WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Профілактика та лікування місцевого больового синдрому ампутаційних кукс нижніх кінцівок (автореферат) - Реферат

Профілактика та лікування місцевого больового синдрому ампутаційних кукс нижніх кінцівок (автореферат) - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. З метою об′єктивізації проявів місцевого больового синдрому в ампутаційних куксах нижніх кінцівок доцільно враховувати вміст в периферичній крові (з судин кукси) прозапальних цитокінів (ІЛ-6, ФНП-α) та показників оксидативного стресу (малоновий діальдегід, карбонільні групи білків), які являються предикторами вираженості місцевого болю і мають високу діагностичну чутливість та специфічність.

 2. Місцевий больовий синдром, обумовлений остеоміодистрофією кукси, резистентний до консервативної терапії слід усувати економною реампутацією кукси з видаленням дистрофічно змінених м′язів та кістки з перекриттям кістковомозкового каналу тонким аутотрансплантатом з сегменту, що підлягає видаленню.

 3. Стійкий остеомедулярний біль, що поєднується зі значним балотуванням (більше 1 см) кукси малогомілкової кістки і її відхиленням на 15° та більше слід лікувати хірургічно реампутацією з наступною стабілізацією залишку малогомілкової кістки довгим малогомілковим м′язом або синостозуванням гомілкових кісток.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Безсмертний Ю.О. Ампутації та реампутації нижніх кінцівок при цукровому діабеті: Методичні рекомендації. – Вінниця, 2004. – 26 с.

 2. Шевчук В.І., Безсмертний Ю.О. Хірургічне лікування вадних кукс нижньої кінцівки. Посібник. – Вінниця, 2004. – 55 с. (особистий внесок автора полягає в безпосередній участі в аналітичній обробці даних та підготовці матеріалів до друку).

 3. Безсмертний Ю.О. Профілактика та лікування місцевого больового синдрому в ампутаційних куксах нижніх кінцівок: Методичні рекомендації. – Вінниця, 2006. – 30 с.

 4. Безсмертний Ю.О. Синдром кукси малогомілкової кістки // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2002. − № 2. – С.423−425.

 5. Безсмертний Ю.О. Морфологічні зміни тканин ампутаційної кукси нижньої кінцівки при місцевому больовому синдромі // Вісник морфології. − 2004. − №2. − С. 228−231.

 6. Безсмертний Ю.О. Діагностика та лікування тунельних нейропатій ампутаційних кукс нижніх кінцівок // Ортопедия травматология и протезирование. − 2004. − №4. − С. 69−75.

 7. Безсмертний Ю.О. Комплексне лікування остеоміодистрофічного больового синдрому ампутаційних кукс нижніх // Ліки України. − 2005. − № 5. − С. 115−118.

 8. Безсмертний Ю.О. Реваскуляризуюча остеотрепанація в лікуванні ішемічних та больових розладів нижніх кінцівок до і після ампутації // Буковинський медичний вісник. – 2005. − № 1. – С. 5−8.

 9. Безсмертний Ю.О. Профілактика та хірургічне лікування деяких форм місцевого больового синдрому ампутаційних кукс нижніх кінцівок // Вісник Вінницького національного медичного університету. − 2005. − №1. − С. 60−65.

 10. Безсмертний Ю.О., Міхневич О.Е. Місцевий гіпертензивно-ішемічний синдром (компартмент синдром) ампутаційних кукс нижніх кінцівок // Український медичний часопис. – 2006. – № 2(52). – С. 71-75. (особистий внесок автора полягає в безбосередній участі в обстеженні хворих, їх лікуванні, інтерпретації та статистичній обробці отриманих результатів, підготовці матеріалів до друку).

 11. Безсмертний Ю.О. Лікування та профілактика синдрому кукси малогомілкової кістки // Лікарська справа. – 2006. – № 5-6. – С. 61-64.

 12. Деклараційний пат. 2001128702 України, UA 6 А61В171/56. Спосіб ампутації кінцівки. Пат. 2001128702 України, UA 6 А61В171/56 / Безсмертний Ю.О. (Україна). - № 49492 А; Заявл. 17.12.2001; Опубл. 16.09.2002; Бюл. № 9.

 13. Деклараційний пат. 2002031776 України, UA 7 А61В17/56. Спосіб лікування больового синдрому в ампутаційній куксі. Пат. 2002031776 України, UA 7 А61В17/56 / Безсмертний Ю.О. (Україна). - № 51365 А; Заявл. 04.03.2002; Опубл. 15.11.2002; Бюл. № 11.

 14. Деклараційний пат. 2004031919 України, UA 7 А61F13/00. Пристрій для біофорезу кукси гомілки. Пат. 2004031919 України, UA 7 А61F13/00 / Безсмертний Ю.О. (Україна). - № 4211; Заявл. 16.03.2004; Опубл. 17.01.2005; Бюл. № 1.

 15. Деклараційний пат. 2004031921 України, UA 7 А61В5/00. Спосіб діагностики локального остеопорозу в ампутаційних куксах нижніх кінцівок. Пат. 2004031921 України, UA 7 А61В5/00 / Безсмертний Ю.О. (Україна). - № 4212; Заявл. 16.03.2004; Опубл. 17.01.2005; Бюл. № 1.

 16. Деклараційний пат. 2004031926 України, UA 7 А61В5/00. Спосіб рентгеноматематичної оцінки гіпермобільності малогомілкової кістки при синдромі кукси малогомілкової кістки. Пат. 2004031926 України, UA 7 А61В5/00 / Безсмертний Ю.О. (Україна). - № 4217; Заявл. 16.03.2004; Опубл. 17.01.2005; Бюл. №1.

 17. Деклараційний пат. 2004031929 України, UA 7 А61В17/56. Спосіб лікування хронічного компартмент синдрому. Пат. 2004031929 України, UA 7 А61В17/56 / Безсмертний Ю.О. (Україна). - № 4220; Заявл. 16.03.2004; Опубл. 17.01.2005; Бюл. №1.

 18. Шевчук В.І., Безсмертний Ю.О. Патогенез та класифікація місцевого больового синдрому в ампутаційній куксі нижньої кінцівки: Матеріали пленуму травматологів-ортопедів України. – Вінниця, 2004. – С. 81–83.

 19. Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В. Індивідуальна програма реабілітації хворих з ампутаційними дефектами нижніх кінцівок // Актуальні питання медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів, Вінниця –2004 - С. 32-36. (особистий внесок автора є основним і полягає в розробці та впровадженні індивідуальної програми реабілітації).

 20. Безсмертний Ю.О. Медична реабілітація хворих з місцевим больовим синдромом в ампутаційних куксах нижніх кінцівок // Інноваційні діагностичні технології в медико-соціальній експертизі і реабілітації інвалідів: Матеріали науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 240−242.

 21. Петрук В.Г., Черноволик Г.О., Томчук М.А., Безсмертний Ю.О. Спектрофотометрична діагностика системних патологій біотканин із застосуванням апарату нечіткої логіки: Матеріали ІІІ міжнародної конференції по оптикоелектронним інформаційним технологіям "PHOTONICS–ODS 2005". – Вінниця, 2005. – С. 164. (особистий внесок автора полягає в безпосередній участі в обстеженні хворих та підготовці матеріалів до друку).

 22. Безсмертний Ю.О. Медична реабілітація хворих із синдромом кукси малогомілкової кістки // Актуальні проблеми медико-соціальної експертизи, профілактики інвалідності та реабілітації інвалідів: Матеріали науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 156−158.

АНОТАЦІЯ

Безсмертний Ю.О. Профілактика та лікування місцевого больового синдрому ампутаційних кукс нижніх кінцівок. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.21 – травматологія та ортопедія. – Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка АМН України. Харків, 2007.


 
 

Цікаве

Загрузка...