WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Звіт про проходження переддипломної практики в ВАТ "Коломийська друкарня ім. Шухевича" - Реферат

Звіт про проходження переддипломної практики в ВАТ "Коломийська друкарня ім. Шухевича" - Реферат

України", із змінами та доповненнями.
Підприємства можуть мати гроші в касі в межах ліміту, який погоджують з банком, а гроші зверх ліміту повинні бути здані на розрахунковий рахунок, зверхлімітовані гроші можна тримати в касі не
26
більше трьох днів. Видача готівки на поточні потреби підприємства проводиться диференційовано в розмірах до тридцятикратного неоподаткованого мінімуму на місяць в залежності від його розміру. Підприємства із чисельністю працюючих:
- до 20 чоловік - ліміт каси до 5 неоподаткованих мінімумів;
- до 100 чоловік - ліміт каси до 10 неоподаткованих мінімумів;
- до 300 чоловік - ліміт каси до 15 неоподаткованих мінімумів;
- до 1000 чоловік - ліміт каси до 20 неоподаткованих мінімумів;
- більше 1000 чоловік - ліміт каси до ЗО неоподаткованих мінімумів.
Лімітні залишки готівки в касі та норми витрат грошей з виручки регулюються тимчасовим положенням щодо встановлення ліміту готівки в касі та норми витрат грошей з виручки, а також встановлення строків здавання грошової виручки на розрахунковий рахунок в банку.
Без обмеження норм витрачається готівка з виручки у випадках:
1. Підприємствам і організаціям роздрібної торгівлі, громадського
харчування, побутового обслуговування незалежно від форм власності, на оплату праці працівникам магазинів, їдалень, буфетів, але в межах коштів, що направлені на споживання.
2. Сільським та районним споживчим товариствам, які не мають у своєму складі галузевих об'єднань на виплату заробітної плати апарату управління,товариствам,робітникам.
3. Підприємствам торгівлі для закупівлі скляної тари у населення.
Підприємства, які витрачають гроші з виручки без обмежень норм, не мають права затримувати в своїх касах готівку для оплати праці та на інші цілі до настання строків виплати. Витрачання готівки, виручки одного підприємства іншим підприємством, що входить до одної і тої ж організації, забороняється, крім випадків передбачених вище.
Видача готівки під звіт на господарські потреби проводиться в межах сум належних на цю мету відповідно до встановленого положення прийнятого урядом України.
Невикористана готівка видана під звіт повинна бути повернена до каси не пізніше трьох днів після закінчення строку на який вона була
27
видана. Особи, що одержали готівку під звіт зобов'язані подати до бухгалтерії підприємства авансовий звіт про витраченні суми. Наступна видача готівки під звіт проводиться за умовами повного звіту за раніше виданими сумами. Всі касові операції оформляються документами, типові міжвідомчі форми яких затвердженні Міністерством статистики України за згодою НБУ та МФ України і мають застосовуватись без змін на всіх підприємствах незалежно від їх відомчої підпорядкованості і форм власності.
3.2. Прибуток підприємства.
Основним показником виробничо-фінансової діяльності підприємства є прибуток або збиток. Кінцевий фінансовий результат складається з фінансових результатів від реалізації продукції, робіт та послуг, основних засобів, нематеріальних активів, іншого майна підприємства, цінних паперів, валюти та інших видів фінансових ресурсів, прибуток від орендованих операцій, а також від позареалізаційних результатів.
Прибуток або збиток від реалізації продукції визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції і суми нарахованого ПДВ, акцизного збору, ввізного митного збору та інших обов'язкових зборів та платежів передбачених законодавством, а також суми витрат, які включають в собівартість реалізованої продукції.
її
До складу доходів та витрат від позареалізаційних операцій, що відносять на прибуток чи збиток входять:
1. Одержані штрафи та пені.
2. Доходи по акціях, облігаціях та інших цінних паперах, що належать підприємству.
3. Доходи та збитки від переоцінки готової продукції.
4. Доходи від надання комерційного кредиту.
5. Доходи від ліквідації основних засобів.
6. Доходи від проведення ф'ючерсних операцій.
7. Доходи від операцій з борговим зобов'язанням.
28
8. Доходи від продажу іновалюти.
9. Втрати і нестачі товаро-матеріальних цінностей.
10. Витрати на утримання законсервованих об'єктів.
11. Некомпетентні винуватці збитків.
12. Оплата праці за рахунок вимушеного прогулу.
13. Сумизаборгованості дебіторів та кредиторів по яких минув строк позовної давності.
14. Прибутки та збитки минулих років виявлені в поточному році.
15. Збитки від лиха, пожеж, аварій.
16. Надходження раніше списаних боргів.
17. Списання залишків невикористаних резервів, які створились за рахунок собівартості продукції.
Штрафи , пені, неустойки визнані боржником або на які одержані рішення суду про стягнення, відносять на фінансування підприємства або результати від прибутку .
Одержані в звітному місяці доходи, які належать до наступних звітних періодів відображають в обліку окремою статтею як доходи майбутніх періодів. Ці доходи підлягають зарахуванню на результати фінансової діяльності при настанні того періоду до якого вони належать.
Облік загальних фінансових результатів підприємства здійснюють на рахунку 80 "Прибутки та збитки" А-П.
Це рахунок фінансове-результативний.
По Кт 80 відображають одержані суми прибутку, у цьому випадку рахунок пасивний і показує джерела нових коштів.
По Дт 80 відображають збитки, при цьому рахунок активний і показує суми безповоротньовтрачених коштів.
До рахунку 80 ведуться субрахунки:
1.80/1 результати від реалізації продукції, формується записами в
кореспонденції з рахунком 46.
2.80/2 прибуток і збиток від фінансування. На цьому рахунку відображають доходи і витрати не пов'язані з реалізацією.
29
Загальна сума прибутку або збитку за звітний період та сальдо рахунку 80 називають балансовим прибутком або збитком, включаючи прибуток від реалізації, допомоги і обслуговування виробництв, які не мають окремого балансу, прибуток від реалізації основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, процентів за оренду.
Аналітичний облік прибутків та збитків здійснюють за їх видами, передбаченими на активному регулюючому рахунку 81 "Використання прибутку", по дебету цього рахунку протягом року відображають витрати. В кінці року суми втрат по дебету 81 списують на рахунок 80. Після цого залишок на рахунку 80 відносять на А-П рахунок 98 " Нерозприділений прибуток" В подальшому на протязі року прибуток, врахований на рахунку 98 використовують за напрямками використання чистого прибутку, а збиток відшкодовують за рахунок наступного прибутку або інших джерел фінансування.
3.3. Звітність промислових підприємств.
Періодичне узагальнення даних поточного обліку у системі показників, які характеризують виконання плану підприємством, називається його звітністю.
Дуже важливо, щоб звітність складалася своєчасно і була дуже точною. Для цього у визначені строки проводять інвентаризацію. На основі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії у облікові дані вносять виправлення, щоби привести їх у відповідність з фактичною
o ^ " "й* o o й
наявністю засобів в дійсності: залишки матеріальних цінностей оприбутковуються, а

 
 

Цікаве

Загрузка...