WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Зміни мозку при дії нвч-поля (автореферат) - Реферат

Зміни мозку при дії нвч-поля (автореферат) - Реферат

Максимальне збільшення коефіцієнта кореляції біопотенціалів підкіркових структур мозку на п'ятий-шостий день після опромінення, що пов'язане з вираженою перевагою збуджуючого процесу в умовно-рефлекторній діяльності тварин, певно, внаслідок послаблення диференційованого гальмування.

Аналогічні дані були одержані при статистичній обробці показників змін питомої ваги осередків підвищеної БЕА латеральної групи ядер таламуса на дії подразників М+ і М-. Встановлено, що даний показник на п'ятий-шостий день дослідів знизився в 2 рази порівняно з нормою і становив 0,20 замість 0,46 при дії М+ і 0,20 замість 0,42 при дії М-.

На основі вищенаведеного зроблено висновок, що НВЧ-поле змінює реактивність нейронів підкіркових утворень мозку різноспрямовано. Відбувається функціональне перетворення механізмів фізіологічного розгальмування в патологічне. І, як наслідок, розвивається дизрегуляторна патологія. Ці зміни наступають внаслідок порушення форми і фази пам'яті: сприйняття умовного сигналу, його фіксації і відтворення. Фазові зміни, які відбуваються в нейронах великих півкуль мозку під впливом НВЧ-поля, свідчать про пристосувальні процеси, фізіологічна основа яких лежить в „прагненні" впорядкувати подразнення одних груп нейронів і, в той же час в гальмуванні інших пунктів кори, які збуджені НВЧ-полем.

Таким чином, на підставі результатів дослідження функції ВНД тварин, опромінених НВЧ-полем і їх аналізу з'ясовані механізми порушення регуляції процесів мозку, кіркових і підкіркових відносин, механізми координації процесів життєдіяльності організму, що складає окремі ланки механізму дії НВЧ-поля і патогенезу хвороби.

Морфологічні дослідженя мозку і периферічних нервових стовбурів тварин, опромінених НВЧ-полем, показали, що характер змін ідентичний у тварин всіх груп. Ступінь вираження змін залежить від термінів досліджень і функції клітин. Вони свідчать про дистрофічні процеси, що відбуваються в нервовій системі і які зростають зі збільшенням часу після опромінення.

Вивчення розмірів клітин різних ділянок мозку при дії НВЧ-поля (ППМ – 400 мВт/см2 експозиція 4 години) показало, що вони збільшуються по різному. Кратність збільшення клітин в корі вища, ніж в підкірці. Кількість змінених нейронів в головному і спинному мозку при дії НВЧ-поля (ППМ – 400 мВт/см2 експозиція 1 година) підвищується зі збільшенням відновного періоду (5, 10, 15, 20, 30 день післе опромінення). Число змінених клітин більше в підкірці, ніж в корі головного мозку, і більше в бічних, ніж в задніх і передніх, рогах спинного мозку. До 30-го дня число змінених нейронів збільшувалосьмайже в 2,5-3 рази порівняно з їх числом беспосередньо післе опромінення.

Виявлено нейрони з явно вираженими дистрофічними ознаками: некроз з тотальним хроматолізом і каріолізом, некробіоз з пікнозом ядра; клітини з розчиненням базофільної речовини, клітини з наявністю в цитоплазмі порожнин, залишки клітини у вигляді базофільних зерен і нейронофагії.

В мозку тварин при дії НВЧ-поля чітко виражені зміни міжнейрональних контактів (синаптичних утворень на тілах дистрофічно змінених нейронів спинного мозку). Вони мали вигляд набряклих синаптичних бляшок з фрагментованими претерміналями (на 5-ту добу післе опромінення), які повністю дегенерували на 20-30 добу. Виявлені дегенеративні зміни нервових волокон, що утворюють провідні шляхи спинного мозку, нервових волокон сідничного нерва і їх терміналей в м'язовому шарі стегна, в шкірі і підшкірно-жировому шарі грудної клітки; фрагментація і розпад терміналей і претерміналей нервових волокон в міокарді через 10 діб, зміни клітин нервових вузлів серця через 5 діб, глибчатий розпад пучка м'якітних нервових волокон в підшкірно-жировому шарі спини через 15 діб післе опромінення.

Встановлено, що секреторні нейрони середнього і заднього гіпоталамуса, нейрони гіпофіза, нейрони симпатичної нервової системи, як і нейрони вегетативних центрів стовбурної частини головного і бічних рогів спинного мозку, а також клітини крові і кісткового мозку, раніше інших підпадали впливу НВЧ-випромінювань, що корелювало зі змінами вмісту катехоламінів у тканині мозку і виявленим поліморфізмом лейкоцитів.

Виявлені зміни структури нейронів вегетативних ядер стовбурної частини головного мозку, які регулюють серцеву діяльність, як і зміни структури нейронів бокових рогів спинного мозку, що інервують статеві органи, можно розглядати як морфологічний доказ порушення ритму роботи серця і статевих органів у осіб, які зазнали дії НВЧ-поля.

Таким чином, на підставі результатів дослідження структури центральної і периферичної нервової системи при одноразовій дії НВЧ-поля інтенсивністю 400 і 100 мВт/см2 незалежно від експозиції 1-ої або 4-х годин з'ясовано, що ці дози викликають різноманітні патоморфологічні зміни, які наростають в відновному періоді і разом зі змінами функції ВНД свідчать про патологію, яку можно визначити як „експериментальна радіохвильова (мікрохвильова) патологія", або хвороба. Ця патологія може з'являлись у людей, які мешкають в зонах із підвищеним рівнем інтенсивністі НВЧ-поля, або зазнають його дії за екстримальних умов. В перебігу хвороби ми виділили три періоди і з'ясували їх генез.

Перший період (1-5 день після опромінення) – руховий рефлекторний акт на дію звукових умовних подразників порушується за рахунок зниженнячисла аферентних імпульсів у сідничному нерві і збільшення середнього латентного періоду між першою серією імпульсів і початком відповіді; електрична активність хвостатого ядра підвишується, а внутрішнього колінчатого тіла і латеральної групи ядер таламуса знижується (в декілька разів) та відновлюється майже до вихідного рівня у покої тварин. При цьому зовнішній вигляд і поведінка тварин не змінювались, однак морфологічні зміни в ЦНС, в кістковому мозку, крові і сечі були вже виражені.

Другий період (6-9 день після опромінення) – руховий рефлекторний акт на дію звукових умовних подразників здійснюється на фоні різкого (порівняно з 5-им днем) зниження числа імпульсів в сідничному нерві (більше ніж в 2 рази) і укороченнясереднього латентного періоду; електрична активність підкіркових утворень мозку (крім голівки хвостатого ядра) різко або поступово знижується і в спектрах коливань їх електричної активності збільшується кореляція, яка була відсутня до опромінення і була слабо виражена в першому періоді; збільшується питома вага ділянок підвищенної БЕА латеральної групи ядер таламуса; морфологічні зміни в центральній і периферійній нервовій системі, крові і сечі наростають, змінюється поведінка тварин.

Третій період (10-30 доба після опромінення) – руховий рефлекс на дію звукових умовних подразників здійснюється з труднощами при слабо вираженій активності імпульсів в нерві і 100% кореляції всіх коливань електричної активності підкіркових утворень мозку на фоні прогресуючого розвитку дистрофічних змін (збільшенні числа уражених і загиблих нейронів, зниженні кількості нуклеїнових кислот, вмісту ядерного хроматину) в нейронах головного і спинного мозку, периферічних нервових стовбурів, нервових волокнах і їх терміналей. Тварини відмовлялися від їжі, втрачали лоск, засипали в лямках станку (у них розвивався параліч задніх кінцівок); тварини пересувалися з труднощами. Всі ці зміни в організмі характеризують механізми і ознаки клінічного перебігу експериментальної "радіохвильової патології" або "мікрохвильової хвороби".

Процеси, що відбуваються в корі, в підкіркових ділянках мозку, периферічному нерві в першому періоді можна розглядати, як попередню патологію в центральній і периферічній нервовій системі; у другому періоді- як виявлення захисно-компенсаторних реакційрізних утворень мозку і цілісного організму при взаємодії з НВЧ-полем; в третьому періоді, як ппереваження патогенної дії мікрохвиль над захисними можливостями організму.

Таким чином,на основі результатів клініко-фізіологічних і морфологічних досліджень, отриманих в хронічному експерименті на тваринах при дії НВЧ-поля великих інтенсивностей, з'ясовано динаміку змін структури і функції різних утворень центральної і периферічної нервової системи. Ці зміни характеризують порушення механізмів регуляції фізіологічних процесів, виникнення, формування і розвиток механізмів, що забеспечують патогенез і перебіг радіохвильвої (мікрохвильової) патології.

В наступних серіях дослідження була з'ясована дія НВЧ випромінювань низьких інтенсивностей (1000, 500, 100, 50, 25, 10, 5 мкВт/см2).

Реакції на рівні клітин і тканин мозку приодноразовому опроміненнітварин інтенсивністю НВЧ-поля 1000 і 500 мкВт/см2 з експозициєю 3 і 7 годин свідчать про однотипні зміни, незалежно від інтенсивності та експозиції. Виявлено порушення мікроциркуляції мозку (розширення капіллярів, стази, незначні крововиливи в тканини мозку). Значна частина нейронів (близько 50%) фарбувались у більш темний колір (гиперхромні нейрони), вони мали нерівні контури, міняли свою форму. В більш світлих нейронах (гіпохромні нейрони) виявлено нерівномірний вміст нуклеїнових кислот, порушення відносин між каріоплазмою і цитоплазмою (впячування каріоплазми у цитоплазму). Частина нейронів з більш крупним ядром світлої каріоплазми мала по 2 ядерця (більш чітко вони проявлялись у тварин, опромінених НВЧ-полем інтенсивністю 1000мкВт/см2, експозиція 7 годин). Реакції на глікоген слабо виражені. Виявлено порушення відносин між зміненими нейронами та клітинами глії (набухання і розрихлення міжклітинної речовини (сполуки), понижена активність глії.


 
 

Цікаве

Загрузка...