WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вікові особливості росту, будови та формоутворення довгих трубчастих кісток скелета під впливом гравітаційного перевантаження та в умовах захисту ві - Реферат

Вікові особливості росту, будови та формоутворення довгих трубчастих кісток скелета під впливом гравітаційного перевантаження та в умовах захисту ві - Реферат

Остеометрічні показники досліджуваних кісток щурів статевозрілого віку свідчать, що як і у разі з тваринами першої вікової групи, вплив гравітаційного перевантаження призводить, у першу чергу, до прискорення опозиційного росту обох досліджуваних кісток, але, на відміну від перших, у цьому випадку статистично достовірно та найбільш виражено змінювалися лише показники ширини та товщини середини діафізу. У плечовій кістці на 10-ий день ці показники перевищували контрольні на 5,99 % (р<0,05) та 5,55 % (р<0,05), а у великогомілковій на 5,26 % (р<0,05) та 3,99 % (р>0,05) відповідно. На 30-у добу ті ж показники становили 3,47 % (р>0,05) і 5,15 % (р<0,05) для плечової та 4,01 % (р>0,05) і 3,32 % (р>0,05) для великогомілкової. Щодо остеометрічних показників, які були отримані при дослідженні довгих трубчастих кісток тварин, що знаходилися в умовах фізичного захисту, то вони відрізнялися меншою виразністю протягом усього експерименту.

Аналіз даних, отриманих при дослідженні наросткового хряща великогомілкових кісток щурів статевозрілого віку, виявив зміни, що відрізнялися від змін, які були виявлені у статевонезрілих тварин. Так, після 10-денного спостереження у тварин, що знаходилися під безпосереднім впливом гіпергравітації, відбувається зменшення ширини ростової пластинки, зони дефінітивного хряща, частки первинної спонгіози та кількості хондроцитів у дефінітивній зоні на 1,9% (р>0,05), 3,37% (р>0,05), 0,88% (р>0,05) та 3,28% (р>0,05) відповідно. Однак, показники зони проліферуючого хряща, процентного співвідношення клітин до міжклітинної речовини та кількості хондроцитів проліферуючої зони перевищують контроль на 6,66% (р<0,05), 4,64% (р<0,05) і 7,57% (р<0,05). На 30-у добу показники ширини наросткового хряща, частки первинної спонгіози та процентного співвідношення клітин до міжклітинної речовини незначно перевищують контрольні дані на 1,76% (р<0,05), 1,21% (р<0,05) і 0,68% (р<0,05) відповідно. Окрім того, зменшується ширина зони проліферуючого хряща та кількість хондроцитів цієї зони, а їх показники практично не відрізняються від контролю та перевищують його на 0,18% (р<0,05) і 1,44% (р<0,05). Показники зони дефінітивного хряща та кількість хондроцитів цієї зони перевищують, на цей час, контрольні дані на 3,39% (р<0,05) та 4,54% (р<0,05). Подібні, але без статистичної достовірності дані були отримані і при дослідженні морфометричних показників наросткового хряща великогомілкових кісток щурів, які знаходилися в умовах фізичного захисту, що свідчить про нівелювання змін, що відбуваються у ростової пластинці.

Аналіз структури поперечного зрізу середини діафізу великогомілкових кісток статевозрілих щурів підтверджує дані остеометрічного дослідження, але компактна кістка тварин цього віку реагує на вплив гравітаційного перевантаження менш виражено, ніж у статевонезрілих тварин. На 10-у добу, крім показника ширини зони зовнішніх генеральних пластин, який перевищував контроль на 4,76% (р<0,05), усі інші показники, не маючи статистичної достовірності, відхиляються від контролю в діапазоні від 1,24% до 3,44%. На 30-у добу показник ширини зони зовнішніх генеральних пластин залишається практично на тому ж рівні і перевищує контрольні дані на 3,96% (р>0,05). Усі інші показники на цей час знижуються, але все ще перевищують контроль, хоч їх відхилення незначне, не підтверджується статистично і коливається в межах від 0,34% до 2,01%. У тварин, що знаходилися в умовах методу фізичного захисту, зміни морфометрічних показників поперечного зрізу середини діафізу мають ще менш виразний характер. Достатньо відзначити, що протягом усього експерименту вони не підтверджуються статистично і перевищують контрольні дані не більше ніж на 1,5%. Таким чином, у статевозрілих щурів, що знаходилися в умовах фізичного захисту, вплив гравітаційного перевантаження призводить до менш значних змін компактної тканини середини діафізу, на відміну від тварин, що зазнають безпосереднього впливу гіпергравітації.

Хімічний склад великогомілкових кісток тварин цієї вікової групи протягом усього дослідження не зазнав значних, статистично достовірних змін, які, однак, залежно від термінів експерименту мають неоднаковий характер. На 10-у добу має місце тенденція до зниження процентного вмісту води, органічних речовин і підвищення неорганічного компоненту. На 30-у добу, навпаки, відмічали збільшення процентного вмісту води та органічних речовин зі зменшенням вмісту мінералів. Але, у зв'язку з тим, що показники протягом усього експерименту відхилялися від контрольних не більше ніж на 2,5%, у даному випадку, можна, скоріш за все, говорити лише про прояв тенденції. Щодо тварин, які знаходилися в умовах фізичного захисту, то хімічний склад їх кісток зазнав незначних коливань, де відхилення показників було не вище за 0,5%. Таким чином, враховуючи відсутність суттєвих змін хімічного складу у тварин усіх експериментальних серій, визначити нівелюючий ефект методу фізичного захисту на дію гравітаційного перевантаження протягом усього дослідження не є можливим.

Дані, отримані при досліджені хімічного складу, підтверджуються змінами макроелементного складу великогомілкових кісток. На 10-у добу у тварин, що знаходилися під безпосереднім впливом гіпергравітації, підвищується вміст усіх досліджуваних елементів, відхилення показників яких, однак, не відрізняються великою виразністю і крім кальцію, відхилення якого становило 2,39% (р<0,05), не мають статистичної достовірності. На 30-у добу вміст кальцію менший, ніж в контролі, на 1,86% (р>0,05). Усі інші показники перевищують контрольні дані, але їх відхилення ще менше, ніж при 10–денному терміні і коливаються в межах від 0,36% до 1,48%. Отримані дані свідчать про те, що гравітаційне перевантаження не викликає достатньо вагомих змін у стані макроелементного складу досліджуваних кісток статевозрілих щурів протягом усього експерименту. У тварин, що знаходилися в умовах фізичного захисту, виявляється аналогічна тенденція, але, як і в усіх інших випадках, зміни мають тенденційний характер і їх відхилення, окрім показника кальцію, вміст якого знижено відносно контролю на 1,63%, не перевищує 0,5% (р<0,05).

Аналіз біомеханічних показників плечових кісток статевозрілих щурів усіх експериментальних серій протягом усього терміну спостереження показав, що вплив гравітаційного перевантаження, призводить до зниження їх міцності та жорсткості. На 10-у добу у тварин, що знаходилися під безпосереднім впливом гіпергравітації, показники питомої стріли прогину та мінімальної роботи руйнації вищі від контрольних на 6,7% (р>0,05) і 16,44% (р>0,05), а межі міцності та модуля пружності нижчі на 15,82% (р<0,05) і 22,91% (р<0,05). На 30-ий день спостереження показник питомої стріли прогину продовжував зростати і його відхилення становило 12,2% (р>0,05). Показник мінімальної роботи руйнації, порівняно з 10-ою добою, знижується до 9,09% (р>0,05). Показники межі міцності та модуля пружності знижені відносно контролю на 12,54% (р<0,05) і 18,19% (р<0,05). Таким чином, плечові кістки статевозрілих щурів протягом усього експерименту реагують на вплив гравітаційного перевантаження зниженням міцності та жорсткості з одночасним зростанням їх еластичності. Біомеханічні властивості плечових кісток щурів, що знаходилися в умовах фізичного захисту, змінюються аналогічним чином, однак, мають меншу вираженість та не підтверджуються методами статистичної обробки.

Нами було також проведено електронно-мікроскопічне дослідження методом трансмісійної мікроскопії для вивчення великогомілкової кістки щурів статевозрілого віку.


 
 

Цікаве

Загрузка...