WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Значення імуногенетичних маркерів крові для відбору донорів антистафілококової плазми (автореферат) - Реферат

Значення імуногенетичних маркерів крові для відбору донорів антистафілококової плазми (автореферат) - Реферат

Таким чином, серед донорів з групою крові А(ІІ) найменша частка

слабких і найбільша частка середніх (задовільних) респондерів.

При імунізації ССА з активністю 20 ОЗ/мл переважна більшість донорів, а саме 60,27%, мала надвисокий вміст антитіл в межах 18,0 – 30,0 МО/мл, рівнозначний при всіх фенотипах АВ0. Препарат з цією активністю "рекрутує" слабких і середніх респондерів до найактивніших, за рахунок цього зменшується частка з низьким вмістом антитіл до 2,64%, з середнім вмістом антитіл – до 11,92%, і навіть з високим вмістом антитіл (10,0 – 16,0 МО/мл) до 25,16% порівняно з групою донорів, імунізованих ССА з активністю 10 ОЗ/мл.

Результати проведеного дослідження дають підставу вважати ССА з активністю 20 ОЗ/мл більш імуногенним. Позитивною ознакою даного препарату є також і те, що частка рефрактерних і слабко реагуючих на антигени стафілокока осіб є мінімальною, а частка високо реагуючих – максимальна. За відсутності ССА з активністю 20 ОЗ/мл і за наявності ССА з активністю 10 ОЗ/мл необхідно, поряд з іншим залучати до імунізації осіб з групою крові А(ІІ), тим більше, що в українській змішаній популяції в цілому, як і серед населення Донецького регіону переважає саме ця група крові.

Резус-належність визначалась за наявністю або відсутністю антигена Rho(D). Rho(D)-позитивних донорів, імунізованих ССА з активністю 10 ОЗ/мл. виявилось 86,37%, у вибірці донорів, у якій використано ССА з активністю 20 ОЗ/мл– 85,76%, серед 622 неімунізованих донорів – 85,40%. Отже, за даною ознакою групи спостереження не мають статистично значимих відмінностей.

При імунізації ССА з різною активністю співвідношення респондентів з різним вмістом антистафілококових антитіл як серед Rho(D)-позитивних , так і серед Rho(D)-негативних виявилось однаковим.

Таким чином, рівень продукції антистафілококових антитіл при імунізації ССА з різною активністю не має статистичного взаємозв'язку з антигеном Rho(D) системи Резус, чим можна керуватись при залученні донорів до імунізації.

Частота фенотипів антигенів MN серед імунізованих донорів складає: (M+N-) - 63,35%; (M-N+) - 12,27%; (M+N+) - 24,38%.

Між окремими фенотипами за системою MNSs при імунізації ССА різною активністю не виявлено статистичних відмінностей за рівнем антистафілококових антитіл.

Антигени MN не задіяні в етапи імунної реакції і не беруть участі в імунному реагуванні на стафілококовий антиген. Таким чином, при залученні до імунного донорства визначати антигени MN немає потреби.

Щодо впливу антигенів системи Lewis спостерігається достовірний зв'язок групи крові А з феноменом виділювання. Так, серед імунних донорів з рівнем антистафілококових антитіл у сироватці крові в межах 6,0-8,0 МО/мл виявлено збільшення когорти донорів з гаплотипом АLeb+ порівняно з іншими груповими маркерами за рахунок того, що у виділювачів субстанція А (подібна до ССА) міститься у подвійній кількості. Також виявлено, що в загальній вибірці імунних донорів виділювачи переважають порівняно з невиділювачами (47,20 4,78% і 22,86 8,41%, t=2,11, Р < 0,05). Як перші, так і другі відповідають на імунізацію практично однаковим вмістом антитіл і інтенсивністю антитілопродукції, за винятком зазначеного гаплотипу АLeb+

У зв'язку з тим, що більш ніж 90% донорів були негативними за антигеном K, статистично значимого асоціативного зв'язку цього антигена з рівнем антитілопродукції не спостерігалось. Отже, до імунного донорства при імунізації стафілококовим сорбованим анатоксином можна залучати як Kell-негативних так і Kell-позитивних осіб. В той же час необхідно враховувати можливість імунних конфліктів у вагітних і хворих з повторними трансфузіями гемокомпонентів і гемопрепаратів належність до Kk антигенів і імунних анти- K антитіл як у реципієнтів, так і у донорів, в тому числі і імунних донорів. В останні роки стало відомо, що Kell-подібний антиген знайдено в деяких штамах кишкової палички, мікобактеріях, стрептококах, ентерококах, чим пояснюється походження "спонтанних антитіл" після інфекційних захворювань. Антитіла можуть бути небезпечними для Kell-позитивних реципієнтів. Перед трансфузійною службою на сьогоднішній день стоїть завдання імунологічного типування Kk-антигенів і анти-K антитіл.

Нерівнозначне реагування донорів з різними лейкоцитарними і еритроцитарними групами крові на стафілококовий антиген означало одночасно і різну генетичну схильність або опірність до індукованих стафілококом патологічних процесів.

Нами проведено дослідження розподілу антигенів формених елементів крові у 61 немовляти з бактеріологічно підтвердженим стафілококовим сепсисом, які в комплексній схемі лікування отримували антистафілококовий імуноглобулін виробництва Донецької ОСПК. Контрольна група здорових дітей (104 особи), 61 подружня пара – батьки немовлят, а також імунізовані донори (301 особа).

Встановлено, що у хворих немовлят достовірно переважає порівняно із здоровими дітьми серія антигенів: HLA-А1 (RR=2,72), HLA-В8 (RR=2,31), HLA-В12 (RR=2,96), HLA-В14 (RR=2,96) та HLA-В35 (RR=2,88).

Зазначені гаплотипи новонароджених (HLA-А1В8 та HLA-А2В14) також як і у імунізованих донорів достовірно асоціювались з низькою імунною відповіддю, вміст антистафілококових антитіл у сироватці крові в межах ≤ 1,0≤ 4,0 МО/мл. Характерно, що для високої та середньої сили імунної відповіді (вміст антистафілококових антитіл в межах 6,0 – 16,0 МО/мл) асоціативний зв'язок з гаплотипом HLA-А1,В8 має статистично високу достовірну негативну ознаку. Це підтверджує той факт, що особи, які мають гаплотип HLA-А1В8 генетично не схильні продукувати антистафілококові антитіла в задовільному титрі, здатному захистити організм від стафілококової інфекції.

Дослідження частоти HLA-антигенів у батьків хворих дітей показало статистично значиму підвищену частоту зустрічаємості "небезпечних" антигенів, асоційованих з низькою імунною відповіддю на стафілококові антигени. Успадкування таких HLA-антигенів дітьми підвищує генетичну схильність до слабкого реагування на стафілокок і, як наслідок, призводить до виникнення стафілококового сепсису у немовлят.

Розглядаючи частоту груп крові АВ0 у немовлят в порівнянні з контрольними групами, ми встановили відсутність статистично значимої різниці всіх фенотипів системи АВ0. Виявлена нами перевага за вмістом антистафілококових антитіл фенотипу А перед фенотипом В серед імунізованих донорів за рахунок нейтралізуючої дії ізогемаглютининів альфа, у новонароджених не може реалізуватись через відсутність ізогемаглютининів, які з'являються лише через 3-6 місяців після народження, тому закономірність, яку ми виявили у імунізованих донорів (дорослих людей), для немовлят непритаманна.

При аналізі асоційованості резус-антигенів із захворюванням на стафілококовий сепсис в результаті імунного типування виявлено чотири фенотипи системи Резус, в яких наявний антиген D(Rho) – найбільш імуногенний, один фенотип, де антиген D(Rho) відсутній.

Співставлення частоти резус-позитивних фенотипів CcDee, ССDее, ссDЕе, СсDЕе і резус-негативного фенотипу ссddee у хворих немовлят з контрольними групами, показало відсутність статистично значимого зв'язку системи Резус з захворюваністю на стафілокок-індуковану інфекцію. Це пов'язано з тим, що антигени резус не мають подібності з мікроорганізмами і не мають поширеності в рослинному світі, як це спостерігається з антигенами ізосерологічної системи АВ0.

Таким чином, проведені нами дослідження демонструють асоціативний зв'язок імуногенетичних чинників з силою імунної відповіді на активну імунізацію ССА. За ступенем значущості у формуванні сили гуморальної імунної відповіді фенотипічні характеристики різних систем крові неоднозначні і розташовані у наступній послідовності HLA>ABO>Rh-Hr>MNSs>Lewis>Kell. Визначення імуногенетичних чинників, які характеризують здатність організму донорів до активної антитілопродукції на імунізуючий агент, створює перспективи для відбору активних імунних донорів для отримання антистафілококової плазми з високим вмістом антиальфастафілолізину.


 
 

Цікаве

Загрузка...