WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Профілактика і лікування гестаційних і перинатальних ускладнень у пацієнток на фоні асоційованої вірусно-бактеріальної інфекції (автореферат) - Реферат

Профілактика і лікування гестаційних і перинатальних ускладнень у пацієнток на фоні асоційованої вірусно-бактеріальної інфекції (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЯ

Іотенко Б.А. Профілактика та лікування гестаційних і перинатальних ускладнень у пацієнток з асоційованою вірусно-бактеріальної інфекцією. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. – Науково-дослідний інститут медичних проблем сім'ї Донецького державного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, Донецьк, 2007.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової проблеми – зниженню частоти гестаційних і перинатальних ускладнень у жінок з вірусно-бактеріальною асоційованою інфекцією (АІ) шляхом розробки та впровадження системи лікувально-профілактичних заходів й оцінки їхньої ефективності.

Проведено ретроспективний аналіз за 5 років у Донецькому регіональному центрі охорони материнства та дитинства 925 історій й амбулаторних карт жінок з обтяженим акушерським анамнезом (мимовільні аборти та передчасні пологи, затримка внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР) плода, плацентарна недостатність й ін.) і виявлено, що частота АІ складає 84,25 %. Детальний аналіз виявив основні недоліки в обстеженні, діагностиці та реабілітації цього контингенту жінок до настання планованої вагітності. Вивчено особливості репродуктивної функції, гормонального й імунологічного статусів, спектр вірусно-бактеріальних асоціацій, які найчастше зустрічаються, стан рецепторного апарата ендометрія в невагітних жінок. На підставі отриманих даних виявлено, що хронічний ендометрит діагностовано у 67% випадків, при цьому була встановлена рецепторна недостатність ендометрія до стероїдних гормонів 2-3 ступеня, автоімунні маркери (антифосфоліпідних (АФЛА) або вовчакових антитіл (ВА)) виявляли в кожної 5-ї пацієнтки. На їх основі розроблено алгоритм обстеження та корекції виявлених порушень на стадії планування вагітності.

При настанні вагітності проводили обстеження жінок на наявність загострення інфекційного процесу, досліджували імунологічну реактивність, рівень гормонів фетоплацентарного комплексу, виконали УЗД, фето- та доплерометрію плацентарного кровотоку, наявність автоімунних маркерів (АФЛА, ВА). Розроблено програму обстеження та лікування, тактику розродження вагітних з АІ з урахуванням виявлених особливостей у гормональному та імунному статусах, а також змін функції плаценти та внутрішньоутробного плода. Виявлені зміни імунного статусу інтерпретували як стан вторинного імунодефіциту з проявом автоімунного синдрому репродуктивної недостатності (утрата плода, наявність авто- й ізоантитіл, гормональна дисфункциія яєчників і плаценти).

Вивчено вплив запропонованих для лікування АІ екстракорпоральних методів гемокорекції – плазмаферезу в сполученні з пасивною імунізацією (інтравенозний імуноглобулін), вплив на окремі ланки імунної системи, неспецифічну резистентність, гормональний профіль і гемостаз вагітних з обтяженим анамнезом й АІ, а також патогенетично обґрунтоване застосування даних методів у комплексному лікуванні вірусно-бактеріальної АІ, доведена їхня висока ефективність.

На підставі проведених досліджень розроблена та впроваджена програма реабілітації, лікування та профілактики ускладнень при АІ й оцінена її ефективність, відзначено: зниження утрат вагітності в 1,76, частоти гестаційних ускладнень у 2,1, тяжкості перебігу інфекційного процесу в 2,45, асфіксії немовлят – у 2,82, ЗВУР плода – у 3,25, числа тяжких форм неонатальної інфекції – у 3,72 рази.

Ключові слова: акушерство, репродуктивна функція, асоційована вірусно-бактеріальна інфекція, автоімунні антитіла, методи екстракорпоральної корекції, здоров'я немовлят, плацентарна недостатність.

АНОТАЦИЯ

Иотенко Б.А. Профилактика и лечение гестационных и перинатальных осложнений у пациенток с ассоциированной вирусно-бактериальной инфекцией. – Рукопись.

Дисертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология. – Научно-исследовательский институт медицинских проблем семьи Донецкого государственного медицинского университета им. М. Горького МЗ Украины, Донецк, 2007.


 
 

Цікаве

Загрузка...