WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ендолімфатична терапія та колоносанація в комплексному лікуванні гострого панкреатиту (автореферат) - Реферат

Ендолімфатична терапія та колоносанація в комплексному лікуванні гострого панкреатиту (автореферат) - Реферат

В дисертації запропоновано теоретичне узагальнення та нове практичне вирішення наукового завдання, що полягає в покращенні результатів лікування гострого панкреатиту, шляхом застосування у новій якості ендолімфатичного введення медикаментозних препаратів, колоносанації та диференційованої імунокорекції.

1. Застосування комплексу запропонованих лікувальних заходів (ендолімфатична медикаментозна терапія, колоносанація та диференційована імунокорекція) супроводжується достовірним зменшенням рівня трипсіну (р<0,05), ліпази (р<0,05), поліпшенням стану антиоксидантного захисту (збільшення рівня каталази, СОД, мелатоніну - р<0,05), зниженням рівня метаболітів оксиду азоту (р<0,05) та зменшенням показників токсичності крові (лейкоцитарний індекс інтоксикації, молекули середньої ваги - р<0,05), що є об'єктивним свідченням позитивного впливу на перебіг гострого панкреатиту.

2. На 7-10 добу від початку застосування запропонованого комплексу лікувальних заходів у хворих основної групи відбувається достовірне збільшення абсолютної кількості Т-лімфоцитів (р<0,05) та концентрації IgG (р<0,05), що свідчить про підвищення захисних сил макроорганізму.

3. При інфікованому панкреонекрозі має місце пряма кореляція мікробного спектру інфікованих ділянок підшлункової залози і шлунково-кишкового тракту, що свідчить про важливу роль транслокаційних механізмів у розвитку септичних ускладнень. Запропоновані профілактично-лікувальні заходи (ендолімфатична медикаментозна терапія, колоносанація та диференційована імунокорекція) достовірно (р<0,05) зменшують частоту інфікування панкреонекрозу.

4. Терміни хірургічного втручання при інфікованому панкреонекрозі визначаються характером перебігу захворювання в залежності від форми, розповсюдженості некротичного процесу у підшлунковій залозі та у парапанкреатичній клітковині, станом тяжкості хворих. Запропонована ощадлива методика панкреатсеквестрнекректомії має суттєві переваги за рахунок повного видалення зон некрозу та запобігання інтраопераційних ускладнень.

5. Застосування у консервативному лікуванні гострого панкреатиту патогенетично обґрунтованого комплексу профілактично-лікувальних заходів (ендолімфатична медикаментозна терапія, колоносанація, диференційована імунокорекція) дозволило знизити летальність в основній групі хворих (5%) відносно групи порівняння (16,4%, р<0,05), що свідчить про його високу ефективність.

Практичні рекомендації

1. Для оптимізації лікування хворих на гострий панкреатит рекомендується комплексне застосовування ендолімфатичної медикаментозної терапії, колоносанації та диференційованої імунокорекції, а у разі необхідності оперативного втручання – використання удосконалених технічних аспектів.

2. Для проведення ендолімфатичної терапії рекомендується застосовувати антеградну катетеризацію еферентної лімфатичної судини на стегні з подальшим ендолімфатичним введенням інгібіторів протеаз, пригнічувачів функціональної активності підшлункової залози, антибіотиків, антикоагулянтів, аналгетиків.

3. З метою імунокорекції у хворих на гострий панкреатит за наявністю ознак імунної недостатності, пов'язаної з клітинної ланкою імунітету, можливе використання ендогенних аналогів інтерлейкіну ("Ронколейкін" по 500 000 МО, розведений у 400 мл ізотонічного розчину хлориду натрію з додаванням 4 мл 10 %-го розчину альбуміну) під контролем імунограми хворого.

4. У разі розвитку вторинного імунодефіциту при септичних ускладненнях гострого панкреатиту необхідно проводити імунозамісну терапію препаратами імуноглобулінів для внутрішньовенного введення ("Імуноглобулін нормальний людини для внутрішньовенного введення" по 25 мл 5 %-го розчину на 100 мл ізотонічного розчину хлориду натрію зі швидкістю 5-10 крапель за хвилину) під контролем імунограми хворого.

5. При необхідності оперативного втручання після видалення великих (більше 2-3 см) фрагментів некрозу підшлункової залози ножицями або способом дігітоклазії обробку цих зон, а також видалення множинних, але менших за розмірами секвестрів, потрібно проводити з використанням ложки Фолькмана (метод "вичерпування"), що забезпечує найбільш чітке та повне видалення залишків некрозу без зайвої травматизації незміненої паренхіми залози.

СПИСОК робіт, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Исайчиков И.И. Влияние способа введения лекарственных препаратов на течение и исход тяжелого острого панкреатита // Запорожский медицинский журнал. – 2004.- №4.–С.67-68.

 2. Клименко В.Н., Исайчиков И.И., Клименко В.В. Клиническая оценка применения различных групп спазмолитиков в комплексном лечении хирургических заболеваний гепатопанкреатобилиарной области // Запорожский медицинский журнал. – 2004.- №.6 – С.7-9. (Дисертант сформував клінічні групи, проводив обстеження хворих та призначав лікування, зробив статистичну обробку матеріалу та висновки, підготував роботу до друку).

 3. Клименко В.М., Ісайчиков І.І., Бєленічев І.Ф., Клименко А.В. Вплив комплексного застосування поетапної імунокоригуючої терапії, ендолімфатичного введення препаратів та колоносанації на перебіг захворювання та стан біохімічних процесів у хворих на важку форму гострого панкреатиту // Запорожский медицинский журнал. – 2006.- №2. – С. 31-35. (Дисертант самостійно виконував катетерізацію лімфатичних судин, зробив клінічний та статистичний аналіз отриманих результатів лікування хворих).

 4. Клименко В.М., Ісайчиков І.І., Тугушев А.С., Кравченко Н.Б., Бокова О.М. Порівняльне дослідження бактерійної транслокації при різних методах ведення хворих на гострий деструктивний панкреатит // Шпитальна хірургія. – 2006.- №1. – С.6-8. (Дисертант самостійно проводив формування клінічних груп, статистичну обробку отриманого матеріалу, аналізував отримані результати).

 5. Клименко В.Н., Исайчиков И.И., Гайдаш О.В., Беляева С.И. Нарушения иммунитета при остром деструктивном панкреатите и методы их коррекции // Клінічна хірургія. – 2005.- №2. – С.24-30. (Дисертант призначав лікування, самостійно проводив статистичну обробку матеріалу, аналізував отримані результати).

 6. Исайчиков И.И., Тугушев А.С., Гайдаш О.В., Адамович С.В. Значение бактериальной инфекции при остром деструктивном панкреатите // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених. Збірник наукових статей випуск XIV "Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики" (Запоріжжя, 5 квітня 2005 року). – Запоріжжя, 2005. – С. 113-114. (Дисертант самостійно проводив формування клінічних груп, аналізував отримані результати).

 7. Ісайчиков І.І. Вплив різних методів детоксикаційної терапії на стан хворих з панкреатогенним сепсисом // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сепсис: проблеми діагностики, терапії та профілактики" (Харків, 29-30 березня 2006 року). – Харків, 2006. – С. 96-97.

 8. Клименко В.Н., Исайчиков И.И., Гайдаш О.В. Возможности ранней иммуномодулирующей терапии при остром деструктивном панкреатите в зависимости от метода иммунокоррекции // Матеріали XXI з'їзду хірургів України, м. Запоріжжя (Запоріжжя, 5-7 жовтня 2005 року). – Запоріжжя, 2005. – Т.1. - С. 178-179. (Дисертант самостійно проводив формування клінічних груп, статистичну обробку отриманого матеріалу, аналізував отримані результати ).

 9. Ісайчиков І.І. Значення кишкової мікрофлори в розвитку інфекційних ускладнень панкреонекрозу // Науковий потенціал світу 2004: Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 1-15 листопада 2004 року). – Дніпропетровськ, 2004. – С.17-18.

 10. Ісайчиков І.І. Ефективність ендолімфатичного введення знеболюючих препаратів при гострому панкреатиті // Матеріали 8-го міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених, приуроченій до 150-ліття від дня народження І.Я.Горбачевського (Тернопіль, 10-12 травня 2004 року). – Тернопіль, 2004. – С. 53.

 11. Ісайчиков І.І. Визначення оптимальних термінів оперативного лікування деструктивних форм гострого панкреатиту // Актуальні проблеми сучасної медицини: Тези доповідей 58 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету імені О.О.Богомольця з міжнародною участю (Київ, 28-31 жовтня 2003 року). – Київ, 2003. - С. 162.

 12. Ісайчиков І.І. Значення ендолімфатичного введення антикоагулянтів при гострому панкреатиті // Актуальні питання клінічної та експериментальної хірургії: Матеріали наукової конференції молодих вчених і студентів, присвяченої пам'яті Марти Коритко (Львів, 27 лютого 2004 року). - Львів, 2004. – С. 42-43.

 13. Клименко В.М., Ісайчиков І.І. Пошарове видалення некротизованих тканин підшлункової залози - важливий крок на шляху оптимізації оперативних втручань при гострому деструктивному панкреатиті // Актуальні проблеми стандартизації у невідкладній абдомінальній хірургії: Збірник матеріалів Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 18-19 березня 2004 року). - Львів, 2004. – С. 122. (Дисертант проводив обстеження хворих, зробив статистичну обробку отриманого матеріалу).

 14. Ісайчиков І.І. Колоносанація – важливий метод профілактики ускладнень гострого панкреатиту // Матеріали до наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю (Вінниця, 25-26 березня 2004 року). – Вінниця, 2004. – С. 231-232.

 15. Ісайчиков І.І. Колоносанація та її вплив на транслокаційний механізм інфікування при некротичному панкреатиті// Тези 78-ої підсумкової наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю (Чернівці, 1-2 квітня 2004 року). "ХІСТ" Всеукраїнський студентський медичний журнал. – 2004, вип. 5. – С. 117.

 16. Деклараційний патент України, № 69897 А, МПК 7 А61В17/00. Спосіб хірургічного втручання при гострому деструктивному панкреатиті // В.М.Клименко, І.І.Ісайчиков (Україна). - № 20031211558; Заявл. 15.12.03; Опубл. 15.09.04, Бюл. № 9. – С.4.27. (Дисертант здійснив патентний пошук, підготував текст публікації).

 17. Деклараційний патент України, № 71273 А, МПК 7 А61В17/00. Спосіб лікування гострого панкреатиту // В.М.Клименко, І.І.Ісайчиков, Т.М.Бєляєва, А.В.Клименко, О.В.Гайдаш (Україна). - № 20031211664; Заявл. 16.12.03; Опубл. 15.11.04, Бюл. № 11. – С.4.19. (Дисертант здійснив патентний пошук, апробував запатентований спосіб на практиці).

 18. Деклараційний патент України, № 71423 А, МПК 7 А61В17/12. Пристрій для затягування лігатурних вузлів // С.М.Кравченко, Д.І.Міхантєв, І.І.Ісайчиков, О.В.Гайдаш, В.В.Вакуленко, Т.М.Бєляєва, І.Ю.Мороз (Україна). - № 20031212854; Заявл. 29.12.03; Опубл. 15.11.04, Бюл. № 11. – С.4.22. (Дисертант здійснив патентний пошук, апробував запатентований спосіб на практиці).

 19. Клименко В.М., Ісайчиков І.І. Спосіб хірургічного втручання при гострому деструктивному панкреатиті // Реєстр галузевих нововведень. – К., 2005. – Вип. 22-23. – С. 32-33. – (реєстр № 43/22/05). (Дисертантом зроблено обстеження хворих, проведено статистичний аналіз результатів лікування).

 20. Ендолімфатична медикаментозна терапія у комплексному лікуванні важкого гострого панкреатиту // В.М.Клименко, Ю.І.Резнік, І.І.Ісайчиков // Інформаційний лист № 201-2004, Випуск 13 з проблеми "Хірургія". К. (Особистий внесок дисертанта визначався в обстеженні хворих, оформленні інформаційного листа).

 21. Поетапна корекція імунного статусу у хворих на важку форму гострого панкреатиту // В.М.Клименко, І.І.Ісайчиков // Інформаційний лист №256 - 2005, Випуск 10 з проблеми "Хірургія". К. (Особистий внесок дисертанта в обстеженні хворих, їх лікуванні).


 
 

Цікаве

Загрузка...