WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Мікрофітофосилії вендських відкладів волині та їх стратиграфічне значення (автореферат) - Реферат

Мікрофітофосилії вендських відкладів волині та їх стратиграфічне значення (автореферат) - Реферат

Волинська серія займає об`єм від покрівлі пісковиків поліської серії до підошви могилів-подільської серії.

Горбашівська світа складена пісковиками різнозернистими і гравелітами червоноколірними іноді з домішками пірокластичного матеріалу. Для розрізів світи характерна слабка цементація, або її відсутність. Потужність світи змінюється від перших метрів до 74 м.

У відкладах світи вперше знайдені дуже дрібні щільні акритархи і обривки мікроводоростей. Іноді зустрічаються Leiosphaeridia sp., Spumosinarubiginosa (Andr.), Stictosphaeridium sinapticuliferum Tim.

Заболоттівська світа – це 1-2 (рідше більше) окремих базальтових потоків, розділених малопотужними лавобрекчіями. Зрідка присутні проверстки туфів, туфітів. Потужність світи (максимальна 118-75 м) зменшується до 20-10 м і повного виклинювання у східному напрямку.

У нормально-осадових тонкозернистих різновидах порід світи вперше знайдені дуже дрібні щільні акритархи і обривки мікроводоростей.

Бабинська світа представлена туфами різного гранулометричного складу; масивними верствуватими буруватими і зеленкувато-сірими. Часто в центральній частині вона вміщує покрив базальтів, потужністю до 50 м. Потужність світи сягає 150 м.

У нормально-осадових тонкозернистих прошарках світи вперше знайдені дуже дрібні щільні акритархи і обривки мікроводоростей. Іноді зустрічаються Leiosphaeridia sp.

Ратнівська світа – це базальти (до 6 потоків), розділені лавобрекчіями або малопотужними проверстками туфів, конгломератів, туфогравелітів і туфопісковиків. Потужність світи 75 – 145 м. Перекривається вона світами могилів-подільської серії.

В прошарках аргілітів у ратнівській світі знайдені дуже дрібні щільні акритархи і обривки мікроводоростей. Іноді зустрічаються Leiosphaeridia crassa (Naum.), L. minutissima (Naum.), Leiosphaeridia sp., Spumosinarubiginosa (Andr.), Leiotrichoidestypicus Herm.

Верхньовендські відклади діляться на дві серії – могилів-подільську і канилівську. В першій розрізняють чарторийську, розницьку і колківську світи; в другій – нижньо- і верхньоканилівську товщі.

Чарторийська світа ділиться на дві підсвіти. Нижньочарторийська підсвіта складена бурувато-коричневою пачкою різнозернистих частоверствуватих осадових порід із суттєвою домішкою перевідкладеного попільного матеріалу. Потужність підсвіти від 28 до 51 м.

Верхньочарторийська підсвіта – це тонке перешаровування темно-сірих слюдистих аргілітів, які переважають у розрізі, світло-сірих слюдистих алевролітів і рожевувато-сірих різнозернистих пісковиків. Потужність відкладів змінюється від 31 до 40 м.

Чарторийська світа містить Leiosphaeridiacrassa (Naum.), L. laminarita (Tim.), L. minutissima (Naum.), L. obsuleta (Naum.), Stictosphaeridiumsinapticuliferum Tim., Spumosinarubiginosa Andr., LeiotrichoidestypicusHerm., Leiotrichoidessp. Крім визначених форм характерна наявність великої кількості обвугленого детриту і чорних Leiosphaeridia sp.

Відклади розницької світи мають виразну ритмічну будову. В основі світи залягають гравеліти, конгломерати, крупнозернисті пісковики. Вище – вулканоміктові глинисті слюдисті алевроліти і дрібнозернисті пісковики. Завершують розріз світи слюдисті алевроліти і аргіліти. Потужність світи змінюється від 17 до 48 м.

Розницька світа містить Leiosphaeridiacrassa (Naum.), L. jacutica (Tim.), L. laminarita (Tim.), L. minutissima (Naum.), L. obsuleta (Naum.), Chuariacircularis Walc., Stictosphaeridiumsinapticuliferum Tim., Spumosinarubiginosa Andr., Symplassosphaeridium sp., Circumiellamogilevica Ass., Obruchevellavaldaica (Schep.), Leiotrichoidesaff. gracilis Pjat., LeiotrichoidestypicusHerm., Palaeolyngbyalata Tyn. et Don., Botuobiamedia sp. nov., Polythrichoideslineatus Herm., Taenitrichoidesjaryshevicus Ass.

Колківська світа побудована ритмічно. В основі кожного ритму залягають пісковики і алевроліти, які переходять вгору за розрізом в алевро-аргіліти. Потужність світи – 30-60 м.

Колківська світа вміщує: Leiosphaeridia atava (Naum.), L. crassa (Naum.), L. laminarita (Tim.), L. minutissima (Naum.), L. obsuleta (Naum.), L. tenuissima Eis., Chuariacircularis Walc., Pterospermopsimorphainsolita (Tim.), P. pileiformis (Tim.), Stictosphaeridium sinapticuliferum Tim., Podoliellairregulare Tim., Navifusamajensis Pjat., Spumosinarubiginosa Andr., Synsphaeridium Eis, Leiotrichoidestypicus Herm., Leiotrichoides sp., Taenitrichoidesjaryshevicus Ass. i Vendotaenia antiqua Gnil.

Канилівська серія складається з нижньо- і верхньоканилівської товщ. Перша з них – це пісковики сірі різнозернисті з проверстками алевролітів і аргілітів. Їх потужність сягає 40 м. Друга – це найтонше чергування зеленкувато-сірих аргілітів, алевролітів і пісковиків. Потужність до 140 м. На розмитій поверхні порід канилівської серії залягають утворення балтійської серії нижнього кембрію.

Для канилівської серії характерні: Leiosphaeridiaatava (Naum.), L. crassa (Naum.), L. exsculpta Tim., L. jacutica (Tim.), L. laminarita (Tim.), L.minutissima (Naum.), L. obsuleta (Naum.), L.tenuissima Eis., L. ternata Tim.,Chuariacircularis Walc., Pterospermopsimorphainsolita (Tim.), Stictosphaeridiumsinapticuliferum Tim., PodoliellairregulareTim., Navifusamajensis Pjat., Spumosinarubiginosa Andr.,Synsphaeridium Eis,Botuobiawernadskii (Schep.),Eomycetopsis sp., LeiotrichoidestypicusHerm., Leiotrichoidessp., Oscillatoriopsis sp., Pomoriarhomboidalis (Siv.), Taenitrichoidesjaryshevicus Ass., Cochleatinacanilovica (Ass.), C. rara (Pask.), Tyrasotaeniapodolica Gnil., Vendotaeniaantiqua Gnil.

МЕТОДИКА МІКРОПАЛЕОФІТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

При виконанні роботи для вилучення мікрофосилій рослинного походження із гірських порід було застосовано загальноприйняту методику, розроблену для палеопалінологічних досліджень О. М. Андрєєвою в 1950 р. і поліпшену В. В. Кир'яновим в 1962-1964 рр.

Для проведення аналізу відбирались із свердловин свіжі проби керну вагою приблизно 50 г.

Методика включає наступні етапи:

  1. очищення і фізичне подрібнення породи;

  2. хімічну дезінтеграцію породи (мацерація);

  3. збагачення породи за допомогою пірофосфату натрію;

  4. вилучення з осаду мікрофітофосилій сепаруванням у важкій рідині;

  5. очищення концентрату мікрофітфосилій методом послідовних декантацій.

З вилученої органічної фракції виготовлялись постійні препарати для подальшого вивчення під мікроскопом. У випадку незначного вмісту мікрофосилій у мацераті на предметне скло наносили краплю розчину, давали їй висохнути і повторювали операцію кілька разів, що значно збагачувало препарат; після чого консервували його гліцерин-желатином і накривали покривним склом.

Залишки, невитрачені на приготування препаратів, переносились в малі пробірки і консервувались спиртом-ректифікатом, або дистильованою водою.


 
 

Цікаве

Загрузка...