WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості перебігу ендометріозу у робітниць, контактуючих з малими дозами летючих ароматичних вуглеводнів (автореферат) - Реферат

Особливості перебігу ендометріозу у робітниць, контактуючих з малими дозами летючих ароматичних вуглеводнів (автореферат) - Реферат

Зовсім по-іншому реагують інгібітори ензимів: замість зниження в овуляторний і лютеїновий періоди, що спостерігається у жінок контрольної групи (0,67 + 0,05 і 0,66 + 0,01нкат/л), відмічено зростання активності α1 – інгібітора протеаз (1,01 + 0,06 і 0,97 + 0,03 нкат/л). Такі ж зміни спостерігаються в інгібіторній активності α2 – макроглобуліну і інгібітора трипсину. Найбільш високі показники цих інгібіторів були виявлені в овуляцію і лютеїновий період (3,26 + 0,14 нкат/л; 1,32 + 0,05 і 3,16 + 0,13; 1,10 +0,03 нкат/л), що, на наш погляд, також підтримує процес ановуляції і патологію жовтого тіла у робітниць з ендометріозом.

Отримані нами дані підтверджують думку авторів, які розглядають ендометріоз як єдиний ензимно-ендокринний патологічний процес, що негативно впливає на специфічні функції жіночого організму та на якість життя (Старцева Н.В., 1994; Пересада О.А., 1999).

При дослідженні онкомаркерів (МСА, СА125) у хворих на початкові форми ендометріозу робітниць, виявлено, що тільки значення МСА і СА125 мали істотні відмінності (P<0,05) в основній, групі порівняння і контрольній групах (МСА – 12,690,63, 8,550,49, 4,320,90 і СА125 – 39,634,32, 17,400,73, 9,99,57 відповідно в основній, порівняльній і контрольній групах). При визначені кореляції онкомаркерів виявлені сильні зв'язки СА125 зі стажем роботи (RS – 0,204) і віком жінки (RS – 0,154); МСА з ендометріозом (RS – 0,174), СА125 з ендометріозом (RS – 0,185). Найбільш сильним є зв'язок всіх досліджуваних онкомаркерів з професійними шкідливостями (RS МСА - 0,461, RS СА125 - 0,491). Слід відмітити, що виявлені закономірності простежуються лише у чверті обстежених пацієнток з зовнішнім ендометріозом І-ІІ ступеня і не можуть бути рекомендовані для діагностики захворювання.

В той же час проведена лазерно-кореляційна спектроскопія сироватки крові дозволила запідозрити наявність початкових форм ендометріозу у всіх робітниць. При цьому аналіз ЛКС-гістограм здорових жінок контрольної групи виявив, що вони здебільшого (91,26 %) складаються з великодисперсних часток (мода 104,67 нм). Найменший внесок (0,25 %) складають дрібнодисперсні частки (2,54 нм). ЛКС-гістограми 30 здорових робітниць, контактуючих з ЛАВ, характеризуються бімодальним розподілом світлорозсіючих часток, процентні вклади яких розподіляються подібно таким же, одержаним для здорових жінок контрольної групи. Однак, ЛК-гісторама має значні відмінності, що полягають в помірному контрастуванні фракції часток в діапазоні розмірів від 37 до 95 нм і зсуванні функції розподілу в бік підвищення вкладу часток великих розмірів, що характеризує процеси агрегації. На наш погляд, цим проявляються зміни субфракційного стану, які характерні для впливу несприятливих професійних чинників (ЛАВ).

Усереднена гістограма, сформована у робітниць з ендометріозом, має характерні візуальні особливості. При ендометріозі ЛК-гістограма набуває вигляду чітко розмежованої бімодальної функції зі зсувом розподілу в бік зменшення розмірів візуалізованих біологічних структур (рис.1).

Рис.1. Гістограма субфракційного складу крові у пацієнток з ендометріозом

Збільшення вкладу часток низькомолекулярної фракції (2-11 нм) може свідчити про активацію дегенеративно-дистрофічних процесів в організмі. В той же час залишається підвищеним до 39 % вклад часток, відповідних за розмірами імуноглобулінам (11-37 нм), що свідчить про активізацію аутоімунних процесів, властивих ендометріозу. Таким чином, результати дослідження свідчать про інформативність методу, а його доступність дозволяє широко використовувати ЛКС для ранньої діагностики ендометріозу у хворих робітниць.

При проведенні експерименту було виявлено, що ЛАВ в першу чергу викликають зміни в стінках кровоносних судин щурів 3 групи. В яєчниках, яйцеводах, матці розвиваються помірно виражені морфологічні зміни. В яєчниках вони проявляються в зміні стінок кровоносних судин у вигляді підсилення еозинофілії, набухання та часткової гомогенізації стінки, розвитком периваскулярних набухань з виходом поліморфноядерних лейкоцитів в навколосудинні простори. Це свідчить про суттєву зміну проникливості судинних утворень. Вказані порушення супроводжуються підсиленням забарвлення ШИК-позитивних компонентів судин. Розміри фолікулів і лютеїнових тіл є меншими в порівнянні з тваринами контрольної групи. При співставленні морфології матки з маткою тварин контрольної групи можна констатувати деяке збільшення активності ШИК-реакції в тканинах кровоносних капілярів і артеріол, підсилення їх еозинофільного забарвлення з ознаками застійного повнокров'я. В структурі яйцеводів видимих морфологічних змін в порівнянні з тваринами контрольної групи не встановлено, за винятком гіперемії кровоносних капілярів і слабо вираженої набряклості тканин, які створюють їх стінки.

Дослідження ефекту біотріту-С показали його здатність нормалізувати у щурів 2 групи структуру тканин кровоносних судин і капілярів. В паренхімі органів зменшуються явища альтерації (круглоклітинна інфільтрація, дегенерація і деструкція клітин). Спостерігаються продуктивні зміни – заміщення вогнищ некрозу фіброзною з'єднувальною тканиною. Характерна також менш інтенсивна ШИК-реакція в децидуальних клітинах матки та яєчників.

Найменшими були зміни під дією ЛАВ у щурів 1 групи, що одержували кріокорд-С. В яєчниках зменшилася набряклість тканин судинної стінки і вираженність периваскулярних набряків, тинкторіальні властивості їх відновилися, що вказує на нормалізуючу дію сироватки кордової крові на проникливість стінок судин. Остання обставина узгоджується з нормалізацією ШИК-реакції в стінках судин яєчника. В тканинах матки і яйцеводів не було виявлено відмінностей в порівнянні з органами щурів контрольної групи.

Проведені дослідження показали, що ЛАВ викликають виражені морфологічні зміни в яєчниках щурів і помірно виражені – в матці та яйцеводах. Кріокорд-С і біотріт-С мають захисну дію на органи репродуктивної системи. Протекторна дія кріокорду-С більш виражена, що дозволяє рекомендувати його для реабілітації розладів репродуктивного здоров'я жінкам-робітницям при тривалому контакті з ЛАВ, а біотріт-С – на початку роботи в умовах дії ЛАВ.

Одержані результати дослідження дають нам змогу запропонувати лікувально-діагностичні рекомендації для жінок-робітниць, що тривалий час контактують з ЛАВ. Всі жінки репродуктивного віку відносяться до групи високого ризику щодо виникнення зовнішнього ендометріозу. Для ранньої діагностики захворювання треба один раз в півріччя проводити ЛКС сироватки крові жінок цієї групи. В разі діагностики ендометріозу призначати лікування біотрітом-С і кріокордом-С. При наявності у робітниць позитивних репродуктивних намірів – лікування починати з лапароскопічної ексцизії ендометріоїдних вогнищ, а при необхідності проводити сальпінголізис чи адгезіолізис.


 
 

Цікаве

Загрузка...