WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Аберометрія оптичної системи ока методом рейтресинга (автореферат) - Реферат

Аберометрія оптичної системи ока методом рейтресинга (автореферат) - Реферат

  1. Виявлено, що подвійна церніківська апроксимація монохроматичних аберацій ОС ока в координатах зіниці і простору об'єктів на базі даних багаторакурсної аберометрії зменшує спотворення величин коефіцієнтів Церніке на візуальній осі завдяки фільтруючий дії такої апроксимації, тому цей метод не тільки сприяє збільшенню обсягу, але й підвищенню точності інформації про абераційний стан ОС ока.

  2. Показано, що запропонований в роботі метод оцінки аметропії за критерієм максимуму передачі контрасту на середніх просторових частотах МПФ ОС ока, з використанням для цього коефіцієнтів поліномів Лукоша, компонентів тензору другого гауссового моменту „світлової інерції" в розподілі освітленості в абераційному зображенні точки на сітківці та радіусу „світлової інерції", є більш коректним для оцінки якості абераційно спотворених зображень в ОС ока, далеких від дифракційно обмежених, у порівнянні з методом на основі використання числа Штреля.

  3. Доведено, що отримані математичні вирази радіусів „світлової інерції" абераційної плями на сітківці надають можливість аналітично і безпосередньо за коефіцієнтами церніківської апроксимації функції хвильової аберації оцінювати просторову роздільну здатність ОС ока та її модуляційну передавальну функцію в фовеальній зоні і в будь-якому перетині зіниці, визначати довжину коноїда Штурма та обсяг псевдоакомодації ока, спостерігати вплив цих коефіцієнтів на вказані функції. Тому застосування розробленого тензорного матапарата є шляхом до більш коректної ексімер-лазерної корекції поверхні рогівки та до створення автоматизованих систем керування процесом такої корекції.

  4. Показано, що для зменшення похибок рейтресингової аберометрії до допустимих величин потрібно:

– застосовувати моди церніківського поліноміального розкладу функції хвильової аберації до порядків , , (при відсутності кератоконуса);

– здійснювати сеанс рейтресингу за час, не більший за 0.3 секунди;

використовувати незалежно від вигляду сітки вимірювальних точок таку їх кількість в зоні рейтресингу, що не менш, як в 3...4 рази перевищує потрібну для аналізу кількість церніківських поліномів розкладу функції хвильової аберації;

– здійснювати перерахунок координат променя в площині зіниці в координати променя на сфері порівняння, якщо діаметр зони рейтресингу на зіниці дорослої людини перевищує 5 мм.

  1. Теоретично обгрунтовано і експериментально підтверджено, що досягнення потрібної точності відновлення коефіцієнтів Церніке для забезпечення необхідної точності оцінки параметрів та характеристик вад зору стає можливим, якщо похибки функціонування ключових структурних елементів аберометру досягають величин:

– похибки кутового позиціонування дефлектором променя перед оком – одиниці кутових секунд;

– похибки вимірювання координат світлової плями на сітківці – одиниці мікрон;

– похибки розташування уздовж оптичної осі аберометру вхідної зіниці вимірювального каналу відносно передньої вузлової точки ОС ока – одиниці міліметрів;

– похибки поперечного позиціонування зони рейтресингу відносно візуальної осі ока – десятки мікрон.

Отримані в роботі аналітичні вирази, формули та графічні матеріали, призначені для оцінки методичних та інструментальних похибок рейтресингової аберометрії, дозволяють конкретизувати величини вищевказаних похибок, використавши для цього дані технічного завдання щодо вимог до функціональних параметрів і характеристик аберометру, який проектується.

  1. Подальший розвиток методу рейтресингової аберометрії ока потребує удосконалень і автоматизації: 1) процедур попереднього позиціонування аберометру відносно ока, 2) проведення автоматичного багаторакурсного рейтресингу із здійсненням попередньої автоматичної компенсації аметропії, 3) здійснення автоматичної цифрової обробки відеокадрів із зображеннями світлової плями на сітківці з метою фільтрації полисків і шумових викидів фотоелектричних сигналів.

СПИСОК ОСНОВНИХ ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ

ДИСЕРТАЦІЇ

1. Молебний В.В., Чиж І.Г., Сокуренко В.М. Однопроменевий метод вимірювання локального розподілу аберацій ока // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .1998 .№4 .C.130135. 2. Молебний В.В., Чиж І.Г., Сокуренко В.М. Модель оптичної системи ока на базі фазових транспарантів // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.1999.№4. C. 127130.

3. Молебний В.В., Чиж І.Г., Сокуренко В.М. Розрахунок первинних аберацій ока за допомогою поліномів Церніке // Наукові вісті НТУУ "КПІ" . 2000. №1. C. 85-88.

4. Чиж І.Г., Сокуренко В.М. Визначення просторового розподілу рефракції ока за результатами вимірювань його поперечних аберацій // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2000. – №3. – С. 105 –109.

5. Колобродов В.Г.,Сокуренко В.М., Чиж І.Г. Рефрактометрія ока з просторовим розділенням // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. – 2000. – № 12. – C. 128-135.

6. Колобродов В.Г., Сокуренко В.М., Чиж І.Г. Похибки відновлення хвильової аберації та параметрів вад зору в просторово роздільний рефрактометрії ока // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. – 2000.– №15.– C.108-115.

7. Чиж И.Г., Сокуренко В.М. Методы измерения рефракции глаза с пространственным разрешением по зрачку // Оптический журнал. – 2001. – Том 68. – № 3. – С.19 –25.

8. Чиж І.Г., Осіпова І.Ю. Вплив мікрорухів ока на похибки відновлення характерис-тик вад зору методом однопроменевої просторово роздільної рефрактометрії // Наукові вісті НТУУ "КПІ". 2001. №1. C. 73-80.

9. Чиж І.Г., Осіпова І.Ю. Вплив флуктуацій акомодаційного стану ока на похибки відтворення його абераційних характеристик // Наукові вісті НТУУ "КПІ" . 2001. №2. C.113-120.

10. Чиж І.Г. Глобальна апроксимація абераційної функції оптичної системи ока // Наукові вісті НТУУ "КПІ". 2001. №4. C.127-135.

11. Чиж І.Г. Монохроматичні аберації оптичної системи ока // Наукові вісті НТУУ "КПІ".  2002.  №1.  С. 98-110.

12. Чиж І.Г. Визначення величини аметропії за допомогою функції хвильової аберації оптичної системи ока // Наукові вісті НТУУ "КПІ" . 2002.№2. C. 100-106.

13. Чиж І.Г. Астигматизм оптичної системи ока // Наукові вісті НТУУ "КПІ" . 2002. № 3. C. 96-104.

14. Молебний В.В., Чиж І.Г., Сокуренко В.М. Рейтресингові методи вимірювання рефракційних похибок вад зору // Вісник національного технічного університету України "КПІ". Приладобудування . 2002. №24. C.134-137.

15. Чиж І.Г., Осіпова І.Ю. Вплив апертури фотоприймального каналу на похибки відтворення коефіцієнтів Церніке у методі однопроменевої рефрактометрії ока // Вісник національного технічного університету України "КПІ". Приладобудування . 2002. №24. C.143-148.

16. Чиж І.Г. Сокуренко В.М. Афончина Н.Б. Оптимізаційний метод вимірювання координат світлової плями на сітківці ока // Вісник національного технічного університету України "КПІ", Приладобудування .2003. № 25.C. 137-143.

17. Чиж І.Г. Осіпова І.Ю. Вплив зворотного проходження світла в оптичній системі ока на точність визначення параметрів його аметропії та астигматизму // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. –2002 . – №1(3) . – C. 95-100.

18. Чиж І.Г., Афончина Н.Б. Визначення абераційної рефракції ока методом рейтресингу // Вісник національного технічного університету України"КПІ". Приладобудування. 2003. № 26. C. 123-131.

19. Чиж І.Г. Визначення модуляційної передавальної функції оптичної системи за допомогою радіусів других гауссових моментів від функції розсіювання точки Наукові вісті НТУУ "КПІ" . 2004. №4. С. 127-137.

20. Чиж І.Г., Сокуренко В.М., Афончина Н.Б.Експериментальне дослідження похибок вимірювання аметропії та астигматизму методом рейтресингу // Вісник національного технічного університету України"КПІ"/ Приладобудування . 2004. №27. С. 150-157.

21. Чиж І.Г. Визначення просторово-роздільної здатності і глибини фокусної області оптичної системи ока через радіуси других гауссових моментів від функції розсіювання точки Наукові вісті НТУУ "КПІ" . 2005. №1.С.77-88.

22. Чиж І.Г., Сокуренко В.М., Афончина Н.Б. Експериментальне дослідження розташування в площині зіниці характерних точок ока // Вісник національного технічного університету України"КПІ". Приладобудування. 2005. № 28.С. 131-137.

23. Вимірювач абераційної рефракції ока : Патент 46833, Україна, МКВ А61В3/00 / Молебний В.В., Чиж І.Г., Сокуренко В.М., Pallikaris I., Naoumidis L.; Заявлено 07.10.1998; Опубл. 17.06.2002, Бюл. № 6.

24. Вимірювач рефракції ока з просторовим розрізненням : Патент 47531, Україна , МКВ А61В3/00 /Чиж І.Г., Сокуренко В.М.; Заявлено 17.02.2000; Опубл. 15.07.2002, Бюл. № 7.


 
 

Цікаве

Загрузка...