WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості клінічного перебігу та лікування трофічних і гнійно-некротичних уражень стопи у хворих похилого та старечого віку, що страждають на цукров - Реферат

Особливості клінічного перебігу та лікування трофічних і гнійно-некротичних уражень стопи у хворих похилого та старечого віку, що страждають на цукров - Реферат

Накопичений нами досвід надання допомоги хворим з трофічними та ГНУТНК у хворих на ЦД показав, що за умови включення в комплексне лікування методів регіонарної, квантової , еферентної терапії, многофакторного фізіолікування, методів непрямої реваскулярізації, з'являються можливості для збереження кінцівки – виконання органозберігаючих втручань. Прагнення до реалізації цієї можливості повинно бути наполегливим. Впровадження розроблених принципів лікування дозволило зменшити рівень летальності з 14,5% до 4,3% і інвалідності з 32,7% до 12,7%, в порівнянні з групою контролю. Що стосується групи порівняння, то загальна летальність суттєво не відрізнялась, відповідно 4,3 і 3,5%, в той же час кількість ампутацій в основній групі біла більше у два рази, відповідно 12,7 і 6,6%.

ВИСНОВКИ

В дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове рішення актуальної наукової проблеми, що виявляється в визначенні особливостей клінічного перебігу та лікування трофічних і гнійно-некротичних уражень тканин нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет похилого та старечого віку, в порівнянні з пацієнтами молодого та середнього віку. Впровадження в клінічну практику ефективних засобів інтенсивної терапії, розроблених автором методів консервативного та оперативного лікування на засадах активної хірургічної тактики, дозволило значно покращити результати лікування цих хворих.

1. Трофічні і гнійно-некротичні ураження тканин нижніх кінцівок у хворих на ЦД похилого та старечого віку в більше ніж 93% випадків супроводжуються оклюзійним ураженням магістральних артерій кінцівки. Клінічно вони характеризуються підгострим перебігом, схильністю до відмежування і перевагою загальної симптоматики над місцевою. В порівнянні з хворими молодого та середнього віку в них більше виражено зниження активності Т-клітинної ланки імунітету, підвищення В-лімфоцитів, зростання циркулюючих імунних комплексів, більше виражена танеденція до гіперкоагуляції, гіперхолестеринемії, гіперліпідемії, зростанню мікроциркуляторних порушень.

2. У пацієнтів старше за 60 років некротичні ураження тканин стопи не завжди співвідносяться з заключною стадією мікроангіопатії. При оклюзійному ураженні магістральних артерій знижується ступінь зростання специфічних для діабету мікроциркуляторних порушень, які найбільше визначаються в зоні адекватного кровообігу, що утворює передумови для виконання більш низьких втручань у порівнянні з хворими на облітеруючий атеросклероз без ЦД.

3. Методика експрес-морфологічної діагностики стадіі діабетичної мікроангіопатії, в умовах невідкладної хірургії, дозволяє обґєктивно оцінювати тяжкість уражень в тканинах нижніх кінцівок у даної категорії пацієнтів, що в свою чергу сприяло зменшенню кількості „калічащих" операцій.

4. У більшості пацієнтів старіше 60 років з II типом ЦД при нявності гнійно-некротичних уражень, які не отримували інсулін в анамнезі ( за винятком вологої гангрени і гострого гнійного запалення) при висхідному рівні глікемії до 11 ммоль/л можлива її корекція препаратами похіднимі сульфанілсечовини III покоління без використання інсуліну.

5. Основною причиною несприятливих наслідків при лікуванні трофічних та ГНУТНК у хворих на ЦД є розвиток млявогранулюючого ранового процесу – „синдрому застиглої рани", що розвивається у 60% хворих і сприяє розвитку септичних ускладнень. В його лікуванні найефективнішим є раннє аутопластичне закриття ранового дефекту, внутрішньоартеріальна терапія з використанням антибіотиків, низькомолекулярних декстранів на тлі використання препаратів типу вазопрастану і активації місцевого фібринолізу за допомогою фібринолітиків і розробленого методу гирудотерапії.

6. Імовірність виконання реконструктивно-відновлювальних втручань у хворих старше 60 років, що страждають на ЦД з трофічними та ГНУТНК знижується в порівнянні з пацієнтами молодого та середнього віку, завдяки більш частого ураження дистального русла кінцівки, тривалого перебігу гнійно-некротичного процесу, наявністю супутньої патології. Однак, при використанні сучасних методів комплексного лікування (за виключенням негайної ампутації за життєвими показниками) прагнення до виконання органозберігаючих втручань є виправданим.

7. Впровадженні принципи хірургічного лікування трофічних та гнійно-некротичних уражень тканин нижніх кінцівок у хворих на ЦД похилого та старечого віку дозволили суттєво знизити показники летальності з 14,5% до 4,3% і інвалідності з 32,7% до 12,7%.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Іващенко В.В., Іващенко А.В. Про можливості нового препарату еноксипарину (клексану) в профілактиці тромбоемболічних ускладнень у хірургічних хворих//Збірник наукових праць КМАПО ім. П.Л.Шупика.-вип.10.-кн. №4.-Київ, 2001.-С.855-858.

2. Иващенко В.В., Иващенко А.В.Особенности клинического течения и лечения синдрома диабетической стопы у пациентов пожилого и старческого возраста//Вестник неотложной и восстановительной медицины.-2002.-Т3.-№2.-С.271-274.

3. Иващенко В.В., Ковальчук В.С., Иващенко А.В. Синдром обкрадывания и пути оптимизации кровотока при спазмолитической терапии у лиц пожилого возраста страдающих сахарным диабетом//Хірургія України.-2002.-№2.-С. 67-69.

4. Иващенко В.В., Балацкий Е.Р., Ковальчук В.С., Иващенко А.В. Аутодермопластика раневого дефекта у болных сахарным диабетом//Клінічна хірургія.-2002.-№11-12.-С. 30-31.

5. Иващенко В.В., Ковальчук В.С.,. Иващенко А.В Особенности хирургического лечения гнойно-некротических поражений стоп у лиц пожилого и старческого возраста на фоне сахарного диабета//В кн.:Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики.- Зб.наук. статей.-вип. ІХ.-Запоріжжя,2003.-С.117-124.

6. Іващенко В.В., Іващенко А.В. Про можливість критичної ішемії у хворих із синдромом діабетичної стопи. Полемічні замітки до тематики конференції//Шпитальна хірургія, 2003.-№1(додаток).-С.160-162.

7. Иващенко В.В., Иващенко А.В. Некоторые вопросы патогенеза, прогноза и профилактики сепсиса у больных синдромом диабетической стопы// В кн.: Збірник наукових праць Запорізького державного інституту удоск. лікарів.-вип.64.-Запоріжжя,2003.-С. 51-56.

8. Иващенко А.В. Спорные вопросы коррекции уровня гликемии у пациентов пожилого и старческого возраста страдающих сахарным диабетом и оперированных по поводу гнойно-некротических поражений стопы // В кн.: Питання експериментальної та клінічної медицини.-Зб. статей.вип.7.-Т.1.-Донецьк,2003.-С. 253-257.

9. Иващенко В.В., Ковальчук В.С., Балацкий Е.Р., Иващенко А.В. Особенности клинического течения и лечения сепсиса у лиц пожилого возраста с синдромом диабетической стопы// В кн.: Питання експериментальної та клінічної медицини.-Зб.статей.-вип. 8.-Т.2.- Донецьк,2004.- С.256-262.

10. Иващенко В.В., Иващенко А.В.Профилактика тромбоэмболических и геморрагических осложнений при хирургическом лечении синдрома диабетической стопы у пациентов пожилого и старческого возраста//Вісник Вінницького національного медичного університету.-2004-№8(1).-С. 189-191.

11. Иващенко В.В., Иващенко А.В. К вопосу о профилактике синдрома диабетической стопы//Вісник Української стоматологічної академії.-2005.-Т.5.-вип. 1(9).-С. 90-92.

12. Колкин Я.Г., Иващенко В.В., Иващенко А.В. Некоторые вопросы клинической оценки больных с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей, протекающего на фоне сахарного диабета//Хірургія України.-2005.-№ 1.-С. 68-70.

13. Иващенко В.В., Колкин Я.Г., Ковальчук В.С., Иващенко А.В. Коррекция уровня гликемии у больных сахарным диабетом пожилого и старческого возраста, оперированных по поводу гнойно-некротического поражения стопы//Клінічна хірургія.-2005.-№8.-С. 51-54.

14. Иващенко В.В., Колкин Я.Г., Ковальчук В.С., Балацкий Е.Р., Иващенко А.В. 15-летний опыт использования ВАТ у пациентов с сахарным диабетом и поражениями нижних конечностей//Серце та судини.-2005.-№1(додаток),-С. 67-69.

15. Колкин Я.Г., Иващенко В.В., Иващенко А.В. Реампутация у пациентов пожилого и старческого возраста, страдающих СД с гнойно-некротическими поражениями стопы, протекающими на фоне облитерирующего атеросклероза нижних конечностей //Вісник Вінницького національного університету,2006.-№10(2).-С. 341-342.

16. Иващенко В.В., Ковальчук В.С., Балацкий Е.Р.,. Иващенко А.В Почему при облитерирующем атеросклерозе в сочетании с СД возможно выполнение "малих" ампутаций нижних конечностей в стадии глубоких нарушений трофики? //Серце і судини,2006.-№4 (додаток).-С. 178-181.

17. Іващенко В.В., Ковальчук В.С., Іващенко А.В. Лікування млявогранулюючого ранового процесу у хворих на синдром стопи діабетика//Серце і судини.-2006.-№4 (додаток).-С. 182-184.


 
 

Цікаве

Загрузка...