WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вікові особливості росту, будови та формоутворення довгих трубчастих кісток скелета під впливом гравітаційного перевантаження та в умовах захисту ві - Реферат

Вікові особливості росту, будови та формоутворення довгих трубчастих кісток скелета під впливом гравітаційного перевантаження та в умовах захисту ві - Реферат

Аналіз біомеханічних властивостей плечових кісток тварин старечого віку показав, що гравітаційне перевантаження викликає різні, залежно від терміну експерименту, зміни. На 10-у добу міцність та жорсткість кісток знижується з паралельним зростанням еластичності, про що свідчать показники межі міцності, модуля пружності та мінімальної роботи руйнації, які знижені відносно контрольних даних на 14,63% (р<0,05), 20,98% (р<0,05) та 14,91% (р>0,05). Питома стріла прогину перевищує контроль на 11,08% (р>0,05). На 30-ий день, навпаки, міцність та жорсткість кісток зростає з паралельним зменшенням еластичності, що підтверджується підвищенням, відносно контролю, показників межі міцності, модуля пружності та мінімальної роботи руйнації на 20,97% (р<0,05), 31,47% (р<0,05) і 24,82% (р>0,05). Показник питомої стріли прогину нижчий від контролю на 12,77% (р>0,05). У тварин, що знаходилися в умовах фізичного захисту, як і в попередніх вікових групах, зміни мають аналогічний характер та відрізняються лише рівнем коливань, що свідчить про нівелювання фізичним захистом змін біомеханічних показників плечових кісток, які виникають під впливом гравітаційного перевантаження, також і у щурів старечого віку.

ВИСНОВКИ

У дисертації подано дані, що характеризують особливості росту, будови та формоутворення довгих трубчастих кісток щурів лінії Вістар різних вікових груп під впливом великого по величині, тривалості та швидкості зростання-спаду гравітаційного перевантаження, а також при нівелюванні даного впливу за допомогою методу фізичного захисту. Отримані результати можуть мати практичне застосування в авіакосмічній медицині з метою профілактики змін, які виникають у скелеті осіб льотного складу.

1. Ріст та будова кісток щурів контрольної серії усіх вікових груп характеризуються наявністю постійних ростових процесів, що супроводжуються перебудовою кісткового матриксу, поступовим потовщенням компактної кістки та звуженням наросткового хряща. Зі збільшенням віку тварин також відбувається зростання мінералізації кісток і зменшення вмісту води та органічних речовин. Біомеханічні властивості досліджуваних кісток, в залежності від віку, характеризуються поступовим підвищенням їх міцності та жорсткості з паралельним зменшенням еластичності.

2. Гравітаційне перевантаження суттєво впливає на ріст, будову та формоутворення довгих трубчастих кісток тварин усіх вікових груп. Ступінь вираженості змін залежить від віку тварин (більш стабільні статевозрілі тварини), умов експерименту (безпосередній вплив гравітаційного навантаження і використання метода фізичного захисту) та тривалості впливу досліджуваного фактора (екзогенний вплив на скелет статевонезрілих та статевозрілих щурів максимально виражений в перші 10 діб, а у тварин старечого віку на 30 добу).

3. Вплив гіпергравітації призводить до прискорення темпів росту досліджуваних кісток, що проявляється однотиповими, характерними для усіх вікових груп морфоструктурними перетвореннями, максимально вираженими у статевонезрілих тварин на 10 добу експерименту: збільшенням ширини та товщини середини діафізу великогомілкових кісток на 9,62% і 6,41%, розширенням зони зовнішніх генеральних пластин на 9,57%, остеонного шару на 9,13%, діаметра остеонів на 5,75% з паралельним розширенням наросткового хряща великогомілкової кістки, за рахунок превалювання зон проліферуючого і дефінітивного хрящів на 8,97% та 7,58%, а також збільшенням у цих зонах кількості хондроцитів на 8,43% та 8,75% відповідно. Всі ці величини є статистичнодостовірними.

4. Дія гравітаційного перевантаження протягом 10 діб призводить до підвищення мінеральної насиченості досліджуваних кісток статевонезрілих щурів на 6,42%, а також до їх гіпогідратації та зниження органічного компоненту на 5,91%, що супроводжується збільшенням вмісту кальцію і фосфору на 2,78% та 5,16%. Мінеральна насиченість, вміст води, органіки та стан макроелементного складу кісток статевозрілих тварин практично дорівнюють контролю протягом усього експерименту. У тварин старечого віку на 30 добу дослідження відбувається статистично достовірне підвищення мінеральної насиченості на фоні гіпогідратації та зниження органічного компоненту кісток із збільшенням вмісту фосфорнокислих мінералів на 4,31%.

5. Гравітаційне перевантаження тривалістю 10 діб призводить до зниження міцності і жорсткості плечових кісток тварин усіх вікових груп. Вплив перевантаження протягом 30 діб у щурів статевонезрілого та старечого віку призводить до підвищення міцності і жорсткості досліджуваних кісток, а у статевозрілих тварин біомеханічні показники суттєво не змінюються.

6. Використаний в експерименті метод фізичного захисту від негативного впливу гіпергравітації позитивно впливає на ростові процеси, морфологічну структуру, мінералізацію та біомеханічні властивості довгих трубчастих кісток тварин усіх вікових груп протягом усього експерименту, фактично нормалізуючи досліджувані показники відповідно до контрольного рівня.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Результати, отримані в ході дослідження вікових особливостей росту, будови та формоутворення довгих трубчастих кісток скелета тварин, що знаходилися під впливом гравітаційного перевантаження, можна використовувати в науково-експериментальних дослідженнях опорно-рухового апарата та у навчальному процесі при викладанні експериментальної остеології.

2. Отримані експериментальні дані дозволяють прогнозувати ступінь вираженості змін скелета у різні вікові періоди, що виникають під впливом гіпергравітації.

3. Для профілактики структурних, біохімічних та біомеханічних змін скелета, виникаючих в наслідок впливу гравітаційного перевантаження і здатних у випадку інтенсивного розвитку призвести до патології, рекомендувати для використання в авіакосмічній медицині метод фізичного захисту, що дозволить значною мірою нівелювати їх прояви.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Пикалюк В.С., Чернов А.Т. Изменение ростовых показателей костей крыс разных возрастных групп под влиянием гипергравитации // Український медичний альманах. – 2005. – Т. 8, №1. – С.137-142.

2. Чернов А.Т. Изменения ростовых показателей длинных трубчатых костей крыс разных возрастных групп под воздействием гипергравитации, нивелируемой физическим методом защиты // Світ медицини та біології. – 2005. - №1. – С. 54-63.

3. Чернов А.Т. Изменение химического состава скелета крыс разных возрастных групп под

воздействием гипергравитации и в условиях защиты от неё // Таврический медико-биологический

вестник. – 2005. – Т. 8, №3. – С. 136-141.

4. Пикалюк В.С., Чернов А.Т., Федченко К.А., Денисенко Т.В. Изменение биомеханических показателей плечевых костей крыс при воздействии гипергравитации и в условиях защиты от неё // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2005. – Т.4, №4. – С. 11-14.

5. Чернов А.Т. Минеральная насыщенность, химический состав трубчатых костей скелета при воздействии гипергравитации и её коррекции с помощью физического метода защиты // V Міжнародний конгрес з інтегративної антропології "Біомедична і біосоціальна антропологія". – Вінниця, 2004. - №2. – С. 92-93.

6. Чернов А.Т., Спирина Т.А., Кугушев Р.Ю. Изменения остеометрических показателей большеберцовых костей крыс при воздействии гипергравитации и её коррекции с помощью физического метода защиты // Материалы 76-ой научно-практической конференции. – Симферополь, 2004. – С. 77-78.

7. Чернов А.Т., Кутя С.А., Верченко И.А. Особенности химического состава трубчатых костей скелета при воздействии гипергравитации // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта 2004". – Дніпропетровськ, 2004. – Т. 48. – С. 58.

8. Чернов А.Т. Зміни остеометрічних показників великогомілкових кісток пацюків у результаті впливу гіпергравітації і корекції її впливу за допомогою фізичного методу захисту // Матеріали науково-практичної конференції " Гістологія на сучасному етапі розвитку науки". – Тернопіль, 2004. – С. 77-78.


 
 

Цікаве

Загрузка...