WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антропометричні та соматотипологічні особливості морфологічних показників серця чоловіків зрілого віку (автореферат) - Реферат

Антропометричні та соматотипологічні особливості морфологічних показників серця чоловіків зрілого віку (автореферат) - Реферат

Периметр аорти = 12,26 + 2,43відношення дельтовидного діаметру до довжини тіла + 2,73товщина підшкірно-жирової складки на передній поверхні плеча – 1,19товщина підшкірно-жирової складки під нижнім кутом лопатки.

Периметр легеневого стовбура = 141,3 – 11,1ширина дистального епифізу правої гомілки + 0,29довжина нижньої кінцівки + 1,5індекс Бругша – 9,49ширина дистального епифізу лівого стегна + 1,24відносне значення кісткового компоненту маси тіла + 0,47товщина підшкірно-жирової складки на боці – 1,13обхват широкої частини правої гомілки.

Для таких морфометричних показників серця, як товщина стінок правого, лівого шлуночку, а також міжшлуночкової перегородки, було встановлено вірогідний вплив антропо-соматотипологічних складових організму, проте точність опису даних показників знаходиться в межах 35-45%. Тому створення для них математичних моделей недоцільно.

У моделі морфометричних показників найчастіше входять подовжні і поперечні розміри обхватів грудної клітки, довжина тулуба, поперечні розміри тазу, обхвати стегна і широкої частини гомілки, товщина підшкірно-жирових складок, м'язовий компонент маси тіла, а також показник відношення дельтовидного діаметру до довжини тіла і індекс Бругша.

Підводячи підсумок всієї роботи, слід підкреслити, що проведені дослідження відносно взаємозв'язків морфометричних показників серця здорових чоловіків зрілого віку дозволять точніше розмежовувати норму і патологію, що у свою чергу дозволить на ранніх етапах виявити групу ризику серед представників даної вікової групи з мультифакторіальними захворюваннями серцево-судинної системи.

ВИСНОВКИ

В дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення і рішення науково-практичного завдання, яке полягає у вивченні морфометричних показників серця в залежності від соматотипових особливостей та зв'язків між ними, що дозволило розробити регресійні моделі ряду морфометричних параметрів серця у чоловіків зрілого віку в нормі.

 1. Тотальні розміри і обхвати тіла, показники товщини підшкірно-жирових складок, а також поперечні розміри тіла (що характеризують розміри грудної клітки і тазу), мали найбільші достовірні відмінності (p<0,001-0,05) в залежності від соматотипу, тоді як решта подовжніх і поперечних розмірів тіла не мали вірогідних конституціональних відмінностей.

 2. Серед розрахункових показників достовірні відмінності (p<0,001-0,05) залежно від типу конституції мали компоненти соматотипів, жировий і кістковий компоненти маси тіла, індекси Піньє, Ерисмана, Бругша, Кетле, зросто-ваговий коефіцієнт, індекс маси тіла, а також розраховані в дослідженні показники співвідношення.

 3. Середні значення маси серця, його об'єму, довжини, периметра серця на рівні вінцевої борозни та на рівні напіввисоти його шлуночків мали достовірні відмінності (p<0,001-0,05) залежно від типу конституції. Периметр аорти і легеневого стовбура мали вірогідні (p<0,01-0,05) конституціональні відмінності лише у деяких з порівнюваних типів конституції. Значення товщини і ширини серця, товщини стінки правого і лівого шлуночку, а також міжшлуночкової перегородки не мали достовірних відмінностей залежно від соматотипу. Серед гістометричних показників достовірно більші (p<0,05) у мезоморфів в порівнянні з ектоморфами були діаметр кардіоміоцитів та питомий об'єм кардіоміоцитів. При порівнянні цих показників в двох періодах зрілого віку, було встановлено, що діаметр кардіоміоцитів та їх питомий об'єм був вірогідно більший (p<0,05) в другому періоді зрілого віку в порівнянні з першим.

 4. У чоловіків зрілого віку сильний зв'язок з морфометричними показниками серця мали обхватні розміри (r=0,60-0,71), діаметри, що характеризують розміри грудної клітки (r=0,62-0,74), а також розрахункові індекси (Піньє, ІМТ, ЗРВК, Ерисмана, Бругша, Кетле) і показники співвідношення (r=0,60-0,69). Практично всі кореляційні зв'язки (за винятком кісткового компоненту маси тіла, ектоморфного компоненту соматотипу, індексу Піньє і ЗРВК) мали прямопропропорційну залежність.

 5. Вага, довжина, товщина, а також периметри серця, аорти і легеневого стовбура залежать від сумарного комплексу антропометричних і соматотипологічних характеристик організму більше, ніж на 50%. Для таких морфометричних показників серця, як товщина стінок правого, лівого шлуночку, а також міжшлуночкової перегородки, також було встановлено вірогідний вплив антропо-соматотипологічних складових організму, проте точність опису даних показників знаходиться в межах 35-45%.

 6. У математичні моделі морфометричних показників серця найчастіше входять розміри обхватів тіла, подовжні і поперечні розміри грудної клітки, довжина тулуба, поперечні розміри тазу, обхвати стегна і широкої частини гомілки, товщина підшкірно-жирових складок, а також показник відношення дельтовидного діаметру до довжини тіла і індекс Бругша. З показників компонентного складу маси тіла в моделі входить м'язовий компонент.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Наведена в роботі комплексна оцінка антропогенетичних і соматотипологічних особливостей морфометричних показників серця у чоловіків зрілого віку, померлих від причин, не пов'язаних з патологією серцево-судинної системи, отримані в ході дослідження дані щодо зв'язку морфометричних параметрів серця у чоловіків зрілого віку з антропометричними і соматотипологічними показниками, а також наведені математичні моделі морфометричних показників серця дозволяють розробити нормативи морфометричних параметрів серця. Розроблені нормативи морфометричних показників серця можуть використовуватися в системі охорони здоров'я як клініцистами, так і фахівцями патологоанатомічної і судово-медичної служб.

Аналогічні комплексні дослідження при патологічних станах серцево-судинної системи дозволять правильно трактувати в практиці відхилення показників морфометричних показників від нормативних значень і на ранніх етапах підвищити діагностику серцево-судинної патології в цілому.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Козлов С.В., Инджикулян А.А. Соматотипические особенности сердец людей зрелого возраста // Вісн. проблем біол. і мед.. – 2005. – №3.– С. 122-126. (здобувач приймав участь у зборі матеріалу, описі та аналізі отриманих даних, узагальнив отримані результати).

 2. Інджикулян А.А. Основні морфологічні характеристики серця чоловіків зрілого віку залежно від антропометричних показників організму // Медичні перспективи. – 2006. – Т.11, №3.– С. 152-155.

 3. Инджикулян А.А. Особенности антропометрических и соматотипологических показателей мужчин зрелого возраста // Морфологія.– 2007. – Т.1, №2.– С. 59-66.

 4. Инджикулян А.А. Математическое моделирование морфометрических показателей сердца мужчин зрелого возраста // Морфологія.– 2007. – Т.1, №3.– С. 27-31.

 5. Інджикулян А.А., Козлов С.В. Соматотипові особливості деяких морфометричних параметрів серця людини // Медичні перспективи. – 2007. – Т.12, №2. – С. 22-29. (здобувач приймав участь у зборі матеріалу, провів статистичну обробку отриманих даних, описав отримані результати, підготовив матеріали до друку).

 6. Гунас И.В., Козлов С.В., Инджикулян А.А. Новый методический подход к морфологическому изучению сердца человека // Мат-ли II Всеукр. наук. морфол. конф. "Карповські читання". – Днепропетровск: Пороги, 2005. – С. 16-17. (здобувач провів аналіз літератури, описав та узагальнив отримані результати).

 7. Kozlov S.V., Kozlova Ju.V., Indzhikulyan A.A., Moskalenko I.S., Moskalenko V.S. Organ level of spatial interrelation of heart arteries and muscular fibers in the wall of the left ventricle // Fourth medical scientific conference for students and young doctors (5-7 may 2005). – Bulgaria, Pleven: University of medicine, 2005. – P. 18. (здобувач провів аналіз літератури, приймав участь у зборі матеріалу, описі та аналізі отриманих результатів, підготовив матеріали до друку).

 8. Indzhykulyan A.A. Most often measured in pathoanatomical practice morphological descriptions of heart of mature age men depending on anthropometric descriptions of person // "Хист", Всеукр. мед. журнал молодих вчених. – 2006. – № 8. – С. 257-258.

 9. Инджикулян А.А. Взаимосвязь морфометрических параметров сердца и особенностей конституции мужчин зрелого возрастного периода // Мат-ли наук.-практ. конф. "Досвід і проблеми застосування сучасних морфологічних методів досліджень органів і тканин у нормі та при діагностиці патологічних процесів". – Тернопіль: Тернопільський державний університет ім. І.Я. Горбачевського, 2007. – С. 15-16.

АНОТАЦІЯ

Інджикулян А.А. Антропометричні та соматотипологічні особливості морфологічних показників серця чоловіків зрілого віку. – Рукопис.


 
 

Цікаве

Загрузка...