WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Зміни тиреоїдного гомеостазу у хворих на залізодефіцитну анемію та патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування (автореферат) - Реферат

Зміни тиреоїдного гомеостазу у хворих на залізодефіцитну анемію та патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування (автореферат) - Реферат

1. У хворих на ЗДА спостерігається зниження вмісту ВТГ у плазмі крові, помірне пригнічення їх периферичної конверсії на фоні ослаблення тиреотропної функції гіпофіза. Глибина та виразність вказаних змін зростає із віком пацієнтів та ступенем тяжкості захворювання. Вміст ВТГ та ТТГ в плазмі крові хворих на ЗДА прямо корелює із показниками метаболізму заліза та вмістом гемоглобіну.

2. У частини хворих на ЗДА спостерігаються ознаки гіпотиреоїдизму: гіпотироксинемія (Т4<10 пмоль/л) – у 14 %, а гіпотрийодтиронінемія (Т3<2,5 пмоль/л) – у 39 % пацієнтів. Частота гіпойодтиронінемії зростає з віком та ступенем тяжкості захворювання.

3. У щурів із експериментальною постгеморагічною та десфераліндукованою ЗДА на фоні достатнього споживання йоду є зниженим у плазмі крові вміст ВТГ, наявні морфологічні та морфометричні ознаки гіпофункції щитоподібної залози. У паренхімі щитоподібної залози тварин із ЗДА мають місце явища гіперплазії тиреоїдного епітелію.

4. При ЗДА спостерігаються зміни морфофункціонального стану еритроцитів: зниження деформабельності еритроцитів, проникливості їхніх мембран, зменшення їх здатності депонувати катехоламіни та тиреоїдні гормони. Ступінь порушень структурно-функціональних властивостей еритроцитів зростає з віком та тяжкістю захворювання. Погіршення деформабельності еритроцитів та їх здатності депонувати катехоламіни прогресує із зниженням вмісту ВТГ в плазмі крові.

5. Монотерапія препаратами сульфату заліза (100-200 мг двохвалентного заліза на добу упродовж 2 тижнів) при ЗДА незалежно від віку не супроводжується відновленням зниженої секреторної функції щитоподібної залози. У хворих юнацького, зрілого та середнього віку після феротерапії спостерігається зростання лише тиреотропної функції гіпофіза та периферичної конверсії ВТГ, у пацієнтів же похилого віку показники тиреоїдного гомеостазу в динаміці моноферотерапії не змінюються.

6. Застосування калію йодиду одночасно із феротерапією при ЗДА сприяє збільшенню у плазмі крові вмісту ВТГ та ТТГ, а також зростанню індексу конверсії тиреоїдних гормонів. У хворих зрілого, середнього та похилого віку підвищення функціональної активності щитоподібної залози на фоні комбінованого лікування залізо- та йодовмісними засобами сприяє покращанню морфофункціонального стану еритроцитів.

7. Запропонована диференційована медикаментозна корекція порушень секреторної функції щитоподібної залози (калію йодид та L-тироксин) на тлі терапії залізовмісними засобами у хворих на ЗДА супроводжується істотнішим порівняно із моноферотерапією добовим прирістом гемоглобіну та плазмового заліза.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕДАЦІЇ

 1. Враховуючи ферозалежний характер зниження секреторної функції щитоподібної залози, доцільним є включення в комплекс обстеження хворих на ЗДА методів оцінки тиреоїдного статусу: визначення вмісту ВТГ та ТТГ в плазмі крові.

 2. У зв'язку з порушенням при сидеропенії інтратиреоїдального метаболізму йоду, а також наявністю ознак посилення проліферативних процесів в паренхімі щитоподібної залози, хворим на ЗДА із еутиреоїдним статусом є необхідним призначення в комплексі із залізовмісними засобами препарати калію йодиду в дозі 100-150 мкг на добу через тиждень після початку феротерапії впродовж 7 діб.

 3. Хворим на ЗДА з гормональними ознаками гіпотиреоїдизму слід застосовувати замісну терапію препаратами L-тироксину в адекватних дозах упродовж 14 діб.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Ходоровський В.М. Зміни тиреоїдного гомеостазу при експериментальній залізодефіцитній анемії // Буковинський медичний вісник. – 2006. – Т. 10, № 3. – С. 123-128.

 2. Ходоровський В.М. Динаміка показників тиреоїдного гомеостазу при залізодефіцитній анемії у хворих різного віку в ході патогенетичного лікування // Клінічна та експериментальна патологія. – 2006. – Т. V, № 3. – С. 89-93.

 3. Коломоєць М.Ю., Ходоровський В.М. Функціональний стан щитоподібної залози при залізодефіцитній анемії // Український журнал гематології та трансфузіології. – 2005. - №3(5). – С. 37-40. Дисертант провів клінічні обстеження, статистичну обробку одержаних результатів, сформулював основні наукові положення.

 4. Коломоєць М.Ю., Ходоровський В.М. Гіпотеза ферозалежної тиреоїдної гіпофункції та формування "порочного кола" при залізодефіцитних анеміях // Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т. 8, № 4. – С. 145-148. Дисертант виконав пошук та аналіз наукової літератури, сформулював основні наукові положення.

 5. Пішак В.П., Коломоєць М.Ю., Ходоровська А.А, Ходоровський В.М., Галушко К.А. Отримання зображень гістологічних мікропрепаратів за допомогою цифрової фотокамери // Клінічна та експериментальна патологія. – 2004. – Т. ІІІ, № 4. – С. 97-100. Дисертант брав участь у створенні ідеї способу отримання зображень мікропрепаратів та провів дослідження гістологічних препаратів щитоподібної залози щурів з експериментальною залізодефіцитною анемією за допомогою даного способу.

 6. Ходоровский В.М. Морфофункциональное состояние щитовидной железы при экспериментальной железодефицитной анемии // Нове в гематології та трансфузіології: Міжнародний науково-практичний збірник / Гайдукова С.М., Видоборець С.В., Гош Р.І. та ін. – К.: КМАПО, 2006. – Вип. 4. – С. 193-197.

 7. Ходоровський В.М. Проникливість еритроцитарних мембран та індекс деформабельності еритроцитів у хворих на залізодефіцитну анемію / Матеріали VII з'їзду Всеукраїнського лікарського товариства (Тернопіль, 16-17 травня 2003 р.) // Українські медичні вісті. – 2003. – Т. 5, №1. – С.160-161.

 8. Ходоровський В.М. Функціональний стан щитоподібної залози при залізодефіцитній анемії// Тези 58-ої науково-практичної конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету з міжнародною участю "Актуальні проблеми сучасної медицини" (Київ, 28-31 жовтня 2003 р.). – К., 2003. – С. 145-146.

 9. Ходоровський В.М., Ходоровська А.А., Гайдичук В.С. Вміст вільних тиреоїдних гормонів при експериментальній залізодефіцитній анемії // Медицина третього тисячоліття: Матеріали міжвузівської конференції молодих вчених (Харків, 20 січня 2004 р.). – С. 79-80. Дисертант провів експериментальні дослідження, статистичну обробку одержаних результатів, сформулював основні наукові положення.

 10. Ходоровський В.М. Секреторна активність щитоподібної залози у хворих на залізодефіцитну анемію // Матеріали 8-го Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених приуроченого до 150-ліття від дня народження І.Я. Горбачевського (Тернопіль, 10-12 травня 2004 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С. 39.

 11. Ходоровський В.М., Гайдичук В.С. Катехоламіндепонуюча функція еритроцитів у хворих на залізодефіцитну анемію // Матеріали 57-ої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (Ужгород, 20-22 травня 2004 р.). – Ужгород: "Іва-Профі" – С. 84-85. Дисертант провів клінічне обстеження, статистичну обробку одержаних результатів, сформулював основні наукові положення.

 12. Коломоєць М.Ю., Ходоровський В.М. Морфометрична характеристика щитоподібної залози при залізодефіциті / Матеріали VIIІ Ювілейного з'їзду Всеукраїнського лікарського товариства, присвяченого 15-річчю організації (Івано-Франківськ, 21-22 квітня 2005 р.) // Українські медичні вісті. – 2005. – Т. 6, №1-2. – С.183-184. Дисертант провів експериментальні дослідження, статистичну обробку одержаних результатів, сформулював основні наукові положення.

 13. Ходоровський В.М. Механічна резистентність еритроцитів та проникливість їхніх мембран при експериментальному залізодефіциті // Матеріали 9-го Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених (Тернопіль, 21-12 квітня 2005 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 149.

 14. Ходоровський В.М., Гайдичук В.С., Тодоріко Л.Д. Стан щитоподібної залози у хворих на залізодефіцитну анемію // Матеріали 15 з"їзду терапевтів України (Київ, 21-23 квітня 2004 р.). – К.: СПД Коляда О.П., 2004. – С. 101. Дисертант провів клінічне обстеження, статистичну обробку одержаних результатів, сформулював основні наукові положення.

 15. Ходоровський В.М. Морфофункціональні властивості еритроцитів у хворих на залізодефіцитну анемію // Хист – 2003, вип. 4. – С. 57.

 16. Ходоровський В.М., Гайдичук В.С. Деформабельність еритроцитів у хворих на залізодефіцитну анемію // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Одеса, 14-16 жовтня 2004 р.). – С. 63-64. Дисертант провів клінічне обстеження, статистичну обробку одержаних результатів, сформулював основні наукові положення.

 17. Ходоровський В.М., Коломоєць М.Ю. Функціональна морфологія щитоподібної залози при експериментальній десфераліндукованій залізодефіцитній анемії // Вклад молодих вчених в розвиток медичної науки і практики: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (12 квітня 2006 р.). – Харків, 2006. – С. 135. Дисертант здійснив експериментальні дослідження, статистичну обробку одержаних результатів, сформулював основні наукові положення.

 18. Ходоровський В.М., Коломоєць М.Ю. Морфофункціональний стан еритроцитів при експериментальній залізодефіцитній анемії в процесі ферротерапії // Щорічні терапевтичні читання: терапевтична клініка від науки до практичної охорони здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті академіка Л.Т. Малої, 11 квітня 2006 р. – Харків, 2006 р. – С. 173. Дисертант виконав експериментальні дослідження, статистичну обробку одержаних результатів, сформулював основні наукові положення.

 19. Деклараційний патент на корисну модель. Коломоєць М.Ю., Ходоровський В.М. Спосіб визначення індексу деформабельності еритроцитів за М.Ю.Коломойцем-В.М.Ходоровським / МПК G01 N 33/48 12556 U. – Опубл. П.В. – 2006. – Бюл. №2 (15.02.2006). Дисертант брав участь у створенні ідеї даного способу, порівнянні з існуючими аналогами, провів дослідження здатності еритроцитів до деформації у хворих на залізодефіцитну анемію за допомогою даного способу.

 20. Деклараційний патент на корисну модель. Коломоєць М.Ю., Ходоровський В.М., Ходоровська А.А., Федонюк Л.Я. Пристрій для отримання цифрових зображень гістологічних мікропрепаратів / МПК G03 G 17/00 12557 U. – Опубл. П.В. – 2006. – Бюл. №2 (15.02.2006). Дисертант брав участь у створенні ідеї даного способу, порівнянні з існуючими аналогами, здійснив дослідження гістологічних препаратів щитоподібної залози щурів з експериментальною залізодефіцитною анемією за допомогою даного способу.


 
 

Цікаве

Загрузка...