WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Звіт про проходження переддипломної практики в ВАТ "Коломийська друкарня ім. Шухевича" - Реферат

Звіт про проходження переддипломної практики в ВАТ "Коломийська друкарня ім. Шухевича" - Реферат

недостачі списуються. Операції по оприбуткуванню залишків і по списанню недостач матеріальних цінностей відображають в обліку слідуючим методом:
зо
а) взаємне зарахування залишків і недостач в результаті пересортиці ( по відношенню матеріальних цінностей однієї і тієї ж назви, за один і той же період і у однієї і тієї ж особи );
Дт 05,08,40 Кт 05,08,40
б) надлишки зверх зарахованої пересортиці;
Дт 05,08,40 Кт25(26)
в) недостачі зверх зарахованої пересортиці;
Дт 84 Кт 05,08,40 З рахунку 84 відповідні суми списуються в слідуючому порядку:
- недостачі зверх норм втрат і втрати від псування матеріальних цінностей по вині визначених робітників:
Дт 72 Кт 84
- недостачі в межах встановлених норм:
Дт 25 (26) Кт 84
- недостачі зверх норм втрат, а також втрати від псування матеріальних цінностей, коли конкретні винуватці не встановлені:
Дт 25 (26) Кт 84 Звітність підприємства класифікується за рядом ознак:
1. За змістом і джерелами складання звітність поділяють на :
а)бухгалтерську
б)статистичну
в)оперативну (спеціальну).
Бухгалтерська звітність - це система показників, які характеризують господарську діяльність підприємств за певний період. Її складають по даних поточного синтетичного і аналітичного обліку, які підтверджені даними облікових документів.
Бухгалтерська звітність ведеться як в натуральних , так і в грошових показниках.
Статистична - складається за даними б/о і охоплює певні системи техніко-економічних даних, значення і узагальнення яких не підпорядковані б/о, тобто відомості статистичного і оперативного обліку.
31
Спеціальна звітність подається з питань розрахунків з бюджетом, залишку грошових коштів, використання фондів і інші дані.
2. За строками подання:
а) періодична
б) річна
Періодична (місячна, квартальна, піврічна, 9-місячна) звітність від річної меншою кількістю показників і форм.
Річна складається по закінченню року і характеризує роботу підприємства за рік.
В склад любого звіту (в тому числі за квартал) входить бухгалтерський баланс, а також звіт про фінансові результати і іх використання Ф-2, В склад річного звіту входять:
- звіт про стан майна підприємства Ф-3
- звіт про наявність і рух коштів підприємства Ф-10
Обсяг періодичної та річної звітності визначається інструкцією про порядок заповнення відповідних форм, яка затверджується щорічно наказом Мінфіну України.
3. За ступенем узагальнення звітність поділяється на первинну, зведену. Первинна - для підприємств, які є на самостійному балансі, а зведена - господарські об'єднання Міністерства по даних первинних звітів.
4. За розподілом по галузях звітність буває типова і галузева.
5. За ступенем використання обчислювальної техніки звітність поділяють на:
- звіт заповнений в ручну;
- звіт заповнений засобами ЕОМ.
До бухгалтерської звітності ставляться такі вимоги:
1. реальність показників звітності - для цього перед складанням
бухгалтерської звітності складають правильність розрахунків доходів і видатків ,а також дані звіту повинні бути підтверджені результатами
32
інвентаризації.Показники звіту повинні бути документально обгрунтовані.
2. своєчасність складання і подання звіту - використовується для управління і контролю.
3. ясність показників звіту - повинні бути підтверджені відповідними розрахунками.
4. єдність методики розрахунку звітних показників.
5. порівняльність звітних показників з показниками плану і минулого періоду.
Річна бухгалтерська звітність складається по формах. Основні з них:
1. Баланс по основній діяльності ф.ЧЯІ
2. Звіт про фінансові результати ф.К2
3. Звіт про фінансово-майновий стан
4. Деклараціяпро прибуток
5. Розрахунок внесків до фонду Чорнобиля.
6. Розрахунок іноваційного фонду і фонду охорони праці.
7. Довідка валютного відділу.
8. Довідка про воду і комунальні послуги.
9. Довідка по касових апаратах.
10. Розрахунок по бартерних операціях. o
11. Декларація по ПДВ.
12. Розрахунок перевищення фонду споживання.
13. Розрахунок амортизаційних відрахувань.
14. Розшифровка до форми К2.
15. Розрахунок суми податку на прибуток.
16. Звіт про витрати на виробництво продукції ф.Н5-с.
До квартальної звітності відноситься o-
1. Баланс по основній діяльності ф.КІ
2. Звіт про фінансові результати ф.М2
33
3. Декларація про прибуток
4. Розрахунок внесків до фонду Чорнобиля
5. Розрахунок іноваційного фонду і фонду охорони праці
6. Довідка валютного відділу
7. Довідка про воду і комунальні послуги
8. Довідка по касових апаратах
9. Декларація по ПДВ
10. Розрахунок перевищення фонду споживання
11. Розрахунок суми податку на прибуток
Організація складання звітності визначається нормативними документами, а саме:
- Положенням про організацію б/о в Україні за М250.
Інструкції про порядок заповнення форм бухгалтерського звіту, затверджені наказом Мінфіну України від 18 серпня 1995 року МІ 39.
- Порядок складання і подання звіту передбачений графіком, в якому вказуються форми .терміни подання , відповідальний за склад звіту і інші дані.
3.4. Облік імпортно-експортних операцій.
Підприємства, які здійснюють зовнішньо-економічну діяльність, відкривають валютний рахунок в комерційному банку, якщо мають ліцензію НБУ на ведення валютних операцій. Для обліку валютних коштів в Україні відкрито активний рахунок 52"Валютний рахунок".
Експорт - продаж товару або послуги надані іноземному покупцю з відправленням товару в країну покупця.
Імпорт - пидбання товару чи послуг в іноземного постачальника з завезенням товару в країну покупця.
Реекспорт - це експорт імпортного товару з попереднім завезенням в країну або без такого завезення.
34
Поставка експортних товарів здійснюється на основі укладених контрактів між експортером та імпортером.
В міжнародних угодах по купівлі та продажу товарів використовують різноманітні форми розрахунків пов'язаних із застосуванням банківських та комерційних кредитів.
Загальними формами є такі розрахунки:
- інкасовим дорученням
- акредитивами
- по відкритому рахунку
- з запитом комерційного кредиту
Для обліку розрахунків з постачальнмками застосовують рахунок 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками".
Розрахунки здійснюють в ж/о № 6,3.Записи ведуть за найменуванням постачальників лінійно-позиційним способом.
Аналітичний облік необхідно базувати в межах ж/о, або в розрізі країн постачальників, номерів контрактів, а в них вже за постачальниками.
Облік експортних та імпортних товарів ведеться в розрізі:
- облікових партій
- товарної номенклатури
- місць зберігання, етапів і напрямків руху товарів
- МВО
Облік товарів ведеться в натуральному та вартісному виразі. Основою для обліку експортних та імпортних товарів та їх руху лежать відповідним чином оформлені документи:
- рахунки постачальників
- поштові квитанції
- приймальні акти
- комерційні акти
При імпорті сировини, продовольчих товарів за облікову партію приймають:
- по морських перевезеннях: тонна,паром.
- по залізничних: вагон, ешелон.
35
Облік експортних товарів здійснюється за відпускною вартістю. Імпорт - в фактурній вартості.

 
 

Цікаве

Загрузка...