WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Зміни мозку при дії нвч-поля (автореферат) - Реферат

Зміни мозку при дії нвч-поля (автореферат) - Реферат

На підставі аналізу результатів цих дослідів визначено два інтегральних показники: 1) інтегральний показник зміни судин і міжклітинної речовини, і 2) інтегральний показник зміни нейронів і клітин глії. Вираженність цих показників відзначено на мал.3, а їх залежність від дози НВЧ-опромінення - на мал.4. Показники реакцій біосистем мозку лягли в основу положення: "доза-ефект", НВЧ-опромінення.

Морфофункціональні дослідження біосистем головного і спинного мозку при дії значно меньших доз НВЧ-поля (1000, 500, 100, 50, 25, 10 мкВт/см2, експозиція 40 хвилин, 3 рази на день через 3-4 години на протязі 1-2-4 місяців), показали, що дії цих доз викликають аналогічний характер змін тканин мозку: порушення архітектоніки, зміни форми і розмірів нервових клітин, зміни відносин між цитоплазмою і каріоплазмою нейронів, поява вакуолей („пустот") в цитоплазмі і ядрі, а також зміни вмісту біологічно активних речовин, таких як глікоген, нуклеінові кислоти, ферменти, катехоламіни. Зміни виявляються на тлі порушення мікроциркуляції мозку. Вони більш виражені у тварин, яких піддавали дії більш високої інтенсивності та на протязі більш тривалого часу (1, 2, 4 місяці), що свідчить про залежність змін від дози і кратності опромінення. Зміни підтверджують закономірність положення „доза-ефект" і є основою закономірності положення „доза-час-ефект" на рівні тканин і клітин мозку.

У тварин цих серій дослідів проведено дослідження біосистем на субклітинному рівні за допомогою електронної мікроскопії та методів біо-і гістохімії (ультрацитохімічні реакції органоїдів). Виявлено значні зміни структури органоїдів і їх функції, які заключались у пригніченні репаративних процесів, деструкції та частковому лізісу елементів системи ендоплазматичної сітки, рибосом, полісом, апарату Гольджі, а також структури мітохондрій, зміни активності ферментів тканинного дихання, окислювальної та фосфорилюючої функцій мітохондрій, ферментів і медіаторів, які приймають участь у передачі нервових імпульсів (ацетілхолінестераза, катехоламіни). Усі ці зміни мали залежність від дози НВЧ-поля і кратності опромінення тварин.

Вони раніше наступають у нейронах, які виконують секреторну, нейроендокринну та вегетативну функції.

Соматичні нейрони, як і клітини глії, більш стійкі до дії НВЧ-випромінюваня. Характер виявлених змін органоїдів в тілі нейронів відповідав змінам органоїдів, виявлених в їх аксонах, які утворюють провідні шляхи нервової системи.

Виявлені зміни свідчать про те, що у нейронах під впливом НВЧ-поля порушуються процеси фізіологічної внутрішньої репарації. Наступає дизрегуляція клітин і їх патологія.

При вивченні реакцій на молекулярному рівні мозку тварин цих серій дослідів виявлено ряд закономірностей у зміні активності системи ферментів аеробного та анаеробного окислювання і пентозного шунту, які характеризують ступінь їх участі в метаболізмі і утворення кількості енергії в клітинах в процесі опромінення на протязі 4-х місяців. Виявлена динаміка (фазність) активності кожного із ферментів залежить від дози НВЧ-поля і періоду опромінення (мал.5, 6, 7, 8).

Деструктивні та репаративні процеси в клітинах мозку опромінених тварин відображають стан метаболічних процесів на час їх дослідження. Виявлено, що ці процеси у деяких нервових клітинах відбуваються майже одночасно. Процеси деструкції переважали в нейронах мозку тварин опромінених дозами при інтенсивності 1000, 500 і навіть 50 мкВт/см2 (експозиція 3, 6 або 7 годин) при одноразовій дії. Вони спостерігались також в мозку тварин, яких опромінювали значно меньшими дозами (25 і 10 мкВт/см2, експозиція 40 хвилин, 3 рази на день з інтервалами 3-4 години) на протязі 2 місяців. В нейронах мозку цих груп тварин процеси репарації слабо виражені. Вони частіше і більш чітко проявлялись в нейронах при інтенсивності в 10 мкВт/см2. Співвідношення процесів деструкції та репарації в клітинах мозку опромінених тварин визначало ступінь розвитку дистрофії нейронів.

Закономірність відносин процесів деструкції та репарації в нейронах мозку тварин, опромінених в різних умовах (параметри дози та кратність її нанесення), можуть служити критерієм оцінкипатогенної дії НВЧ-випромінювання. Ці критерії лягли в основу одного із важливих положень, що визначають стан здоров'я тварини, порогових і надпорогових доз НВЧ-поля, їх можна використати для розробки методів внутрішнього і зовнішнього захисту від пошкоджуючої дії цього фактора довкілля, подальшого дослідження процесів компенсації, декомпенсації і передпатології.

Таким чином, поняття "доза", "доза-ефект", "доза – час – ефект" мають важливе значення не тільки для визначення ступеня небезпеки НВЧ-випромінювання, як одного з факторів довкілля, але і для вивчення можливостей організму компенсувати пошкоджуючу дію, оцінювати здоров'я особі.

В окремих серіях дослідів проведені спеціальні дослідження по з'ясуваннюпроцесів адаптації. Вивчення метаболізму нейронівмозку тварин,опромінених НВЧ-полем, до дії екстремальних факторів, показало, що малідози (ППМ – 15, 30, 50 мкВт/см2, експозиція 6 годин на протязі 10 днів), або слабкі дози (ППМ – 5, 10, 50 мкВт/см2, експозиція 3 години на протязі 10 днів) частково зменьшують дію гіпоксичної гіпоксії (барокамера, висота 8000м. 20 хвилин), або дію НВЧ-поля в дозі (500 мкВт/см2, експозіція 3 або 6 годин) навіть через місяць відновного періоду. Результати цих дослідів приведені на мал.9, 10, 11, 12. Залежність вмісту глікогенобазофільної речовини, нуклеїнових кислот в нейронах мозку від дози НВЧ-поля в різні періоди дослідження наведені на мал.13, 14. Через 30 днів відновного періоду окислювальна та фосфорилююча функції мітохондрій тканин мозку тварин, опромінених дозами (ППМ-15, 30, 50 мкВт/см2, експозиція 6 годин на протязі 10 днів) і дозою 5 мкВт/см2 по 3 години на протязі 10 днів, як і гістохімічна активність ферментів і базофільна речовина нейронів, не досягали рівня контрольних тварин.

Таким чином, після дії зазначених вище доз НВЧ-поля в клітинах тканин мозку залишалися патологічні зміни - слідовий ефект. Цей ефект не генерував патологію нервових клітин мозку тварин після опромінення, а підвищував їх резистентність до дії гіпоксічної гіпоксії, та більш високої дози НВЧ-поля (мал.9, 10, 11, 12). Виявлений слідовий ефект „сприяє" стійкості метаболізму і можливо його можна розглядати як слабку (тимчасову) адаптацію. Показано, що діапазон цієї адаптації залежить: а) від характера повторного подразника і параметрів його дії; б) від можливостей нейрона адекватно реагувати на подразнення; в) від міцності механізмів регуляції метаболізму нейрона і його реактивності у нових умовах діяльності.

Для з'ясування природи і суті слідового ефектуу нейронах опромінених НВЧ-полем тварин нами проведені дослідження активності і термостійкості фермента ацетилхолінестерази (АХЕ) у тканинах різних ділянок мозку тварин 4-х груп дослідів. Виявлено, що показники активності і термостійкості АХЕ в одних і тих же ділянках мозку тварин різняться. Активність фермента при дії НВЧ-поля завжди вища, ніж термостійкість. З'ясовано, що термостійкість фермента в сірій речовині кори мозку при дії НВЧ-випромінювання вірогідно підвищується майже на 22%, а в хвостатому ядрі на 13%. При дії гіпоксії, навпаки, знижується. При комбінованій дії цих факторів обидва показники АХЕ у корі мозку підвищуються, у хвостатому ядрі – знижуються ще більше, ніж при гіпоксії.

Аналіз результитів дозволяє констатувати: механізми дії НВЧ-поля і гіпоксії різні. НВЧ-поле вірогідно підвищує термостійкість фермента як у корі мозку, так і у підкіркових утвореннях. Цей ефект дії НВЧ-поля є спеціфічним. Він обумовлений тим, що НВЧ-поле змінює структурну конфігурацію молекули білка-фермента. Це значить, що природу і суть слідового ефектув нейронах мозку опроміненних тварин можна вважати як наслідок зміни структури і властивостей молекул білка.

Таким чином, на підставі результатів комплексного дослідження нервової системи і організму у цілому за допомогою клініко-фізіологічних, метаболічних та морфологічних методів, в тому числі методів гістохімії, біохімії, світлової та електричної мікроскопії нами з'ясовано механізми дії НВЧ-поля, патогенез хвороби, що викликає цей фактор довкілля на різних щаблях організації мозку, нервової системи і організму в цілому.


 
 

Цікаве

Загрузка...