WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Закономірності морфогенезу істановлення топографії чоловічих статевих органів у ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат) - Реферат

Закономірності морфогенезу істановлення топографії чоловічих статевих органів у ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат) - Реферат

1.Зачатки статевих залоз з'являються на 4-му тижні внутрішньо утробного розвитку (зародки 4,5-5,0 мм ТКД) у вигляді парних видовжених валиків, оточених щільним скупченням мезенхіми. Диференціювання гонад за статтю спостерігається на початку 7-го тижня (передплоди 14,0-15,5 мм ТКД), що виражається появою перпенди кулярно розташованих тяжів у межах середньої третини залози.

2. Інтенсивне формування канальцевої системи яєчка з одночасною появою щілиноподібних проміжків між щільно розміщеними клітинами мезенхіми над'яєчка відбувається на початку 7-го тижня внутрішньо утробного розвитку як одного з критичних періодів становлення його структурно-функціональної системи. Канальцеві структури яєчка та над'яєчка сполучаються наприкінці 3-го місяця розвитку (передплоди 65,0-79,0 мм ТКД).

3. У морфогенезі яєчок провідну роль відіграє його повідець, зачаток якого з'являється на початку 6-го тижня ембріогенезу (зародки 9,0-10,0мм ТКД). Прискорене формування повідця яєчка у плодів 5-8місяців, про що свідчить переважання гладеньком'язових клітин над сполучнотканинними елементами, є одним з основних факторів гетерохронії розвитку яєчок та їх подальшого переміщення в калитку.

4. Вентральний випин піхвового відростка очеревини з'являється наприкінці 8-го тижня ембріогенезу (передплоди 27,0-29,0 мм ТКД); формування відростка передує каудальному переміщенню яєчка. Зрощення нутрощевої пластинки піхвового відростка очеревини з білковою оболонкою яєчка та над'яєчка відбувається у плодів 6-7місяців. Порушення процесу зрощення листків піхвового відростка очеревини у 9-10-місячних плодів може бути анатомічною передумовою виникнення природжених пахвинно-калиткових гриж.

5. У 3-місячних передплодів (56,0-65,0 мм ТКД) відбувається інтенсивний розвиток каудальних частин мезонефричних проток, що виражається розширенням їх просвіту, появою колового шару клітин мезенхіми і трансформацією епітеліальної вистилки, внаслідок чого утворюються сім'явиносні протоки, сім'яні пухирці та вивідні протоки передміхурової залози.

6. Формування фасціально-клітковинних просторів таза знаходиться в корелятивному зв'язку з морфогенезом його органів. Провідну роль у становленні топографії органів таза відіграє внутрішньотазова фасція. Наприкінці плодового періоду онтогенезу більш розвиненими є бічні клітковинні простори таза; межі передміхурового та позадпрямо кишкового клітковинних просторів анатомічно не визначаються.

7.Упродовж плодового періоду розвитку спостерігається варіабельність форми над'яєчок, передміхурової залози і сім'яних пухирців:

- над'яєчко здебільшого має ретортоподібну та гачкувату форми, у 9-10-місячних плодів - форму коми; рідкісними формами над'яєчка є гвинтоподібна, S-подібна, С-подібна та Г-подібна;

- передміхурова залоза у 4-місячних плодів округло-овальної форми, у 5-місячних - конусоподібної, у 6-місячних - кулястої, у 7-місячних - конусоподібної та кулястої, у 8-місячних - пірамідальної; наприкінці плодового періоду передміхурова залоза набуває каштаноподібної форми;

- сім'яні пухирці у ранніх плодів конусоподібної і циліндричної форми, наприкінці плодового періоду - веретеноподібної та видовжено-овальної форми.

8. Інтенсивний розвиток яєчок, над'яєчок та передміхурової залози відбувається на 5, 7 і 10 місяцях внутрішньоутробного розвитку, сім'яних пухирців, сім'явиносних проток і статевого члена - на 6 і 10місяцях, передміхурової і проміжної частин сечівника - на 5, 7 і 9місяцях, губчастої частини сечівника - на 5, 6 і 8 місяцях.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Круцяк В.М., Марчук Ф.Д., Хмара Т.В., Марчук В.Ф., Лютик М.Д. Морфогенез і становлення топографії статевих залоз на ранніх стадіях пренатального онтогенезу // Бук. мед. вісник. - 1999. - Т. 3, № 4. - С. 172-176. (Здобувачем виконано мікроскопічне дослідження особли востей розвитку й становлення ембріотопографії статевих залоз у 17зародків і передплодів людини та підготовлено матеріал до друку).

2. Лойтра А.О., Марчук Ф.Д., Хмара Т.В. Використання метода пластичного реконструювання для вивчення топографо-анатомічних відношень органів у пренатальному періоді онтогенезу людини // Укр. мед. альманах. - 2000. - Т. 3, № 6. - С. 122-124. (Здобувачем виготовлено три пластичні реконструкції органів заочеревинного простору у передплодів 14,0, 16,0 і 25,0 мм ТКД та підготовлено матеріал до друку).

3. Хмара Т.В. Особливості розвитку сечостатевої пазухи на ранніх стадіях пренатального періоду онтогенезу людини // Бук. мед. вісник. - 2000. - Т. 4, № 2-3. - С. 153-155.

4. Марчук В.Ф., Хмара Т.В. Ембріотопографічні особливості статевих залоз у передплодів людини // Наук. вісник Ужгородського ун-ту, серія „Медицина". - 2000. - Вип. 12. - С. 35-37. (Здобувачем проведено дослідження топографо-анатомічних взаємовідношень статевих залоз у 22 передплодів людини, виготовлено дві пластичні та одна графічна реконструкції і підготовлено матеріал до друку).

5. Хмара Т.В. Особливості формування передміхурової частини сечівника в ранньому періоді онтогенезу людини // Укр. мед. альманах. - 2000. - Т. 3, № 4. - С. 211-213.

6. Хмара Т.В. Формування направляючого тяжа та його роль у переміщенні яєчка в пренатальному періоді онтогенезу людини // Бук. мед. вісник. - 2001. - Т. 5, № 1. - С. 187-189.

7. Марчук Ф.Д., Хмара Т.В. Порівняльно-ембріологічні особливості розвитку мезонефроса у зародковому періоді // Бук. мед. вісник. - 2001. - Т. 5, № 1-2. - С. 119-121. (Здобувачем виконано дослідження розвитку мезонефроса у 22 зародків людини методами мікроскопії серійних гістологічних зрізів, графічного і пластичного реконструювання та підготовлено матеріал до друку).

8. Макар Б.Г., Хмара Т.В., Марчук Ф.Д., Лойтра А.О. Розвиток і становлення топографії фасціально-клітковинних утворень таза на ранніх стадіях онтогенезу людини // Укр. мед. альманах. - 2002. - Т. 5, № 1. - С. 112-114. (Здобувачем проведено дослідження морфогенезу фасціально-клітковинних утворень таза у 25 зародків і передплодів людини за допомогою мікроскопії та реконструювання, підготовлено матеріал до друку).

9. Хмара Т.В., Марчук Ф.Д. Варіантна анатомія внутрішніх органів та структур у 6-місячного плода // Клін. анатомія та оперативна хірургія. - 2003. - Т. 2, № 1. - С. 59-61. (Здобувачем виконано макроскопічне дослідження внутрішніх чоловічих статевих органів у плода та підготовлено матеріал до друку).

10. Хмара Т.В., Марчук Ф.Д. Корелятивні взаємовідношення похідних сечостатевої пазухи у передплодів людини // Вісник проблем біології і медицини. - 2003. - Вип. 4 - С. 53-54. (Здобувачем виконано дослідження похідних сечостатевої пазухи у 12 передплодів людини за допомогою мікроскопії гістологічних і топографо-анатомічних зрізів та підготовлено матеріал до друку).

11. Хмара Т.В. Анатомія фасціально-клітковинних структур малого таза у плодів людини //Клін. анатомія та оперативна хірургія. - 2003. - Т. 2, № 4. - С. 31-34.

12. Хмара Т.В., Пішак В.П. Взаємовідношення піхвового відростка очеревини та яєчка у плодовому періоді онтогенезу людини // Вісник проблем біології і медицини. - 2004. - Вип. 1 - С. 49-51. (Здобувачем виконано дослідження піхвового відростка очеревини у 25 плодів 4-10місяців та підготовлено матеріал до друку).

13. Хмара Т.В. Особливості зовнішньої будови яєчок у семимісячних плодів людини // Клін. анатомія та оперативна хірургія. - 2004. - Т. 3, № 4. - С. 63-65.

14. Хмара Т.В. Атипова топографія яєчок у плода шести місяців // Бук. мед. вісник. - 2004. - Т. 8, № 3-4. - С. 270-272.

15. Хмара Т.В. Структурні зміни мезонефричних проток у передплодів людини // Наук. вісник Ужгородського ун-ту, серія „Медицина". - 2004. - Вип. 23. - С. 39-41.

16. Хмара Т.В. Варіантна анатомія яєчок і товстої кишки у 6-місячних плодів людини // Вісник проблем біології і медицини. - 2004. - Вип. 3. - С. 108-111.

17. Хмара Т.В. Рідкісний варіант синтопії яєчка і над'яєчка у плода 5місяців // Укр. морфологічний альманах. - 2004. - Т. 2, № 1. - С. 75-77.

18. Хмара Т.В. Особливості топографічної анатомії яєчок у плодів 8місяців // Бук. мед. вісник. - 2004. - Т. 8, № 4. - С. 119-122.

19. Пішак В.П., Хмара Т.В. Топографо-анатомічні особливості внутрішніх чоловічих статевих органів у 8-місячних плодів людини // Вісник проблем біології і медицини. - 2005. - Вип 1. - С. 71-75. (Здобувачем виконано макроскопічне дослідження чоловічих статевих органів у 24 плодів людини, проведено їх морфометрію і статистичну обробку отриманих результатів та підготовлено матеріал до друку).

20. Хмара Т.В. Варіантна анатомія внутрішніх чоловічих статевих органів у 7-місячних плодів людини // Вісник морфології. - 2005. - Т. 11, № 1. - С. 29-31.

21.Хмара Т.В. Відхилення від нормального ходу морфогенезу мезонефроса та його похідних у внутрішньоутробному періоді розвитку людини // Наук. вісник Ужгородського ун-ту, серія „Медицина". - 2005. - Вип. 24. - С. 38-42.


 
 

Цікаве

Загрузка...