WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антропометричні та соматотипологічні особливості морфологічних показників серця чоловіків зрілого віку (автореферат) - Реферат

Антропометричні та соматотипологічні особливості морфологічних показників серця чоловіків зрілого віку (автореферат) - Реферат

Mm – абсолютне значення м'язового компоненту; O – відносне значення кісткового компоненту маси тіла; Delt/L – відношення дельтовидного діаметру до довжини тіла; I_Ketle – індекс Кетле; Imt – індекс маси тіла; I_Erisman – індекс Ерісмана; Lt/L – відношення довжини тулуба до довжини тіла; Lt/Lr – відношення довжини тулуба до довжини верхньої кінцівки; Lt/Ln – відношення довжини тулуба до довжини нижньої кінцівки; IP – індекс Піньє; I_Tanner – індекс Танера; I_Brugsh – індекс Бругша.

Товщина серця в першому зрілому періоді мала безліч сильних кореляційних зв'язків з тотальними і подовжніми розмірами тіла, зв'язки середньої сили з більшістю поперечних розмірів тіла, підшкірно-жирових складок і основними обхватами (див. табл. 1). У другому віковому періоді спостерігається тенденція до зменшення значень коефіцієнтів кореляції; однак, звертає на себе увагу їх велика кількість, наприклад, з жировим і м'язовим компонентами маси тіла, а також з розрахунковими індексами.

Аналіз кореляційних зв'язків ширини серця виявив порівняно невелику кількість зв'язків, які в більшості своїй не мали достовірних відмінностей у представників першого і другого зрілого віку, а основна їх кількість мала середню силу.

При порівнянні коефіцієнтів кореляції периметрів серця на рівні вінцевої борозни у представників першого і другого зрілого періодів з антропо-соматичними показниками звертає на себе увагу наявність великої кількості зв'язків зі всіма групами антропометричних і розрахункових показників у представників обох вікових періодів. Важливо і те, що сильні зв'язки також представлені в обох вікових групах, крім того, основний перелік показників, з якими виявлений кореляційний зв'язок, залишається незмінним. На підставі цього можна укласти, що периметр серця на рівні напіввисоти шлуночків в основному представлений великою кількістю кореляційних зв'язків середньої сили, основна маса яких представлена обхватами тіла, розрахунковими показниками і індексами.

Периметр аорти у чоловіків зрілого віку мав дуже мало статистично достовірних кореляційних зв'язків з досліджуваними нами антропометричними показниками. При аналізі периметра легеневого стовбура у чоловіків зрілого періоду було встановлено трохи більше в порівнянні з периметром аорти кореляційних зв'язків, проте всі вони мали середню силу зв'язку. При аналізі значень товщини стінки правого і лівого шлуночку у чоловіків другого зрілого періоду було виявлено безліч кореляційних зв'язків середньої сили з більшістю антропометричних конституціональних характеристик. При аналізі значень товщини міжшлуночкової перегородки встановлені кореляційні зв'язки середньої сили з тотальними, подовжніми, поперечними і передньо-задніми розмірами.

Проведений нами кореляційний аналіз підтвердив той факт, що окремі антропометричні показники мали сильніші за інші показники зв'язки з морфометричними показниками серця чоловіків зрілого віку. Зокрема, сильні кореляційні зв'язки виявлені з тотальними, обхватними розмірами тіла та деякими діаметрами. Серед обхватів найчастіше зв'язки визначалися з обхватами грудної клітки, живота, обхватами кінцівок, зокрема, широкої їх частини. З проаналізованих діаметрів кореляційні зв'язки часто виявлялися з діаметрами, що характеризують розміри грудної клітки, а також розмірами тазу. Звертає на себе увагу те, що практично всі виявлені кореляційні зв'язки морфометричних показників серця і антропометричних показників мали прямо пропорційну залежність.

Компоненти соматотипу і маси тіла з більшістю морфометричних показників серця мали кореляційні зв'язки середньої і слабкої сили, що не суперечить результатам інших наукових досліджень (Гунас І.В. та співавт., 2004; Шапаренко Є.Г., 2005; Іоніна С.В., 2003). Більшість кореляційних зв'язків прямо пропорційні. Виключенням є ектоморфний компонент соматотипу, який в більшості випадків проявив обернено пропорційний зв'язок.

Багато розрахованих нами індексів і показники співвідношення мали сильні кореляційні зв'язки і зв'язки середньої сили з морфометричними показниками серця. Переважну більшість показників мали прямо пропорційний зв'язок з морфометричними показниками, за винятком індексу Піньє і зросто-вагового коефіцієнта. Отримані нами дані не суперечать результатам, що отримані іншими дослідниками, які використовували в роботі ті або інші коефіцієнти і індекси (Іоніна С.В., 2003).

Моделювання морфометричних показників серця залежно від антропометричних і соматотипологічних особливостей організму. В результаті проведеного покрокового регресійного аналізу було встановлено, що більшість морфометричних показників серця у здорових чоловіків зрілого віку залежить від антропометричних і соматотипологічних характеристик організму більш, ніж на 50%. Серед них тотальні розміри серця – вага, довжина, товщина, периметри серця на рівні вінцевої борозни і напіввисоти шлуночків, а також периметри аорти і легеневого стовбура. Слід зазначити, що отримані моделі можуть бути використані тільки для здорових чоловіків зрілого віку.

Нами встановлено, що для всіх приведених нижче моделей коефіцієнт детермінації R2, як показника точності прогнозування значення залежної ознаки, більш ніж на 50% апроксимує допустимо залежну величину, розрахований F-критерій значно більше критичного (розрахункового) значення, що дозволяє стверджувати про високу статистичну значущість регресійних поліномів. Моделі мали вигляд наступних лінійних рівнянь:

Вага серця = -865 + 48,68обхват широкої частини правої гомілки – 30,79абсолютне значення м'язового компоненту маси тіла + 23,35обхват вузької частини правого передпліччя + 9,89передньо-пахвовий діаметр – 6,7сагітальний діаметр грудної клітки – 2,65обхват шиї.

Довжина серця = 6,18 + 0,25товщина підшкірно-жирової складки на передпліччі + 0,26індекс Бругша – 0,13обхват грудної клітки + 0,12міжвертлюговий розмір тазу – 0,18відношення довжин тулуба до довжини тіла + 0,12міжсоскова відстань.

Товщина серця = -4,19 + 0,29абсолютне значення м'язового компоненту маси тіла – 0,24товщина підшкірно-жирової складки на боці + 0,13товщина підшкірно-жирової складки на грудях + 0,26 міжвертлюговий розмір тазу – 0,09обхват живота + 0,15індекс маси тіла.

Периметр серця на рівні вінцевої борозни = 10,7 + 1,22відношення дельтовидного діаметру до довжини тіла + 0,38міжгребеневий розмір тазу – 0,56обхват голови у фронтальній площині + 0,29длина тулубу – 0,05вік.

Периметр серця на рівні напіввисоти шлуночків = –45,64 + 1,54обхват широкої частини правої гомілки – 0,62обхват шиї + 2,16міжгребеневий розмір тазу – 0,28обхват живота + 0,14довжина тулубу – 0,09обхват правого стегна – 0,09товщина підшкірно-жирової складки на животі + 0,02вік.


 
 

Цікаве

Загрузка...