WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Хірургічне лікування травматичних дефектів термінальних відділів пальців кисті (автореферат) - Реферат

Хірургічне лікування травматичних дефектів термінальних відділів пальців кисті (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

ЧЕРЕНОК ЄВГЕНІЙ ПАВЛОВИЧ

УДК 617.577-089.844:57.086.86

Хірургічне лікування травматичних дефектів термінальних відділів пальців кисті

14.01.03 – хірургія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Київському міському центрі пластичної мікрохірургії та хірургії кисті, Міське управління охорони здоров'я та МОЗ України.

Науковий керівник

доктор медичних наук, професор, академік Академії вищої школи України Крижановський Ярослав Йосипович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри загальної хірургії №2з курсом військово-польової хірургії.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України Дольницький Олег Володимирович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, професор кафедри хірургії дитячого віку;

доктор медичних наук, лауреат Державної премії України Галич Сергій Петрович, Інститут хірургії та трансплантології АМН України, керівник відділу трансплантації кисті та складних комплексів тканин.

Провідна установа

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра хірургії та трансплантології, МОЗ України, м. Київ.

Захист відбудеться 16.02.2006 р. о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (01030, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 17, аудиторія хірургічної клініки ім. О.П. Кримова).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету іменіО.О. Богомольця (03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1).

Автореферат розісланий 14.01.2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцентВітовський Я.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема заміщення невеликих дефектів термінальних відділів пальців кисті в силу їх анатомо-фізіологічних особливостей до теперішнього часу являє собою невирішену та дискутабельну проблему.

Питома вага ушкоджень кисті досягає 21-59% від усіх травм опорно-рухового апарату (Колонтай Ю.Ю., Науменко Л.Ю., Милославський Ф.А., Головаха Н.Д., 1997). Це у перерахунку на чисельність населення України складає біля 230 тисяч пацієнтів на рік (Гайко Г.І., Гайович В.В., 1992), серед яких 55,1-88,2% припадає на відкриті ушкодження (Шевченко О.Г., 1997; Штутин О.А., 1998). У складі промислового травматизму такі ушкодження складають від 30% до 80% (Колонтай Ю.Ю., Науменко Л.Ю., Милославский Ф.А., Головаха Н.Д., 1997), причому у 51,2% випадків ушкодження пальців кисті виникають в найбільш працездатному віці: від 20 до 40 років (Климовицький В.Г., Кравченко О.В., 1998; Шевченко О.Г., 1997).

Найчастішою причиною травм термінальних відділів пальців є дія швидких обертових механізмів із великою кінетичною енергією (циркулярна пилка, фугувальний, фрезерувальний станки), розчавлюючих факторів (прес, удари важкими предметами), гострих ріжучих та рублячих предметів (ніж, скло, сокира, гільйотинний ніж), обертових вузлів (різноманітні двигуни, лебідки). Виходячи з цього, травматичні дефекти термінальних відділів пальців часто поєднуються з ушкодженням кісток та сухожилкового апарату.

Повноцінне заміщення таких дефектів, створення безболісного, рухомого кінчика пальця зі збереженою чутливістю – ще не зовсім вирішене питання на теперішній час (Шибаев Е.Ю., Датиашвили Р.О., Цагикян А.А., 1991; Brown R., Zook E., Russell R., 1999; Chittoria R., Arora S., 1999; Nelson D.L., 1999; Neumeister M.W., 2002).

Незадовільні результати лікування травм термінальних відділів пальців кисті відмічаються у 20-51,3%; вони зумовлені стійкою тенденцією до підвищення тяжкості травми кисті, недостатнім та неякісним лікуванням (Науменко Л.Ю., 1996; Пенаев А.А., 1995).

Складність обумовлена необхідністю заміщення шкіри термінальних відділів пальців повноцінними трансплантатами, так як ці відділи відіграють важливу роль у різноманітних та складних функціях кисті, особливо таких, як пізнавальна чутливість та щипковий захват (Волкова А.М., 1996; Гришин И.Г., Азолов В.В., Водянов Н.М., 1985). Даний вид травми веде до значного порушення функції пальця із-за ушкодження важливої чутливої ділянки, яка забезпечує повноцінну функцію не тільки пальців, але і всієї кисті (Нельзина З.Ф., Чудакова Т.Н., 1994).

Звертає на себе увагу те, що на теперішній час, при дефектах термінальних відділів пальців, ще не розроблено диференційованого підходу до методів хірургічного лікування та режиму реабілітації, не розкриті можливості та переваги використовування мікрохірургічних методів закриття дефектів при супутніх переломах фаланг, ушкодженнях сухожилків, судин та нервів. Не визначені показання та протипоказання, особливості техніки, комплексного післяопераційного ведення пацієнтів.

Відсутність класифікації ушкоджень термінальних відділів пальців кисті, оптимальних способів операцій на фоні великої їх різноманітності створює труднощі для хірургів при виборі адекватної методики закриття дефекту.

Таким чином, лікування пацієнтів із травматичними дефектами термінальних відділів пальців кисті та їх наслідками є актуальною сучасною проблемою. Потреба поліпшення результатів лікування цієї категорії пацієнтів потребує подальшого вдосконалення та розробки нових хірургічних методик, ефективної реабілітації. Це все і визначає медичну та соціальну значимість обраної теми.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи пов'язана з науково-дослідною роботою клініки трансплантації кисті та комплексів тканин Інституту хірургії та трансплантології АМН України "Розробити технологію хірургічного лікування та реабілітації пацієнтів з тяжкими наслідками ушкоджень та аномалій розвитку верхніх кінцівок", № держреєстрації: 0105U000617. Роки виконання 2005-2007.

Мета дослідження. Підвищення ефективності лікування пацієнтів з травматичними дефектами термінальних відділів пальців кисті шляхом розробки нових та вдосконалення існуючих методів оперативного лікування з використанням мікрохірургічної техніки, а також нового комплексного підходу до післяопераційної реабілітації.

Задачі дослідження:

  1. Визначити поняття "термінальний відділ пальця кисті" та "термінальні дефекти пальців".

  2. Розробити класифікацію термінальних дефектів пальців, яка б сприяла вибору оптимального методу закриття дефекту.

  3. Визначити показання та протипоказання до відновних операцій при термінальних дефектах пальців.

  4. Розробити нові та удосконалити існуючи способи закриття дефектів термінальних відділів пальців з використанням мікрохірургічної техніки.

  5. Розробити протокол реабілітаційних заходів, спрямованих на попередження запальних, спайкових ускладнень, трофічних розладів в пересаджених клаптях.

  6. Вивчити найближчі та віддалені результати лікування та визначити найбільш перспективні методи закриття термінальних дефектів пальців.

Об'єкт дослідження: переміщені клапті у пацієнтів з термінальними дефектами пальців кисті.

Предмет дослідження: травматичні дефекти термінальних відділів пальців кисті, кровообіг у клапті, відновлення іннервації клаптя, відновлення функції та косметичний вигляд прооперованого пальця.

Методи дослідження: для досягнення поставленої в роботі мети були використані клінічні, інструментальні та математично-статистичні методи.

Наукова новизна одержаних результатів.Обґрунтовано поняття "термінальний відділ пальця кисті" та "термінальний дефект пальця кисті".

Запропонована класифікація термінальних дефектів пальців.

Вперше визначені показання до застосування різних видів реконструктивно-відновних операцій з використанням мікрохірургічної техніки при даному виді ушкодження.

На підставі порівняльного аналізу особливостей гемодинаміки, іннервації, опірності клаптів до оточуючого середовища обґрунтовано вибір оптимального способу закриття дефекту в залежності від його локалізації, розміру та глибини.

Обґрунтовані та розроблені нові способи мікрохірургічної пересадки шкірних клаптів (Деклараційні патенти України на винахід №58088 А від 15.07.2003; №58175 А від 15.07.2003; №69323 А від 16.08.2004; №69324 А від 16.08.2004).

На основі вивчення віддалених результатів різних способів реконструктивно-відновних втручань, вперше розроблено комплексний індивідуальний підхід до ведення післяопераційного періоду у вигляді "Протоколів реабілітації" (Деклараційний патент України на винахід №51452 А від 15.11.2002).


 
 

Цікаве

Загрузка...