WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Закономірності морфогенезу істановлення топографії чоловічих статевих органів у ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат) - Реферат

Закономірності морфогенезу істановлення топографії чоловічих статевих органів у ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат) - Реферат

Слід зауважити, що сім'яним пухирцям у плодовому періоді розвитку притаманна варіабельність та асиметрія форми органа, яка властива не тільки плодам однієї вікової групи, а й інколи в одного і того ж плода. На основі проведеного дослідження нами виділені такі форми сім'яних пухирців: конусоподібна, циліндрична, веретеноподібна, видовжено-овальна, грушоподібна, пірамідальна та булавоподібна. Відзначено, що у ранніх плодів переважають сім'яні пухирці конусоподібної і циліндричної форми, а наприкінці плодового періоду сім'яним пухирцям притаманна, як правило, веретеноподібна та видовжено-овальна форми.

Морфометричні дослідження показали, що у 6-10-місячних плодів довжина і ширина правого яєчка переважає над відповідними розмірами лівого яєчка. Суттєвої різниці між товщиною правого і лівого яєчок упродовж плодового періоду не виявлено. Важливим є те, що починаючи з 5-го і до кінця 8-го місяця довжина повідця правого яєчка переважає над довжиною повідця лівого яєчка. Інтенсивний ріст довжини правого і лівого над'яєчок, а також їх пазух спостерігається на 5, 7 і 10 місяцях плодового періоду людини. Привертає увагу і те, що у плодів 4-6 місяців висота передміхурової залози переважає над її шириною і товщиною, а починаючи з 7-місячних плодів ширина передміхурової залози більша за висоту і товщину органа. Слід зазначити, що в більшості досліджених плодів довжина правого сім'яного пухирця переважала над довжиною лівого, в той час як ширина і товщина лівого сім'яного пухирця більші, ніж правого.

За результатами проведеного дослідження встановлена варіабельність топографо-анатомічних взаємовідношень яєчок і над'яєчок у плодів людини. Варіабельність топографії правого і лівого над'яєчок обумовлена, в першу чергу, положенням відповідних яєчок. Також на розташування над'яєчок впливають суміжні органи і структури (сигмоподібна ободова кишка, пряма кишка, клубова кишка, сечовий міхур, пупкові артерії тощо). У більшості досліджених плодів праве і ліве над'яєчка розміщувалися вздовж заднього краю чи бічної поверхні відповідних яєчок. Однак, нами описані варіанти топографії яєчок і над'яєчок, що свідчить про динамічність становлення синтопії зазначених органів у плодовому періоді та їх тісний корелятивний зв'язок у процесі опускання яєчка.

Наші дослідження показали, що темпи опускання яєчок у калитку не завжди співпадають із відповідною стадією розвитку плода. Вважаємо, що у процесі опускання яєчка провідну роль відіграють його повідець і своєчасне формування піхвового відростка очеревини. Отримані нами дані показують, що прискорений розвиток повідця яєчка у плодів 5-8місяців є одним із основних факторів гетерохронії розвитку яєчок та їх подальшого опускання в калитку.

Найбільшого розвитку повідець яєчка досягає на 8-му місяці внутрішньоутробного розвитку, про що свідчить переважання гладеньком'язових клітин над сполучнотканинними елементами. Повідець має також добре розвинуті судинну і нервову сітки. Частина волокон повідця знаходиться в тісному контакті зі стінками пахвинного каналу. Враховуючи те, що в цей час спостерігаються активні рухи плода, що супроводжується скороченням м'язів передньої стінки живота, які з повідцем отримують нервові волокна від одних джерел, тому не викликає сумніву, що повідець виконує активну роль у процесі переміщення яєчка в калитку. Наприкінці 8-го місяця антенатального розвитку починається редукція повідця, який в подальшому перетворюється на зв'язку, що з'єднує каудальний кінець яєчка з нижнім відділом калитки.

Формування піхвового відростка очеревини відбувається, в основному, синхронно з процесом опускання яєчка, але в той же час зміщення піхвового відростка очеревини дещо випереджає опускання яєчка з над'яєчком у калитку. При цьому щілиноподібної форми просвіт проксимального відділу піхвового відростка обмежений пристінковим листком очеревини, в той час як просвіт його дистального відділу на рівні яєчка та над'яєчка знаходиться між пристінковим листком очеревини та нутрощевою пластинкою піхвового відростка, яка щільно зрощена з білковою оболонкою яєчка та над'яєчка. Затримка процесу зрощення листків піхвового відростка очеревини в 9-10-місячних плодів є анатомічною передумовою появи природжених пахвинно-калиткових гриж.

У внутрішньоутробному періоді розвитку чоловічі статеві залози переміщуються від місця первинної закладки на вентромедіальній поверхні мезонефроса і в подальшому проходять через пахвинний канал у калитку. Цей складний процес опускання яєчок у калитку є однією з морфологічних передумов виникнення аномалій положення яєчка. Тому, особливу цікавість виявляють отримані нами дані про деякі варіанти та природжені вади органів і структур чоловічої статевої системи. При дослідженні плода 320,0 мм ТКД виявлена агенезія яєчок поєднана з аномалією нирок і кровоносних судин, а у плода 285,0 мм ТКД - агенезія лівого яєчка і над'яєчка. У плодів 280,0 і 315,0 мм ТКД спостерігалася дистопія яєчок і над'яєчок. У двох випадках (плоди 190,0 і 260,0 мм ТКД) виявлена тазова ектопія лівого яєчка і над'яєчка. У плода 135,0 мм ТКД промежинна ектопія яєчок і над'яєчок поєднувалася з атрезією хвоста правого над'яєчка, агенезією сім'явиносних проток та зовнішнім розташуванням більшої частини товстої кишки. Згідно класичної термінології, яка часто використовується в клінічних посібниках, на наш погляд, затримку яєчка слід вважати однією з форм крипторхізму, тому що при крипторхізмі одне чи обидва яєчка не опускаються в калитку, а затримуються в одній з ділянок шляху переміщення від місця закладки до калитки. Ми вважаємо, що не слід відносити ектопії яєчок до крипторхізму, оскільки при ектопії яєчко знаходиться в незвичному для нього місці - під шкірою лобка, стегна, промежини, в порожнині таза тощо.

У трьох плодів (115,0, 180,0 та 190,0 мм ТКД) виявлено майже ізольоване розміщення над'яєчок та яєчок. Ми вважаємо, що вираженість брижі яєчково-над'яєчкового комплексу у плодів людини є одним із чинників розмежованого розташування над'яєчка і яєчка. У двох спостереженнях (плоди 175,0 і 225,0 мм ТКД) виявлена кіста правого над'яєчка, що, на нашу думку, є наслідком процесів дизембріогенезу в ділянці формування канальцевої системи. При дослідженні плода 215,0мм ТКД виявлено подвоєння правого над'яєчка.

Нами описані також поєднані природжені вади внутрішніх чоловічих статевих органів і суміжних з ними органів і структур. Зокрема, у плода 165,0 мм ТКД виявлено ізольоване розташування правого і лівого над'яєчок щодо відповідних яєчок, наявність підвішувальної зв'язки правого над'яєчка як рудимента діафрагмальної зв'язки мезонефроса, вираженість брижі правого яєчково-над'яєчкового комплексу, відсутність лівого піхвового відростка очеревини, що слід розглядати як порушення нормального ембріогенезу внутрішніх чоловічих статевих органів. Виявлені також деякі природжені вади зовнішніх чоловічих статевих органів: однокамерна калитка з незначною перегородкою у задньому відділі (плід 230,0 мм ТКД), недорозвинута однокамерна калитка та гіпоплазія передміхурової залози (плід 280,0 мм ТКД) і гіпоспадія (передплід 65,0 мм ТКД).

Індивідуальна та вікова анатомічна мінливість, складний шлях розвитку організму створюють численні умови для виникнення варіантів будови і топографії чоловічих статевих органів, а також їх природжених вад. І, варто зазначити, що чим більше особливостей і закономірностей внутрішньоутробного розвитку людини ми з'ясуємо, тим, на наш погляд, зрозумілішим стануть морфогенез, будова та функції організму людини в цілому.

ВИСНОВКИ

У дисертації дано теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми щодо визначення закономірностей хронологічної послідовності просторово-часових перетворень органів і структур чоловічої статевої системи в ранньому періоді онтогенезу людини, виявлення анатомічної мінливості та періодів інтенсивного та уповільненого їх росту. Одержані дані є основою для подальших морфологічних досліджень, вдосконалення та розробки оперативних втручань на органах і структурах чоловічої статевої системи.


 
 

Цікаве

Загрузка...