WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Зміни мозку при дії нвч-поля (автореферат) - Реферат

Зміни мозку при дії нвч-поля (автореферат) - Реферат

Механізми виникнення і прогресування хвороби полягають в пошкодженні структури, порушенні метаболізму і зміни функції елементів тканин мозку і його систем, зокрема:

а) пошкодження структури молекул білка, білково-ліпідних комплексів із яких вибудовані біологічні мембрани, призводить до зміни бар'єрної функції; б) зміни структури цитоплазматичних мембран, рецепторів і каналів, які розташовані в цих утвореннях, та підвищують дифузію іонів, змінюють поляризацію і потенціал дії, призводять до набухання цитоплазми, органоїдів; в) порушення структури білоксинтезуючої системи нейронів, функції генетичного апарату, синтезу нуклеїнових кислот, що призводить до дефіциту пластичних (структурних) білків, білків-ферментів для відновлення ультраструктурних елементів клітин; г) зміни енергоутворюючої системи мітохондрій, роз'єднання окислювальної і фосфорилюючої функцій, призводять до розвитку енергетичного дефіциту; д) відносин між каріоплазмою і цитоплазмою, рівня метаболізму - до появи ультраструктурної патології; е) відносин між нейронами і клітинами глії по забезпеченню нейрона субстратами і виділенню продуктів катаболізму - до виникнення дистрофії нейронів; ж) зміна чутливості і реактивності пошкоджених нейронів кори і підкіркових утворень, як і відносин між ними в механізмах формування ВНД, призводить до формування вогнищ генерації патологічних процесів; з) порушення відносин між складними фізіологічними системами, координації функції мозку і процесів регуляції життедіяльності організму призводить до розвитку дизрегуляторної патології.

Важлива роль в механізмах патогенної дії НВЧ-випромінювання полягає у зміні активності секретуючих клітин середнього і заднього гіпоталамуса, гіпофіза, симпато-адреналової системи, наднирників. Функція цих клітин, як і нейронів вегетативних центрів рефлекторної дуги головного і спинного мозку, значно підвищується у опроміненних НВЧ-полем тварин в процесі реалізації складних адаптивних реакцій.

Тремер-фактором патогенної дії НВЧ-опромінення можуть бути „поміхи" електричної активності мозку, внесені в мозок із зовні електромагнітним полем надвисокої частоти (2375 МГц). Внесення цих поміх відбувається прямим і рефлекторним шляхом. Зміни починаються на молекулярному рівні хімічних елементів білкової природи, з яких вибудовані рецептори, вони поширюються на інші рівні структурної організації мозку, нервової системи. Вторинно порушуються функції серцево-судинної, дихальної, репродуктивної, сечестатевої систем та системи травлення організму, про що свідчать дані клініко-фізіологічних досліджень опроміненних тварин, у яких на фоні вегетативних неврозів розвивається патологія ВНД з органічними порушеннями психоневрологічного статусу (мністичний і астено-депресивний синдроми, параліч задніх кінцівок, тощо).

На підставі отриманих даних створена концепція біологічної дії НВЧ-випромінювання.

Суть концепції полягає в тому, що НВЧ-поле як електромагнітний фактор довкілля, при взаємодії з організмом викликає зміни структури білкових молекул рецепторного апарату клітин мозку і нервової системи на різних щаблях їх організації, змінює їх чутливість і реактивність, впливає на метаболізм і функції нейронів. Зміни нервової системи впливають на органи і системи всього організму. Порушується нейрогормональна та інші системи регуляції внутрішніх процесів, котрі формують клініку мікрохвильової хвороби, головною патегенетичною ланкою, якої є первинна патологія нейрона.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведені нові дані щодо проблеми взаємодії організму з НВЧ-полем як фактором довкілля. В залежності від його сили, частоти та дії в часі, викликає порушення структури і функції мозку на різних щаблях його організації, дистрофію нервових клітин, ушкодження тканин мозку, хворобу мозку і організму. На підставі патогенної дії НВЧ-випромінювання і клініки опромінених тварин науково обгрунтовано 4-ри положення: 1) щодо небезпечності цього фактора довкілля; 2) щодо необхідності захисту населення від його дії; 3) щодо доцільності необхідності підвищення резистентності організму; 4) щодо необхідності більш глибокого вивчення механізмів пошкодження і компенсації, та ритму фізіологічної регенерації за різних умов дії НВЧ-поля, що має фундаментальне значення для подальшого розвитку теорії медицини.

 1. Одноразова дія НВЧ-поля великих інтенсивностей (ППМ-100 і

400 мВт/см2, експозиція 4-х і 1-ї години, частота – 2375 МГц) на тварин (собаки, коти) викликає хворобу нервової системи і організму в цілому, яка характеризується розвитком вегетативних неврозів на тлі патології ВНД з органічними порушеннями психоневрологічного статусу (мністичний і астено-депресивний синдроми, параліч задніх кінцівок, тощо). В розвитку хвороби з'ясовано три періоди та їх генез.

 1. Багаторазова дія НВЧ-поля малих інтенсивностей (1000, 500, 100,

50, 25, 10, 5 мкВт/см2, експозиція 40 хвилин 3 рази на день з інтервалами 3-4 години на протязі 1, 2, 4 місяців) на білих щурів також викликає патологічні зміни нейронів головного і спиного мозку з розвиткомдистрофій, ступінь вираженості котрих залежить від дози НВЧ-поля, кількості повторень цих доз та специфічних функцій нейронів. Дія НВЧ-поля залишає слідовий ефект на протязі 1-го - 2-х місяців після закінчення опромінення тварин.

3. Опромінення тварин НВЧ-полем в умовах підвищуючої інтенсивності (5, 10, 50 мкВт/см2, 5+10, 5+10+50 мкВт/см2 або 15, 30, 50 мкВт/см2, 15+30, 15+30+50 мкВт/см2 по 10 сеансів кожної інтенсивності, (експозиція 3 або 6 годин) викликає морфофункціональні зміни нейронів різних утвореньмозку, змінює структуру органоїдів і метаболізм. З'ясований слідовий ефект через місяць відновного періоду визначає резистентність метаболізму цих тварин до дії гіпоксії або дії більш високих доз НВЧ-поля (адаптація). Ця адаптація слабка і тимчасова, вона залежить: а) від характеру повторного подразника, сили і частоти його дії; б) від можливостей нейрона адекватно реагувати на дії фактора; в) міцності механізмів саморегуляції метаболізму нейрона і його реактивності за нових умов діяльності.

4. Визначено, що механізми дії НВЧ-випромінювання і гіпоксії на головний мозок різні. НВЧ-поле виявляє спеціфічну патогенну дію на структуру і властивості білкових молекул і їх комплекси з порушенням синтезу пластичних (структурних) білків і білків–ферментів, енергоутворюючої системи, що призводить до дефіциту матеріальних ресурсів нейронів для їх оновлення при мікрохвильовій патології.

5. Особливістю генезу мікрохвильової патології є феномен „дефектного (порочного) кола": дефіцит пластичних білків і білків-ферментів гальмує механізм оновлення мітохондрій із розвитком дефіциту енергії, що гальмує механізм оновлення структури ендоплазматичної мережі і синтез нових білків.

6. Виявлені порушення в метаболізмі можуть бути патогенетичною основою для розробки протекторів внутрішнього захисту або корекції метаболізму при НВЧ-патології, а також для розробки гігієнічних регламентацій перебування людини в зоні НВЧ-випромінювання.

7. Більш глибоке вивчення протиріччя механізмів – пошкодження ікомпенсації, а також виразності лабільності ритму фізіологічної регенерації ультраструктур нейронів і частоти і сили діючого подразника, яким є НВЧ-поле, доповнюють новий напрямок медичної науки – вчення про попередню патологію.

8. Виявлені причини і механізми патогенної дії НВЧ-випромінювання на головний мозок, роль підкіркових центрів аналізаторів у формуванні патології ВНД, порушення умовних і безумовних рефлексів, поява патології харчової, захисної поведінки, патології емоцій, пам'яті, статевої тяги є науковим обгрунтуванням скарг і клініки людей, які піддавалися дії НВЧ-випромінювання.

9.На підставі патофізіологічних, метаболічних та патоморфологічних змін в нервовій системі і змін в інших органах і системах організму з'ясована етіологія і основні механізми патогенезу радіохвильової (мікрохвильової) хвороби, яка має три основні періоди розвитку: стадії передпатології, захисно-компенсаторних реакцій і стадії клінічного перебігу радіохвильової патології. Створена концепція біологічної дії НВЧ-поля на організм людини і тварини.

Список опублікованих праць за темою дисертації

 1. Белокриницкий В.С. Изменения мозга при действии СВЧ-поля.- Одесса: ОГМУ, - 2002.- 399с.

 2. Белокриницкий В.С. Изменение тигроидного вещества нейронов при действии радиоволн. // Фізіол. журнал.АН УРСР. – 1966. - Т.12, - № 1, -с.70-78.

 3. Белокриницкий В.С. Некоторые последствия возмущений, нанесенных на нервную систему животных действием больших доз СВЧ-поля. // Биофизические закономерности действия физических агентов на организм. - К.: Наука, 1966, - с.7-9.

 4. Белокриницкий В.С. Морфологические изменения седалищного нерва собак, облученных СВЧ-полем. // Фізіол.журнал АН УРСР. – 1968. - Т.Х1V, - № 3. - с.376-381.

 5. Белокриницкий В.С. Изучение влияния больших доз сверхвысокочастотного электромагнитного поля на нервную систему животных при условнорефлекторной деятельности. // Журнал высшей нервной деят. АН СССР. – 1971. - Т.ХХ1 - Вып.3. - с.525-534.

 6. Белокриницкий В.С. Влияние микроволн на функциональное состояние подкорковых образований. // Неврология и психиатрия. Респ. Межв. сб. - К.: Здоров'я. – 1973. Вып.-3. - с. 25-28.

 7. Белокриницкий В.С. Морфологические и гистохимические признаки компенсаторных приспособлений в органах при недостатке кислорода. // Фізіол.журнал АН УРСР. – 1977. - Т.23. - № 4. - с.504-515.

 8. Белокриницкий В.С. Морфологические изменения нейронов центральной нервной системы при экспериментальном воздействии на организм электромагнитных волн сантиметрового диапазона. // Врачебное дело. – 1982. - № 8. - с.105-109.

 9. Белокриницкий В.С. Деструктивные и репаративные процессы в гиппокампе при длительном воздействии неионизирующих микроволновых излучений. // Бюлл. эксп. биол. и медицины. – 1982. – Т. ХСШ. - № 3. - с.89-92.

 10. Белокриницкий В.С. К гигиенической оценке биологического действия неионизирующих микроволновых излучений. // Гигиена и санитария. - 1982. - № 6. - с.32-34.

 11. Белокриницкий В.С. Динамика морфологических изменений в спинном мозге после воздействия неионизирующих микроволновых излучений. // Бюлл.эксп. биол. и медицины. – 1983. – Т. ХСУ. - № 5. - с.98-100.

 12. Белокриницкий В.С., Гринь А.Н. Структурно-функциональное состояние почек при гипоксической гипоксии. // Фізіол. журнал АН УРСР. – 1975. - Т.21. - № 6. - с.787-794 (пошукувачем виконано 65% роботи: запропоновано методіку, проведено гістохімічні дослідження, аналіз та підготовка тексту до друку).

 13. Белокриницкий В.С., Гринь А.Н. Характер морфофункциональных изменений почек при комбинированном действии СВЧ-поля и гипоксии. // Врачебное дело. – 1983. - № 1. - с.112-115 (пошукувачем виконано 65% роботи, запропоновано методіку, проведено гістохімічні дослідження, аналіз та підготовка тексту до друку).

 14. Белокриницкий В.С.,Тарасюк Н.Е. Влияние малоинтенсивного СВЧ-поля на окислительные процессы головного мозга и печени. // Врачебное дело. – 1979. - № 3. - с.102-105 (пошукувачем виконано 55% роботи: проведення експерименту, підготовка тканин мозку та печінки для дослідження, аналіз та написання тексту).

 15. Белокриницкий В.С., Томашевская Л.А. Состояние метаболизма головного мозга и печени при экспериментальном воздействии СВЧ-поля нетепловых интенсивностей. // Врачебное дело. – 1982. - № 10. - с.115-118 (пошукувачем виконано 55% роботи: проведення експерименту, підготовка тканин мозку та печінки для дослідження, аналіз та написання тексту).

 16. Белокриницкий В.С., Томашевская Л.А. Ультрацитохимические изменения в головном мозге и печени при действии неионизирующих микроволновых излучений малой интенсивности. // Бюлл.эксп.биол. и мед. – 1982. - № 4. - с.112-116 (пошукувачем виконано 55% роботи: проведення експерименту, підготовка тканин мозку та печінки для дослідження, аналіз та написання тексту).

 17. Белокриницкий В.С., Никитина Н.Г. Изменение активности сукцинатдегидрогеназы в клетках различных образований головного мозга при воздействии СВЧ-поля малых интенсивностей. // Врачебное дело. – 1976. - № 3. - с.127-131 (пошукувачем виконано 65% роботи: розробка методик, проведення гістохімічних досліджень, аналіз та підготовка тексту до друку).

 18. Белокриницкий В.С., Олешко Н.Н. О прямых каудо-кортикальных связях головного мозга кошки. // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 1973. - № 11. - с.5-12 (пошукувачем виконано 65% роботи: розробка гістологічних методик, проведено гістологічне дослідження, зроблені схеми проекцій, аналіз результатів, підготовка текста до друку).

 19. Vasili Bielokrinitzki y jose E.Fernandez-Britto Rodriquez. Efecto de las ondas electromaqneticas de ultra alta frecuencia en el sistema nerviosо cеntral. I. Estudios eхperimentales morfoloqicos de las neuronas de la medulla esрinаl. // Revista de Cubana de Hiqiena y Epidemioloqia. -1981. - Vol. 19 - № 1. – с.87-95 (пошукувачем виконано 65% роботи: проведено експрименти, морфологічні дослідження, аналіз результатів, підготовка рукопису).

 20. Vasili Bielokrinitzki y jose E.Fernandez-Britto Rodriquez. Efecto de las ondas electromaqneticas de ultra alta frecuencia (UAF) en el cerebro. II. Estudios eхperimentales de las alteraciones patoloqicas y de adaptacion del tejido ceredral. // Revista Cubana de Hiqiena y Epidemioloqia. – 1981. –


 
 

Цікаве

Загрузка...