WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Хірургічне лікування травматичних дефектів термінальних відділів пальців кисті (автореферат) - Реферат

Хірургічне лікування травматичних дефектів термінальних відділів пальців кисті (автореферат) - Реферат

Данні таблиці вказують на те, що при важких ушкодженнях пальців, з переломами дистальних фаланг, ушкодженням сухожилків, які супроводжуються дефектами м'яких тканин, а також при розтрощеннях або відчленуваннях дистальних фаланг слід сподіватися на гірші результати, ніж при ізольованому дефекті шкіри.

Аналіз результатів лікування пацієнтів з травматичними дефектами термінальних відділів пальців свідчить, що запропоновані нами сучасні комплексні підходи, нові та удосконалені методи хірургічного лікування, новий протокольний підхід до реабілітації є загалом ефективною системою реконструктивно-відновного лікування пацієнтів цієї групи, що дозволяє покращити результати лікування і яка може бути рекомендована для впровадження в хірургічних та в ортопедо-травматологічних відділеннях обласних, міських та районних лікарень, а також в спеціалізованих відділеннях хірургії кисті та мікрохірургії.

ВИСНОВКИ

В роботі вирішені важливі медико-соціальні питання хірургічного лікування травматичних дефектів термінальних відділів пальців кисті, з використанням реконструктивно-відновних методик, які забезпечують 93,2% задовільних та 6,8% незадовільних результатів лікування.

 1. "Термінальний відділ пальця кисті" слід розглядати як топографо-анатомічну ділянку від кінчика пальця до дистального міжфалангового суглоба включно, яка залучає до себе шкіру, м'які тканин, складові частини нігтя, кісткову фалангу, дистальний міжфаланговий суглоб, його капсулу та сухожилки.

 2. Розроблена класифікація дефектів термінальних відділів пальців, яка ґрунтується на оцінці ведучих ознак ушкоджень, дозволяє обрати оптимальний метод лікування та прогнозувати тривалість відновного періоду.

 3. Уникнути тактичних помилок та забезпечити задовільні функціональні та косметичні наслідки лікування пацієнтів з травматичними дефектами термінальних відділів пальців можна на підставі визначених чітких показань до відновних операцій, диференційованого підходу до пацієнта з урахуванням характеру, локалізації дефекту, а також мети, яку переслідує хірургічне лікування.

 4. Розроблені та удосконалені методики реконструктивно-відновних операцій при травматичних дефектах термінальних відділів пальців з використанням мікрохірургічної техніки (спосіб закриття дефектів підшкірно-фасціальним, тильним шкірно-жировим та острівцевими клаптями), забезпечують збереження довжини та повноцінні функціонально-косметичні показники оперованого пальця у 93,2%, надають можливість повернути працездатність та знизити ступінь інвалідності потерпілих.

 5. При поєднаних ушкодженнях показане закриття дефектів острівцевими клаптями з осьовим кровообігом на антеградному або ретроградному кровотоці та використання зруйнованих сегментів кисті для відновлення функції втраченої дистальної фаланги.

 6. Розроблена протокольна схема післяопераційного лікування є ефективною методикою реабілітації, яка приводить до зменшення термінів реабілітації більш ніж на 1/3 у порівнянні із традиційними схемами.

 7. Розроблено новий комплексний підхід до лікування пацієнтів з термінальними дефектами пальців, який дозволив знизити рівень гнійно-некротичних ускладнень з 22,6% (контрольна група) до 3,4% .

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Крыжановский Я.И., Пинчук В.Д., Куценок В.А., Черенок Е.П. Опыт применения информационно-волновой терапии (ИВТ) при травматических повреждениях предплечья, кисти и пальцев // Інформаційна та негентропійна терапія. – 1999. – №1. – С. 60-61. (Особистий внесок дисертанта – лікування пацієнтів з використанням методу інформаційно-хвильової терапії, патентний пошук, клінічні дослідження, збирання матеріалу, статистична обробка, аналіз результатів, написання статті).

 2. Куценок В.А., Черенок Е.П., Куценок В.В. Информационно-волновая терапия (ИВТ) в реабилитации больных с травматическими повреждениями верхних конечностей // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2001. – Т.28, №1. – С. 53-55. (Особистий внесок дисертанта – реабілітація пацієнтів з використанням методу інформаційно-хвильової терапії, лабораторно-інструментальні дослідження, збирання матеріалу, статистична обробка, аналіз результатів, написання статті).

 3. Крыжановский Я.И., Черенок Е.П., Куценок В.А. Реабилитация больных после восстановительных операций при повреждениях сухожилий сгибателей пальцев кисти // Травма. – 2002. Т.3, №2. – С. 168-172. (Особистий внесок дисертанта – аналіз літератури, патентний пошук, клінічні дослідження, статистична обробка, аналіз отриманих результатів, післяопераційне ведення пацієнтів, написання статті).

 4. Крижановський Я.Й., Радомський О.А., Черенок Є.П., Ладоня С.Ю. Профілактика та лікування тромбозів судин при реплантації кисті та пальців // Актуальні проблеми тромбозу і порушень гемостазу в клінічній медицині: Зб. матеріалів науково-практичної конференції. – Київ, 2003. – С. 48-50. (Особистий внесок дисертанта – збирання матеріалу, реабілітація пацієнтів в післяопераційному періоді, виявлення причин тромбозів судин, розробка засобів профілактики помилок та ускладнень, аналіз отриманих даних, написання статті).

 5. Ладоня С.Ю., Сморжевський В.Й., Черенок Є.П. Тактика реконструктивно-відновних операцій при важких травматичних ушкодженнях кисті // Травма. – 2003. – Т.4, №4. – С. 434-436. (Особистий внесок дисертанта – виконання оперативних втручань, проведення ранньої та пізньої післяопераційної реабілітації у пацієнтів з важкими травмами кисті, збирання матеріалу, аналіз отриманих результатів, написанні статті).

 6. Пинчук В.Д., Черенок Е.П. Хирургическое лечение травматических дефектов терминальных отделов пальцев кисти // Тезисы IV конгресса по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии с международным участием "Пластическая хирургия и эстетическая дерматология". – Ярославль, 2003. – С. 230-231. (Особистий внесок дисертанта – виконання оперативних втручань, збирання матеріалу, аналіз результатів, участь у написанні тез).

 7. Черенок Є.П., Крижановський Я.Й., Ладоня С.Ю. Острівцеві клапті бокової поверхні пальців кисті при заміщенні травматичних дефектів термінальних відділів пальців кисті // Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Київ, 2004. – С. 487. (Особистий внесок дисертанта – виконання оперативних втручань, збирання матеріалу, аналіз результатів, участь у написанні тез).

 8. Крижановський Я.Й., Радомський О.А., Черенок Є.П. Результати пересадки острівцевих клаптів бокової поверхні пальців кисті // Вісник Вінницького Національного медичного університету. – 2004. Т8, №1.– С. 194-195. (Особистий внесок дисертанта – проведення аналізу ранніх та віддалених результатів пересадки острівцевих клаптів, проведення клінічних та інструментальних досліджень, аналіз отриманих даних, дана оцінка методу, написання статті).

 9. Черенок Є.П., Крижановський Я.Й., Ладоня С.Ю. Острівцеві клапті бокової поверхні пальців кисті при заміщенні дефектів тканин дистальних та середніх фаланг // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2004. – Т.42, №3. – С. 64-67. (Особистий внесок дисертанта – розробка методик одноетапного первинно-відновлювального лікування постраждалих з травматичними дефектами термінальних відділів пальців із застосуванням острівцевих клаптів бокової поверхні пальців, виконання оперативних втручань, збирання матеріалу, аналіз отриманих даних написання статті).

 10. Крижановський Я.Й., Черенок Є.П., Рябчун С.В., Ганжа В.М. Тяжкі ушкодження кисті та пальців: помилки та шляхи їх профілактики // Профілактична медицина: проблеми і перспективи: Зб. матеріалів науково-практичної конференції. – Київ, 2005. – С. 346-350. (Особистий внесок дисертанта – проведення статистичного дослідження, виявлення причин та розробка засобів профілактики помилок на різних етапах лікування пацієнтів з травматичними дефектами термінальних відділів пальців, написання статті).

 11. Черенок Є.П., Рябчун С.В., Стовбун С.Б., Ганжа В.Н. Аутопластика з використанням острівцевих клаптів за наявності термінальних дефектів пальців кисті // Клінічна хірургія. – 2005. – №11-12 (753-754). – С. 60. (Особистий внесок дисертанта – розробка методик одноетапного первинно-відновлювального лікування постраждалих з травматичними дефектами термінальних відділів пальців із застосуванням острівцевих клаптів кисті, виконання оперативних втручань, збирання матеріалу, аналіз отриманих даних написання статті).

 12. Патент 51452 Україна, UA А61 В 17/56. Спосіб іммобілізації хворих після відновних операцій при ушкодженнях сухожилків згиначів пальців кисті: пат. 51452 Україна, UA А61 В 17/56 / Черенок Євгеній Павлович (Україна); Черенок Євгеній Павлович. – №2002042640; Заявл. 02.04.2002; Опубл. 15.11.2002, Бюл. №11.

 13. Патент 58088 Україна, UA А61 В 17/56. Спосіб пластичного заміщення термінальних дефектів пальців кисті: пат. 58088 Україна, UA А61 В 17/56 / Черенок Євгеній Павлович (Україна); Черенок Євгеній Павлович. – №2002097704; Заявл. 27.09.2002; Опубл. 15.07.2003, Бюл. №7.

 14. Патент 58175 Україна, UA А61 В 17/56. Спосіб пластичного заміщення ампутаційних поверхонь при травматичних відчленуваннях пальців кисті: пат. 58175 Україна, UA А61 В 17/56 / Черенок Євгеній Павлович (Україна); Черенок Євгеній Павлович. – №2002108244; Заявл. 17.10.2002; Опубл. 15.07.2003, Бюл. №7.

 15. Патент 69323 Україна, UA А61 В 17/00. Спосіб пластичного заміщення дефектів м'яких тканин пальців кисті: пат. 69323 Україна, UA А61 В 17/00 / Черенок Євгеній Павлович (Україна); НМУ – №20031212511; Заявл. 26.12.2003; Опубл. 16.08.2004, Бюл. №8.

 16. Патент 69324 Україна, UA А61 В 17/00. Спосіб пластичного заміщення термінальних дефектів м'яких тканин першого пальця кисті: пат. 69324 Україна, UA А61 В 17/00 / Черенок Євгеній Павлович (Україна); НМУ – №20031212512; Заявл. 26.12.2003; Опубл. 16.08.2004, Бюл. №8.


 
 

Цікаве

Загрузка...