WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Поверхневі компоненти вірусів коксакі в та їх селекціонованих варіантів (автореферат) - Реферат

Поверхневі компоненти вірусів коксакі в та їх селекціонованих варіантів (автореферат) - Реферат

Результати експериментів свідчать про достатньо високу стійкість усіх взятих для досліду вірусних субпопуляцій при +4?С. Їх титр мало змінювався протягом 90 діб спостереження. Разом з тим, відмічено, що присутність у вірусовмісному матеріалі залишків клітин сприяла більш тривалому збереженню інфекційності вихідної популяції вірусів Коксакі В-6, а саме "плюсового" бентонітового варіанту і майже не впливала на тривалість збереження інфекційності дисоціанту з характеристикою Абент-.

З метою з'ясування можливих механізмів захисної дії клітинних компонентів на тривалість збереження ентеровірусів, проведено електронно-мікроскопічне дослідження нативних препаратів після їх зберігання при температурі +4?С протягом 90 діб.

Таблиця 2

Залежність збереження інфекційності вірусів Коксакі В-6 та їх дисоціантів від присутності у вірусовмісній рідині клітинного детриту

Доба

Титр вірусів Коксакі В-6 (-lg10)

Вихідна популяція

Абент+

Абент-

I

II

I

II

I

II

3

7,00,12

7,00,20

6,50,20

6,50,20

6,00,20

6,00,19

10

7,00,20

7,00,14

6,50,20

6,250,17

5,50,19

5,750,20

18

6,50,18

6,50,20

6,50,20

6,250,20

5,50,20

5,00,20

26

6,00,18

5,250,20

6,50,08

6,00,20

5,50,18

5,250,20

37

5,00,17

4,250,19

5,250,14

5,00,19

4,750,20

4,00,20

60

5,00,20

4,00,20

5,250,12

4,50,15

3,50,17

3,250,17

90

5,250,20

4,00,20

4,50,15

3,50,12

3,250,15

3,00,20

Примітки: I – вірусовмісний матеріал не звільнений від залишків клітин II – після видалення з вірусовмісної рідини клітинного детриту. Вірус зберігався при +4?С.

Отримані дані (рис. 4) свідчать про можливість ентеровірусів залишатись вкритими залишками мембран зруйнованих хазяйських клітин і в такому стані тривалий час зберігати інфекційність. Не виключено, що саме це й сприяло зростанню термінів збереження інфекційності тих вірусів Коксакі, які не були звільнені від клітинного детриту.

Рис. 4. Віруси Коксакі В-6, оточені залишками мембрани зруйнованих ними хазяйських клітин. Електронна мікроскопія, збільшення 80 000.

Для підтвердження протективної функції клітинних компонентів у збереженні дисоціантів вірусів Коксакі В проведено порівняльне дослідження їх виживання у лабораторних умовах після обробки ефіром. Зберігали вірусовмісний матеріал при температурах +4°С, +20°С та +37°С.

Як показано на рис. 5, обробка вірусовмісного матеріалу ефіром зменшує тривалість збереження інфекційності в лабораторних умовах у варіанту Абент+ вірусів Коксакі В-6 при +4?С та +20?С. Разом з тим, за даних умов ефір не впливає на динаміку інактивації "мінусового" дисоціанту вірусів Коксакі В-6. Обробка органічним розчинником також не впливає на швидкість інактивації обох дисоціантів за умов їх збереження при 37?С.

А

Б

В

Г

Д

Е

Рис. 5. Вплив ефіру на динаміку інактивації дисоціантів вірусів Коксакі В. А. варіанту Абент+ при зберіганні +4?С. Б. варіанту Абент+ при зберіганні +20?С.В. Варіанту Абент+ при зберіганні +37?С. Г. Варіанту Абент- при зберіганні +4?С.Д. Варіанту Абент- при зберіганні +20?С. Е. Варіанту Абент- при зберіганні +37?С.

Примітки: зразок 1 – після обробки ефіром, зразок 2 – без обробки ефіром. Титр виражений в – lg10.

Проведені експерименти дозволили також встановити, що бентонітові варіанти вірусів Коксакі В відрізняються за здатністю до агрегації. Так, варіант Абент- агрегує переважно при кислих значеннях рН, на відміну від його "плюсового" аналогу, у якого дані властивості виражені як при кислих, нейтральних, так і при слаболужних значеннях рН. Не виключено, що різна здатність до агрегації пов'язана з наявністю на поверхні вірусів додаткових компонентів ліпідної природи, які можуть сприяти процесу агрегації віріонів.

Відомо, що процес агрегації мікробних клітин має важливе захисне значення і забезпечує більш тривале збереження мікробної популяції (Войцеховський В.Г., 2004). У зв'язку з цим, цілком ймовірно, що більш тривале збереження інфекційності варіанту Абент+ в лабораторних умовах забезпечується не тільки їх асоціацією з клітинними компонентами, а й з значно вираженою для них здатністю до агрегації.

Таким чином, унікальність властивостей вірусів проявляється не лише в тому, що для них характерний абсолютний внутрішньоклітинний паразитизм, а і в тому, що після виходу з клітини вони вкриваються клітинними компонентами, агрегують і цим самим забезпечують собі захист під час тривалого періоду позаклітинного існування.

Наступні дослідження стосувались з'ясування значення впливу асоціації вірусів Коксакі В з клітинними компонентами на їх стабільність при таких несприятливих для ентеровірусів умовах, як ліофільне висушування. Ліофілізації підлягав неконцентрований та не звільнений від клітинних залишків вірусовмісний матеріал після додаванням різних складових захисного середовища (знежиреного молока, гідролізату лактальбуміну, сахарози, пептону та ін.). Сублімаційно висушені віруси зберігали при температурі +4°С. Збереження інфекційності вірусів перевіряли методом титрування одразу після ліофілізації, на 26, 45, 60, 90 та 365 добу.

Показано, що після ліофілізації в не звільненому від клітинних компонентів стані, варіант Абент+ вірусів Коксакі В-3 та Коксакі В-6 був більш стійким до сублімації вологи та до інших агресивних факторів, які супроводжують процес ліофілізації і значно довший час зберігає свою інфекційність (табл. 4).

Крім того, було встановлено, що ліофільне висушування вірусів Коксакі В-3 в присутності бентоніту дало можливість істотно підвищити їх стабільність (табл. 5). Властивості вірусів після такого способу ліофілізації не змінювались, а, враховуючи його простоту та доступність, він може бути широко застосованим для довготривалого збереження музейних штамів ентеровірусів.

Таблиця 4

Динаміка збереження інфекційності вірусів Коксакі В-3та Коксакі В-6 при ліофілізації в різних умовах

Віруси

Доба

1

45

60

90

365

I

Коксакі В-3 Абент+

4,750,1

4,50,20

4,50,18

4,250,2

3,00,2

Коксакі В-6 Абент-

1,50,13

-

-

-

-

II

Коксакі В-3 Абент+

4,50,20

4,250,2

4,00,18

3,50,2

1,250,18

Коксакі В-6 Абент-

1,50,12

0,250,15

-

-

-


 
 

Цікаве

Загрузка...