WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Профілактика та лікування клімактеричних розладів у жінок з аутоімунним тиреоїдитом (автореферат) - Реферат

Профілактика та лікування клімактеричних розладів у жінок з аутоімунним тиреоїдитом (автореферат) - Реферат

Для лікування природної менопаузи на тлі аутоімунного тиреоїдиту хворим призначався фемостон 1/10. Враховуючи виявлені особливості клінічного перебігу клімактеричного синдрому у жінок на тлі аутоімунного тиреоїдиту, ми вважали за доцільне доповнити БТ засобами, направленими на стабілізацію вегетативної нервової системи, седацію пацієнтки та покращення структурно-функціонального стану кісткової тканини обстежених жінок. Отже вдосконалений комплекс був однаковим для жінок як з хірургічною, так із природною менопаузою, і включав: піроксан, ноофен, кальций-Д3 нікомед в вищезгаданих терапевтичних дозах. З метою вивчення ефективності лікування було сформовано дві групи пацієнток: І група – 50 жінок, які отримували лише базову терапію (фемостон 1/10) та ІІ група – 60 пацієнток, що застосовували БТ+ВК.

Отримано позитивний вплив на клінічний перебіг клімактеричного синдрому у жінок з аутоімунним тиреоїдитом. А саме, застосування комплексної терапії забезпечує більш швидкий темп редукції патологічної симптоматики КС, що надзвичайно важливо для жінок перименопаузального віку з активною соціальною позицією.

Таким чином, результати апробації запропонованих принципів та методів лікування КС у пацієнток з хірургічною та природною менопаузою на тлі аутоімунного тиреоїдиту, підтверджують їх ефективність, патогенетичну обґрунтованість та безпечність у відношенні до імунологічної реактивності жінки з патологією ЩЗ та доцільність застосування у клінічній практиці.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне обгрунтування та нове вирішення актуальної наукової задачі – зниження частоти та ступеня вираженості клімактеричних розладів у жінок з аутоімунним тиреоїдитом та впровадження диференційованих комплексів його лікування на основі дослідження взаємозв'язків особливостей гормонального, імунного гомеостазу, стану вегетативної нервової системи та структурно-функціонального стану кісткової тканини.

 1. Пери- та ранній постменопаузальний період у жінок з аутоімунним тиреоїдитом супроводжується розвитком клімактеричного синдрому переважно тяжкого ступеню (53,19%), що істотно перевищує даний показник у пацієнток відповідного віку без патології ЩЗ (20,5%), та вказує на патогенетичну роль розладів тиреоїдного гомеостазу на тлі аутоімунного тиреоїдиту у розвитку клімактеричних порушень.

 2. Більш виражена десинхронізація регуляції вегетативної нервової системи з переважанням активності симпато-адреналового відділу характерна для жінок з хірургічною менопаузою на тлі аутоімунного тиреоїдиту. Це обумовлено зниженням вегетостабілізуючої дії тиреоїодних гормонів з відповідним підвищенням чутливості до дефіциту статевих стероїдів та дією такого стресогенного чинника яким є оперативне втручання.

 3. Характерною ознакою клімактеричного синдрому у жінок з аутоімунним тиреоїдитом є більш виражене зниження рівня статевих стероїдів, перш за все прогестерону, та підвищення гонадотропних гормонів, яке поглиблюється по мірі збільшення тривалості постменопаузального періоду.

 4. У жінок з АТ на тлі хірургічної менопаузи виявлені більш глибокі порушення функціонального стану ЩЗ (збільшення вмісту ТТГ та підвищення концентрації АМС) в порівнянні з жінками з природною менопаузою, при цьому встановлена зворотня кореляційна залежність вмісту ТТГ та естрадіолу, що вказує на розвиток гіпотиреозу на тлі дефіциту естрогенів, а також АМС і прогестерону, що дозволяє припустити імуностабілізуючу дію прогестерону на перебіг аутоімунного процесу в щитовидній залозі.

 5. У жінок з АТ на відміну від пацієнток без патології ЩЗ, незалежно від типу менопаузи виявлено збільшення експресії маркерів активації і молекул адгезії, що супроводжувалося значним підвищення кількості Т-лімфоцитів, що експресували CD69 і CD11b, а також супресорно/цитотоксичних клітин з фенотипом CD8+DR+. Це свідчить про більшу вираженість аутоімунної активності у даного контингенту жінок, що потребує диференційованого підходу до використання статевих стероїдів.

 6. У жінок з хірургічною менопаузою на тлі аутоімунного тиреоїдиту показники деструктивних змін кісткової тканини виявляються раніше і мають більший ступінь вираженості в порівнянні з відповідними показниками у жінок без патології ЩЗ. Це дозволяє відносити АТ до факторів ризику прискореного постаріння кісткової тканини та поряд із виявленими змінами імунологічної реактивності вказує на аутоімунну складову, як на одну з провідних ланок розвитку постменопаузального остеопорозу у даного контингенту пацієнток.

 7. Застосування монотерапії естрогенами у жінок з АТ поряд із зворотнім розвитком клінічної симптоматики КС, стабілізацією показників ВНС, поліпшенням структурно-функціонального стану КТ, не впливає на показники тиреоїдного гомєостазу, рівень антитілоутворення та ступінь вираженості аутоімунного процесу. В той же час застосування естроген-гестагенної терапії (незалежно від шляху введення естрогенів) у даного контингенту пацієнток, зменшуючи вираженість КС, сприяє також стабілізації тиреоїдного гомеостазу, зниженню рівня антитілоутворення та покращенню імунологічної реактивності, що вказує на доцільність застосування естроген-гестагенних препаратів у жінок з АТ з метою лікування клімактеричного синдрому незалежно від типу менопаузи.

 8. Диференційоване комплексне лікування клімактеричного синдрому у пацієнток з аутоімунним тиреоїдитом із застосуванням комбінованих естроген-гестагених препаратів в комплексі з вегетостабілізуючою терапією та препаратами кальцію ефективно забезпечує швидкий темп редукції клінічної симптоматики, спричиняє позитивний вплив на стан щитовидної залози і сприяє стабілізації аутоімунного процесу при аутоімунному тиреоїдиті.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Враховуючи більш тяжкий перебіг КС та ранній розвиток структурно-функціональних порушень кісткової тканини у жінок з АТ, даний контингент пацієнток слід відносити до групи ризику розвитку клімактеричного синдрому та проводити поглиблене обстеження на предмет своєчасного виявлення метаболічних постменопаузальних розладів.

 2. Переважання вегето-судинної симптоматики КС, а саме зниження працездатності, плаксивість, підвищення артеріального тиску, озноб, сухість шкіри, мерзлякуватість та головний біль, має бути підставою для додаткового обстеження стану щитовидної залози у жінок з клімактеричним синдромом на предмет виявлення аутоімунного тиреоїдиту особливо у жінок з хірургічною менопаузою.

 3. З огляду на високий клінічний ефект та позитивний вплив на функціональний стан щитовидної залози естроген-гестагенних препаратів, що містять селективні гестагени, слід рекомендувати з метою лікування КС у даного контингенту жінок саме комбінованих естроген-гестагенних препаратів незалежно від типу менопаузи.

 4. В комплекс лікування клімактеричного синдрому пацієнток з аутоімунним тиреоїдитом крім комбінованих естроген-гестагених препаратів (фемостон чи дівігель + дуфастон) доцільно включати препарати з вегетостабілізуючою (піроксан) та седативною (ноофен) дією та препарати кальцію (кальцій-Д3 нікомед), що ефективно забезпечує редукцію клінічної симптоматики, одночасно спричиняючи позитивний вплив на стан щитовидної залози.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Тиреоидный гомеостаз и дисгормональные нарушения репродуктивной системы женщины.-Эндокринная гинекология (клинические очерки) / Под ред.Т.Ф. Татарчук, Я.П. Сольский.-К.:Заповіт, 2003,ч.1-С.200-217 (співавт.: Татарчук Т.Ф., Косей Н.В.- Набір матеріалу, написання тексту статті).

2.Половые стероидные гормоны и иммунная система.-Эндокринная гинекология (клинические очерки) / Под ред.Т.Ф. Татарчук, Я.П. Сольский.-К.:Заповіт, 2003,ч.1-С.181-200 (співавт.: Татарчук Т.Ф., Чернышов В.П.- Набір матеріалу, підготовка до друку).

3. Иммунологические аспекты менопаузы.-Климактерический период (избранные главы) / под ред.Зелинского А.А./Одесса:ОКФА,2003.-С.81-106 (співавт.: Татарчук Т.Ф.- Набір матеріалу, написання тексту статті).

4.Половые стероидные гормоны и иммунная система // Здоровье женщины.-2003.-№1(13).-С.33-37 (співав.: Татарчук Т.Ф., Венцковская И.Б.- Набір матеріалу, написання тексту статті).

5.Особливості перебігу клімактеричного синдрому у жінок з аутоімунним тиреоїдитом // Вісник Вінницького державного медичного університету.-2003.-№7 .-С.336-339 (співавт.: Татарчук Т.Ф.- Набір матеріалу, статистична обробка даних, написання тексту статті).

6. Особливості лікування синдрому хірургічної менопаузи у жінок з аутоімунним тиреоїдитом // Репродуктивное здоровье женщины.-2007.-№2(31).-С.122-124.

7.Досвід впровадження скрінінгових програм обстеження геніталій, щитоподібної та молочної залоз // Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні напрямки розвитку ендокрінології" (Треті Данилевськи читання).-Харків.-2004.-С.160-164. (співавт.: Татарчук Т.Ф., Косей Н.В., Гончарова О.А., Здановіч І.Є.- Набір матеріалу, аналіз статистичних даних).

8. Патология щитовидной железы и дисгормональные нарушения репродуктивной системы у женщин // Материалы научно-практической конференції "Актуальные проблемы эндокринологии, современные диагностические и лечебные технологии.".-Харьков.-2004.-С.104-111. (співавт.: Татарчук Т.Ф., Косей Н.В.- Набір матеріалу, статистична обробка даних, написання тексту статті).


 
 

Цікаве

Загрузка...