WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антропометричні та соматотипологічні особливості морфологічних показників серця чоловіків зрілого віку (автореферат) - Реферат

Антропометричні та соматотипологічні особливості морфологічних показників серця чоловіків зрілого віку (автореферат) - Реферат

Вивчалась правильність розподілу ознак по кожній з отриманих варіаційних рядів, середні значення за кожною ознакою, що вивчається, стандартні помилки і відхилення. Достовірність відмінностей значень між незалежними кількісними величинами визначали при нормальному розподілі по критерію Стьюдента, а в інших випадках – за допомогою U-критерію Мана-Уітні. Для розробки нормативних моделей морфометричних показників серця залежно від особливостей статури застосовувався метод покрокового регресійного аналізу з використанням рекомендацій по статистичному аналізу медичних даних, викладених в сучасній літературі (Боровиков В.П., Боровиков И.П., 1998; Реброва О.Ю., 2002).

Результати дослідження та їх аналіз. При встановленні соматотипу обстежених з розділенням їх на чотири основні соматичні типи – мезоморфний, ектоморфний, ендоморфний і середній збалансований, було встановлено наступний їх розподіл у вибірці: представників з мезоморфним типом конституції було виявлено 29,59%; ектоморфним – 28,57%; з середнім збалансованим – 25%; і 16,84% з ендоморфним соматотипом.

Антропологічна характеристика чоловіків зрілого віку. Проведений нами аналіз антропометричних характеристик чоловіків зрілого віку дозволив визначити їх середньогрупові значення. При цьому отриманий цифровий матеріал групувався таким чином: за типом конституції – мезоморфний, ендоморфний, середній збалансований, ектоморфний тип конституції; за віком – перший і другий період зрілого віку, а також середнє значення для всіх представників зрілого віку.

Крім цього, для всіх визначених антропометричних показників, розрахункових компонентів соматотипу і маси тіла, а також індексів і показників співвідношення нами були розраховані наступні статистичні показники: середня арифметична (М), помилка середньої арифметичної (m) і довірчі інтервали в межах 1 стандартне відхилення (у).

В результаті аналізу отриманих даних нами було встановлено, що тотальні розміри тіла мають виражені конституціональні особливості. Зокрема, спостерігається певна тенденція переважання значень тотальних розмірів тіла у ендоморфів і мезоморфів в порівнянні з представниками ектоморфного і середнього збалансованого типу конституції. Значення тотальних показників у ендоморфів не мали достовірних відмінностей від значень у мезоморфів, а у ектоморфів – від представників середнього збалансованого типу конституції.

Серед багатьох описаних діаметрів виражену конституціональність мали діаметри, що характеризують розміри грудної клітки, а саме: акроміальній, дельтовидний, передньо-пахвовий, сагітальний і поперечний діаметр грудної клітки, а також розміри тазу. Серед основних відмінностей в значеннях цих параметрів простежується тенденція в переважанні їх значень у мезоморфів і ендоморфів над значеннями у ектоморфів і представників середньозбалансованого типу конституції. Серед розмірів тазу найбільшу кількість достовірних конституціональних відмінностей показав міжгребеневий діаметр. Діаметри голови і дистальних епіфізів достовірних групових соматотипологічних відмінностей не показали.

Найбільша кількість вірогідних (p<0,001-0,05) відмінностей значень в залежності від типу конституції була виявлена при аналізі розмірів обхватів тіла. Серед обхватів найбільшу конституціональність мали обхвати грудної клітки, живота, шиї, обхвати плеча, стегна, широких частин передпліччя і гомілки. Серед тенденцій, в більшості випадків, прослідковується переваження значень розмірів обхватів у мезоморфів і ендоморфів над значеннями у ектоморфів і представників середнього збалансованого типу конституції. В більшості випадків розміри обхватів у мезоморфів достовірно більше за середньогрупові значення. Розміри обхватів голови проявили порівняно меншу кількість достовірних соматотипологічних відмінностей.

Серед показників товщини підшкірно-жирової складки виражена конституціональність властива показникам на грудях, животі, на боці, під нижнім кутом лопатки і на стегні. Найменший розвиток підшкірного жиру спостерігається у представників ектоморфного типу конституції, які мали достовірно (p<0,01-0,05) менші значення цих показників в порівнянні з середніми значеннями у представників інших соматотипів.

Більшість наведених індексів і показників співвідношення мали виражену конституціональну залежність. Серед традиційних індексів слід зазначити: індекс Піньє, Ерисмана, Бругша, Кетле, а також індекс маси тіла і зросто-ваговий коефіцієнт. Серед розрахованих показників співвідношення вираженою коституціональністю відрізнилися: сумарна товщина підшкірно-жирових складок, що віднесена до довжини тіла; відношення довжини тулуба до довжини тіла, а також відношення дельтовидного діаметру до довжини тіла.

В результаті проведеної нами антропологічного аналізу чоловіків нами було встановлено, що найбільші конституціональні відмінності в значеннях властиві тотальним та обхватним розмірам тіла, значенням товщини підшкірно-жирових складок, а також поперечним розмірам тіла, які характеризують розміри грудної клітки і тазу, тоді як решта подовжніх і поперечних розмірів тіла не мали достовірні конституціональні відмінності. Крім того, слід зазначити, що найчастіше достовірні відмінності (p<0,01-0,05) зустрічалися між показниками мезоморфного і ектоморфного типу конституції, рідше – між ендоморфним і ектоморфним, а також мезоморфним і середнім збалансованим типом конституції.

Серед розрахункових показників виражену конституціональність проявили компоненти соматотипів, жировий і кістковий компоненти маси тіла, майже всі розраховані індекси – індекс Піньє, маси тіла, Ерисмана, Бругша, Кетле, зросто-ваговий коефіцієнт, показники співвідношення, що були нами використані в дослідженні.

Особливості морфометричних параметрів серця чоловіків зрілого віку залежно від характеристик соматотипу. Серед проаналізованих морфометричних показників серця достовірні (p<0,01-0,05) конституціональні відмінності були виявлені серед показників маси серця, його об'єму, довжини. Виражені відмінності залежно від типу конституції властиві значенням периметра серця на рівні вінцевої борозни та на рівні напіввисоти його шлуночків. Периметр аорти і легеневого стовбура мали достовірні (p<0,01-0,05) конституціональні відмінності лише у представників деяких з порівнюваних типів конституції. Значення товщини і ширини серця достовірних відмінностей залежно від соматотипу не проявили. Також вірогідних конституціональних відмінностей не було виявлено при порівнянні середніх значень товщини стінки правого і лівого шлуночку, а також міжшлуночкової перегородки серця.

На наш погляд, відсутність достовірних відмінностей у представників різного соматотипу в значеннях товщини і ширини серця на тлі достовірних відмінностей середніх значень периметрів серця, зміряних на різних рівнях, свідчить про малу інформативність традиційно вимірюваних в патологоанатомічній і судово-медичній практиці товщини і ширини серця.

Гістометричний аналіз стінки серця показав, що діаметр кардіоміоцитів та питомий об'єм кардіоміоцитів були достовірно більші (p<0,05) у мезоморфів в порівнянні з ектоморфами. При зіставленні з іншими соматотипами вірогідних відмінностей цих показників нами не виявлено. При порівнянні цих гістометричних показників в двох вікових групах було встановлено, що діаметр кардіоміоцитів, питомий об'єм кардіоміоцитів достовірно був більший (p<0,05) в другому віковому періоді, що узгоджується з літературними даними (Гнатюк М.С., 1978).

Взаємозв'язок морфометричних показників серця з антропометричними і соматотипологічними характеристиками. Аналізуючи кореляційні зв'язки маси і об'єму серця з антропосоматичними показниками встановлено, що більшість кореляційних зв'язків існують з обхватами тіла (табл. 1). Саме групою показників обхватів тіла представлені всі сильні зв'язки, а також індекси Ерисмана і Бругша, при розрахунку яких використовується значення обхвату грудної клітки. Окрім цього, середньої сили зв'язки існують із діаметрами тіла, а серед компонентів маси тіла варто відзначити зв'язок з м'язовою масою тіла.

Довжина серця в другому зрілому періоді мала більше сильних кореляційних зв'язків в порівнянні з першим, сильні зв'язки представлені в основному поперечними розмірами тіла; середні зв'язки в більшості своїй представлені розмірами обхватів як в першому, так і в другому зрілому періоді. Слід зазначити кореляційний зв'язок середньої сили з м'язовим компонентом маси тіла, а також більшістю розрахункових індексів (табл.2).

Таблиця 1

Кореляційні зв'язки морфометричних параметрів серцяз антропометричними показниками

Показник

M

V

L

Т

Sh

Pv

Ppvz

Pa

Ptp

Tslz

Tspz

Tmzp

Woz

54

53

31

21

19

72

43

65

27

26

34

12

Мт

41

43

32

78

19

62

52

1

5

42

51

40

Lt

29

29

22

73

5

50

43

17

17

41

0

6

S

34

38

18

82

18

56

44

-12

-17

34

49

38

Ppd

62

68

27

60

19

70

74

28

19

7

43

3

Delt

41

44

24

38

5

70

51

58

5

34

39

32

Pgk

57

59

30

26

2

47

57

19

22

36

47

42

Epg_l

36

38

6

15

59

46

33

17

-35

18

5

5

Crist

19

11

33

58

8

56

47

26

10

34

39

36

Troch

10

0

52

65

8

57

31

16

4

31

31

23

Ob_gk

61

59

38

50

20

51

52

26

37

39

55

42

Ob_t

45

44

35

51

31

56

44

21

40

36

51

41

Ob_gv

43

46

39

19

9

60

48

24

4

23

13

15

Ob_pll

47

49

23

20

12

53

51

9

16

41

51

36

Ob_prp1

64

64

26

30

29

45

41

6

20

39

49

39

Ob_bp

40

44

18

38

12

51

40

-11

11

41

43

35

Ob_gp1

68

70

28

42

35

47

48

10

31

28

43

38

Ob_gl1

61

63

9

11

15

36

54

8

29

1

49

31

Ob_gp2

69

71

15

17

8

40

43

11

16

9

31

-3

Gpr

20

25

55

3

60

22

5

6

2

23

28

41

Ggb

24

27

52

65

34

51

41

5

35

34

1

24


 
 

Цікаве

Загрузка...