WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Реконструктивна хірургія післяопераційних гриж черевної стінки (автореферат) - Реферат

Реконструктивна хірургія післяопераційних гриж черевної стінки (автореферат) - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. У хворих з первинними післяопераційними грижами малих розмірів, шириною грижового дефекту до 10 см, I або III типів, операційним ризиком 1-2 ступені доцільно використання аутопластичних способів (Сапежко, Генріха та їх модифікацій) або лапароскопічної герніопластики; у хворих з грижами середніх і обширних розмірів, шириною грижового дефекту до 10-15 см, а також з рецидивними малими грижами, з I або III типів, операційним ризиком 2-3 ступеня показані радикальні протезуючі способи герніопластики; у хворих з грижами обширних і гігантських розмірів, шириною грижового дефекту 10-15 см і більше, з I-IV типами, операційним ризиком 3-4 ступеня обгрунтовано диференційоване застосування радикальних або паліативних протезуючих способів залежно від технічних умов та ступеня підвищення внутрішньочеревного тиску після операції.

2. При виборі радикальної або паліативної реконструктивної операції у хворих з післяопераційною грижею доцільно грунтуватися на виявленому за допомогою УЗД і комп'ютерної томографії характері порушення м'язево-апоневротичних структур черевної стінки, як об'єктивному критерії технічної можливості їх відновлення.

3. Для досягнення надійного результату операції і попередження рецидиву захворювання при застосуванні протезуючої герніопластики з ретромускулярним розміщенням імплантата (sublay-техніка) необхідне дотримання наступних умов: 1) широке (не менше 4-5 см) перекриття імплантатом не тільки ділянці грижового дефекту, але і оточуючої його здорової тканини черевної стінки на всіх напрямках: по периметру дефекту, позаду мечовидного відростка, в підребер'ях, в області пупка, нижче дугоподібної лінії, та в ділянці лонного зчленування; 2) проведення пластики всього післяопераційного рубця, а не тільки зони дефекту; 3) виконання широкої препаровки ретромускулярного простору; 4) проведення максимально можливої реконструкція linea alba, як медіальної точки опори для всіх м'язово-апоневротичних структур черевної стінки.

4. При виконанні операції у хворих із защемленою післяопераційною грижею доцільно використовувати найменш травматичний, але в той же час достатньо надійний для забезпечення стабільності черевної стінки в післяопераційному періоді спосіб операції. Цим вимогам відповідає протезуюча герніопластика з надапоневротичним розміщенням імплантата (onlay-техніка).

5. З метою прогнозування і ранньої діагностики порушень гемодинаміки і дихання виконання герніопластики у хворих із защемленою післяопераційною грижею доцільно проводити під контролем рівня внутрішньочеревного тиску з подальшим моніторингом його в післяопераційному періоді. При високому ризику підвищення внутрішньочеревного тиску і розвитку "компартмент" синдрому доцільно використання методики паліативної герніопластики "без натягу". Дана методика обгрунтована у випадку ускладнення защемленої післяопераційної грижі гострою кишковою непрохідністю і перитонітом і зокрема при інтубації кишечника. Протипоказанням для її використання є флегмона грижового мішка і черевної стінки.

6. Безпечне введення першого троакара при виконанні лапароскопічної герніопластики може бути забезпечене: 1) диференційованим вибором способу і точки ендоскопічного доступу на підставі оцінки вираженості і топографії злукового процесу з використанням УЗД живота; 2) ширшим застосуванням методик "відкритої" лапароскопії за допомогою троакара Hasson.

7. При лапароскопічній протезуючій герніопластиці необхідний адекватний розкрій сітчастого імплантата з широким заходом (на 4-5 см) за межі грижового дефекту. Для надійної фіксації сітки показане накладення частих трансапоневротичних швів з інтраопераційним контролем дозованого натягнення сітки. При цьому можлива відмова від герніостеплера і використання інтракорпорального шва.

8. Для лікування сером і гематом у хворих з післяопераційною грижею при об'ємі порожнини, що містить рідину, в ділянці післяопераційної рани більше 8-10 см3, або множинних утворах меншого розміру показаний малоінвазивний пункційний метод під контролем УЗД. Використання такої тактики є ефективним способом профілактики нагноєння рани у 97,1% хворих, що перенесли реконструктивну операцію.

Список публікацій ЗА темОЮ дисертації

 1. Жебровский В.В., Ильченко Ф.Н. Атлас операций при грыжах живота. – Симферополь : Эльиньо, 2004. – 315 с. (Здобувачем проведено аналіз літературних даних, написання части глав, редакція та оформлення роботи, підготовка до друку).

 2. Жебровский В.В., Тоскин К.Д., Ильченко Ф.Н., Воробцова Т.С., Каминский И.В., Кисляков В.В., Фролов А.Г., Казакова В.В. Двадцатилетний опыт лечения послеоперационных вентральных грыж // Вестн. хирургии им. И.И. Грекова. – 1996. – № 2. –С.105-108. (Здобувачем проведено аналіз літературних даних, збір та аналіз части матеріалу, підготовка статті до друку).

 3. Ильченко Ф.Н. Ультразвуковое исследование и компьютерная томография в диагностике и лечении грыж живота // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Тр. КМИ им. С.И. Георгиевского. – Симферополь, 1996. – Т. 132, Ч. 2. – С. 65 - 73.

 4. Казакова В.В., Ильченко Ф.Н., Каминский И.В. Использование антиоксидантов для коррекции эндогенной интоксикации у больных со сложными грыжами живота // Клінічна хірургія. – 1997. – № 2. – С. 16 - 17. (Здобувачу належить ідея, частина матеріалу дослідження, проведено аналіз та статистична обробка матеріалу, формулювання висновків, написання статті).

 5. Каминский И.В., Ильченко Ф.Н. Некоторые особенности системного кровообращения у больных со сложными формами грыж живота // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Тр. КМИ им. С.И. Георгиевского. – Симферополь, 1997. – Т. 133, Ч. 1. – С. 15 – 20. (Здобувачу належить ідея, частина матеріалу дослідження, формулювання висновків, підготовка статті до друку).

 6. Каминский И.В., Ильченко Ф.Н., Лунин А.Г. Предоперационная подготовка больных со сложными формами грыж живота // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Тр. КМИ им. С.И. Георгиевского. – Симферополь, 1998. – Т. 134, Ч. 2. – С. 16 – 20. (Здобувач приймав участь у плануванні наукових досліджень, клінічному отборі, обстеженні та лікуванні хворих, аналізу матеріалу, підготовці статті до друку).

 7. Жебровский В.В., Ильченко Ф.Н., Мохамед Махмуд Салем. Осложнения заживления раны после операций по поводу грыжи живота и их профилактика // Клінічна хірургія. – 1999. – № 12. – С. 26 – 28. (Здобувачем проведено аналіз літературних даних, збір та аналіз части матеріалу, формулювання висновків, підготовка статті до друку).

 8. Ильченко Ф.Н. Диагностика и лечение очагов хронического воспаления в мягких тканях живота при послеоперационных и рецидивных грыжах // Таврический медико-биол. вестн. – 1999. – № 1 - 2. – С. 120 – 124.

 9. Ильченко Ф.Н. Малоинвазивные технологии в диагностике и лечении осложнений со стороны раны после грыжесечения // Таврический медико-биол. вестн. – 2000. – № 1 - 2. – С. 147 – 150.

 10. Жебровский В.В., Ильченко Ф.Н., Лунин А.Г., Каминский И.В. Гигантские послеоперационные вентральные грыжи // Таврический медико-биол. вестн. –2000. – № 3 - 4. – С. 205 – 212. (Здобувачем проведено аналіз літературних даних, збір та аналіз части матеріалу, підготовка статті до друку).

 11. Ильченко Ф.Н. Лунин А.Г., Чемоданов Е.Б. Диагностика и лечение спаечной непроходимости у больных с послеоперационными вентральными грыжами // Таврический медико-биол. вестн. –2001. – № 3 - 4. – С. 7-9. (Здобувачу належить ідея, частина матеріалу дослідження, проведено аналіз та обробка матеріалу, формулювання висновків, написання статті).

 12. Ильченко Ф.Н., Жебровский В.В., Загорулько А.К., Новиков Н.Ю. Патоморфологические изменения мягких тканей живота при экспериментальной послеоперационной грыже // Буковинський мед. вісн. – 2001. – № 3-4. – С. 157 – 159. (Здобувачу належить ідея, матеріал дослідження, забезпечення морфологічної обробки матеріалу, аналіз та формулювання висновків, написання статті).

 13. Ильченко Ф.Н., Сапегин И.Д. Новые методические подходы к патогенетическому обоснованию предоперационной подготовки к грыжесечению на основании изучения кровообращения в области грыжевых ворот при послеоперационной вентральной грыже в эксперименте // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Тр. КГМУ им. С.И. Георгиевского. –Симферополь, 2001. – Т. 137, Ч. 1. – С. 150 - 154. (Здобувачу належить ідея, матеріал дослідження, забезпечення обробки матеріалу, аналіз та формулювання висновків, написання статті).

 14. Ильченко Ф.Н., Том Мохамед Эль Башир, Сапегин И.Д., Астахова И.Р. Применение компьютерной термографии в диагностике очага хронического воспаления и определении показаний к использованию антибиотиков до выполнения операции у больных с послеоперационной грыжей брюшной стенки // Клінічна хірургія. – 2001. – № 7. – С. 48 – 51. (Здобувачу належить ідея, матеріал дослідження, обробка матеріалу, аналіз та формулювання висновків, написання статті).

 15. Ильченко Ф.Н. Профилактика воспалительных осложнений заживления раны у больных с послеоперационной грыжей живота // Клінічна хірургія. – 2002. – № 11 - 12. – C. 31 – 33.

 16. Ильченко Ф.Н. Особенности нарушения кровообращения и его регуляция в области раны после грыжесечения при экспериментальной послеоперационной грыже // Таврический медико-биол. вестн. –2002. – № 2. – С. 69 – 72.

 17. Ильченко Ф.Н., Оценка экспрессии некоторых маркеров СД и антигенов HLA в прогнозировании послеоперационных раневых осложнений у больных с послеоперационными грыжами брюшной стенки // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Тр. КГМУ им. С.И. Георгиевского. –Симферополь, 2002. – Т. 138, Ч. 1. – С. 100 - 103.

 18. Жебровский В.В., Ильченко Ф.Н. О критериях классификации и современных принципах хирургического лечения послеоперационных грыж брюшной стенки // Клінічна хірургія. – 2003. – № 7. – С. 25 - 29. (Здобувачу належить ідея, частина матеріалу дослідження, аналіз та формулювання висновків, підготовка статті до друку).

 19. Ильченко Ф.Н., Салах Ахмед М.С., Гордиенко А.И., Бакова А.А. Особенности патогенеза энтерогенной токсемии и ее коррекция с использованием энтеросорбции у больных с послеоперационными грыжами брюшной стенки // Таврический медико-биол. вестн. –2003. – № 3. – С. 66 – 70. (Здобувачу належить ідея, матеріал дослідження, аналіз та формулювання висновків, підготовка статті до друку).

 20. Жебровский В.В., Ильченко Ф.Н., Салах Ахмед М.С. Эксплантация синтетических сетчатых материалов при лечении послеоперационной грыжи брюшной стенки больших размеров // Клінічна хірургія. – 2004. – № 1. – С. 27 - 29.(Здобувач приймав участь у плануванні наукових досліджень, проводив клінічний відбір хворих та їх лікування, обробку отриманих результатів, узагальнення даних, підготовку статті до друку).

 21. Ильченко Ф.Н. Состояние клеточного иммунитета у больных с послеоперационными грыжами брюшной стенки // Аллергол. Иммунол. – 2004. – № 2. – С. 57-60.

 22. Каминский И.В., Ильченко Ф.Н., Салах Ахмед М.С. К вопросу о профилактике тромбогеморрагических осложнений у больных с гигантскими грыжами живота // Вестн. неотложной и восстановительной медицины. – 2004. – Т.5, №. 2. – С. 355 - 356. (Здобувач приймав участь у плануванні наукових досліджень, клінічному відборі, обстеженні та лікуванні хворих, аналізі матеріалу, підготовці статті до друку).

 23. Жебровський В.В., Ільченко Ф.М., Сербул М.М., Пузако В.В., Гривенко С.Г. До питання про особливості хірургічного доступу при лапароскопічній та відеоасистованій герніопластиці // Шпитальна хірургія. – 2005. – №. 2. – С. 35-39. (Здобувачу належить ідея, частина матеріалу дослідження, забезпечення обробки матеріалу, аналіз та формулювання висновків, написання статті).

 24. Ильченко Ф.Н. Влияние характера предоперационной подготовки на выраженность воспалительного ответа у больных с послеоперационными грыжами брюшной стенки // Таврический медико-биол. вестн. –2005. – №. 2. – С.35-39.

 25. Пузако В.В., Ильченко Ф.Н., Чемоданов Е.Б. Видеассистированная протезирующая герниопластика без вскрытия грыжевого мешка при послеоперационных вентральных грыжах // Харківська хірургічна школа. – 2006. – № 1. – С. 250-252. (Здобувач приймав участь у плануванні наукових досліджень, клінічному відборі, обстеженні та лікуванні хворих, аналізі та обробці матеріалу, написанні та підготовці статті до друку).

 26. Ильченко Ф.Н. Реабилитация и оценка качества жизни пациентов с послеоперационной грыжей брюшной стенки до и после выполнения реконструктивной операции // Клінічна хірургія. – 2006. – № 9. – С. 30-34.

 27. Ильченко Ф.Н., Деркач Н.Н., Усенко А.Ю. Факторы риска послеоперационных осложнений и неблагоприятного исхода операции у больных с ущемленными послеоперационными грыжами брюшной стенки // Гастроэнтерология. – 2006. – Вып. 37. - С.502-508. (Здобувачу належить ідея, частина матеріалу дослідження, забезпечення обробки матеріалу, аналіз та формулювання висновків, написання статті).

 28. Патент 38429 А. Спосіб хірургічного лікування післяопераційних гриж живота / Ільченко Ф.М., Лунін О.Г., Мохамед Том Єль Башир. – Заявл. 04.07.00; Опубл. 15.05.01. –Бюл. № 4. (Здобувач запропонував розробку концепції корисної моделі,обґрунтування актуальності роботи, формулювання опису винаходу).

 29. Патент 49176 А. Спосіб діагностики змінної пахвинної грижі / В.В. Жебровський, Ф.М. Ільченко, В.В. Кісляков. – Заявл. 19.04.01; Опубл. 16.09.02 . –Бюл. № 9. (Здобувач запропонував розробку концепції корисної моделі,обґрунтування актуальності роботи, формулювання опису винаходу).

 30. Патент 48604 А. Спосіб діагностики післеопераційних гнійно-септичних ускладнень / Жебровський В.В., Камінський И.В., Сейдаметов Р.Р., Ільченко Ф.М. – Заявл. 23.10.01; Опубл. 15.08.02. – Бюл. № 8 . (Здобувач запропонував розробку концепції корисної моделі,обґрунтування актуальності роботи, формулювання опису винаходу).

 31. Патент 61507 А. Спосіб профілактики післяопіраційних ускладнень з боку рани передньої черевної стінки / Ільченко Ф.М., Іванов А.Г., Камінський І. В. – Заявл. 18.02.03; Опубл. 17.11.03. –Бюл. № 11. (Здобувач запропонував розробку концепції корисної моделі,обґрунтування актуальності роботи, формулювання опису винаходу).

 32. Патент 60845 А. Спосіб комбінованої герніопластики при післяопераційних грижах черевної стінки / В.В. Жебровський, Ф.М. Ільченко, Абдул Валі. – Заявл. 04.03.03; Опубл. 15.10.03. –Бюл. № 10. (Здобувач запропонував розробку концепції корисної моделі,обґрунтування актуальності роботи, формулювання опису винаходу).

 33. Патент 66546 А. Спосіб хірургічного лікування післяопераційних гриж черевної стінки / В.В. Жебровський, Ф.М. Ільченко, Салах Ахмед Мосхен, В.В. Кісляков. – Заявл. 15.07.03; Опубл. 17.05.2004. –Бюл. №. 5. (Здобувач запропонував розробку концепції корисної моделі,обґрунтування актуальності роботи, формулювання опису винаходу).

 34. Патент 7915 U. Спосіб гернніопластики при післяопераційних грижах черевної стінки / В.В. Жебровський, Ф.М. Ільченко, Салах Ахмед Мосхен, – Заявл. 14.12.2004 ; Опубл. 15.07.2005 . – Бюл. №. 7. (Здобувач запропонував розробку концепції корисної моделі, обґрунтування актуальності роботи, формулювання опису винаходу).

 35. Патент 9168 U. Спосіб хірургічного лікування післяопераційних гриж живота / В.В. Жебровський, Ф.М. Ільченко, В.В. Пузако. – Заявл.о 07.02.2005; Опубл. 15.09.2005. –Бюл. №. 9. (Здобувачем проведено аналіз літературних даних, збір та аналіз частини матеріалу, формулювання опису винаходу).

 36. Патент. Спосіб герніопластики при післяопераційних грижах живота / В.В. Жебровський, Ф.М. Ільченко, В.В.Пузако. – Заявл.07.02.2005 ; Опубл. 15.11.2005. –Бюл. №. 11. (Здобувачем проведено аналіз літературних даних, збір та аналіз частини матеріалу, формулювання опису винаходу).

 37. Жебровский В.В., Ильченко Ф.Н, Воровский С.Н., Беловидов А.С. Вопросы профилактики п/о раневых осложнений и интоксикации у больных с грыжами живота // Актуальные проблемы неотложной хирургии: Матер. конф., посвящ. 75-летию засл. деят. наук, проф. Тоскина К.Д.– Симферополь, 1997. – С. 7-9. (Здобувач приймав участь у плануванні наукових досліджень, клінічному відборі, обстеженні та лікуванні хворих, аналізі та статистичній обробці матеріалу, написанні та підготовці статті до друку).

 38. Ильченко Ф.Н, Оценка результатов грыжесечения по данным УЗИ передней брюшной стенки // Матер. I учеб-метод. и научн. конф. завуч. каф. хир. бол. стом. ф-тов мед. вузов Украины. – Полтава, 1997. – С. 50-51.

 39. Ильченко Ф.Н, Матулевич С.Г., Ермак В.Т., Воровский С.Н. Аспекты ультразвуковой и термографической диагностики очагов хронического воспаления в мягких тканях живота при послеоперационных грыжах // Тез докл. III съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. – М., 1999. – С. 168. (Здобувачу належить ідея, частина матеріалу дослідження, забезпечення обробці матеріалу, аналіз та формулювання висновків, написання статті).

 40. Ильченко Ф.Н., Каминский И.В., Казакова В.В., Лунин А.Г. Клинико-патогенетические параллели нарушений гемодинамики при симультанной хирургической патологии органов брюшной полости. // Актуальные вопросы торокоабдоминальной хирургии: Сб. науч. работ, посвящ. 40-летию кафедры торакоабдоминальной хирургии ХМАПО, основанной акад. А.А. Шалимовым. – Харьков, 1999. – С.101-103. (Здобувачу належить ідея, частина матеріалу дослідження, забезпечення обробки матеріалу, аналіз та формулювання висновків, написання статті).

 41. Жебровский В.В., Ильченко Ф.Н. Выбор способа реконструкции брюшной стенки по поводу послеоперационной грыжи с использованием данных ультразвукового сканирования // Клінічна хірургія. –2002. – № 5-6. –С. 11. (Здобувачу належить ідея, частина матеріалу дослідження, забезпечення обробки матеріалу, аналіз та формулювання висновків, написання статті).

 42. Жебровский В.В., Ильченко Ф.Н, Лунин А.Г., Каминский И.В. Антибиотики в профилактике и лечении осложнений со стороны раны после операций по поводу грыж живота // Материалы XX съезда хирургов Украины. – Тернопіль, 2002. – С. 341-343. (Здобувачу належить ідея, частина матеріалу дослідження, забезпечення обробки матеріалу, аналіз та формулювання висновків, написання статті).

 43. Ильченко Ф.Н., Жебровский В.В. Дифференцированный выбор способа герниопластики при послеоперационных грыжах брюшной стенки // Нові технології в хірургічному лікуванні гриж живота: Матер. 1 Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю. – К., 2003. – С. 66-67. (Здобувачу належить ідея, частина матеріалу дослідження, забезпечення обробки матеріалу, аналіз та формулювання висновків, написання статті).

 44. Ильченко Ф.Н. Тактика хирургического лечения послеоперационной грыжи брюшной стенки // Клінічна хірургія. – 2003. – № 11. – С. 18 - 19.

 45. Жебровский В.В., Ильченко Ф.Н., Салах Ахмед М.С. Применение сетчатых имплантатов при вентральных грыжах больших размеров // Современные методы герниопластики и абдоминопластики с применением полимерных имплантатов: Матер.I международ. конф. –М., 2003. – С. 43 – 44. (Здобувач приймав участь у плануванні наукових досліджень, клінічному відборі, обстеженні та лікуванні хворих, аналізі матеріалу, підготовці статті до друку).

 46. Ильченко Ф.Н., Сербул М.М. Особенности лапароскопической герниопластики при послеоперационных грыжах брюшной стенки // Хірургічне лікування гриж живота з використанням сучасних пластичних матеріалів: Матер. II Всеукр. наук.-практ. конф. з міждународ.участю. – Алушта, 2004.– С. 98-100. (Здобувач приймав участь у плануванні наукових досліджень, клінічному відборі, обстеженні та лікуванні хворих, аналізі матеріалу, підготовці статті до друку).

 47. Ильченко Ф.Н., Сербул М.М. Лапароскопическая герниопластика при послеоперационных грыжах брюшной стенки // Герниология. – 2004. – № 3. – С. 24 – 25. (Здобувач приймав участь у плануванні наукових досліджень, клінічному відборі, обстеженні та лікуванні хворих, аналізі матеріалу, підготовці статті до друку).

 48. Ильченко Ф.Н., Пузако В.В. Видеоассистированная и лапароскопическая герниопластика при вентральных грыжах // Новые технологии в хирургии: Матер. международ. хирургического конгресса. – Ростов-на-Дону, 2005. – С. 404-405. (Здобувач приймав участь у плануванні наукових досліджень, клінічному відборі, обстеженні та лікуванні хворих, аналізі матеріалу, підготовці статті до друку).

 49. Жебровский В.В., Ильченко Ф.Н., Пузако В.В. Проблема выбора лапароскопических, видеоассистированных и "открытых" методов протезирующей герниопластики при послеоперационных грыжах // Материалы XXI съезда хирургов Украины. – Запорожье, 2005. – С.307-310. (Здобувачу належить ідея, частина матеріалу дослідження, забезпечення обробки матеріалу, аналіз та формулювання висновків, написання статті).

 50. Ильченко Ф.Н. Особенности патогенеза послеоперационной грыжи брюшной стенки // Сучаснi способи хiрургiчного лікування гриж живота: Матер. III Всеукр. наук.-практ. конф. з міждународ. участю. –К., 2006.– С. 104-105.

 51. Ильченко Ф.Н., Пузако В.В. Тактика реконструктивных операций при послеоперационных грыжах // Современные методы лечения вентральных грыж и эвентраций: Матер. науч.-практ. конф. с междунар. участием. –Алушта, 2006. – С. 97-99. (Здобувачу належить ідея, матеріал дослідження, забезпечення обробки матеріалу, аналіз та формулювання висновків, написання статті).

 52. Жебровский В.В., Ильченко Ф.Н., Торотадзе Н.Н. Комплексная профилактика послеоперационных воспалительных осложнений с учетом показателей антиэндотоксинового иммунитета иммуноцитогенеза // Клінічна хірургія. –2006. – № 11-12. –С. 15-16. (Здобувачу належить ідея, частина матеріалу дослідження, забезпечення обробки матеріалу, аналіз та формулювання висновків, написання статті).


 
 

Цікаве

Загрузка...