WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Генетичний комбінований скринінг першого триместра вагітності як ранній метод пренатальної діагностики (автореферат) - Реферат

Генетичний комбінований скринінг першого триместра вагітності як ранній метод пренатальної діагностики (автореферат) - Реферат

Розподіл хромосомної патології залежно від компетентності програми наведено в таблиці 7, з якої чітко прослідковується позитивна кореляція у високих показниках детекції хромосомної патології при використанні головним чином ТКП і РАРР-А.

Таблиця 7

Розподіл чутливості до хромосомної патології залежно від компетентності програм за складом та умовами

Комбінаційні показники

Скринінг вагітних > 35 років

ТКП

3 мм та більша

ТКП

>95th

Комбінований тест при межі 1:300

ТКП ≥3мм + вік

Кількість вагітних n

205

124

112

185

103

Продовж. табл. 7

Кількість випадків с.Дауна

11

8

9

15

13

Детекційна потужність

1:250

1:15

1:12

1:5

1:8

Хибно позитивна частота, %

23,3

3,3

3,6

5,01

9,45

При показниках КТР, що знаходиться в проміжку від 47 мм до 60 мм (кінець десятого – початок одинадцятого тижнів), максимальна детекційна потужність комбінованого тесту визначається головним чином специфічними девіаціями РАРР-А. Протягом наступного тижня гестації на узагальнюючу чутливість впливає ТКП одночасно з -ХГ. Всі показники ТКП, що перевищують 3,0 мм, знаходяться за межами 95th, чисельні значення ТКП більші 4,5 мм знаходяться відповідно за 99th.

Розподіл передтестової (апріорної) чутливості для виявлення окремих трисомій розрахувати неможливо через недостатню кількість виявлень. Достовірні дані можна отримати по трисомії-21 (табл. 8). Взагалі для синдрома Дауна в абсолютному вигляді в даному дослідженні значення маркерів були в середньому: ТКП- 2.910.7 MoM , для PAPP-A 0.51 0.36 MoM та -ХГ-1,91 0.74 МоМ.

Прогностична цінність позитивного результату для будь-якого тесту вимагає саме кількісної аргументації. Досліджена вибірка даного дослідження репрезентативна для трисомії-21 і знаходиться на рівні р=0,023.

Таблиця 8

Дані розрахунку чутливості комбінованого скринінгового дослідження (ТКП+ РАРР-А+-ХГ) по відношенню до трисомії-21

Автори

Термін вагітності, тижн.

Чутливість тесту для трисомії-21(%)

Процент хибно позитивних значень

Orlandi et al.(1997)

9-13

87

5

Wald and Hackshaw et al. (1998)

10-14

80

5

Spencer et al.(1995)

10-14

89

5

de Graaf et al. (1997)

10-14

84

3,3

Продовж. табл. 8

Krantz et al. (1999)

10-14

87

5,3

Бутенко B. (2002)

10-14

85

5,1

Порівняльний аналіз ефективності генетичного скринінгу першого та другого триместру вагітності.

У другому триместрі розглянуті: потрійний тест -АФП+-ХГ+Е3, потрійний тест + ІА (quadruple test) або ж четвертинний (немає загальноприйнятої української аналогової назви), та інтегральний тест, що включає показники генетичного комбінованого скринінгу першого триместру (ТКП + РАРР-А), та біохімічні маркери потрійного тесту + ІА тесту ("quadruple test" або "четвертинний"). Частота детекції хромосомних розладів в потрійному або четвертинному тесті при сталій величині хибно позитивних значень 5% становить 68% та 74% проти 88% в описаному дослідженні (за літературними від 83% до 90% при аналізі 56 досліджень, присвячених другому триместру вагітності). Але, водночас, спонтанна елімінація плодів з хромосомними аномаліями між 10 та 16 тижнями становить 18%. Головним недоліком можна вважати значно довший етап культивування амніоцитів порівняно з дослідженням ворсин хоріона та унеможливлення одномоментної медичної термінації вагітності у необхідних випадках, які мають, крім акушерських, зазвичай негативні психологічні наслідки. Вказані обставини спонукали науковців до пошуку та розвитку саме ранніх діагностичних скринінгових технологій.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання –- проведення комплексного генетичного скринінгу патології плода в першому триместрі вагітності. На підставі ультразвукового дослідження плода, а також біохімічної оцінки рівня альфа-фетопротеїну, вільної субодиниці хоріонічного гонадотропіну (-ХГ) та РАРР-А у сироватці вагітної жінки визначені інформативні маркери хромосомної та не хромосомної патології плода.

1. Головний ультразвуковий маркер комбінованого пренатального скринінгу першого триместру вагітності – комірцевий простір, являє собою найчутливішу ознаку хромосомного розладу плода, та у випадках його ізольованої маніфестації вказує на моно- або поліорганне враження плода нехромосомного походження.

2. У складі з біохімічною панеллю пренатального генетичного скринінгу (РАРР-А та -ХГ) збільшений комірцевий простір є найбільш чутливим компонентом комплексного діагностичного підходу з причини втілення патоморфологічних особливостей реалізації хромосомного дисбалансу внутрішньоутробного плода. Використання логістичної регресії дозволяє встановити ймовірність появи хромосомних аномалій у плода.

3. Комбінований пренатальний скринінг першого триместру вагітності щодо хромосомних аномалій має частоту детекції майже 88 % (ДІ 87,2-89,9%) при встановленій 5% хибно позитивній межі.

4. Чутливість до хромосомної патології ультразвукового маркеру ТКП становить 68%, а окремо тільки до трисомії-21 – 65%. Ця обставина є аргументованим підґрунтям для застосування дослідження комірцевого простору у всіх акушерсько-гінекологічних та медико-генетичних закладах, які проводять пренатальну діагностику.

5. Тривалість комбінованого пренатального скринінгу першого триместру вагітності складає 26 днів, чутливість окремих компонентів скринінгу не збігається, а набуває значення сигнальних маркерів РАРР-А або -ХГ або ТКП. Про наявність хромосомної патології може свідчити тільки один маркер, набуваючи надкритичних значень.

6. АФП в кінці першого триместру вагітності набуває сигнальних значень тільки при виражених дефектах розвитку центральної нервової системи.

7. Комбінований пренатальний скринінг першого триместру вагітності жінок, які завагітніли після застосування додаткових репродуктивних технологій, має кількісні та якісні особливості й потребує використання коефіцієнтів для урівноваження результатів. При цьому він не фіксує змін у передтестовій чутливості скринінгових маркерів і суттєво не збільшує групу ризику пацієнтів.

8. Порівнюючи детекційні можливості скринінгових діагностичних систем та методик до виявлення хромосомної патології плода у першому та другому триместрах вагітності, треба відзначити вищу чутливість тестів першого триместру – 89% (+1,3%) проти 72 (+2,4%) для тестів другого триместру вагітності (дані метааналізу 56-ти досліджень) .

9. У жінок, які проживають на радіаційно забрудненій території, ризик пошкодження внутрішньоутробного плода не відрізняється від такого у вагітних жінок контрольної групи. Методика формування груп високого ризику появи хромосомних уражень плода у жінок з радіаційно забруднених територій не має особливостей та відмінностей від загальновизнаної тактики формування подібних груп.

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Бутенко В.Л., Бариляк И.Р., Стефанович А.В. Особенности комбинированного генетического скрининга первого триместра беременности после программ вспомагательных репродуктивных технологий // Цитология и генетика. — 2005. — №1.— С. 99-103 (особистий внесок здобувача: проведення програм ДРТ, сонографічних досліджень та інвазивних втручань у вагітних в рамках пренатального генетичного скринінгу).


 
 

Цікаве

Загрузка...