WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Індивідуальна анатомічна мінливість коронок зубів у людей юнацького віку (автореферат) - Реферат

Індивідуальна анатомічна мінливість коронок зубів у людей юнацького віку (автореферат) - Реферат

Аналіз середніх розмірів перших великих кутніх зубів на верхній щелепі у юнаків та дівчат демонструє достовірні більші розміри у юнаків: висоти зуба (Р<0,001), ширини шийки зуба (Р<0,01), ширини коронки зуба

(Р<0,01), діаметра коронки зуба (P>0,05). Спостережено, що при розташуванні 18,28 зубів у юнаків за межами зубного ряду достовірно зменшується висота зуба (P<0,001), висота присінкової поверхні (P<0,01), висота медіальної (P<0,001) і латеральної (P<0,01) поверхонь, ширина шийки зуба (P<0,001), ширина коронки зуба (P<0,001), діаметр шийки зуба (P<0,001), діаметр коронки зуба (P<0,001).

На основі власних досліджень нами виявлено, що в більшості досліджених нами випадків коронка перших великих кутніх зубів (16,26) нагадувала форму чотирокутника у дівчат (67%), а у юнаків – прямокутника (73%). На язиковій поверхні горбок Карабеллі був спостережений на 16,26 зубах у юнаків в 64% випадків, у дівчат - в 45% випадках. Звичайно на змикальній поверхні розташовуються чотири горбика. На змикальній поверхні з присінкової поверхні знаходиться ближньощічне вістря (параконус) та дальнощічне вістря (метаконус). З язикової поверхні знаходиться ближньоязикове вістря (протоконус) та дальноязикове вістря (гіпоконус). Найбільш розвинутими горбиками являються параконус та протоконус. Вони ж є і найбільш стійкими утвореннями у плані редукції. Метаконус та гіпоконус мають зменшені розміри та можуть підлягати редукції. У 69% обстежених випадків на змикальній поверхні знаходилось 4 горбика, у 27% випадків - 3 горбика, за рахунок редукції гіпоконуса. Наявність горбиків на змикальній поверхні другого великого кутнього зуба верхньої щелепи характеризується значною варіабельністю. В 39% випадків визначалась редукція гіпоконуса. Форма 18,28 зубів у в 48% випадків у юнаків – чотирокутна, в 36% - трикутна; у дівчат - форма овала (59% випадків). Горбок Карабеллі на язиковій поверхні у юнаків був спостережений в 33% обстежених випадків, у дівчат – в 46%. Найчастіше (68% випадків) на змикальній поверхні було розташовано 3 горбика, в 12%

12

випадків знаходилось чотири горбика, в 11% - п'ять .

При дослідженні першого великого кутнього зуба на нижній щелепі встановлено, що на змикальній поверхні в 72% обстежених випадків знаходилось п'ять горбиків. Горбок Карабеллі був спостережений в 56% випадків. У юнаків форма коронки 37,47 зубів нагадувала куб (78% обстежених випадків), у дівчат – квадрат (68% випадків). У 54% обстежених випадків на змикальній поверхні було 4 горбика, у 35% - 3 горбика. Форма 38,48 зубів у юнаків була прямокутна (73% обстежених випадків), у дівчат – квадратна (69%). Змикальна поверхня 38,48 зубів нижньої щелепи має варіабельну кількість горбиків: зустрілись варіанти зубів з 4,5,6 горбиками.

При розташуванні зубів за межами зубного ряду та при адентіях зубів достовірно зменшуються відстані між першими малими кутніми і першими великими кутніми зубами, що приводить до зміни форми зубної дуги - вона

звужується. При цьому індекс Пона при адентіях і при розташуванні зубів за межами зубного ряду зменшується (відповідно премолярний індекс - 47,05 та 74,58, молярний індекс - 32,61 та 56,49). При тремах і діастемах достовірно збільшується відстань між премолярами, що приводить до більш вільного розташування зубів за рахунок широкої зубної дуги; відстань же між молярами не має впливу на розташування зубів при проміжках. При цьому премолярний індекс Пона значно збільшується, молярний же зростає на незначну кількість (відповідно 86,79 та 63,85).

ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі по вивченню особливостей індивідуальної анатомічної мінливісті зубів, зокрема їх коронок, людей юнацького віку великого промислового міста, що є морфологічної основою для удосконалення діагностики і підвищення ефективності якості стоматологічної лікувально-профілактичної допомоги населенню.

1. Зуби людей юнацького віку мають виражену індивідуальну та статеву анатомічну мінливість. Особливо це стосується змін їх кількості, форми й розмірів коронок та розташування в зубному ряду. Найбільш варіабельними за кількістю зубів виявилися другі малі кутні зуби нижньої щелепи: в 6 % досліджених випадків вказані зуби були відсутні по обидві сторони щелепи; в 2 % випадків - зуби були відсутні на одній стороні. Друге місце за зміною кількості посідають латеральні різці верхньої щелепи – 5 % випадків.

2. За формою коронки різців найбільш варіабельними виявилися

13

медіальні різці верхньої щелепи – встановлено три форми їх будови, серед яких домінує форма трапеції (72 % випадків). У дівчат в 76 % випадків на цих зубах наявним був язичний горбок; у юнаків в 81 % випадків вказаний горбок був відсутній.

3. Найбільш стабільними за кількістю зубів є ікла: лише в 1,9% випадків виявлене додаткове ікло на верхній щелепі. Для ікол юнаків характерна п'ятикутна форма коронки (63,5 % випадків), а у дівчат – овоїдна (69 % випадків).

4. У групі малих кутніх зубів найбільш варіабельними за формою коронки виявилися другі малі кутні зуби нижньої щелепи. У 21,6 % випадків їх коронка була схожа на форму першого малого кутнього зуба, в 12,9 % - на форму першого великого кутнього зуба.

5. Великі кутні зуби за стабільністю кількості займають друге місце після ікол. Зміни в їх кількості спостерігаються лише у першого великого кутнього зуба (1,1 % обстежені випадки відсутності на верхній щелепі і 1 % – на нижній). В 64 % випадків у юнаків великі кутні зуби мали додатковий

горбок на язичній поверхні (горбок Карабеллі); у дівчат – в 45 %. У юнаків треті великі кутні зуби прорізаються раніше, ніж у дівчат.

6. Вирішальним фактором розташування зубів в зубному ряду є ширина і діаметр їх коронок та шийок. Висота коронок зубів не впливає на їх розташування. Зокрема, збільшення розмірів ширини коронки та діаметра коронки 44,34 зубів у дівчат призводить до їх зміщення з зубного ряду (при розташуванні в зубному ряду ці значення становлять відповідно – 7,460,15 та 6,770,18, за межами зубного ряду ці ж дані збільшуються - 7,830,07 та 7,080,14).

7. Розміри зубів, які розташовані за межами зубного ряду, зокрема діаметр коронки і шийки, мають більші крайні значення, ніж розміри зубів при їх розташуванні в зубному ряду. Зокрема, діаметр коронок 13,23 зубів у юнаків коливається, відповідно, в межах: від 8,71 мм до 9,52 мм та від 8,79 мм до 9,43 мм; діаметр шийки відповідно: від 8,4 мм до 9,43 мм та від 8,44 мм до 9,38 мм (середні показники).

8. Дослідження взаємозв'язку між розмірами зубів та різними варіантами їх розташування продемонструвало зменшенння індексів Пона у випадках відсутності різців, малих кутніх зубів (премолярний – 47,05, молярний – 32,61), у випадках розташування вказаних зубів за межами зубного ряду (відповідно 74,58 та 56,49). У випадках збільшення міжзубних проміжків премолярний індекс Пона має тенденцію до збільшення (86,79), а молярний – має значення близьке до стандартного (63,85) (стандартне значення премолярного індекса Пона – 80, молярного - 64) .

14

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Виконане дослідження індивідуальної анатомічної мінливості кількості, положення та будови зубів у людей юнацького віку є певним доповненням вчення в.м. шевкуненка про індивідуальну анатомічну мінливість органів, систем та форми тіла людини на різних рівнях їх організації. Одержані дані можуть послужити морфологічною основою для вдосконалення існуючих і розробки нових способів стоматологічних втручань на органах зубо-щелепного апарату людини.

2. Виявлені морфометричні особливості різців, ікол, малих і великих кутніх зубів можуть бути враховані в ортопедичній стоматології у пацієнтів з дефектами зубних рядів, при протезуванні. Отримані дані дадуть теоретичні підстави для розробки нових методів профілактики, діагностики та лікування зубів у юнацькому віці.

3. Результати наукового дослідження поглиблюють і доповнюють існуючі дані з морфофункціональних особливостей жувально-мовного апарату людини, що відкриває перспективи подальшого пізнання його становлення, зокрема за рахунок формування у юнацькому віці постійного

прикусу, який значною мірою залежить від індивідуальної анатомічної мінливості зубів.

4. Результати дослідження та створені на їх основі анатомічні схеми, рисунки варіантної анатомії зубів у людей юнацького віку також можуть бути використані при виданні посібників, атласів та монографій з норм анатомії і клінічної стоматології у розділах, що стосуються анатомії органів зубощелепної системи.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Черненко А.В. Необхідність комплексного антропологічного підходу в діагностиці захворювань зубощелепної системи // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2002. - №2. – С. 41 – 43.

2. Лупир В.М., Черненко А.В. Варіантна анатомія зубів у студентів в умовах великого промислового міста // Таврический медико-биологический вестник. – 2002. - №3.- С. 113–114 (Автором проведено комп'ютерний набір роботи, проаналізовані дані літератури, особисто проведене морфологічне дослідження).


 
 

Цікаве

Загрузка...