WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Профілактика і лікування гестаційних і перинатальних ускладнень у пацієнток на фоні асоційованої вірусно-бактеріальної інфекції (автореферат) - Реферат

Профілактика і лікування гестаційних і перинатальних ускладнень у пацієнток на фоні асоційованої вірусно-бактеріальної інфекції (автореферат) - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Пацієнткам, що мають обтяжений акушерський анамнез (невиношування вагітності, внутрішньоутробну загибель плода, плацентарну недостатність, затримку внутрішньоутробного розвитку плода, тромбоемболічні епізоди в анамнезі), необхідне поглиблене обстеження на наявність асоційованої інфекції (АІ), екстрагенітальних і генітальних вогнищ інфекції, у тому числі в ендометрію (хронічний ендометрит) з обстеженням його рецепторного апарата.

 2. Проводити обстеження функції органів, які впливають на репродуктивну функцію (яєчники, надниркові залози, щитоподібна залоза), з наступною їхньою гормональною корекцією з урахуванням виявлених порушень при гіпоменструальному синдромі: низькодозовані гестагенні препарати, що містять дидрогестери, які не впливають на овуляцію, впродовж 3-6 місяців під контролем функціональних (УЗД, базальна температура) характеристик і гормональних показників (естрадіол, прогестерон).

 3. Лікування АІ до настання вагітності проводити у визначеній послідовності.

I етап: лікування уражень умовно-патогенною флорою, грибами роду Candida, бактеріального вагінозу, трихомоніазу;

II етап: лікування урогенітальної інфекції та токсоплазмозу;

IIІ етап: лікування вірусної інфекції (ВПГ, ЦМВ) залежно від ступеня тяжкості:

  • носійство та легкий ступінь: імуномоделююча фітотерапія (протефлазія, Hell-препарати, ехінацея й ін.), локальне лікування антисептиками (Бетадин, Цитеал), свічки "Віферон";

  • средньотяжка форма:

   • імунокорекція (пасивна імунізація) – імуноглобулін людини нормальний 25-50 мл на 150 мл фізіологічного розчину внутрішньовенно крапельно у сполученні з лікувальним фільтраційним плазмаферезом (ПА) № 3-5;

   • противірусні препарати (Зовіракс, Вальтрекс) – за показаннями.

Планувати вагітність треба при ремісії вірусних інфекцій впродовж 6 місяців.

    1. З настанням вагітності необхідно призначати не менше 3-х курсів профілактичної терапії загострення АІ під контролем наявності антигенів у цервікальному каналі (метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)) і наявності IgМ однойменного збудника:

 • I триместр – локальна антисептична й імунотерапія (Цитеал, свічки "Бетадин", "Віферон");

 • II-III триместр – при наявності урогенітальної інфекції (хламідії, уреа-, мікоплазма) та токсоплазмозу необхідно проводити антибактеріальну терапію макролідами.

 • Впродовж II і III триместру – профілактика загострення вірусних інфекцій: фіто-імуномодулятори при носійстві та легкому ступені перебігу вірусних захворювань і пасивна імунізація (імуноглобулін людини нормальний 25-50 мл внутрішньовенно № 3-5) у сполученні з лікувальним ПА № 3-5.

 • При наявності вірусних антигенів у цервікальному каналі або загостренні вірусної інфекції (ІgМ) за 2-3 тижні до терміну пологів - оперативне розродження.

    1. Профілактика лікування плацентарної недостатності впродовж усього терміну гестації: реокоректори, антиагреганти, антикоагулянти за загальноприйнятою методикою. При наявності антифосфоліпідних або вовчакових антитіл (+) призначають ПА в сполученні з інтравенозним імуноглобуліном за вищевикладеною схемою 3-4 рази за усю вагітність.

  • Контроль за станом плода: УЗД, фетометрія, кардіотокографія.

  • При порушенні кровообігу 2-3 ступеня та наявності затримки внутрішньоутробного розвитку плода II-III ступеня, неефективності проведеної терапії показане розродження шляхом операції кесарева розтину.

    1. Обстеження немовлят (лабораторне, імунологічне) на предмет виключення (або підтвердження) внутрішньоутробного інфікування:

 • згідно з Наказом № 503 МОЗ України на наявність умовно-патогенної флори;

 • на наявність ВПГ, ЦМВ за методом ПЛР біологічних рідин (слина, кров, сеча);

 • на наявність урогенітальної інфекції за методом ПЛР;

 • профілактика (лікування) за результатами обстеження.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Иотенко Б.А. Роль инфекции в невынашивании беременности // Медико-соціальні проблеми сім'ї. – 2005. – Т. 10, № 1. – С. 13-17.

 2. Іотенко Б.А. Клініко-імунологічні особливості адаптації новонароджених від матерів з невиношуванням вагітності та ассоційованною вірусно-бактеріальною інфекцією // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2005. – №3. – С.108-111.

 3. Иотенко Б.А. Вирусно-бактериальная инфекция как ведущая причина невынашивания беременности // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: Інтермед, 2005. – С. 191-193.

 4. Иотенко Б.А. Предгравидарная реабилитация женщин с привычным невынашиванием и смешанной вирусно-бактериальной инфекцией // Український медичний альманах. – 2005. – № 2. – С. 65-68.

 5. Иотенко Б.А. Состояние системы гемостаза и профилактика гипокоагуляционных маточных кровотечений при неразвивающейся беременности // Патологія. – 2005. – Т. 2, № 3. – С. 67-70.

 6. Иотенко Б.А. Состояние гормонального профиля фетоплацентарного комплекса у женщин с невынашиванием беременности и микст-инфекцией // Здоровье женщины. – 2005. – № 3. – С. 58-61.

 7. Иотенко Б.А. Морфометрическая и гистохимическая характеристика плацент родильниц с наличием инфекции и невынашиванием беременности в анамнезе // Медико-соціальні проблеми сім'ї. – 2005. – Т. 10, № 3-4. – С. 25-30.

 8. Иотенко Б.А. Роль антифосфолипидных антител в развитии гестационных осложнений у беременных с микст-инфекцией // Медико-соціальні проблеми сім'ї. – 2005. – Т. 10, № 2. – С. 42-47.

 9. Иотенко Б.А. Особенности течения беременности, родов и послеродового периода у пациенток с микст-инфекцией и невынашиванием беременности в анамнезе // Укр. мед. альманах. – 2005. – Т. 8, № 4. – С. 71-74.

 10. Іотенко Б.А. Ультразвукова фето-, доплерометрія та кардіотокографія при оцінці плацентарної функції та стану внутрішньоутробного плода у вагітних з мікст-інфекцією // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2005. – №5. – С.84-88.

 11. Иотенко Б.А. Характер иммунологической реактивности у беременных женщин с микст-инфекцией и невынашиванием в анамнезе // Укр. мед. альманах. – 2005. – Т. 8, № 5. – С. 33-35.

 12. Иотенко Б.А. Роль ассоциированной инфекции в невынашивании беременности // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: Интермед, 2006. – С. 306-307.

 13. Чайка В.К., Матиціна Л.О., Іотенко Б.А., Онипко А.Н. Лікування запальних захворювань геніталій полімікробної етіології та бактеріального вагінозу у дівчат-підлітків із застосуванням вагінального крему далацин // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1996. – № 2. – С. 47-51 (Аналіз літератури, клінічні спостереження, узагальнення).

 14. Чайка В.К., Хойме Ю.Б., Иотенко Б.А., Севастьянова Т.В. Актуальные вопросы патогенеза, диагностики и терапии аднексита // Медико-социальные проблемы семьи. – 1997. – Т. 2, № 2. – С. 113-120 (Робота з архівним матеріалом, формування бази даних, аналіз).

 15. Чангли В.Г., Иотенко Б.А., Севастьянова Т.В. Ранняя дифференциальная диагностика первичной и вторичной альгодисменореи у молодых // Медико-социальные проблемы семьи. – 1997. – Т. 2, № 1. – С. 78-82 (Клінічні спостереження, проведення методики, узагальнення).

 16. Чайка В.К., Антонова О.Л., Иотенко Б.А. Ранняя диагностика и профилактика угрозы прерывания беременности, вызванной урогенитальной инфекцией и дисбиозом влагалища // Медико-социальные проблемы семьи. – 1998. – Т. 3, № 2. – С 47-49 (Клінічні спостереження, узагальнення).

 17. Чайка В.К., Антонова О.Л., Иотенко Б.А. Особенности дагностики и лечения беременных с урогенитальной инфекцией в женской консультации // Медико-социальные проблемы семьи. – 1998. – Т. 3, № 1. – С 15-17 (Аналіз літератури, клінічні спостереження, узагальнення).

 18. Чайка В.К., Иотенко Б.А., Севастьянова Т.В. Эффективность комплексной этиотропной терапии у женщин с сочетанной хламидийной инфекцией // Архів терапевтичної та експериментальної медицини. – 2000. – Т.9, №3. – С. 62-70 (Робота з архівним матеріалом, формування бази даних, аналіз).

 19. Іотенко Б.А., Севастьянова Т.В. Клінічний перебіг змішаної хламідійної інфекції у жінок репродуктивного віку // Медико-соціальні проблеми сім'ї. – 2001. – Т. 6, № 2. – С. 91 (Робота з архівним матеріалом, аналіз).

 20. Демина Т.Н., Пилипенко О.Н., Иотенко Б.А., Бакшеева О.Л. Роль локальной антимикробной терапии в комплексном лечении женщин с невынашиванием беременности // Репродуктивное здоровье женщины. – 2005. – Т.24, №4. – С.115-120 (Формування бази даних, аналіз).

 21. Чайка В.К., Иотенко Б.А., Демина Т.Н. Алгоритм обследования и реабилитации пациенток с невынашиванием беременности и ассоциированной инфекцией на этапе планирования беременности // Здоровье женщины. – 2006. – Т. 25, № 1. – С. 143-149 (Аналіз літератури, клінічні спостереження, узагальнення).

 22. Чайка В.К., Иотенко Б.А., Демина Т.Н. Акушерская тактика и оценка ее эффективности при инфекции и привычном невынашивании беременности // Медико-соціальні проблеми сім'ї. – 2006. – Т. 11, № 1. – С. 3-9 (Клінічні спостереження, проведення методики, узагальнення).

 23. Чайка В.К., Жилка Н.Я., Сурина Н.В., Фирсова Н.А., Иотенко Б.А., Новикова И.В., Шемякина Н.Н., Корниенко С.М., Каверина В.А., Роговая О.Н., Батман Ю.А., Бессонов Д.А., Михно Н.Г., Мещеринова Г.В., Соловьев А.И., Бичесвская Р.Г. Врожденные инфекции женщины // Инфекции в акушерстве и гинекологии: Практическое руководство / Под ред. проф. В.К. Чайки. – Донецк:ООО Альматео, 2006. – С. 98-249 (Аналіз літератури, узагальнення).

 24. Чайка В.К., Демина Т.Н., Иотенко Б.А. Вирусная и бактериальная инфекция в патогенезе невынашивания беременности // Чайка В.К., Демина Т.Н. Невынашивание беременности: проблемы и тактика лечения. – Донецк: ООО "Норд Пресс", 2006. – С. 56-103 (Аналіз літератури, клінічні спостереження).

 25. Иотенко Б.А. Программа реабилитации пациенток с невынашиванием беременности инфекционно-бактериального генеза // Чайка В.К., Демина Т.Н. Невынашивание беременности: проблемы и тактика лечения. – Донецк: ООО "Норд Пресс", 2006. – С. 245-256.

 26. Чайка В.К., Матиціна Л.О., Іотенко Б.А. Спосіб лікування хронічного кандидозного вульвовагініту // Патент України № 32669А. Опубл. 15.02.2001. Бюл. №1 (Співавтор ідеї винаходу, клінічні спостереження).

 27. Чайка В.К., Матиціна Л.О., Іотенко Б.А. Спосіб лікування вульвовагінітів, викликаних урогенітальною інфекцією // Патент України № 29996А. Опубл. 15.11.2000. Бюл. № 6-ІІ (Співавтор ідеї винаходу, узагальнення).

 28. Иотенко Б.А., Каверина В.А., Квашенко В.П. Влияние вирусной инфекции на исход беременности, родов и на новорожденного.// Перинатальні інфекції – сучасний погляд на проблему. – Київ, 1999. – С. 11-13 (Клінічні спостереження, узагальнення).

 29. Чайка В.К., Иотенко Б.А., Антонова О.Л. Современная тактика и стратегия противовирусной и антибактериальной терапии в перинатальном периоде// Перинатальні інфекції – сучасний погляд на проблему. – Київ, 1999.– С.32 (Проведення методики, узагальнення).

 30. Чайка В.К., Иотенко Б.А., Чангли В.Г. Роль хламидийной инфекции в перинатальной патологии – наши наблюдения// Перинатальні інфекції – сучасний погляд на проблему (матеріали конференції).– Київ, 1999.– С.32 (Узагальнення).

 31. Чайка В.К., Иотенко Б.А., Антонова О.Л. Опыт применения стандартизированного алгоритма ведения беременных с TORCH-инфекциями на примере работы ОПБ №2 Донецкого регионального центра охраны материнства и детства. // Актуальные вопросы инфектологии в акушерстве и гинекологии: Программа и тезисы работ III Международного Конгресса. – Одесса, 2000. – С. 129 (Проведення методики, узагальнення).

 32. Чайка В.К., Иотенко Б.А., Каверина В.А. Клинико-иммунологические аспекты невынашивания беременности на фоне вирусной инфекции группы TORCH.// Актуальные вопросы инфектологии в акушерстве и гинекологии: Программа и тезисы работ III Международного Конгресса. – Одесса, 2000. – С. 130 (Робота з архівним матеріалом, аналіз).

 33. Чайка В.К., Иотенко Б.А., Чангли В.Г. Особенности течения урогенитальных инфекций у женщин периода пери- и постменопаузы. // Актуальные вопросы инфектологии в акушерстве и гинекологии: Программа и тезисы работ III Международного Конгресса. – Одесса, 2000. – С. 132 (Робота з архівним матеріалом).

 34. Іотенко Б.А., Соловьйов О.І. Краснуха під час вагітності: перший досвід пренатальної діагностики і збереження вагітності // Вірусні хвороби. Токсоплазмоз. Хламідіоз. Матеріали науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С. 88-90 (Робота з архівним матеріалом, аналіз літератури).

 35. Чайка В.К., Демина Т.Н., Иотенко Б.А. Лечение ассоциированной вирусно-бактериальной инфекции во время беременности // Doctor. – 2006. – №5. – С. 13-17 (Проведення методики, спостереження).

 36. Каверина В.А., Севостьянова Т.В., Иотенко Б.А. Клинико-бактериологическая диагностика и выбор антибактериального лечения у женщин репродуктивного возраста с тазовыми болями // The events of the year in gynecology and obstetrics. 1st Euro-Asian Congress. Book of abstracts. – Vol. 2. – Saint-Petersburg, 2004. – P. 35 (Проведення методики, узагальнення).


 
 

Цікаве

Загрузка...