WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Міжнародний виставочний бізнес - Реферат

Міжнародний виставочний бізнес - Реферат

сучасної промислової, фінансової і торгової інфраструктури, створенню сприятливих умов для підприємницької діяльності, усебічного розвитку усіх видів підприємництва, не заборонених законодавством України, науково-технічних і торгових зв'язків між українськими підприємцями і підприємцями закордонних країн.
ТПП України виконує свої функції самостійно або через регіональні торгово-промислові палати, що діють у всіх областях країни й Автономної Республіці Крим, а також через створені нею підприємства й інші організації, що вона об'єднує і діяльність яких координує.
Сьогодні палати надають своїм членам широкий спектр професіональних послуг, у тому числі консультації з питань зовнішньої торгівлі, здійснюють незалежну експертизу товарів, декларування зовнішньоторговельних вантажів (за домовленістю з митними органами), роблять патентно-ліцензійні послуги і послуги по штриховому кодуванню товарів. Палати надають ділову, юридичну інформацію українським і іноземним підприємцям, поширюють комерційні й інші пропозиції про співробітництво українських підприємств за кордоном і іноземними фірмами в Україні, організовують семінари, конференції, виставки в Україні і за кордоном, й інші заходи.
Торгово-промислова палата України і регіональні палати уповноважені Урядом Українипідтверджувати походження українських товарів і видавати сертифікати походження, що є обов'язковими документами при експорті товарів.
Палата засвідчує обставини форсу-мажору, а також торгові і портові порядки, прийняті в Україні.
ТПП України веде недержавний реєстр українських підприємств, фінансовий стан яких свідчить про їхню надійність як партнерів у підприємницькій діяльності в Україні і за її межами. Реєстраційне свідчення, видане Палатою, підтверджує надійність українських підприємців перед їхніми закордонними партнерами.
При ТПП України діє Міжнародний комерційний арбітражний суд, що вже одержав широке визнання у світі.
При Палаті функціонують галузеві комітети підприємців, що проводять незалежну експертизу нормативно-правових актів із питань національної економіки, зовнішньоекономічних зв'язків, а також по інших питаннях, що стосується прав і інтересів підприємців; готують пропозиції від імені членів палат органам державної влади.
ТПП України є членом Международной торговой палаты і Всемирной федерации торговых палат, Ділової ради Черноморского экономического сотрудничества, Асоціацій ТПП Чорноморської зони і Центральної Європейської Ініціативи.
Українська палата активно співробітничає з Ассоциацией ТПП Европы, на основі угод підтримує партнерські зв'язки з національними і регіональними об'єднаннями підприємців більш ніж у 50 країнах світу.
З метою сприяння розвитку міжнародних економічних зв'язків ТПП України створює змішані торговельні палати і ділові ради. Діють Україно-Польська палата, Україно-Італійська, Україно-Турецька, Україно-Болгарська, Україно-Іранська і Україно-Індійська ділові ради. При сприянні італійських торговельних палат і інших організацій створених Україно-Італійським центром підприємництва, що забезпечує обмін діловою інформацією і розвиток співробітництва між українськими й італійськими малими і середніми підприємствами. Здійснюється Україно-Німецький проект співробітництва, націлений на підвищення рівня професіональної діяльності ТПП України, а також Запорізької і Львівської палати.
ТПП України має своїх представників у Бразилії, Угорщині, Німеччині, на Кіпрі, у Фінляндії.
Хто може бути членом Палати
Членами Торгово-промислової палати України можуть бути юридичні особи, що створені і діють відповідно до законодавства України, громадяни України, зареєстровані в якості підприємців, і їхні об'єднання.
Членська база торгово-промислової палати формується за принципом добровільного об'єднання підприємців у Палату.
Як стати членом Палати
Для прийому до члени Палати суб'єкт підприємницької діяльності обертається у відповідну Региональную палату, надаючи заяву і копію свідчення про державну реєстрацію. Прийом до члени Палати здійснюється Президією Регіональної палати з наступним повідомленням ТПП України. При позитивному рішенні про прийом до члени палати виникає юридична підстава для сплати вступного і членського внесків. Дата їхньої сплати є юридичною датою прийняття в члени Регіональної палати й одночасно в члени Торгово-промислової палати України.
Права й обов'язки членів торгово-промислової палати
Члени Палати в особі своїх уповноважених представників мають право:
- брати участь із вирішальним голосом у роботі Загального зборів (Конференції) Регіональної палати; вибирати в порядку, установленому Радою ТПП України, делегатів на З'їзд ТПП України;
- вибирати і бути обраними в керівні органи Регіональної палати і Торгово-промислової палати України;
- виносити на розгляд Загальних зборів (Конференції), Ради (Президії) Регіональної палати, а також З'їзду, Ради і Президії Торгово-промислової палати України пропозиції з питань, що входять у сферу діяльності відповідно Регіональної палати і ТПП України;
- одержувати необхідну допомогу від Регіональної палати і від ТПП України в рішенні питань, що входять у сферу їхньої діяльності;
- користуватися послугами Регіональної палати і ТПП України в першочерговому порядку і на пільгових умовах, що визначені їхніми керівними органами;
- одержувати безоплатно виробничо-практичний часопис ТПП України "Діловий вісник".
Члени Палати зобов'язані:
- активно сприяти здійсненню задач і функцій Палати;
вносити в Палату вступні і членські внески;
- здійснювати свою діяльність на принципах поваги до партнера, добропорядності, не припускати випадків несумлінної конкуренції.
Припинення членства в Палаті
Член Палати може припинити своє членство в Регіональній палаті, якщо подасть письмову заяву. У цьому випадку припиняється його членство й у Торгово-промисловій палаті України.
Член Палати, що не сплатили членські внески в плині року, може бути виключений із членів Регіональної палати і ТПП України.
У випадку невиконання членом Палати обов'язків, що випливають із членства в Палаті, рішення про його виключення може бути прийнято органом, що прийняв його в члени Палати.

 
 

Цікаве

Загрузка...