WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Значення імуногенетичних маркерів крові для відбору донорів антистафілококової плазми (автореферат) - Реферат

Значення імуногенетичних маркерів крові для відбору донорів антистафілококової плазми (автореферат) - Реферат

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення актуальної наукової задачі - на основі типування трансфузійно значимих еритроцитарних і лейкоцитарних антигенів визначені критерії відбору активних донорів при імунізації ССА для отримання антистафілококової плазми з високим вмістом антиальфастафілолізину, надано імуногенетичну характеристику репрезентативної популяції донороздатного населення Південно – Східної геногеографічної зони України.

1. Встановлено, що нерівнозначне реагування донорів на імунізацію стафілококовим сорбованим анатоксином пов'язане, як з генетичною схильністю до різної сили імунної відповіді на антиген і антитілопродукції, так і імуногенністю препарата – індуктора.

2.Серед лейкоцитарних антигенів HLA з сильною імунною відповіддю на імунізацію ССА з активністю 10 ОЗ/мл (антитіла в межах 10,0 – 16,0 МО/мл) асоціюються гаплотипи HLA-А2В27; HLA-А3В27; HLA-А9В22 та HLA-А9В27, з середньої сили антитілоутворенням (антитіла в межах 6,0 – 8,0 МО/мл) - асоціація з HLA-А3В7; з слабкою імунною відповіддю (антитіла в межах ≤ 4,0 МО/мл) асоціюються гаплотипи HLA-А1, В8 та HLA-А2В14.

3.Гаплотипи HLA-А1В8 та HLA-А2В14 як маркери слабкої імунної відповіді частіше виявляються у немовлят з генералізованою стафілококовою інфекцією (сепсисом), що підтверджує генетичну схильність носіїв цих гаплотипів до низької продукції антитіл, рівень яких недостатній для нейтралізації інфекційного агента.

4.Встановлено чіткий асоціативний зв'язок сили імунного реагування з антигеном HLA-DR2 – маркером надвисокої імунної відповіді , та HLA-DR4; HLA-DR5, як маркерами слабкої імунної відповіді, при імунізації ССА 20 ОЗ/мл .

5.Донори з гаплотипомАLeb+, імунізовані ССА з активністю 10 ОЗ/мл, генетично схильні до інтенсивної продукції антистафілококових антитіл.

6.Для виробництва антистафілококової плазми – гемопрепарата специфічної профілактики і лікування стафілокок-індукованих патологічних процесів, - доцільно проводити імунізацію донорів з генетичними маркерами активного імунного реагування: гаплотипами HLA-А2В27, HLA-А9В22 та HLA-А9В27 (вміст антитіл 10,0 – 16,0 МО/мл); HLA-А3В7 (вміст антитіл 6,0 – 8,0 МО/мл).

7.Гаплотипи HLA-А1В8, HLA-А2В14 є маркерами слабкої імунної відповіді(вміст антистафілококових антитіл - ≤ 4,0 МО/мл) і тому донорів з зазначеними гаплотипами не доцільно залучати до імунізації ССА.

8.Визначення імуногенетичних факторів, які характеризують здатність організму донорів до активної антитілопродукції на конкретний імунізуючий агент, оптимізує відбір активних донорів для виробництва антистафілококової плазми у необхідних для клінічних потреб об'ємах.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

На основі проведених досліджень визначено імуногенетичні критерії відбору активних донорів антистафілококової плазми, які полягають в залученні до імунізації ССА, з різною активністю.

 1. Для отримання антистафілококової плазми з вмістом антитіл в межах 6,0 – 8,0 МО/мл і вмістом антитіл в межах 10,0 – 16,0 МО/мл при використанні ССА з активністю 10 ОЗ/мл необхідно залучати донорів з гаплотипами HLA-А2В27; HLA-А3В27; HLA-А9В22; HLA-А9В27 та HLA-А3В7.

 2. При застосуванні ССА з активністю 20 ОЗ/мл слід залучати донорів з гаплотипами HLA-А2В27, HLA-А9В22 та HLA-А9В27 (вміст антитіл 10,0 – 16,0 МО/мл) і з антигеном HLA-DR2 оскільки вони здатні продукувати анти стафілококові антитіла в межах 18,0 – 30,0 МО/мл.

 3. На основі урахування еритроцитарних фенотипів доцільно залучати до імунізації ССА з активністю 10 ОЗ/мл осіб, що мають гаплотипАLeb+ .

 4. Донорів з гаплотипами HLA-А1В8, HLA-А2В14 не доцільно залучати до імунізації ССА, оскільки максимальний вміст антистафілококо-вих антитіл у крові не перевищує 4,0 МО/мл.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Прилуцкий А.С., Сохин А.А., Ходаковский А.В., Лыспак С.А., Майлян Э.А., Токарева И.О., Ли-Халатников Ю.Я., Качуряк И.С., Винтер А.В., Свизунова Л.А.. Эффективность иммунизации адсорбированным стафило-кокковым анатоксином доноров в зависимости от некоторых аллоантигенов лимфоцитов и их комплексов // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. - 1989.-№11. - С.113-114. Внесок здобувача: Проведено ізосерологічне визначення антигенів еритроцитарних систем АВО; Rh-Hr та типування антигенів лейкоцитів HLA локусів А,В,С. Участь в аналізі матеріалу та написанні статті.

 2. Ходаковский А.В., Лыспак С.А., Прилуцкий А.С.. О влиянии некоторых социально-биологических и иммуногенетических факторов на ин-тенсивность антителообразования у доноров, иммунизированных адсорбиро-ванным стафилококковым анатоксином различной иммуногенности // Гематология и трансфузиология. – 1990.- №7.- С.36-38. Автор провів ізосерологічне визначення антигенів еритроцитарних систем АВО; Rh-Hr;MNSs; Kell; Lewis, типування антигенів лейкоцитів HLA локусів А,В,С та брав участь в аналізі та узагальненні матеріалу.

 3. Прилуцкий А.С., Ходаковский А.В., Лыспак С.А., Токарева И.О.. Изучение эффективности иммунизации доноров адсорбированным стафилококковым анатоксином в зависимости от НĿА фенотипа // Гематология и переливание крови. –Киев, 1991.-Респ.межвед.сб. - С.52-55. Авторові належить проведення ізосерологічного визначення антигенів еритроцитарних систем АВО; Rh-Hr;MNSs; Kell; Lewis, типування антигенів лейкоцитів HLA локусів А,В,С, участь в аналізі матеріалу.

 4. Ходаковський О., Прилуцький О., Лінчевський Г., Шинкаренко Л., Майлян Е.. Деякі алоантигени крові в немовлят із стафілококовим сепсисом // Актуальні проблеми клінічної імунології та алергології. Зб-к наук. роб. - Львів, 1997.- №2.- С.157-160. Проведення ізосерологічного визначення антигенів еритроцитарних систем АВО; Rh-Hr; MNSs; Kell; Lewis та типування антигенів лейкоцитів HLA локусів А,В,С .Участь в аналізі матеріалу та написанні статті.

 5. Ходаковський О.В.. Імуногенетичні маркери ризику розвитку стафілококового сепсису в новонароджених. // Актуальні проблеми клінічної імунології та алергології. Зб-к наук. роб. - Львів, 1998.- №3.- С.161-165.

 6. Ходаковский А.В.. Распределение антигенов HLA среди донороспособного населения Донецкой области. // Иммунология и аллергология. - 2001. -№3.- С.21-23.

 7. Ходаковський О.В. Антигени клітин крові як маркери активності антитілопродукції в організмі донорів, імунізованих стафілококовим анатоксином. // Український журнал гематології та трансфузіології. - 2005. -№6(5).- С.44-47.

 8. Прилуцкий А.С., Сохин А.А., Ходаковский А.В. „ Способ получения стафилококковой антисыворотки человека" Изобретение. Авторское свидетельство SU № 1504596 A1 от 01.05.1989г., бюл.№32 89г., 6с.

 9. Ходаковский Александр Васильевич и другие, указанные в описании „ Способ выделения мононуклеаров из крови человека" Изобретение. Авторское свидетельство SU № 1627989 A1 от 15.10.1990г., бюл.№6 91г., 4с.

10. Khodakovsky A.V., Prіlutsky A.S.. Immunogenetic variations in antialpha-staphylolysin prodaction in obtaining donor antistaphylococcal immunoglobulin. // International Jornal on Immunorehabilitation.- May 1999.- Number 12 – Supplement – P. 101.. Тенерифе Испания 1-6 мая 1999г.

11. Ходаковський О.В., Лиспак С.О., Ушакевич М.В., Колєсова Т.В.. Проблеми донорства імунної плазми // Гематологія і переливання крові. Вип.30. IVй з'їзд гематологів та трансфузіологів України 16-18 травня 2001р., Київ: „Нора-прінт", 2001.- С.28-29.

12. Ходаковский А.В.. Антигены HLA-DR как маркеры отбора доноров для иммунизации адсорбированным стафилококковым анатоксином // 2й Всемирный конгресс по иммунопатологии и аллергии. - Москва. -Россия.14-17 мая 2004. – Алергология и иммунология, Т.5. №1 – С.48.


 
 

Цікаве

Загрузка...