WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Профілактика і лікування гестаційних і перинатальних ускладнень у пацієнток на фоні асоційованої вірусно-бактеріальної інфекції (автореферат) - Реферат

Профілактика і лікування гестаційних і перинатальних ускладнень у пацієнток на фоні асоційованої вірусно-бактеріальної інфекції (автореферат) - Реферат

Жінки з АІ були обстежені на наявність АФЛА, АКЛА та ВА. При скринінговому обстеженні у 19,92,7% пацієнток виявлено підвищений рівень досліджуваних автоантитіл.

З урахуванням отриманих даних розроблено алгоритм обстеження пацієнток та послідовних реабілітаційних заходів щодо них у передгравідарному періоді. Ефективність проведених заходів оцінювали за клінічним параметрами, мікробіологічним дослідженням, показниками гормональної й імунної систем, кількістю загострень запального процесу та тривалістю ремісії, вилікуваності від бактеріальної інфекції (рис. 2).

Рис. 2. Ефективність проведених заходіву пацієнток з АІ (n=216)

Пацієнтки с асоційованою вірусно-бактериальною інфекцією

Комплексна передгравідарна підготовка

Під час вагітності:

 • Загальне клініко-лабораторне обстеження, визначення йоду в сечі

 • Оцінка стану микробіоценозу піхви (до 12 тиж., 18-20, 28-30, 37-38 тиж.)

 • Виділення збудників інфекції, що передається статевим шляхом (до 12 тиж., 18-20 тиж.)

 • Визначення титру специфічних IgG, A, M до вірусів і бактеріальних агентів, до АФЛА й АКЛА (до 12 тиж., 18-20, 37-38 тиж.)

 • Гормональне обстеження (до 12 тиж., 18-20 тиж.)

 • УЗД (ехо-, доплерометричні маркери ВУІ, гіпоксії, ПН, фетометрія, маркери внутрішньоутробних вад розвитку – 12-14, 22-24 тиж.; розміри щитоподібної залози – 12, 18-20, 34-35 тиж.)

Корекція імунного статусу:

 • ПА

 • Імуноглобулін (в/в і селективні – в/м)

 • Інтерферонові препарати

ЛІКУВАННЯ

Антибактеріальна терапія та корекція мікроценозу:

 • Антибіотики

широкого спектру

 • Еубіотики

Гормональна корекція загрози переривання вагітності:

 • Гестагени

 • Кортикостероїди

 • L-тироксин

Лікування ПН, гіпоксії та гіпотрофії:

 • Реокоректори

 • Антиагреганти, антикоагулянти

 • Метаболічні препарати

 • Антигіпоксанти

 • Озоно– та баротерапія

Лікування акушерськихускладнень за показаннями

Корекція гемостазу

Контрольне обстеження

Розродження:

 • Вагінальні пологи

 • Плановий кесарів розтин

Обстеженняновонародженого на наявністьінфекції

Розродження –

кесарів розтин:

 • Достроковий плановий

 • Достроковий екстрений

Рис. 3. Алгоритм ведення вагітних жінок з асоційованою вірусно-бактеріальною інфекцією

Перебіг даної вагітності у жінок, які перебували під спостереженням, залежав від об'єму та якості проведеного лікування на стадії планування вагітності. Частота ускладнень вагітності в групі II Б була вірогідно вищою в порівнянні з аналогічними показниками в групі вагітних I Б, що вказує на, безсумнівно, позитивну роль патогенетично обґрунтованої передгравідарної підготовки. Частоту рецидивів хронічного запального процесу реєстрували в обох групах (рис. 4).

Рис. 4. Загострення інфекційного процесу і терміни гестації, при яких його реєстрували (% від загальної кількості рецидивів)

Загострення інфекційного процесу в ранньому терміні гестації (період органогенезу) не могло надалі не позначитися на перебігу вагітності та стані плода. Типовий перебіг інфекційного процесу в досліджуваних групах зустрічали приблизно з однаковою частотою (I Б – 14,85,1%, II Б – 18,43,9%, р>0,05). Субклінічний, легший перебіг достовірно частіше спостерігали у пацієнток основної (I Б) групи: 57,35,1% проти 31,64,7 у пацієнток групи порівняння (р<0,05). Загострення автоімунного процесу мало місце у вагітних I Б групи в 9,4% і у жінок II Б групи в 18,4% випадків (р<0,05).

Перебіг теперішньої вагітності в основній (I Б) і групі порівняння (II Б) ускладнився прееклампсією (10,42% і 15,31%, р<0,05), загрозою переривання вагітності (27,08% і 51,02%, p<0,05), загрозою передчасних пологів (6,25% і 17,85%, p<0,05), анемією вагітних (21,9% і 44,9%, p<0,05), ПН (7,3% і 21,4%, p<0,05), ЗВУР плода (4,2% і 9,2%, p<0,05). Результат вагітності в групах обстежуваних вагітних з АІ представлений у табл. 1.

Відсоток оперативних втручань був у 1,4 разу більшим в групі жінок II Б у порівнянні з аналогічним показником у групі I Б. Провідними ускладненнями пологового акту в порівнюваних групах були (група I Б і II Б) слабкість пологової діяльності – 9,33,1% і 23,24,7% (p<0,05), гостра гіпоксія плода – 9,33,1% і 20,74,5% (p<0,05), які стали показаннями для оперативного розродження. Гіпотонічні кровотечі в ранньому післяпологовому періоді відзначали в 1,67 разу частіше в групі II Б, що стало наслідком факторів ризику щодо їхнього розвитку (анемія, загострення інфекційного процесу, наявність автоімунних маркерів й ін.).

Таблиця

Результат вагітності в групах обстежуваних пацієнток

Результати вагітності

Основна група, n=96

Група порівняння, n=98

Контрольна група, n=30

n

Pp, %

n

Pp, %

n

Pp, %

Мимовільний аборт, у т.ч.:

10

10,423,12*

16

16,333,73*

0

0,00

 • I триместр

7

7,292,65*

11

11,223,19*

0

0,00

 • II триместр

3

3,131,78

5

5,102,22*

0

0,00

Передчасні пологи

7

7,292,65* **

19

19,393,99*

0

0,00

Своєчасні пологи

79

82,293,90* **

63

64,294,84*

30

100,00

Фізіологічні пологи

10

10,423,12*

6

6,122,42*

25

83,336,80

Ускладнені пологи

40

41,675,03*

47

47,965,05*

5

16,676,80

Патологічні пологи

36

37,504,94*

39

39,804,94*

2

6,674,55

Оперативні втручання (кесарів розтин, вакуум-екстракція плода й ін.)

15

15,633,71*

21

21,434,14*

2

6,674,55

Примітки:* — достовірна відмінність показників від контрольних при р<0,05;

** — достовірне розходження показників в основній групі й у групі порівняння при р<0,05.

У структурі показань до кесарева розтину в групах вважали: загострення ВПГ і ЦМВ інфекцій або появу відповідних антигенів за 2 тижні до пологів у цервікальному каналі. Однак у жінок групи II Б загострення вірусних інфекцій відзначали в 2,25 разу частіше, ніж у групі I Б. У зв'язку з вищевикладеним, пацієнтки основної групи прооперовані в плановому порядку в 90% випадків, пацієнтки групи порівняння – переважно за екстреними показниками – 87%.

Післяпологовий період ускладнився в обох групах ендометритом (I Б – 2,3 1,6% і II Б – 9,752,69%, p<0,05), субінволюцією матки (I Б – 4,62,3% і II Б – 12,2 3,6%, p<0,05), анемією (I Б – 19,74,3%, II Б – 39,05,4%, p<0,05), наявністю раневої інфекції (I Б – 2,31,6%, II Б – 12,23,6%, p<0,05). Достовірні зміни частіше відзначали в групі порівняння (II Б), що було обумовлено первісно несприятливим фоном ще до настання вагітності. Проведено комплексне дослідження плацентарної функції, яке включало доплерометрію, УЗД, а також морфологічні методи. Зниження фето- та матково-плацентарного кровотоку виявлене у 23 (28,0 4,4%) вагітних групи I Б й у 38 (46,34,5%) вагітних групи II Б. При ультразвуковій фетометрії ЗВУР плода зареєстрована у кожної 5-ї жінки з групи I Б й у 37,8% жінок з групи II Б, причому II і III ступені тяжкості домінували в групі порівняння, в основній групі переважав I ступінь ЗВУР плода. Ці дані підтверджено при КТГ плода.

При наявності АІ в період загострення в плаценті розвиваються виразніші зміни в порівнянні з вагітними, у яких інфекційний процес перебуває в стадії ремісії. Додатковим фактором, негативно впливаючим на функціональний стан плаценти, є наявність в крові автоімунних і фетальных АТ, на що вказують ряд дослідників (Макацария А.Д. с соавт., 2005; Абубакирова А.М. с соавт., 2005; Дьоміна Т.М., 1999). При макроскопічному дослідженні плацент породілей досліджуваних груп виявлено, що в групі I Б середня маса плацент при доношеній вагітності становить 547,612,4 г. Об'єм плаценти склав у середньому 750,8020,30 см3, площа материнської поверхні – 310,509,02 см2, плацентарно-плодовий індекс маси – 0,1600,004.


 
 

Цікаве

Загрузка...