WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Закономірності морфогенезу істановлення топографії чоловічих статевих органів у ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат) - Реферат

Закономірності морфогенезу істановлення топографії чоловічих статевих органів у ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат) - Реферат

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Дослідження виконано на 369 препаратах зародків, передплодів і плодів людини. Матеріал одержували з акушерсько-гінекологічних відділень лікувальних закладів м. Чернівці та області. Для дослідження також використані серії гістологічних зрізів із музею кафедри анатомії людини Буковинського державного медичного університету. Препарати плодів масою понад 500,0 г вивчали безпосередньо у Чернівецькому обласному дитячому патолого анатомічному бюро. Комісією з питань біомедичної етики Буковинського державного медичного університету від 16.11.2006 р. (протокол № 14) порушень морально-правових правил при проведенні медичних наукових досліджень не виявлено.

Періоди внутрішньоутробного розвитку (зародковий, передплодовий і плодовий) систематизовані за класифікацією Г.А.Шмидта (1968). Вік об'єктів дослідження визначали за таблицями Б.М.Пэттена (1959) і Б.П.Хватова, Ю.Н.Шаповалова (1969) на підставі вимірювань тім'яно-куприкової довжини (ТКД).

Фіксовані препарати зародків і передплодів після промивання заливали парафіном. З парафінових блоків виготовляли серії гістологічних зрізів затовшки 5-15 мкм. Препарати різали з допомогою санного мікротома в одній із трьох взаємно перпендикулярних площин, що давало змогу просторово вивчати будову окремих структур та їх взаємовідношення. Перед проведенням через батарею етилових спиртів деякі препарати тотально забарвлювали борним карміном, а після виготовлення зрізів їх дофарбовували на предметних скельцях гематоксилін-еозином, ліонською синькою, пікрофуксином, бісмарк браун, індігокарміном або за методом ван Гізон, що дозволяло отримати диференційоване забарвлення різних тканин. Після фіксації препаратів у канадському бальзамі їх вивчали під світловим мікроскопом.

Також нами використаний метод виготовлення серій гістологічних зрізів чоловічих статевих органів у плодів різних вікових груп. Відпрепарувавши органи черевної порожнини і таза, вивчали форму, загальну будову, топографію, відношення до очеревини яєчок і над'яєчок, їх взаємовідношення із суміжними органами та фасціально-клітковинними утвореннями і судинами, проводили їх морфометрію. Макроскопічне вивчення особливостей будови і топографо-анатомічних взаємовідношень передміхурової залози, сім'яних пухирців, сім'явиносних проток проводили на комплексі органів таза (сечовий міхур, передміхурова залоза, сім'яні пухирці, сечоводи, сім'явиносні протоки, пряма кишка). Для детального дослідження органи виділяли з порожнини малого таза після їх попереднього макроскопічного вивчення. У 3-місячних передплодів і 4-місячних плодів, як правило, використо вували органи таза разом із кістковими структурами таза. Під час препарування замальовували окремі структури, а препарати з анатомічними особливостями після закінчення препарування підлягали фотодокументуванню (Ю.Т.Ахтемійчук, О.В.Цигикало, 2000).

Для визначення зовнішньої та внутрішньої будови і просторово-часових взаємовідношень чоловічих статевих органів і структур використовували метод виготовлення реконструкційних моделей. Графічні та пластичні реконструкції виготовлялися в наших модифікаціях (декл. пат. № 59125 А, декл. пат. № 59127 А, пат. № 19645, пат. № 19646, пат. № 19647). Взаємовідношення органів і структур чоловічої статевої системи на різних рівнях хребта визначали на топографо-анатомічних зрізах передплодів і плодів, уточняючи скелетотопію органів методом рентгенографії та магнітно-резонансної томографії.

Для проведення статистичного аналізу експериментальних результатів вибрано один із додатків MS Office процесор електронних таблиць MS Excel 2003. Стандартна похибка майже для всіх вимірювань не перевищує 5%.

Результати дослідження та їх аналіз. Проведене дослідження показало, що у зародковому періоді розвитку (4,0-13,0 мм ТКД) статева й сечова системи за їх топографо-анатомічними взаємовідношеннями складають єдиний морфофункціональний сечостатевий комплекс. Закладки мезонефросів визначаються у зародків 4,0-5,0 мм довжини у вигляді поздовжніх, веретеноподібних випинів на задній стінці вторинної порожнини зародка, латеральніше закладок дорсальної аорти та хребта і дещо вентральніше кардинальних вен. Закладки статевих залоз з'являються у зародків 4,5-5,0 мм довжини у вигляді парних поздовжніх валиків, оточених щільним скупченням мезенхіми. Ми вважаємо, що ці валики є похідними інтенсивної проліферації целомічного епітелію в даній ділянці.

У зародків 9,0-10,0 мм ТКД з'являється зачаток повідця яєчка, який представлений щільно розташованими клітинами мезенхіми, серед яких визначаються нечисленні колагенові та еластичні волокна. Починаючи з зародків 10,0-12,0 мм ТКД повідець відходить від каудального відділу мезонефроса. У місці фіксації повідця до передньої стінки живота в останній утворюється лійкоподібне втиснення, що слід розгядати як початок формування пахвинного каналу.

Упродовж п'ятого-шостого тижнів ембріогенезу відбувається бурхливий ріст закладок гонад, розміри яких майже досягають розмірів мезонефросів. Останні простягаються від V шийного до II крижового сегментів. У цей період встановлюються тісні корелятивні взаємо відношення статевих залоз із первинними нирками та наднирковими залозами. Вважаємо, що порушення нормального морфогенезу одного із органів, який входить до складу сечостатевого комплексу, а саме, згідно наших досліджень, мезонефроса, на цій стадії розвитку може призвести до виникнення гіпо- та аплазії статевих залоз. Не виключено, що інтенсивний розвиток надниркових залоз також позначається на подальшому морфогенезі внутрішніх чоловічих статевих органів.

У зародків 11,5-12,5 мм ТКД мезонефричні протоки чітко представлені з обох боків і впадають у верхньобічні відділи сечостатевої пазухи. На цій стадії розвитку каудальний відділ клоаки ще повністю не розділений, а уроректальна перетинка незначної товщини спрямована дистально. У зародків кінця 6-го тижня остаточного розділення клоакального розширення ще не відбулося, проте чітко виявляється ущільнення мезенхіми, що його оточує. Вважаємо це початком закладки скелетно-м'язових утворень таза.

У зародковому періоді розвитку зміщення закладки статевої залози каудально, в основному, зумовлено редукцією краніального відділу мезонефроса та помітним інтенсивним ростом його каудального відділу. На цій стадії онтогенезу на процес переміщення гонади повідець майже не впливає.

На початку 7-го тижня внутрішньоутробного розвитку у закладках гонад вже з'являються певні морфологічні особливості, які свідчать про початок статевої диференціації. У гонадах, подальший розвиток яких відбудеться за чоловічою статтю, виявляється радіального характеру тяжистість переважно в центральній ділянці органа. На цій стадії розвитку відзначений тісний морфологічний зв'язок між нередукованими краніальними канальцями мезонефроса та верхнім кінцем гонади. Слід зауважити, якщо в середній ділянці мезонефроса відсутні просвіти як на рівні мезонефричної протоки, так і мезонефричних тілець, то в частині мезонефроса, яка щільно з'єднана з верхнім кінцем гонади, зберігаються просвіти майже однакового діаметра в більшості мезонефричних канальців, які розміщуються навколо проксимальної частини мезонефричної протоки, діаметр якої значно перевищує описані канальці. Це вказує на початок формування канальцевої системи над'яєчка. Таким чином, канальці над'яєчка є похідними канальців мезонефроса. Найбільш інтенсивні процеси формування канальцевої системи яєчка і над'яєчка відбуваються впродовж 7-8 тижнів внутрішньоутробного розвитку людини, що слід вважати одним із критичних періодів у становленні цієї системи. Порушення синтопічної кореляції між складовими статево-первиннониркового та наднирково-ниркового органокомплексів, а також їх судинного русла може призвести до різноманітних варіантів, вад і аномалій органів і структур презумптивного заочеревинного простору. Взаємозв'язки між канальцевими структурами яєчка та над'яєчка встановлюються наприкінці 3-го місяця внутрішньоутробного розвитку.

У передплодів 16,5-18,0 мм ТКД між мезонефричними протоками простежуються закладки парамезонефричних проток, які по всій довжині розташовані окремо і лише в каудальній ділянці дещо зближуються між собою. Помітне переважання просвіту мезонефричної протоки над просвітом парамезонефричної протоки на індиферентних стадіях внутрішньоутробного розвитку є підставою вважати, що подальший розвиток гонади піде за чоловічим типом. У передплодів 18,5-19,5 мм ТКД вперше визначається закладка середостіння яєчка у вигляді видовжено-овальної форми тяжа, який представлений щільно розміщеними клітинами мезенхіми, серед яких виявляються поодинокі первинні статеві клітини та клітини целомічного епітелію.


 
 

Цікаве

Загрузка...