WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості перебігу ендометріозу у робітниць, контактуючих з малими дозами летючих ароматичних вуглеводнів (автореферат) - Реферат

Особливості перебігу ендометріозу у робітниць, контактуючих з малими дозами летючих ароматичних вуглеводнів (автореферат) - Реферат

В

раховуючи результати клінічних і експериментальних досліджень, ми розробили лікувально-діагностичний алгоритм (рис.2).

Рис.2. Алгоритм діагностичних і лікувальних заходів

Розроблені заходи спрямовані на ранню діагностику та лікування доклінічних і клінічних проявів захворювання з нормалізацією ензимно-гормонального гомеостазу, репродуктивного здоров'я жінок-робітниць.

Диференційне використання алгоритму призвело до покращення функціювання системи гіпофіз-яєчники, що проявляється в нормалізації продукції гонадотропних гормонів і статевих гормонів (77%). В ряді випадків спостерігається зменшення дисфункції секреції ФСГ і ЛГ на тлі нормального вмісту пролактину, естрогенів і прогестерону. Остання обставина призвела до суттєвого зниження порушень менструальної функції у обстежених пацієнток, яке було найбільш виражене при комбінованому лікуванні (рис.3).

Рис. 3. Порівняльний вплив комбінованого і консервативного лікування на

менструальний цикл у хворих з зовнішнім ендометріозом І-ІІ ступеня

Розроблені нами методи лікування початкових форм ендометріозу довели, що вплив комбінованої терапії на больовий синдром більш ефективний ніж консервативне лікування. Це можна пояснити тим, що лапароскопічне лікування дозволяє видаляти всі ендометріоїдні імплантанти та адгезії, а кріокорд-С маючи в своєму складі опіодні гормони дозволяє знизити больову чутливість і ліквідує дисфункцію в ензимній і гормональній системах. При традиційній терапії суттєвого зменшення больового індексу не відбувалось (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка больового індексу (бали) у хворих з зовнішнім ендометріозом І-ІІ стадії в залежності від методу лікування (М+m)

Термін обстеження

Больовий індекс, бали

Комбіноване лікування (n-35)

Консервативне лікування (n-32)

Традиційне гормональне лікування (n-32)

До операції

8,3+0,30

До початку лікування

8,3+0,37

До початку лікування

8,3+0,37

1 міс.

3 міс.

6 міс.

9 міс.

12 міс.

24 міс.

Після операції

4,0+0,23*

2,1+0,19*

2,1+0,18*

2,1+0,19*

2,0+0,20*

2,0+0,20*

Після лікування

6,2+0,44*

4,0+0,23*

2,4+0,19*

2,4+0,18*

2,8+0,20*

2,7+0,19*

Після лікування

6,8+0,44*

5,0+0,34*

3,4+0,18*

3,4+0,18*

3,4+0,21*

3,5+0,33*

Примітка * достовірні відмінності при порівнянні з показниками традиційного гормонального лікування (р<0,05).

Під впливом розробленого діагностично-лікувального алгоритму спостерігалась нормалізація активності основних показників ензимної системи з підвищенням еластази в овуляторну фазу з одночасним зниженням інгібіторів протеолізу, що свідчить про відновлення овуляторних циклів у робітниць основної групи (табл.2).

Таблиця 2

Активність еластази у обстежених робітниць основної групи в залежності

від виду лікування.

Лікування

n

Фази циклу

фолікулярна

овуляторна

лютеїнова

Комбіноване

33

6,50 +0,05

(р<0,05)

7,61 +0,6

(р<0,05)

7,10 +0,15

(р<0,05)

Консервативне

32

6,34 +0,20

(р<0,05)

7,38 +0,20

(р<0,05)

7,10 +0,21

(р<0,05)

Традиційне

32

6,56 +0,04

(р<0,05)

7,21 +0,06

(р<0,05)

7,15 +0,06

(р<0,05)

Реабілітація репродуктивних намірів у обстежених робітниць основної групи також залежала від методу лікування, який використовували. Комбінована терапія покращує результати запліднення в перші 2 місяця в 2,5 рази, а в послідуючі 6-9 місяців – майже вдвічі. (рис.4).

Рис. 4. Частота та динаміка настання вагітності у хворих з ендометріозом І-ІІ ступеня в залежності від методу лікування.

В той же час слід зауважити, що тільки поєднання ранньої діагностики і разом з тим своєчасної комбінованої терапії призводить до таких високих і швидких результатів.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведене нове рішення наукової задачі сучасної гінекології, що виявляється у визначенні особливостей перебігу початкових форм зовнішнього ендометріозу робітниць в залежності від тривалості дії ЛАВ, оцінки місця ензимів і інгібіторів в патогенезі ендометріозу; обґрунтована доцільність використання ЛКС для ранньої діагностики захворювання, наведено експериментальні пояснення включення в розроблений діагностично-лікувальний алгоритм природних ензимо- і гормонорегуляторів. Диференційне лікування пацієнток в залежності від репродуктивних намірів призвело до підвищення ефективності терапії зовнішнього ендометріозу в 2,1 рази.

  1. Летючі ароматичні вуглеводні (ЛАВ) викликають у працюючих жінок підвищену частоту зовнішнього ендометріозу на початку роботи (1,5-3 роки) і після 10 років праці. Порушення ендокринної функції у робітниць, контактуючих тривалий час з ЛАВ, характеризується в перші 3 роки гіперпролактинемією і зв'язаною з цим дисфункцією виділення статевих гормонів з формуванням ановуляції, на тлі якої частіше виникає ендометріоз. У робітниць після 10 років праці спостерігається виснаження функції яєчників, що пов'язане з тривалою гіпопролактинімією.

  2. Розлади ензимних порушень у хворих на ендометріоз робітниць характеризуються достовірним підвищенням активності інгібіторів протеаз і відносним зменшенням активності протеолітичних ферментів в овуляторну і лютеінову фази менструального циклу.

  3. Для ранньої діагностики малих форм зовнішнього ендометріозу у робітниць доцільно використовувати лазерно-кореляційну спектрометрію сироватки крові.

  4. Природні ензимо- і гормонорегулятори (біотріт-С і кріокорд-С) здатні ефективно впливати на морфо-функціональні відносини в органах репродуктивної системи, зокрема нормалізувати проникливість стінок судин, зменшувати явища альтерації, дегенерації і деструкції клітин, що дозволяє рекомендувати їх для нормалізації специфічних функцій жіночого організму

  5. Диференційна комплексна терапія в залежності від репродуктивних намірів хворих на зовнішній ендометріоз робітниць з використанням ендоскопічного лікування, кріокорду-С і біотріту-С в порівнянні з традиційним гормональним методом лікування сприяє покращенню віддалених результатів лікування, що проявляється підвищенням репродуктивних результатів на 39,6% та зниженням частоти рецидивів захворювання на 28,5% упродовж 24 місяців спостереження.

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Ковшар (Берегова) Ю.П. Лазерна кореляційна спектроскопія – сучасний метод скринінг-діагностики ендометріозу у робітниць нафтопереробного виробництва // Хист.- 2000. - № 2.- С. 24-28.

  2. Берегова Ю.П. Особенности течения гинекологической патологии у работниц химической промышленности: обзор литературы и собственные исследования // Вісн. морськ. медицини. – 2002. - № 3. - С. 47-53.

  3. Берегова Ю.П. Корекція ендокринних порушень у хворих на ендометріоз жінок, які контактують з продуктами переробки нафти // Вісн. науков. досліджень. – 2003. - № 1. - С. 47-50.

4. Берегова Ю.П. Особливості гормонального і деяких ланок ферментного гомеостазу у хворих на ендометріоз робітниць нафтопереробного заводу // Педіатр., акуш., гінекологія. – 2003. - № 1. - С. 109-111.

5. Мозговой Ю.С., Берегова Ю.П., Ліпіна О.В. Порівняльна характеристика протекторної дії кріокорда-С і біотріта в профілактиці патології печінки і органів репродуктивної системи // Пробл. криобиологии. – 2003. - № 1. – С. 81-84. (Особисто здобувачем здійснено пошук літератури, проведення експерименту, статистичну обробку проведених даних, оформлення статті).

6. Берегова Ю.П. Порівняльний вплив кріокорду-С і біотриту-С в профілактиці патології органів репродуктивної системи // Трансплантологія. – 2003. - Т.4, № 1. – С. 53-54.

7. Берегова Ю.П., Шелест Т.Д. Реабілітаційна терапія хворих на ендометріоз після лапароскопічних операцій // Одеськ. мед. журнал. – 2003. - № 4. – С.79-81. (Особисто здобувачем здійснено клінічні і ендоскопічні дослідження, пошук літератури, оформлення статті).

8. Патент України на корисну модель МПК7: А61К35/14,А61К35/78. Спосіб консервативної терапії зовнішнього ендометріозу І-ІІ ступенів у робітниць нафтопереробної промисловості / Берегова Ю.П. – Опубл. 15.12.2004 р. - Бюл. № 12. – 2 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...