WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Закономірності морфогенезу істановлення топографії чоловічих статевих органів у ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат) - Реферат

Закономірності морфогенезу істановлення топографії чоловічих статевих органів у ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат) - Реферат

22. Хмара Т.В. Анатомічні особливості внутрішніх чоловічих статевих органів у 5-місячних плодів людини // Бук. мед. вісник. - 2005. - Т. 9, № 3. - С. 140-143.

23. Хмара Т.В. Особливості зовнішньої будови передміхурової залози у плодів і новонароджених людини // Вісник морфології. - 2005. - Т. 11, № 2 . - С. 212-215.

24. Хмара Т.В., Макар Б.Г. Анатомічні особливості внутрішніх чоловічих статевих органів у 6-місячних плодів людини // Таврический медико-биологический вестник. - 2005. - Т. 8, № 3. - С. 132-135. (Здобувачем виконано макроскопічне дослідження у 28 плодів, проведено статистичну обробку отриманих результатів та підготовлено матеріал до друку).

25. Пішак В.П., Хмара Т.В. Морфологічні передумови виникнення природжених вад над'яєчок // Вісник проблем біології і медицини. - 2005. - Вип 4. - С. 151-156. (Здобувачем виконано макроскопічне дослід ження над'яєчок у 24 плодів 5-6 місяців та підготовлено матеріал до друку).

26. Хмара Т.В. Варіантна анатомія чоловічих сечостатевих органів у 5-місячного плода // Клін. анатомія та оперативна хірургія. - 2005. - Т.4, № 4. - С. 68-70.

27. Пішак В.П., Хмара Т.В. Гетерохронія розвитку яєчок та їх опускання у мошонку у плодів людини // Вісник проблем біології і медицини. - 2006. - Вип 2. - С. 269-272. (Здобувачем виконано дослідження чоловічих статевих органів у 230 плодів людини 5-10 місяців, проведено морфометрію і статистичну обробку отриманих результатів та підготовлено матеріал до друку).

28. Козуб М.М., Пішак В.П., Хмара Т.В. Використання пластичного реконструювання для вивчення топографо-анатомічних взаємовідношень внутрішніх чоловічих статевих органів на початку плодового періоду людини // Вісник проблем біології і медицини. - 2006. - Вип. 3. - С. 107-110. (Здобувачем виконано дослідження морфогенезу і становлення синтопії органів таза на початку плодового періоду за допомогою мікроскопії і реконструювання та підготовлено матеріал до друку).

29. Хмара Т.В. Топографо-анатомічні особливості чоловічих статевих органів наприкінці плодового періоду онтогенезу людини // Таврический медико-биологический вестник. - 2006. - Т. 9, № 3, ч. 4. - С. 175-178.

30. Пішак В.П., Козуб М.М., Хмара Т.В. Використання пластичного реконструювання для вивчення будови сім'яних пухирців у 4-місячних плодів людини // Укр. морфологічний альманах. - 2006. - Т. 4, № 3. - С. 63-66. (Здобувачем виконано дослідження особливостей зовнішньої і внутрішньої будови сім'яних пухирців у 4-місячних плодів за допомогою мікроскопії і реконструювання та підготовлено матеріал до друку).

31. Патент на корисну модель № 19645 Україна, МПК G09В 23/28. Спосіб виготовлення пластичних реконструкцій органів і структур порожнини таза в пренатальному періоді онтогенезу людини / Пішак В.П., Хмара Т.В., Козуб М.М. - № u 2006 08141; Заявл. 20.07.2006. Опубл. 15.12.2006. - Бюл. № 12. (Здобувачем сформульовано ідею винаходу, проведено аналіз літератури, здійснено практичну апробацію способу та оформлено заявку на винахід).

32. Патент на корисну модель № 19646 Україна, МПК G09В 23/28. Спосіб моделювання мікроскопічних структур чоловічої статевої системи в пренатальному періоді онтогенезу людини / Хмара Т.В., Пішак В.П., Козуб М.М. - № u 2006 08151; Заявл. 20.07.2006. Опубл. 15.12.2006. - Бюл. № 12. (Здобувачем запропоновано спосіб, виконано експериментальну апробацію та оцінку його ефективності, оформлено текст винаходу).

33. Патент на корисну модель № 19647 Україна, МПК G09В 23/28. Спосіб виготовлення гіпсових моделей органів і структур чоловічої статевої системи в пренатальному періоді онтогенезу людини / Хмара Т.В., Козуб М.М. - № u 2006 08152; Заявл. 20.07.2006. Опубл. 15.12.2006. - Бюл. № 12. (Здобувачем запропоновано спосіб, здійснено його практичну апробацію та оформлено текст винаходу).

34. Пішак В.П., Хмара Т.В., Козуб М.М. Ембріогенез чоловічих статевих органів у нормі та патології. - Чернівці: Медуніверситет, 2006. - 368 с. (Здобувачем виготовлено і вивчено серійні гістологічні зрізи зародків, передплодів та окремих органів чоловічої статевої системи людини; виготовлено графічні і пластичні реконструкційні моделі чоловічих сечостатевих органів, відпрепаровано 275 передплодів і плодів людини; здійснено опис і фотографування препаратів; статистичну обробку отриманих результатів та написання монографії).

35.Хмара Т.В., Кіцул Б.В., Халатурник Г.М. Особливості ембріотопографії фасцій таза у передплодів людини // Матер. всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених „Акт. пробл. клін., експерим. та профіл. медицини". - Донецьк, 2002. - С. 223. (Здобувачем виконано мікроскопічне дослідження фасціально-клітковинних утворень таза та написання тексту тез).

36. Хмара Т.В. Особливості піхвового відростка очеревини у плода 6,5місяців // Матер. Міжнарод. науково-практ. конф. „Україна наукова '2003", Дніпропетровськ-Сімферополь. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - Т. 12, Медицина. - С. 36-37.

37. Хмара Т.В. Особливості становлення вісцеральних клітковинних просторів малого таза у плодів людини // Матер. VII Міжнарод. наук.- практ. конф. „Наука і освіта '2004". - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - Т. 48, Медицина. - С. 56-57.

38. Хмара Т.В. Особливості становлення фасціальних утворень сім'яного канатика у новонародженого людини / Матер. V Міжнарод. конгресу з інтегративної антропології // Biomedical and Biosocial Anthropology. - 2004. - № 2. - С. 91.

39. Хмара Т.В. Природжена вада яєчок у плода 8 місяців // Клін. анатомія та оперативна хірургія. - 2004. - Т. 3 , № 3. - С. 63.

40. Хмара Т.В. Особливості топографії яєчок у плода 5 місяців // Матер. III Міжнарод. наук.-практ. конф. „Динаміка наук. досліджень '2004". - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - Т. 59, Медицина. - С. 42-43.

41. Хмара Т.В. Синтопія яєчок у плода 4 місяців / Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. „Акт. проблеми морфол. діагностики хвороб плода і дитини" // Бук. мед. вісник. - 2004. - Т. 8, № 3-4. - С. 326.

42. Хмара Т.В. Морфогенез яичек у плодов человека 7 месяцев // Матер. Междунар. науч. конф. „Medico-biological, pharmaceutical, public health and management problems. The V edition. - Кишинев, 2004. - V. 1. - С. 76-78.

43. Хмара Т.В. Топографо-анатомічні особливості яєчок і над'яєчок у плода 6 місяців // Тези II Міжнарод. наук.-практ. конф. „Здорова дитина: здоровій дитині - здорове середовище". - Чернівці, 2004. - С.37.

44. Пішак В.П., Хмара Т.В. Особливості синтопії чоловічих статевих органів у плода 7 місяців // Матер. I Міжнарод. наук.-практ. конф. „Науковий потенціал світу '2004". - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - Т. 34, Медицина. - С. 32-33. (Здобувачем описано варіантну будову і топографія чоловічих статевих органів у плода 250,0 мм ТКД, проведено їх морфометрію).

45. Хмара Т.В. Дистопія яєчок у плода людини 7 місяців // Матер. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю „Від фундаментальних досліджень - до прогресу в медицині", присвяч. 200-річчю з дня заснув. Харківського держ. мед. ун-ту. - Харків: ХДМУ, 2005. - С. 66.

46. Хмара Т.В. Мікроскопічна анатомія передміхурової залози на початку плодового періоду людини // Матер. IV Міжнарод. наук.-практ. конф. „Динаміка наук. досліджень - '2005". - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. - Т. 30, Медицина. - С. 48-49.

47. Пішак В.П., Хмара Т.В. Корелятивні взаємозв'язки між опусканням яєчок і віком плода /// Матер. VIII Міжнарод. наук.-практ. конф. „Наука і освіта '2005". - Дніпропетровськ: „Наука і освіта", 2005. - Т. 27, Медицина. - С. 16-17. (Здобувачем виконано дослідження ембріо топографії яєчок у 69 плодів людини 6-9 місяців та проаналізувано одержані результати).

48. Пішак В.П., Хмара Т.В. Морфологічні аспекти природжених вад над'яєчок // Тези доп. ювілейного VIII з'їзду Всеукр. лікар. товариства (ВУЛТ), присвяч. 15-річчю організації. - Київ, 2005. - С. 408. (Здобувачем проведено морфологічне дослідження, аналіз отриманих даних і підготовлено матеріал до друку).

49. Пішак В.П., Хмара Т.В. Корелятивні взаємовідношення чоловічих статевих органів у 5-місячного плода людини // Матер. 86-ї підсумкової конференції науковців Буковинського державного медичного університету „Акт. питання клінічної та експери ментальної медицини". - Чернівці: Медуніверситет, 2005. - С. 135-138. (Здобувачем виконано морфологічне дослідження, аналіз отриманих даних, сформульовано висновок, підготовлено матеріал до друку).

50. Пішак В.П., Хмара Т.В. Морфологічні передумови виникнення деяких вад внутрішніх чоловічих статевих органів // Матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф. „Науковий потенціал світу - '2005". - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. - Т. 20, Медицина. - С. 47-50. (Здобувачем проведено морфологічні дослідження, аналіз отриманих даних і підготовлено матеріал до друку).

51. Пішак В.П., Хмара Т.В. Відсутність лівого піхвового відростка очеревини у 6-місячного плода людини //Materialy II Miedzynarodowej naukowe-praktycznej konferencji "Wyksztalcenie i nauka bez granic - '2005". Pzemysl: Sp. Z.o.o. „Nauka i studia". - Т. 17, Medycyna. - S. 20-21. (Здобувачем проведено макроскопічне дослідження і підготовлено матеріал до друку).


 
 

Цікаве

Загрузка...