WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гемодинамічні та імунозапальні механізми (автореферат) - Реферат

Гемодинамічні та імунозапальні механізми (автореферат) - Реферат

Автор приймав участь в статистичній обробці результатів дослідження, в підготовці посібника до друку.

2.Харприт Сингх Хира, Шелест А.Н.. Гемодинамические и цитокиновые факторы хронической сердечной недостаточности у больных инсулинонезависимым сахарным диабетом. //Врачебная практика. – 2007. - № 4. – С. 46-51.

Автор здійснював набір клінічного матеріалу, проводив статистичну обробку даних, підготував статтю до друку.

3.Харприт Сингх Хира. Постинфарктная сердечная недостаточность у больных с компонентами метаболического синдрома Х: роль иммуновоспалительной активации. //Медицина сьогодні і завтра. – 2006. - №1. – С.35-39.

4.Харприт Сингх Хира, Шелест А.Н., Салех С.Х. Нажар, Никитина И.В. Актуальные проблемы взаимосвязи метаболического синдрома Х с развитием сердечной недостаточности. //Український медичний альманах. – 2005. - №5. – С.157-162.

Автор приймав участь у підборі та аналізі клінічного матеріалу, проводив статистичну обробку отриманих результатів.

5.Харприт Сингх Хира, Салех С.Х. Нажар, А.Н. Шелест. Гиперлипидемия и инсулинорезистентность при хронической сердечной недостаточности у больных с метаболическим синдромом Х и их терапевтическая коррекция. // Медицина сьогодні і завтра. – 2005. - №3. – С.42.

Автором здійснено набір клінічного матеріалу, узагальнення отриманих результатів.

6.Шелест О.М., Салех С.Х. Нажар, Харпріт Сінгх Хіра, Кудрик С.О. Діагностика і патогенетична імунометаболічна терапія у хворих на хронічну серцеву недостатність з метаболічним синдромом Х. //Український медичний альманах. – 2005. - №6. – С.94-97.

Автор забезпечив обстеження хворих, проводив статистичну обробку отриманих результатів.

7.Кравчун П.Г., Лапшина Л.А., Харприт Сингх Хира, Салех С.Х. Нажар, Шелест А.Н., Шевченко О.С. Диагностическая концепция и клиническое значение метаболического синдрома Х при хронической сердечной недостаточности. // Кровообіг та гемостаз. - 2005, № 3-4. - С. 104-109.

Автором проаналізовані результати дослідження.

8.Кравчун П.Г., Харприт Сингх Хира, Лапшина Л.А., Салех С.Х.Нажар, Шелест А.Н., Шевченко О.С., Шкапо В.Л. Современные подходы к лечению больных с метаболическим синдромом Х при ХСН. //Український медичний альманах. - 2005. -Т.8. - №4. С.77-82.

Автор здійснив набір клінічного матеріалу, готував статтю до друку.

9.Шелест А.Н. Харприт Сингх Хира, Салех С.Х. Нажар. Патогенетические особенности ХСН у больных с метаболическим синдромом Х: аспекты лечения. //Врачебная практика. - 2005 - №4. – С.19-25.

Автор приймав участь у клінічному обстеженні хворих і проведенні лабораторних досліджень.

10.Харприт Сингх Хира, Салех С.Х. Нажар, Шушляпин О.И., Шелест А.Н., Мищенко Л.Л. Клинико-гемодинамические показатели цитокинов при сердечной недостаточности у больных с метаболическим синдромом Х. //Клиническая информатика и телемедицина. – 2005. - №1. – С.140.

Автор забезпечував обстеження хворих, проводив аналіз клінічного матеріалу.

11.Харприт Сингх Хира, Салех С.Х. Нажар, Прохоров А.В., Шелест А.Н., Шушляпин О.И., Кононенко Л.Г., Золотайкина В.И. Роль нарушений липидного обмена и плазматическая активность ФНО-альфа у больных сердечной недостаточностью с метаболическим синдромом Х в динамике терапии. //Клиническая информатика и телемедицина. – 2005. - №1. – С.141.

Автор приймав участь у проведенні лабораторних досліджень, підготовці статті до друку.

12.Деклараційний патент України № 9651. Спосіб оцінки ефективності корекції постінфарктного ремоделювання міокарда. Автори Салех С.Х. Наджар, Глєбова О.В., Прохоров О.В.. Харпріт Сінгх Хіра. Заявлено 14.02. 2005. Опубл. 17. 10. 2005. Бюл. № 10. 2005 р.

Автор забезпечував обстеження хворих, працював з патентами.

13.Деклараційний патент України № 10523/1. Спосіб лікування хворих на хронічну серцеву недостатність з метаболічним синдромом Х. Автори Кравчун П.Г., Харпріт Сінгх Хіра, Лапшина Л.А., Салех С.Х. Нажар, Шелест О.М., Шушляпін О.І. Заявлено 07.12. 2005, Заявка U 2005 11645 Затверджений 30.03. 2006. МПК (2006) А 61 К 31/00.

Автор проводив статистичну обробку та аналіз отриманих результатів, працював з патентами.

14.Харприт Сингх Хира, Салех С.Х. Нажар. Особенности хронической сердечной недостаточности у больных, страдающих метаболическим синдромом Х. //Від фундаментальних досліджень до медичної практики: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів. – Харків. - 2005. - С. 172.

Автор проводив клінічне обстеження, статистичну обробку даних.

15.Салех С.Х. Нажар, Харпріт Сінгх Хіра. Прозапальні цитокіни у хворих на хронічну серцеву недостатність з підвищеною масою тіла та перенесеним інфарктом міокарду. //Вклад молодих вчених в розвиток медичної науки і практики", присвяченої пам'яті акад. Л.Т.Малої: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю). – Харків, 2006. – С. 101.

Автор забезпечував обстеження хворих, проводив аналіз отриманих результатів.

16.Салех С. Х. Нажар, Ломакина О.В.. Шелест А.Н., Харприт Сингх Хира, Рындина Н.Г. Особенности сердечной недостаточности: наличие гипертонической болезни, инсулинорезистентности и ожирения. //Щорічні читання: терапевтична клініка від науки до практичної охорони здоров'я", присвяченої пам'яті акад. Л.Т.Малої: Матеріали науково-практичної конференції. – Харків. - 2006. – С. 136.

Автор приймав участь в проведенні лабораторних досліджень і статистичної обробки даних.

17.Салех С.Х. Нажар, Харприт Сингх Хира. Роль ФНО- у больных ХСН с метаболическим синдромом Х: возможность терапевтической коррекции. // Актуальні проблеми геронтології та геріатрії, присвячена пам'яті акад. В.В. Фролькіса: Наукова конференція молодих вчених з міжнародною участю. – Київ. - 2006. – С.171.

Автор проводив клінічне обстеження хворих і узагальнення отриманих результатів.

18.Харприт Сингх Хира. Роль цитокинов у больных с сердечной недостаточностью с метаболическим синдромом Х в динамике комплексной патогенетической терапии. //Терапевтичні читання: алгоритми сучасної діагностики та лікування внутрішніх хвороб, присвяченої пам'яті акад. Л.Т. Малої: Матеріали науково-практичної конференції. – Харків. - 2005. – С.237.

19.Кравчун П.Г., Харприт Сингх Хира, Лапшина Л.А., Салех С.Х. Нажар, Шелест А.Н. Подход к лечению больных хронической сердечной недостаточностью с метаболическим синдромом Х. //Сучасна медична наука обличчям до терапевтичної практики: Матеріали науково-практичної конференції. – Харків, 20 жовтня 2005 р. - С.85.

Автор забезпечував клінічне обстеження хворих і статистичну обробку результатів досліджень.

20.Харприт Сингх Хира, Салех С.Х. Нажар. Цитокиновая активация у больных с постинфарктной сердечной недостаточностью с метаболическим синдромом Х. //Сучасна медична наука обличчям до терапевтичної практики: Матеріали науково-практичної конференції. – Харків. - 2005. - С.159.

Автор здійснював набір клінічного матеріалу, проводив узагальнення отриманих результатів.

21.Шелест А.Н., Харприт Сингх Хира, Шушляпин О.И., Салех С.Х. Нажар. Метаболический синдром Х у больных ИБС: нарушение тромбогенеза и факторов гемостаза. //Сучасна медична наука обличчям до терапевтичної практики: Матеріали науково-практичної конференції.– Харків. - 2005. - С.168.

Автор приймав участь в проведенні лабораторних досліджень і написанні висновків роботи.

22.Ломакина О.В., Салех С.Х. Нажар, Борзова Е.Ю., Шелест А.Н., Харприт Сингх Х., Шушляпин О.И. Нейроиммуноэндокринные особенности хронической сердечной недостаточности у больных инсулиннезависимым сахарным диабетом. //Актуальні проблеми внутрішньої медицини: Тези доповідей науково-практичної конференції. – Харків. – 2006. - С.38.

Автором проведено клінічне обстеження хворих, написання тезисів роботи.

23.Салех С.Х. Нажар, Ломакина О.В., Шелест А.Н., Харприт Сингх Хира. Особенности терапии хронической сердечной недостаточности у больных сахарным диабетом 2-го типа. //Актуальні проблеми внутрішньої медицини: Тези доповідей науково-практичної конференції. – Харків. - 2006. - С.43.

Автором проаналізовані результати дослідження.

24.Кравчун П.Г., Шелест А.Н., Харприт Сингх Хира. Влияние инсулинорезистентности на другие компоненты метаболического синдрома у больных хронической сердечной недостаточностью. //Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків. – 2006. – С.38.

Автор проводив клінічне обстеження хворих і приймав участь в написанні тезисів роботи.

25.Харприт С.Хира. Факторы сердечно-сосудистого риска у больных хронической сердечной недостаточностью с метаболическим синдромом. //Медицина третього тисячоліття: Зб.тез.міжвузівської конференції молодих вчених. – Харків. – 16-17.01.2007. – С.61.

АНОТАЦІЯ

Харпріт Сінгх Хіра. Гемодинамічні та іммунозапальні механізми хронічної серцевої недостатності з метаболічним синдромом у хворих на ішемічну хворобу серця і інсулінонезалежний цукровий діабет та їх терапевтична корекція– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Харківський державний медичний університет, Харків, 2007.

Дисертація присвячена вивченню методів діагностики, розробці нових диференційних підходів до лікування хворих ІХС і ЦД з ХСН і МС. Встановлено, що у таких хворих відбувається розвиток ремоделювання ЛШ, гіперінсулінемії, артеріальної гіпертензії та ожиріння. Надмірний цитокіногенез відбувався в міру прогресування ХСН як у хворих з ЦД і ХСН з МС, так і хворих з ІХС. У хворих ІХС з ХСН і МС виявлено 2 типи геометрії міокарду ЛШ: ексцентрична гіпертрофія (64,5%) частіше зустрічалася при Ш ФК ХСН і концентрична гіпертрофія (35,5%) – при II ФК ХСН і у жінок (83%), у чоловіків – тільки в 20 %, і цей тип геометрії частіше виявлявся з віком. У них виявлена гіпертрофія та дилатація з систолічною дисфункцією міокарда ЛШ (ФВ<45%) з надмірним збільшенням рівня прозапальних цитокінів у порівнянні з хворими зі збереженою функцією ЛШ (ФВ>45%) і менш вираженою його гіпертрофією і дилатацією. Виявлено збільшення прозапальних цитокінів (ФНП- і ІЛ-1) у міру збільшення ступеня ожиріння і взаємозв'язок цих показників з високим АТ, збільшенням маси міокарда ЛШ, порушеннями вуглеводного та ліпідного обмінів, що підтверджує зниження чутливості тканин до інсуліну як у хворих на ЦД з ХСН і МС, так і хворих з ІХС. Гіперінсулінемія впливала на структурно-функціональний стан міокарда і розвиток дисфункції систоли ЛШ, на підвищення рівня АТ, формування гіпертрофії та дилатації. При ХСН II і III ФК у хворих з ЦД і ХСН і МС виявлено більш істотне збільшення порожнини і маси міокарда ЛШ, зменшення товщини його стінки з систолічною дисфункцією ЛШ. При цьому сприятливі зміни кардіогемодинаміки, нормалізація цитокіногенезу, вуглеводного і ліпідного обмінів відбувалися при застосуванні комбінованої терапії інгібіторами АПФ, пентоксифілліном ретардом, симвастатином, триметазидином на фоні базисної терапії ХСН. Отримані результати свідчать про відновлення гемодинамічного ремоделювання міокарда ЛШ внаслідок ефективної терапії, що призводило до підвищення толерантності до фізичних навантажень із поліпшенням перебігу ХСН.


 
 

Цікаве

Загрузка...