WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення методів діагностики і лікування хворих з внутрішнім ендометріозом (автореферат) - Реферат

Удосконалення методів діагностики і лікування хворих з внутрішнім ендометріозом (автореферат) - Реферат

Таким чином, проведені дослідження дозволили довести високу ефективність запропонованого методу ультразвукової діагностики внутрішнього ендометріозу з використанням в якості контрасного середовища газу. На підставі проведеного порівняльного аналізу доведено високу ефективність розробленого і впровадженого методу лікування внутрішнього ендометріозу шляхом циклічного призначення синтетичних гестагенів в дозі, яка залежить від фази менструального циклу. Ця ж схема лікування виявилась найбільш ефективною й при лікуванні гіперпластичних процесів які виникли у жінок на фоні внутрішнього ендометріозу. Крім цього, слід відмітити, що запропонований метод ультразвукової діагностики внутрішнього ендометріозу менш трудомісткий та значно дешевший (ніж МРТ чи КТ), а запропонований метод лікування економічно дешевший і не викликає небажаних побічних ефектів.

Висновки

У дисертації наведено нове вирішення актуальної наукової задачі – підвищення ефективності діагностики і лікування внутрішнього ендометріозу шляхом ранньої ультразвукової діагностики та індивідуалізації лікування хворих з внутрішнім ендометріозом з врахуванням стану ендометрію.

 1. Ефективність існуючих методів ультразвукової діагностики внутрішнього ендометріозу за нашими даними становить 87,5%. Застосування запропонованого способу діагностики внутрішнього ендометріозу з використанням в якості контрасного середовища – газу, дозволяє підвищити ефективність діагностики до 98,5%.

 2. Характерними ознаками аденоміозу є збільшення у цієї категорії хворих рівнів ЛГ (в 2,67 рази) і ФСГ (в 1,98 рази) переважно в ІІ фазі менструального циклу, а також збільшення рівня естрадіолу, особливо в фолікуліновій фазі менструального циклу (в 2,13 рази).

 3. Підвищення рівня СА-125 в сироватці крові (за нашими даними в 3,1 рази) у жінок з внутрішнім ендометріозом є ефективним діагностичним маркером, для підтвердження наявності цієї патології.

 4. У хворих з внутрішнім ендометріозом в 31,3% випадків (за даними УЗД) і в 34,4% випадків (за даними гістологічного дослідження) мають місце прояви гіперпластичних процесів ендометрію.

 5. Для гістологічного підтвердження наявних ультразвукових ознак гіперплазії ендометрію перед початком лікування хворих з внутрішнім ендометріозом, необхідно проводити аспіраційну біопсію з наступним гістологічним дослідженням.

 6. Найбільш ефективними методами лікування гіперпластичних процесів ендометрію у хворих з внутрішнім ендометріозом є призначення дифереліну або оргаметрилу з кореляцією дози в залежності від фази циклу. Частота проявів гіперпластичних процесів ендометрію при цьому зменшується, відповідно, в 3 і в 4 рази.

 7. При застосуванні синтетичних гестагенів з кореляцією дози в залежності від фази менструального циклу спостерігаються зменшення больового синдрому в 7 раз, диспаріурії – в 5,5 раз, порушень менструального циклу – в 2 рази.

Практичні рекомендації

Для підвищення ефективності ультразвукової діагностики внутрішнього ендометріозу необхідно застосовувати двохетапне ультразвукове дослідження. Першим етапом повинно бути проведення звичайного ультразвукового дослідження в В-режимі за допомогою трансвагінального датчика з частотою 7,0-7,5 МГц, з наступним ультразвуковим дослідженням в режимі "pseudocolor". На другому етапі проводиться ультразвукове дослідження з використанням в якості контрасту газу. Другий етап проводиться одразу після першого і полягає в наступному: на гінекологічному кріслі в умовах асептики і антисептики в цервікальний канал вводиться матковий маніпулятор, через який проводиться введення стерильного повітря, яке отримується шляхом пропускання через 96% розчин етилового спирту в кількості 5-10 мл, з наступним проведенням ультразвукового дослідження в В-режимі і режимі "pseudocolor". В дослідження включаються хворі з І-ІІ ступенем чистоти піхвового вмісту, іншим жінкам перед обстеженням проводиться попередня санація піхви для досягнення І-ІІ ступеню чистоти. Визначення наявності газу в осередках міометрію дає підстави для діагностування внутрішнього ендометріозу і дозволяє більш точно віддиференціювати вузлову і дифузну форми останнього.

Після встановлення діагнозу внутрішнього ендометріозу призначають лікування синтетичним гестагеном - оргаметрилом за схемою: з 5 по 11 день менструального циклу хвора отримує per os по 0,005 на добу, а з 12 по 25 день – по 0,01 на добу в циклічному режимі протягом 6 місяців в поєднанні з призначенням нестероїдного протизапального засобу – денеболу в дозі 0,025 починаючи з дня, що передував першому дню очікуваної менструації й продовжувався протягом 4-6 днів у тій же дозі, з наступним ультразвуковим дослідженням за вищенаведеною схемою.

У випадках, коли за даними УЗД має місце поєднання внутрішнього ендометріозу з гіперпластичними процесами ендометрію, після гістологічного підтвердження останнього, лікування слід проводити шляхом призначення дифереліну по 3,75 мг в/м кожні 28 днів, або призначення синтетичних прогестінів протягом 6 місяців в циклічному режимі з дозуванням в залежності від фази менструального циклу в поєднанні з призначенням нестероїдного протизапального засобу – денеболу в дозі 0,025 починаючи з дня, що передував першому дню очікуваної менструації й продовжувався протягом 4-6 днів у тій же дозі та обовязковим ультразвуковим і гістологічним контролем після проведеного лікування.

Список наукових робіт, опублікованих за темою дисертації
 1. Чубатий А.І., Артамонов В.С., Сольський С.Я., Волик Н.К. Застосування ультразвукового методу в діагностиці внутрішнього ендометріозу матки // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 1998. - №2-3. - С.87-88. (здійснено відбір хворих, обстеження їх, обробка та узагальнення даних).

 2. Чубатий А.І., Сольський С.Я., Семко О.Ф. Сонографія в діагностиці внутрішнього ендометріозу // Збірник наукових праць Асоціації акушерів гінекологів України. - К.: Інтермед, 2003. - С.326-328. (здійснено відбір хворих, клініко-інструментальні обстеження, обробка та узагальнення даних).

 3. Чубатий А.І., Сольський С.Я. Нові підходи в лікуванні хворих з внутрішнім ендометріозом // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.- К.: Інтермед, 2004.-С.349-351. (особисто проведено набір матеріалу, обробка та узагальнення отриманий даних).

 4. Патент № 46601 А, Україна, А61В8/00. Спосіб діагностики внутрішнього ендометріозу / В.С.Артамонов, А.І.Чубатий, С.Я.Сольський, Н.К.Волик; Заявлено 21.03.02; Опубл. 15.05.02, Бюл. № 5, кн. 1. – С. 4.19-4.20. (розроблено та запропоновано спосіб діагностики, визначена його висока ефективність).

 5. Артамонов В.С., Сольский С.Я., Волик Н.К., Чубатый А.И. Использование сонографии для оценки эффективности лечения больных внутренним ендометриозом // Эндоскопия в гинекологии (под ред акад. РАМН В.И.Кулакова, чл.-корр. РАМН Л.В.Адамян). – М. – 1999.- С.235-236.

 6. Артамонов В.С., Волик Н.К., Сольський С.Я., Чубатий А.І. Оцінка ефективності діагностики хворих на ендометріоз за допомогою ультразвукової діагностики // VIII Конгрес світової федерації українських лікарських товариств: Тези доп. - Львів-Трускавець. – 2000. - С.145.

 7. Артамонов В.С., Волик Н.К., Сольський С.Я., Чубатий А.І. Використання ультразвукової діагностики для оцінки ефективності лікування хворих ендометріозом // Українські медичні вісті. - 2001. - Т.4. - №1(62). - С.5-6.

 8. Чубатий А.І., Сольський В.С., Жигадло Б.Б. Можливості сонографії в діагностиці аденоміозу // Зб. наукових праць. Асоціація акушерів-гінекологів України. - К.: "Фенікс". - 2001. - С.671-673.

 9. Сольский С.Я., Артамонов В.С., Чубатый А.И., Семко А.Ф. Роль и место хирургической лапароскопии в лечении патологических состояний придатков матки // Здоровье женщины., - 2002. - №4(8). - С.79 – 84.

 10. Базалицька Ж.М., Сольський В.С., Чубатий А.І. Ультразвукова діагностика в оцінці ефективності лікування хворих з ендометріозом // 56 науково-практична конференція студентів та молодих вчених Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця з міжнародною участю присвяченої 160-річчю НМУ імені О.О.Богомольця: Тези доп. – Київ. – 2001. - С.4-5.

 11. Чубатий А.І., Волик Н.К., Сольський С.Я., Гнатко О.П. Застосування ультразвукової діагностики в діагностиці внутрішнього ендометріозу тіла матки // Українські медичні вісті. - 2003. - Т.5 - №1(63). - С.51.


 
 

Цікаве

Загрузка...