WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Зміни мозку при дії нвч-поля (автореферат) - Реферат

Зміни мозку при дії нвч-поля (автореферат) - Реферат

З метою з'ясування механізмів взаємодії організму з НВЧ-полем нами розроблений новий методичний підхід - метод реєстрації показників фізіологічних внутрішніх процесів в різних ланках рефлекторної дуги аналізаторів і їх зовнішнє відображення. Такими ланками були вибрані центри підкіркових утворень мозку, які відносяться до слухового (п.GM-внутрішнє колінчате тіло), рушійного (п.NC-хвостате ядро), нюхового (п.HB-задній стовп склепіння, уздечка), аналізатору шкірної дотикової, больової і температурної чутливості (ядра таламуса: п.VP-задньо-вентральне, п.MD-середньо-дорзальне, п.POL-латеральна група ядер – ltp, lta, lti). За периферічну ланку був вибраний сідничний нерв. Стан процесів, що відбуваються в різних ланках (утвореннях) рефлекторної дуги, реєстрували за допомогою вживлених електродів в підкіркові утворення мозку і в сідничний нерв. При вживленні електродів користувалися координатами топографічного розташування глибинних утворень позначених в атласі мозку собаки (О.С. Андрианов и Т.А.Меринг, 1959), і методиками Н.Н.Любимов, Л.Г.Трофимов (1958), В.Г.Филимонова (1960). Реєстрацію біопотенціалів структур, що вивчалися, здійснювали одночасно графічно з виходом на шлейфовий осцілограф і дублювали з виходом на прилад магнітного запису, зконструйованим інженером нашої групи І.В.Фадєєвим. Показники електричної активності реєстрували до опромінення, безпосередньо (через 1-2 хвилини) після опромінення і через 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11 днів відновного періоду. Після експериментів тварин виводили з досліду для гістологічних досліджень головного і спинного мозку, сідничних нервів, нервових волокон і їх терміналей. Для визначення характеру біологічних потенціалів і реакцій експериментальних тварин, крім візуального аналізу записів, використовували ряд статистичних показників: 1) частоту і амплітуду біопотенціалів; 2) зміни питомої ваги ділянок підвищеної електричної активності по відношенню до тривалості дії звукових умовних подразників (М+ і М-); 3) зміни ступенів кореляції коливань біопотенціалів досліджуваних ділянок мозку тварин, опромінених НВЧ-полем, які отримані за допомогою метода Стюдента-Фішера; окрім того використали метод умовних рефлексів, завдяки якому можна було привести в більш активний стан ряд утворень мозку опромінених тварин на дії різних сенсорних подразників, виявити зміни електричної активності при координації процесів в мозку і реакції цілосного організму, включаючи всі ланки рефлекторної дуги. Таким чином, за допомогою запропонованого нами методичного підходу, можно було одночасно реєструвати процеси, що відбуваються, як в центральній, так і в периферічній частинах нервової системи і організму в цілому, що дозволило отримати нові дані про механізми роботи мозку в нормі і їх порушення і динаміку після дії НВЧ-випромінювань.

Опромінення тварин проводили в спеціально облаштованих камерах під контролем прилада ПЗ-9, вимірювача густини (щільності) потоку потужності (ППМ) енергії, що випромінюється в діапазоні від 0,3 до 37,50 ГГц. Як джерело електромагнітного поля, використовували магнетронний генератор "ЛУЧ-58" з частотою 2375МГц, який працював в безперервному режимі. Коефіцієнт паразитної модуляції по частоті 50 Гц складав від 2 до 10%, максимальна вихідна потужність – 180 Вт.

Стан здоров'я опромінених тварин з'ясовували на підставі середніх характеристик показників стану біологічних систем і їх варіабельності у кожної особи із серії експеримента за однакових умов. Проводили аналіз інформативності показників стану біосистем (здоров'я) і значимості діючого фактора за різних умов, з'ясовували залежність зміни показників стану біосистем від параметрів фактора. Для оцінки даних, отриманих на кожному етапі дослідження, користувались статистичними і математичними методиками аналізу показників. Наводили їх інтеграцію, що приведено в ілюстраціях. На підставі зміни інтегративних показників стану біосистем обргунтовували положення, висновки і рекомендації, сформовані в монографії і авторефераті.

Результатидослідження таїх аналіз.Фізіологічні дослідженняпоказали, що вже з перших днів після одноразового загального опромінення тварин (собаки, коти) НВЧ-полем великих інтенсивностей (100 мВт/см2 і, особливо, 400 мВт/см2) на протязі 1 і 4-х годин значно порушаються процеси формування ВНД: порушаються умовні рефлекси, рухливість тварин, змінюється електрична активність окремих ділянок мозку і периферічного нерву в період акту руху.

Характер змін електричної активності сідничного нерву при здійсненні умовно-рефлекторної відповіді (УР-відповіді) на дію подразників свідчить про зниження числа імпульсів і їх частоти, збільшення діяльності серії імпульсів, які викликають УР-відповідь, і тривалість УР-відповіді; динаміка змін наведена на графіку (мал.1).

Враховуючи високу вірогідність змін всіх статистичних показників біопотенціалів нерва післе опромінення НВЧ-полем і зміни характеру умовних рефлексів на дію звукових подразників можна стверджувати, що вони відбулися в результаті дії НВЧ-поля на головний мозок, що відбилося на функції ВНД.

Крім змін умовних рефлексів, у тварин виявлена патологія безумовних рефлексів: порушення харчової поведінки, патологія оборонної поведінки, патологія емоцій, патологія пам'яті (форми і фази пам'яті – сприйняття сигналу, його фіксації і відтворення), порушення контакту з експериментатором.

Аналіз інформативних показників стану таких різних біологічних систем, які характеризують їх патологію, свідчить про порушення внутрішніх процесів в центрах їх аналізаторів і механізмів координації функції мозку і організму опромінених тварин, що підтвержують дані електричної активності підкіркових центрів рефлекторної дуги аналізаторів мозку (мал.2).

Електрична активність підкіркових центрів аналізаторів мозку опромінених тварин змінюється по-різному: активність внутрішнього колінчатого тіла, латеральної групи ядер таламуса, задньо-вентрального ядра таламуса знижується, активність хвостатого ядра підвищується, активність інших підкіркових центрів аналізаторів мозку, які ми досліджували, не змінювалась. Все це свідчить про різну ступінь чутливості аналізаторів мозку до дії НВЧ-поля, яка змінюється в процесі взаємодії з організмом після опромінення на протязі 10-11-днів, змінюється реактивність організму, з'являється патологія.

Таким чином, на основі виявлених змін аналізаторів мозку можна зробити висновок: в процесах формування порушень ВНД в умовах НВЧ патології окрім кори головного мозку беруть участь підкіркові центри мозку, які до опромінення тварин не були задіяні.

Характерною особливістю механізмів мікрохвильової патології у опромінених НВЧ-полем тварин є формування детермінованих структурголовного мозку. Такими структурами мозку (за даними електричної активності) виявилися ядра латеральної групи таламуса, електрична активність яких домінувала над показниками активності інших підкіркових утворень і впливала на рефлекторну діяльність.

У тварин, опромінених НВЧ-полем, виявлена кореляція біоелектричної активності(БЕА) ядер латеральної групи таламуса і сідничного нерва, яка з часом посилювалась. Кореляція мала місце також між БЕА інших утворень мозку і посилювалась в динаміці розвиткупатологічних процесів і у відновний період після опромінення.

Вираженість кореляції залежила від функції підкіркових утворень, зміни їх реактивності та дня реєстрації у відновний період. В перший день після опромінення виявлялась протифазова кореляція між біопотенціалами заднього стовпа склепіння, вуздечки і заднього вентрального ядра таламуса для повільних коливань. На четвертий-п'ятий день виявлялась слабка протифазова кореляція між коливаннями біопотенціалів латеральної групи ядер таламуса і голівки хвостатого ядра, яка зникла на шостий день після опромінення. На 10-й день знову спостерігалась кореляція на всіх частотах і складала 100%. Амплітуда БЕА в першій структурі була в 1,3 рази вище, ніж у другої. На дев'ятий-одинадцятий дні кореляція БЕА заднього вентрального ядра таламуса і внутрішнього колінчатого тіла складала 100%. Попередня кореляція коливань біопотенціалів заднього стовпа склепіння, вуздечки і внутрішнього колінчатого тіла, а також кореляції процесів БЕА між іншими підкірковими утвореннями, що раніше мали місце, зникли.


 
 

Цікаве

Загрузка...