaff. gracilis Pjat., LeiotrichoidestypicusHerm., Palaeolyngbyalata Tyn. et Don., Botuobiamedia sp. nov., Taenitrichoidesjaryshevicus Ass. Загальний колір мікрофосилій коричневий. Крім визначених форм для нього характерна наявність великої кількості обвугленого детриту та чорних Leiosphaeridia sp.

Комплекс мікрофітофосилій чарторийської та розницької світ могилів-подільської серії верхнього венду Волині за близькістю видового складу і керівними видами Obruchevellavaldaica (Schep.),Circumiellamogilevica Ass., Palaeolyngbyalata Tyn. et Don. та ін. зіставляється з комплексом редкінського горизонту Східно-Європейської платформи: редкінською серією Московської синеклізи, нижньою частиною валдайської серії Білорусі (крім спільних мікрофітофосилій, цей комплекс також містить багато місцевих форм), об'єднаним могилівському і яришівському комплексам мікрофітофосилій, описаним О. О. Асєєвою з Волино-Поділля.


 
 

Цікаве

Загрузка...