WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення методів діагностики і лікування хворих з внутрішнім ендометріозом (автореферат) - Реферат

Удосконалення методів діагностики і лікування хворих з внутрішнім ендометріозом (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

ЧУБАТИЙ

АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

УДК 618.145-007.415-07-08

Удосконалення методів діагностики і лікування хворих з внутрішнім ендометріозом

14.01.01 - акушерство і гінекологія

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Національному медичному університеті ім.О.О.Богомольця МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Гнатко Олена Петрівна,

Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця

МОЗ України, завідувач кафедрою акушерства і

гінекології №2

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Голота Владислав Якович,

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

МОЗ України, завідувач кафедрою акушерства і гінекології №3

доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Корнацька Алла Григорівна,

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України,

головний науковий співробітник відділення планування сімї та

статевого розвитку дітей і підлітків

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти

ім.П.Л.Шупика МОЗ України, кафедра акушерства,

гінекології та перинатології (м.Київ)

Захист дисертації відбудеться "_16__" березня 2006 р. о 13.30 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті ім.О.О.Богомольця за адресою 01030, м.Київ-030, бульвар Т.Шевченка, 17.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за адресою 03057, м.Київ-057, вул Зоологічна, 3

Автореферат розіслано "_10__" лютого 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцент Я.М.Вітовський

загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Однією з найбільш важливих проблем в гінекології є проблема адекватної діагностики і лікування ендометріозу. Це зумовлено тим, що частота цієї патології серед жінок репродуктивного віку є досить високою (від 7% до 59% випадків), а ефективність сучасних методів діагностики і лікування хворих з даним патологічним станом залишається недостатньою (Кулаков В.И., 1998; Голота В.Я., Голота О.В., 1999; Адамян Л.В., 2001; Корнацька А.Г., 2002; Коханевич Е.В., 2003). Не дивлячись на значні досягнення діагностичних технологій, найбільш важким і в плані діагностики і в плані лікування є ендометріоз тіла матки (Адамян Л.В., Кулаков В.И., 1998; Венцківська І.Б., 2000), так як навіть гістологічні дослідження не завжди підтверджують цей діагноз при безсумнівній його наявності (Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., 1996; Кулаков В.И., 2002). Внутрішній ендометріоз, який, як правило, поширений серед жінок репродуктивного віку з функціонуючими яєчниками, приводить до зниження їх працездатності, що наносить значні матеріальні збитки суспільству. При даній патології значно збільшується частота безпліддя (Кулаков В.И., Сметник В.П., 2003; Scenrer I.G., Sharara F.I., 1997), а суттєві зміни співвідношень секреції гонадотропних гормонів, прогестерону і, що особливо важливо, підвищення рівня естрогенів як в фолікуліновій так і в лютеїновій фазах менструального циклу сприяє розвитку гіперпластичних процесів ендометрію (Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., 1996; Кулаков В.И., 2002).

Відсутність чіткого алгоритму обстеження для раннього виявлення внутрішнього ендометріозу і вибору адекватного лікування потребує розробки цих питань для підвищення якості життя хворих з даною патологією і запобігання виникнення передракових станів ендометрію.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом комплексних наукових досліджень кафедри акушерства і гінекології №2 Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця: "Оцінка репродуктивного здоровя жінок в сучасних умовах: оцінити перебіг вагітності, родів і післяродового періоду у жінок з СПКЯ і безпліддям в анамнезі; вивчити деякі механізми патогенезу аномалій родової діяльності і гіпоксії плоду при різних видах акушерської патології". державна реєстрація №0101U003191. Більшість фрагментів дисертації виконані безпосередньо дисертантом.

Мета роботи. Підвищення якості діагностики і лікування внутрішнього ендометріозу на основі розробки нових ультразвукових критеріїв діагностики цієї патології та удосконалення лікувальних заходів шляхом індивідуального підходу з врахуванням впливу лікування на стан ендометрію.

Задачі дослідження.

.Для реалізації зазначеної мети були поставлені наступні задачі:

  • оцінити ефективність існуючих методів УЗД внутрішнього ендометріозу;

  • розробити новий метод УЗД внутрішнього ендометріозу, використання якого передбачає застосування ультразвукового контрасту у вигляду газу і оцінити його ефективність;

  • вивчити частоту виникнення гіперпластичних процесів ендометрію у хворих з внутрішнім ендометріозом;

  • вивчити рівень гонадотропінів (ФСГ і ЛГ), стероїдних гормонів яєчників (естрадіолу, прогестерону) у хворих з внутрішнім ендометріозом;

  • визначити діагностичну цінність маркера СА-125 у хворих з внутрішнім ендометріозом;

  • оцінити ефективність лікування хворих з внутрішнім ендометріозом за допомогою синтетичних гестагенів з різними режимами призначення, антигонадотропінів і аналогів рилізінг-гормонів;

  • вивчити вплив різних методів лікування внутрішнього ендометріозу на стан ендометрію і на підставі отриманих результатів визначити найбільш оптимальний метод лікування гіперпластичних процесів ендометрію у хворих з внутрішнім ендометріозом.

Обєкт дослідження:клініко-морфологічна характеристика внутрішнього ендометріозу і гіперпластичних процесів ендометрію, які його супроводжують залежно від типу гормональної терапії.

Предмет дослідження:зміни міометрію і ендометрію при гормональній терапії внутрішнього ендометріозу.

Методи дослідження: клінічні, морфологічні, інструментальні, біохімічні, радіоізотопні, методи функціональної діагностики, статистичні методи.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше запропоновано новий метод ультразвукової діагностики внутрішнього генітального ендометріозу, при якому в якості контрасту використовується газ (Патент №46601 А від 15.05.2002р.), що дозволило значно підвищити ефективність ранньої діагностики різних форм внутрішнього ендометріозу. Вперше проведена порівняльна оцінка ефективності існуючих традиційних методів лікування внутрішнього ендометріозу, розроблено, обгрунтовано і апробовано принципово новий метод лікування даної патології з використанням гестагенів і нестероїдних протизапальних препаратів (оргаметрил призначався в різних дозах в залежності від фази циклу в поєднанні з денеболом). Вперше проведено аналіз впливу різних методів лікування внутрішнього ендометріозу на стан ендометрію і запропоновано ефективний метод лікування внутрішнього ендометріозу у хворих з гіперпластичними процесами ендометрію.

Практичне значення одержаних результатів. Застосування запропонованого методу ультразвукової діагностики з використанням в якості контрасного середовища газу дозволило значно підвищити (до 98,5% випадків) частоту виявлення внутрішнього генітального ендометріозу. Підвищення якості діагностики сприяло своєчасному початку адекватного лікування хворих. Використання нового, патогенетично-обгрунтованого методу лікування дозволило встановити його високу ефективність в порівнянні з іншими (традиційними) методами терапії хворих з даною патологією. Розроблено ефективний метод лікування хворих з гіперпластичними процесами ендометрію, які виникли на фоні внутрішнього ендометріозу. Впровадження нових методів діагностики і лікування дозволило значно знизити собівартість останніх. Результати досліджень впроваджені в практичну діяльність гінекологічних відділень пологового будинку №6 і Центральної міської клінічної лікарні м.Києва.

Особистий внесок здобувача. Наукові положення та характер методичного забезпечення дослідження розроблені та сформульовані дисертантом особисто. Автор особисто провів всі клініко-лабораторні дослідження, систематизував та узагальнив отримані результати, провів їх аналіз та математичну обробку, особисто сформулював висновки та практичні рекомендації, оформив всі розділи дисертаційної роботи.


 
 

Цікаве

Загрузка...